07-12-2018
Kampania " Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

      W dniu 6 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja pod nazwą "Zarządzanie kryzysowe na straży bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego w okresie grzewczym". Konferencja została zorganizowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno - informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej pod nazwą "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Partnerem konferencji była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W konferencji udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, przedstawiciele służb, pracownicy powiatowych i gminnych struktur zarządzania kryzysowego z terenu powiatu, przedstawiciele Oddziału Gdańskiego Krajowej Izby Kominiarskiej, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, oraz inni zaproszeni goście.
      Na spotkaniu przedstawiono główne cele kampanii, statystyki związane z prowadzonymi działaniami ratowniczymi w okresie grzewczym, pożarami w lokalach mieszkalnych, problematykę zatrucia tlenkiem węgla w aspekcie medycznym, oraz obowiązki zarządców i właścicieli w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć
Materiał Twoje Telewizji Morskiej

05-12-2018
JUŻ SĄ ! - KONKURS KALENDARZOWY PSP 2019

     Informujemy, że komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Leszek Suski ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2019 rok.
W tym roku zapraszamy do udziału w następujących konkursach:

INDYWIDUALNY KONKURS INTERNETOWY
Dla tych, którzy lubią szperać w internecie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-5, do którego można zaangażować rodziców lub opiekunów. Ten konkurs będzie aktywny w marcu, tak więc macie jeszcze chwilę!

KLASOWY KONKURS NA SCENARIUSZ GRY TERENOWEJ
To konkurs, w którym weźmie udział cała klasa (4-8 oraz gimnazja), to świetny pomysł na zaangażowanie poprzez zabawę wszystkich uczniów oraz nauczyciela. W napisaniu scenariusza gry terenowej liczą się wszystkie pomysły i głosy, to praca w zespole oraz możliwość przetestowania gry, którą stworzycie.

INDYWIDUALNY KONKURS PLASTYCZNY ? PROJEKT KARTKI
KARTKA BOŻONARODZENIOWA lub WIELKANOCNA pt. ?Kartka od strażaków?. Jesteś uczniem klas 1-6, lubisz rysować, szkicować, masz zdolności plastyczne? ? ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Stwórz kartkę okolicznościową, którą chciałbyś dostać od strażaka. Jakie elementy na niej powinny się znaleźć, postawisz na klasykę i minimalizm, czy bogactwo szczegółów?

KLASOWY KONKURS NA SPOT FILMOWY
"Pożar w szkole -  znam zasady bezpiecznej ewakuacji". To drugi z konkursów dla całej klasy (4-8 oraz gimnazja). Możecie poczuć się aktorami, scenarzystami, operatorami kamer, a może ktoś z Was stworzy własną muzykę. Praca w zespole przy tym przedsięwzięciu pozwoli Wam poznać swoje zdolności i predyspozycje, a przy okazji będzie materiałem który poruszy kwestie bezpieczeństwa w Waszej szkole.

      Celem wszystkich tych konkursów jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa: na wypadek zagrożenia oraz zdobytej wiedzy o straży pożarnej w Polsce.

     Termin składania prac konkursowych upływa 26 kwietnia 2019 r. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 maja 2019 r., a informacja o laureatach zamieszczona zostanie do 20 maja 2019 r. na stronie internetowej www.straz.gov.pl i w mediach społecznościowych oraz w czerwcowym numerze czasopisma "Przegląd Pożarniczy".
Nagrody w formie symbolicznego zaproszenia na wycieczki oraz nagrody rzeczowe  zostaną wręczone przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w szkole laureatów podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Regulaminy konkursów oraz Karty Zgłoszeniowe zamieszczone są w tabeli poniżej.
Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursach!
konkurs_kalendarzowy
Regulamin_klasowego_konkursu_na_scenariusz_gry_terenowej_
dla_uczniów_klas_4-8_i_gimnazjów
Regulamin_klasowego_konkursu_na_spot_filmowy_Pożar _w_szkole_znam_zasady_bezpiecznej_ewakuacji_dla_uczniów_
klas_4-8_i_gimnazjów
Regulamin_klasowego_konkursu_na_spot_filmowy_Pożar__w_szkole_
znam_zasady_bezpiecznej_ewakuacji_dla_uczniów_klas_4-8_i_gimnazjów


19-11-2018
KW PSP GDAŃSK - UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

     16 listopada 2018 roku w jednostce ratowniczo - gaśniczej nr 6  na ul. Jabłonowej w Gdańsku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
     150 strażaków odebrało z rąk wicewojewody pomorskiego Mariusza Łuczyka oraz  pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego awanse oraz nagrody finansowe.

