16-08-2018
Zlot z okazji 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018"

     W dniach 6-16 sierpnia 2018 r. na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku odbył się Zlot z okazji 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018".
     Wydarzenie przyciągnęło około 13 000 harcerzy z Polski i z zagranicy. Zakwaterowanie takiej liczby osób na niezurbanizowanym terenie Wyspy Sobieszewskiej wymagało wielomiesięcznych prac przygotowawczych. Pion kontrolno-rozpoznawczy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku już od kwietnia 2016 r. na bieżąco współpracował z organizatorami imprezy uczestnicząc w licznych naradach oraz spotkaniach koordynacyjnych. Mając na względzie bezpieczeństwo harcerzy, siły Państwowej Straży Pożarnej aktywnie włączyły się w zabezpieczenie tego wydarzenia.
     W ramach zabezpieczenia Zlotu przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowano na terenie miasteczka harcerskiego posterunek stały WYSPA, w którym w systemie zmianowym 24-godzinną służbę pełniło 40 strażaków. Na miejscu znajdowało się również 17 pojazdów, w tym pojazdy ratowniczo-gaśnicze, ratownictwa chemicznego, dowodzenia i łączności, oraz 2 quady i drony.
     Każdego ranka przeszło 70 autobusów przewoziło uczestników Zlotu do wybranych atrakcji znajdujących się na terenie całego województwa pomorskiego. W celu zabezpieczenia ruchu komunikacyjnego związanego z organizacją zlotu zrealizowano 2 podoperacje: Przestrzeń Publiczna Gdańsk ? w ramach której zabezpieczano miejsca intensywnego ruchu autokarowego harcerzy w mieście Gdańsk oraz Przestrzeń Publiczna Pruszcz ? w ramach której do posterunków czasowych zlokalizowanych w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych wokół Wyspy Sobieszewskiej dyslokowano wydzielone siły i środki. Podoperację Przestrzeń Publiczna Gdańsk realizowały 4 pojazdy i 13 strażaków, podoperację Przestrzeń Publiczna Pruszcz realizowały 4 pojazdy i 14 strażaków.
     Dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów zabezpieczających to ogromne wydarzenie, Zlot ZHP przebiegł bezpiecznie. Siły PSP interweniowały łącznie 12 razy na terenie obozowiska. Funkcjonariusze PSP uczestniczyli również w działaniach edukacyjnych, prowadząc szkolenie dla kadry Zlotu czy też prelekcję dla młodszych uczestników. Wysiłek włożony w zabezpieczenie imprezy nie pozostał niezauważony. Wizytujący teren obozowiska Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwiedzili również posterunek strażaków. Podkreślili, że organizacja obozowiska, a także znajdujące się na miejscu siły i środki potwierdzają pełen profesjonalizm naszej formacji. Jednak to codziennie napotykany uśmiech setek młodych harcerzy był najlepszym wynagrodzeniem za aktywny udział naszej formacji w tym wydarzeniu.
Czuwaj!
więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/804-zlot-zhp

