15-02-2019
PROŚBA O POMOC DLA SYNA STRAŻAKA

     W związku z bardzo poważną chorobą syna ogn. Marka Pienig pełniącego służbę na posterunku JRG nr 2 w Gdańsku, zwracamy się z ogromną prośbą o zapoznanie się z załączoną ulotką, oraz wsparcie Naszego kolegi w tej wymagającej ogromnego poświęcenia oraz nakładów finansowych walce o zdrowie Tymona.
     U Tymona, który urodził się w listopadzie 2016 roku po wielu badaniach, konsultacjach oraz licznych wizytach u specjalistów zdiagnozowano mutację w genie dystrofiny odpowiedzialną za Dystrofię Mięśniową Duchenne?a. Jest to  nieuleczalna choroba o podłożu genetycznym, skutkująca postępującą utratą mięśni. Ogn. Marek Pienig wraz z Małżonką podejmują wszelkie sposoby rehabilitacji oraz leczenia w tym również poza granicami kraju w trosce o zapewnienie możliwie najlepszego rozwoju Tymona.
     Prosimy bardzo o zapoznanie się z załączoną ulotką oraz w miarę możliwości przekazanie swoim Rodzinom, bliskim oraz znajomym przedmiotowej prośby o wsparcie  1% z podatku na rzecz zdrowia Tymka.
     W imieniu Marka, jego Rodziny oraz swoim bardzo dziękujemy za ewentualną pomoc i zrozumienie.

08-02-2019
     Nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w zmianowym systemie czasu służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie informuje, że w chwili obecnej trwa nabór do służby w tut. Komendzie. Informacje o warunkach i trybie naboru do służby znajdują się na stronie tut. Komendy w zakładce "Nabór do służby".

07-02-2019
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie przypomina o obowiązku przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 710 z późn. zm.)

Obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.06-02-2019
Nowe pojazdy dla jednostek OSP w powiecie wejherowskim.

     W dniu 5 lutego 2019 roku na placu przy strażnicy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodów ratowniczo - gaśniczego GBA dla jednostki OSP Luzino oraz przekazania z zasobów Państwowej Straży Pożarnej lekkiego samochody rozpoznania ratowniczego dla jednostki OSP Choczewo.
     W uroczystościach udział wzięli:
-    Mariusz Łuczyk - wicewojewoda pomorski,
-    st. bryg. Piotr Socha - zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
-    Gabriela Lisius  - starosta wejherowski,
-    Edmund Kwidziński - dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku,
-    st. bryg. Jacek Niewęgłowski -  komendant powiatowy PSP w Wejherowie,
-    Jarosław Wejer - wójt Gminy Luzino,
-    Wiesław Gębka - wójt Gminy Choczewo,
-    przedstawiciele władz samorządowych,
-    zaproszone delegacje, goście, mieszkańcy Luzina.

     Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie otrzymała nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA 3/29,6/4,7 MAN TGM 13.290 z napędem 4x4 za łączną kwotę 824100 złoty. Zakup pojazdu możliwy był dzięki środkom finansowym z:
-    Gmina  Luzino - 455000 zł.,
-   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 174000 zł.,
-    Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 26000 zł.,
-    Dofinansowanie z dotacji komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego dla jednostki kraowego systemu ratowniczo - gaśniczego - 117000 zł.,
-    Starostwo Powiatowe w Wejherowie - 50000 zł.,
-    Środki własne OSP Luzino - 2100 zł.

     Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie otrzymała z zasobów Państwowej Straży Pożarnej lekki samochód rozpoznania ratowniczego SLRR  NISSAN TERRANO II z napędem 4x4  będący dotychczas na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie.

więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

28-01-2019
Udział w projekcie  "Małe Miasto Wejherowo 2019"

     Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w dniach 21-25 stycznia uczestniczyli w realizacji projektu edukacyjnego "Małe Miasto Wejherowo 2019". Projekt skierowany był do młodzieży szkolnej  szkół podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego. Kluczowym działaniem Projektu była symulacja dorosłego życia przez Uczestników, gdzie uczyli się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Warsztaty zorganizowane zostały na stanowiskach, które były jednocześnie miejscem nauki praktycznej dzieci poszczególnych zawodów. Celem Projektu było podniesienie poziomu wiedzy u dzieci na temat obrotu i wartości pieniądza, sposobów oszczędzania pieniędzy, pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki).
     Funkcjonariusze tutejszej Komendy zapoznawali uczestników z służbą w Państwowej Straży Pożarnej, organizacją działań ratowniczych, prezentowany był ubiór strażaków, sprzęt  i wyposażenie które na co dzień jest wykorzystywane przy działaniach ratowniczych. Podczas projektu funkcjonariusze przekazywali również informacje dotyczące prowadzonych kampanii społecznych: "Czujka na straży twojego bezpieczeństwa" i "Bezpieczne ferie 2019".
     W projekcie udział wzięło 129 uczniów z szkół podstawowych, 70 opiekunów / wolontariuszy oraz 24 przedstawicieli służb, inspekcji i pracodawców.
więcej zdjęć - patrz galeria zdjęć

10-01-2019
OBOWIĄZEK USUWANIA ŚNIEGU
I NAWISÓW LODOWYCH Z DACHU


     Prognozowane intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej.

     Przypominamy, że obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów.

     W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi, zawiewaniu śniegu oraz niskich temperaturach. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty w mediach. Podczas planowania podróży należy uwzględnić zagrożenia wynikające z występowania tych zjawisk, bowiem mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.

Opracowanie: KG PSP

24-12-2018

24-12-2018


24-12-201821-12-2018

Aktualności: 1234...49