Czytaj też: PUW Gdańsk - Strażacy świętują 100 - lecie odzyskania niepodległości

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: PUW Gdańsk

więcej zdjęć patrz: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/875-uroczysty-zbiorka-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci

19-11-2018
 UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


    W dniu 15 listopada 2018  r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
    Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w asyście Zastępców przyjął ślubowanie od nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy, oraz podziękował strażakom, pracownikom cywilnym komendy za służbę oraz pogratulował wzorowej postawy podczas wypełniania obowiązków służbowych.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


09-11-2018
Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków  "Florian", Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ  - Solidarność".

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto - od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Opracowanie, zdjęcie: MSWiA.

02-11-2018
W dniu 26.10.2018 r. w Malborku odbyły się Mistrzostwa w Halową Piłkę Nożną "O  Puchar Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej". W zawodach uczestniczyło 14 reprezentacji KP i KM PSP z całego województwa. Nasza reprezentacja przystąpiła do rozgrywek broniąc mistrzowski tytuł zdobyty w zeszłym roku. Po zaciekłych rozgrywkach mecz finałowy rozegrany został miedzy naszą Komendą a Komendą Miejską PSP w Gdyni. Celem wyłonienia zwycięzcy konieczne było przystąpienie do rzutów karnych. Po bardzo zaciętym pojedynku, w 12 serii rzutów karnych po raz drugi broniąc tytuł zostaliśmy "Mistrzami Województwa Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej". Drugie miejsce zajęła reprezentacja Komendy Miejskiej PSP z Gdyni a trzecie miejsce zajęła reprezentacja Komendy Powiatowej z Bytowa.

Reprezentacja Komendy wystąpiła w następującym składzie:
   
 1. st. kpt. Marek Kąkol - Kierownik drużynyst.
 2. bryg. Grzegorz Kmiecik
 3. kpt. Jakub Narloch
 4. mł. kpt. Bartłomiej Siemczyk
 5. mł. asp. Sebastian Staroszczyk
 6. ogn. Dawid Kwiatkowski
 7. st. sekc. Robert Żółtowski
 8. sekc. Patryk Proń
 9. sekc. Damian Bladowski
 10. st. str. Krzysztof Cirocki

31-10-2018
Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!", to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Załączniki:
https://www.straz.gov.pl/data/czujka/czad_oszukuje_zmys%C5%82y.jpg

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/Te_objawy_moga_swiadczyc_o_obecnosci_tlenku_wegla.jpg

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/W_Polsce_corocznie_powstaje_ponad_150000_pozarow_co_piaty_z_nich_powstaje_w_domach.jpg

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/NIGDY_NIE_GAS_tluszczu_i_oleju_WODA.jpg

Link do kampanii Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

31-10-2018
W dniu 9 października w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość z okazji przekazania nowo zakupionego Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo - Ratowniczego SLRr Ford Ranger. Pojazd został zakupiony za kwotę 150 000 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Komendanta Głównego PSP - środków przekazanych od firm ubezpieczeniowych, Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Urzędu Miasta Wejherowa.
Na uroczystość przekazania pojazdu przybyli:
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku Pan Maciej Kazienko
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Przedstawiciele Urzędu Miasta Wejherowa
Przedstawiciele służb i instytucji z terenu powiatu wejherowskiego.
Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ratownictwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarowej w Wejherowie, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia, a także środowiska naturalnego.
W trakcie uroczystości Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński wręczył wyróżnienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla Zastępców Dowódców Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w postaci nagród Finansowych.
W dalszej części w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej odbyło się ślubowanie uczniów pierwszej klasy sportowej z edukacją pożarniczą z Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie. Wręczone zostały również awanse szkolne dla uczniów klas drugich i trzecich.