14-08-2018
ROCZNICA NAWAŁNICY

     Nawałnica, która przetoczyła się przez teren kraju w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku wyrządziła wiele szkód. Działania prowadzące do ich usunięcia trwały wiele dni i zaangażowały dużą ilość sił i środków zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego kraju. Wichura na terenie województwa pomorskiego spowodowała śmierć 5 osób i wyrządziła wiele szkód materialnych. W okresie od 11 do 30 sierpnia odnotowano 5047 interwencji związanych z usuwaniem jej skutków. Należy zaznaczyć, że wiele z tych zdarzeń było długotrwałych, dlatego otrzymaliśmy wsparcie strażaków ze szkół pożarniczych, a także z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (53 pojazdy i 265 ratowników). Łącznie w działaniach na terenie woj. pomorskiego brało udział 2268 zastępów PSP, 3045 zastępów OSP KSRG i 1139 zastępów OSP spoza KSRG.
      W pierwszych godzinach akcji działania skupiły się na udrożnieniu głównych szlaków komunikacyjnych. Priorytetem było ratowanie zagrożonego życia i ewakuacji ludności z najbardziej zagrożonych miejsc. Następnie zabezpieczano uszkodzone dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Kolejne zagrożenie pojawiło się na rzece Brda oraz Wielkim Kanale Brdy. Strażacy przy pomocy wojska usuwali powalone przez nawałnice drzewa, które zatamowały swobodny przepływ wody.  Zapadła też decyzja o przeniesieniu sztabu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego do miejscowości Rytel.
      Film składa się głównie z materiałów udostępnionych przez strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Tłem dźwiękowym są wybrane nagrania z rejestratora rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej Stanowiska Kierowania PSP w Chojnicach. Przez pierwszą godzinę Stanowisko Kierowania odebrało 113 połączeń telefonicznych o łącznej długości 1 godz. 29 min. W trakcie pierwszej doby dyżurni stanowiska obsłużyli 1407 połączeń telefonicznych o łącznej długości ponad 25 godzin oraz prowadzili przez 14 godzin korespondencję radiową.
więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/803-rocznica-nawalnicy

14-08-2018
WIZYTA PANA PREZYDENTA

     W piątek, 10 sierpnia, Prezydent RP Pan Andrzej Duda wizytował teren Zlotu 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018", który w dniach 06-16 sierpnia odbywa się w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej.
     W czasie wizyty Pan Prezydent odwiedził również obozowisko strażaków, którzy w liczbie 40 funkcjonariuszy stanowią zabezpieczenie wydarzenia. Pan Prezydent, na ręce Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, złożył podziękowania strażakom na włożony trud w zapewnieniu bezpieczeństwa harcerzom. Podkreślił, że organizacja obozowiska, a także znajdujące się na miejscu siły i środki potwierdzają pełen profesjonalizm naszej formacji. Na koniec spotkania nie zabrakło wspólnych zdjęć Pana Prezydenta ze strażakami.

więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/800-wizyta-premiera-w-obozowisku-podczas-ogolnopolskiego-zlotu-zhp-4

09-08-2018
WIZYTA PREMIERA W OBOZOWISKU
PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO
ZLOTU ZHP

     8 sierpnia 2018 roku, podczas wizyty na Ogólnopolskim Zlocie ZHP, obozowisko pomorskich strażaków odwiedził premier Mateusz Morawiecki.
     Podczas spotkania premier zapoznał się z zadaniami, które są realizowane podczas imprezy przez funkcjonariuszy.
     Na koniec premier Mateusz Morawiecki podziękował strażakom za pełnioną służbę i zabezpieczenie imprezy.

więcej na: www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/795-wizyta-premiera-w-obozowisku-podczas-ogolnopolskiego-zlotu-zhp

09-08-2018
"OGÓLNOPOLSKI ZLOT HARCERZY"
 
      7 sierpnia 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej oficjalnie rozpoczął się Ogólnopolski Zlot Harcerzy, który potrwa do 16 sierpnia. W harcerskiej imprezie udział może wziąć 12 tysięcy druhów. Nad ich bezpieczeństwem czuwają pomorscy strażacy.
      Każdego dnia teren zlotu zabezpieczają wydzielone siły i środki z terenu województwa pomorskiego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, m.in.: samochody ratowniczo-gaśnicze oraz specjalistyczne samochody grup ratowniczych. Łącznie w zabezpieczeniu harcerskiej imprezy na wyspie zaangażowanych jest 75 strażaków oraz 23 pojazdy. Podczas otwarcia imprezy strażacy w ramach kampanii społecznej "Kręci mnie bezpieczeństwo" przeprowadzili szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.  
      Dodatkowo w ramach operacji powstały dwa posterunki zlokalizowane przy moście w miejscowości Kiezmark oraz w Gdańsku na ulicy Benzynowej.
       Przez całą dobę działała sztab, który powstał na bazie samochodu dowodzenia i łączności z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: KW PSP Gdańsk.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


07-08-2018
        W dniu 07.08.2018 funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie przeprowadził pogadankę z uczestnikami obozu letniego w gminie Choczewo. Omawiano i popularyzowano  umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami, możliwościach ochrony przed nimi, zasad zachowania się na obszarach leśnych, zachowania się nad wodą, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Omówiono jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze o sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

07-08-2018
        W dniu 03.08.2018 funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie przeprowadzili kolejną pogadankę z uczestnikami obozów letnich w gminie Choczewo. Omawiano i popularyzowano  umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami, możliwościach ochrony przed nimi, zasad zachowania się na obszarach leśnych, zachowania się nad wodą, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Omówiono jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze o sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W trakcie wizyty strażacy z Jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Choczewie zaprezentowali pojazd ratowniczo - gaśniczy. Uczestnicy mieli okazję z bliska zobaczyć sprzęt  i wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas prowadzenia działań ratowniczych.

20-07-2018
     W dniu w 19.07.2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie dokonali kolejnej kontroli obozowisk harcerzy w Gminie Choczewo pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, dojazdu do miejsca obozowiska i warunków ewakuacji.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie przeprowadzili również pogadankę z uczestnikami obozów. Omawiano i popularyzowano wśród harcerzy i zuchów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami, możliwościach ochrony przed nimi, zasad zachowania się na obszarach leśnych, zachowania się nad wodą, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Omówiono jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze o sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W trakcie wizyty strażacy z Jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Choczewie zaprezentowali pojazd ratowniczo - gaśniczy. Uczestnicy mieli okazję z bliska zobaczyć sprzęt  i wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas prowadzenia działań ratowniczych.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

17-07-2018

  W dniach 3,6,11 i 13.07.2018 roku w bazach harcerskich w miejscowości Sasino,  Szklana Huta, Lubiatowo gm. Choczewo, oraz Potęgowo gm. Linia przeprowadzono przez sekcję ds. kontrolno - rozpoznawczych KP PSP w Wejherowie kontrolę obozowisk harcerskich pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, dojazdu do miejsca obozowiska i warunków ewakuacji. W trakcie kontroli na obozowiskach przeprowadzono przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie pogadankę z uczestnikami obozów. W czasie spotkań omawiano i popularyzowano wśród harcerzy i zuchów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Podczas wizyty funkcjonariusz PSP przeprowadzili prelekcję z harcerzami na temat bezpieczeństwa, zasad zachowania się na obszarach leśnych, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Łącznie  udział wzięło ponad 700 osób - dzieci i opiekunów.
     W bieżącym tygodniu  zaplanowano 3 kolejne wizyty na terenach obozów harcerskich w związku ze zmianami turnusów.


16-07-2018
XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM

10 - 13 lipca 2018 roku przeprowadzono jubileuszowe XXXV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.


Źródło: KW PSP Toruń

Opracowanie filmu: st. kpt. Marcin Wróblewski


      Organizacja tych zawodów na obiektach sportowych Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance oraz na stadionie lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu była dużym wyzwaniem dla strażaków PSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym po raz pierwszy powierzono rolę Gospodarza Mistrzostw.

Duże doświadczenie w organizacji imprez sportowych najwyższej rangi oraz dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych, spełniających oczekiwania organizatorów i zawodników, pozwoliły na przeprowadzenie naszych Mistrzostw na najwyższym poziomie.

Zawody stanowiły podsumowanie całorocznego szkolenia strażaków, prowadzonego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Sport pożarniczy to pokaz sprawności fizycznej strażaka, ale również element wyszkolenia i przygotowania do wykonywania zawodowych zadań, często tych najtrudniejszych, które wymagają dużego wysiłku fizycznego, szybkości działania, refleksu, opanowania i działania w zespole.

W tegorocznych Mistrzostwach udział wzięło:

16 reprezentacji Komend Wojewódzkich PSP,
4 szkoły pożarnicze: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, Centralna Szkoła PSP w Częstochowie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
4 reprezentacje zagraniczne: Bułgaria, Łotwa, Słowacja i Ukraina.