26-10-2018
Ćwiczenia Ratownicze "Starogard 2018"

W dniu 24 października 2018 roku na terenie powiatu starogardzkiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem "STAROGARD - 2018".
Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, w tym centralnego odwodu operacyjnego województwa pomorskiego: Kompania gaśnicza "HEWELIUSZ", Pluton logistyczny "POSEJDON", Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego "STAROGARD", Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego "GDAŃSK" oraz "TCZEW" oraz Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza "GDAŃSK". Łącznie ćwiczyło około 175 strażaków oraz 52 pojazdy ratowniczo " gaśnicze i specjalne. 
Zgodnie z założeniem, ćwiczenia zostały podzielone na następujące epizody:
epizod I - CHEMICZNO - EKOLOGICZNY: na terenie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w wyniku upadku beczki transportowej z rampy magazynowej następuje wyciek chloru;
epizod II - POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZY: podczas próby wycięcia stalowej, stacjonarnej suszarni do zbóż doszło do przesunięcia się maszyny oraz częściowego zawalenia się stropu, wewnątrz obiektu znajdują się trzy osoby;
epizod III - TECHNICZNY: na niestrzeżonym przejeździe kolejowym usytuowanym na drodze wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Jabłowo dochodzi do zderzenia autobusu z lokomotywą spalinową oraz pojazdem osobowym, autokarem podróżowało 10 podróżnych, samochodem 2 osoby a lokomotywą 1 osoba, podczas działań ratowniczych dochodzi do rozszczelnienia zbiornika LPG.

Po zakończeniu ćwiczeń w obecności st. bryg. Piotra Sochy - Zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz pracowników Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.  została omówiona organizacja i przebieg ćwiczeń.

Galeria zdjęć

17-10-2018
"DOTACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ"

     16 października 2018 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim nabryg. Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podsumował wydatkowanie środków finansowych pozyskanych na funkcjonowanie straży pożarnej w województwie pomorskim.
     W 2018 roku środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie straży pożarnej w województwie pomorskim to 29 117 252,00 zł (OSP - 17 016 752,00 zł, PSP - 12 100 500,00 zł).

     W kwocie 17 016 752,00 zł dla OSP zrealizowano:
 • dofinansowanie zakupu samochodów gaśniczych (25 samochodów gaśniczych oraz łódź):
  • 129 612,00 zł - kwota ze środków ubezpieczeniowych pochodząca od komendanta głównego PSP,
  • 4 611 000,00 zł - kwota ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • 700 000,00 zł - kwota ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 • dofinansowanie w zakresie organizacji obozów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - kwota 271 140,00 zł,
 •  zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG - kwota 4 856 000,00 zł dotacja KSRG (remonty strażnic, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, sprzęt transportowy - 21 samochodów + łódź),
 •  przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - kwota 1 949 000,00 zł dotacja MSWiA (remonty strażnic, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, sprzęt transportowy - 4 samochody),
 • Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - kwota 4 500 000,00 zł (zakup sprzętu oraz wyposażenia dla jednostek OSP).
W kwocie 12 100 500,00 zł dla PSP zrealizowano:
 • dofinansowanie zakupu samochodów gaśniczych oraz sprzętu:
  • 160 000,00 zł - kwota ze środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji komendanta głównego PSP (zakup 4 lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego typu pick - up z napędem na 4x4 ),
  • 40 000 zł - kwota ze środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji komendanta głównego PSP (samochód kwatermistrzowski do przewozu ratowników),
  • 40 000 zł - kwota ze środków wojewody pomorskiego (samochód kwatermistrzowski do przewozu ratowników),
  • 400 000,00 zł - kwota ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zakup: samochodów, quada, kamery termowizyjnej, zestawu do stabilizacji pojazdów, sprzętu dla grupy wodno-nurkowej),
  •  830 000,00 zł - kwota od posła Śniadka pochodząca z poprawek poselskich do budżetu przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (Słupsk, Gdańsk) oraz zakup samochodów rozpoznawczo-ratowniczych typu pick - up z napędem 4x4 (Człuchów, Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Sztum),
  • 1 216 000,00 zł - kwota od poseł Arciszewskiej pochodząca z poprawek poselskich do budżetu przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu oraz wyposażenia (teren powiatu kartuskiego oraz kościerskiego),
  • 8 355 000 zł - rezerwa celowa (remonty obiektów budowlanych, remonty pojazdów i sprzętu, odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia (materiały oraz paliwa), inwestycje budowlane, zakupy inwestycyjne (średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, drobny sprzęt)), 
 • dofinansowanie na rozbudowę jednostek PSP (KW PSP, KM PSP Gdynia, KP PSP Puck):
  • 909 500,00 zł - kwota ze środków ubezpieczeniowych pochodząca od komendanta głównego PSP,
  • 150 000,00 zł - kwota ze środków wojewody pomorskiego.
     Jednocześnie pomorski komendant wojewódzki PSP stara się o pozyskanie kolejnych środków finansowych dla straży pożarnej w województwie pomorskim.

Opracowanie: KW PSP Gdańsk, Zdjęcia:  PUW Gdańsk.

Aktualności: 1234...48