Rywalizacja prowadzona była w czterech 4 konkurencjach sportu pożarniczego:

    wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni,
    pożarniczy tor przeszkód 100 m,
    sztafeta pożarnicza 4x100 m z przeszkodami,
    pożarnicze ćwiczenie bojowe.

Komisja sędziowska składała się z funkcjonariuszy z Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem asp. sztab. Radosława Wawrzyniaka, KM PSP Bydgoszcz.

Mistrzostwa zakończyły się wielkim sukcesem strażaków PSP z terenu województwa pomorskiego, którzy zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw, a Mirosław Cyrson zajął 1 miejsce w klasyfikacji dwuboju pożarniczego.

Wyniki:

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni - klasyfikacja zespołowa:

    Województwo małopolskie - 01:31:35 s
    Województwo mazowieckie - 01:31:74 s
    Województwo pomorskie - 01:32:96 s

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni - klasyfikacja indywidualna:

    Bartłomiej Siepietowski - województwo małopolskie - 00:14:28 s
    Mateusz Jurkiewicz - województwo małopolskie - 00:14:38 s
    Mirosław Cyrson - województwo pomorskie - 00:14:39 s

Pożarniczy tor przeszkód - 100 m - klasyfikacja zespołowa:

    Województwo mazowieckie - 01:43:57 s
    Województwo pomorskie - 01:45:90 s
    Województwo świętokrzyskie - 01:46:41 s

Pożarniczy tor przeszkód - 100 m - klasyfikacja indywidualna:

    Przemysław Żydaczek - województwo warmińsko - mazurskie - 00:16:53 s
    Mirosław Cyrson - województwo pomorskie - 00:16:63 s
    Dawid Kowalik - województwo świętokrzyskie - 00:16:86 s

Sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami - klasyfikacja zespołowa:

    Województwo świętokrzyskie - 01:02:47 s
    Województwo wielkopolskie - 01:03:52 s
    Województwo mazowieckie - 01:03:56 s
    Województwo pomorskie - 01:03:79 s (Radosław Cyrson, Radosław Stenka, Mirosław Cyrson, Bartłomiej Kandybowicz)

Pożarnicze ćwiczenie bojowe:

    Województwo pomorskie - 00:25:62 s (Damian Wenta (W), Damian Wenta (K), Radosław Cyrson, Radosław Stenka, Bartłomiej Kandybowicz, Andrzej Cyrson, Sebastian Staroszczyk)
    Województwo warmińsko-mazurskie - 00:25:91 s
    Województwo dolnośląskie - 00:26:18 s

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni - ŚWIAT:

    Ukraina - 01:27:51 s
    Polska - 01:28:05 s
    Słowacja - 01:35:85 s

Pożarniczy tor przeszkód - 100 m ? ŚWIAT:

    Ukraina - 01:39:02 s
    Polska - 01:41:46 s
    Słowacja - 01:45:17 s

Sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami - ŚWIAT:

    Ukraina - 01:01:06 s
    Polska - 01:03:52 s
    Bułgaria - 01:05:06 s

Pożarnicze ćwiczenie bojowe - ŚWIAT:

    Polska - 00:27:18 s
    Słowacja - 00:27:91 s
    Ukraina - 00:28:72 s

Dwubój pożarniczy - klasyfikacja krajowa:

    Mirosław Cyrson - województwo pomorskie - 00:31:02 s
    Bartłomiej Siepietowski - województwo małopolskie - 00:31:35 s
    Mateusz Jurkiewicz - województwo małopolskie - 00:31:80 s

Uroczystego wręczenia medali, pucharów i dyplomów dokonali: nadbryg. Marek Jasiński - zastępca komendanta głównego PSP, nadbryg. Janusz Halak - kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP, Mikołaj Bogdanowicz - wojewoda kujawsko-pomorski oraz Zbigniew Rasielewski - wiceprezydent Torunia.

Organizatorami Mistrzostw byli: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu i Komenda Miejska PSP w Toruniu.

Szczegółowe wyniki dostępne na stronie: XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM - wyniki


Aktualności: 1234...46