23-08-2017
APEL
Polskiego Czerwonego Krzyża

o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku burz i nawałnic,
które przeszły przez woj. pomorskie.

Apel Polskiego Czerwonego Krzyża


10-08-2017
Wyróżnienie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 9 sierpnia 2017 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały wręczone nagrody oraz dyplomy dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, którzy wykazali się wyjątkową postawą oraz zachowaniem. Wyróżnienia zostały wręczone przez Jarosława Zielińskiego - sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymali je między innymi trzej strażacy PSP, którzy w czasie wolnym od służby zachowali się zgodnie ze złożonym ślubowaniem i przyczynili się do uratowania życia oraz mienia. Jednym w wyróżnionych został sekc. Arkadiusz Miotk - młodszy ratownik JRG 1 w Wejherowie, który 2 maja 2017 r. w Rumi włączył się do akcji ratowniczej prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji.
W trakcie pożaru wyniósł z budynku butlę z gazem propan-butan oraz wyłączył zasilanie w energię elektryczną. Uratował też mienie o znacznej wartości, wynosząc je z domu objętego pożarem.
W zdarzeniu bardzo duży udział mieli także dwaj policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, który wraz z sekc. Arkadiuszem Miotk podjęli działania w celu uratowania osób zagrożonych.
Ich postawa i odwaga zostały wyróżnione Dyplomem Komendanta Głównego PSP. Wręczenia dyplomów dokonał gen. brygadier Leszek Suski podczas spotkania w ministerstwie.

09-08-2017
Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - Gniewino 2017.
W dniach 31.07.2017 - 5.08.2017 w Gniewinie zorganizowany został obóz dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Gniewino. W obozie uczestniczyło 90 osób w tym 78 dzieci oraz kadra szkoleniowa i opiekunowie. W ramach obozu uczestniczy zostali zapoznani z specyfiką służby w straży pożarnej. Program obozu obejmował zajęcia z etyki pożarniczej, taktyki pożarniczej, musztry oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Obóz został dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania publicznego pn.: " Przygotowanie Jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych".
W ramach kampani "Kręci mnie bezpieczeństwo"organizowanej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta powiatowego PSP w Wejherowie  bryg. Grzegorza Kmiecika z uczestnikami obozu. Poruszone zostały tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem osób szczególnie w okresie wakacyjnym. Bryg. Grzegorz Kmiecik złożył podziękowania uczestnikom obozu za postawę i chęć pogłębiania wiedzy z zakresu pożarnictwa jak również wyraził  uznanie dla organizatorów  za podjętą inicjatywę zorganizowania takiego przedsięwzięcia.

02-08-2017
Praktyki Studenckie SGSP
W miesiącu lipcu br. w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych nr 1 i 2 oraz wydziałach i sekcjach Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie czterech podchorążych III roku studiów inżynierskich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odbyło praktyki studenckie, które miały przygotować ich do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Zakres praktyk obejmował zdobycie wiedzy praktycznej w poszczególnych sekcjach i wydziałach Komendy Powiatowej jak również zdobycie doświadczenia poprzez czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych pełniąc służbę w podziale bojowym w jednostkach ratowniczo - gaśniczych.

26-06-2017
              W związku z kontynuacją akcji dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy,  oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa:
http://www.straz.gov.pl/porady/index
https://www.bezpiecznewakacje.pl/

broszura_informacyjna26-06-2017
Przygody Iskierki i Płomyka
W dniu 1 maja 2017 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Kalendarzowego organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem "Przygody Iskierki i Płomyka".
Na konkurs nadesłano, aż 1916 prac plastycznych, z których 238 zakwalifikowano do ścisłego finału. Jury dokonało wyboru 15 laureatów prac plastycznych wśród których 8 miejsce zajęła praca Dominiki Kloki z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim.
W dniu 23 czerwca 2017 roku podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego, st. kpt. Waldemar Lewandowski - zastępca komendanta powiatowego PSP w Wejherowie, przekazał Dominice w imieniu Komendanta Głównego gen. brygadiera Leszka Suskiego podziękowania za udział w konkursie oraz nagrody rzeczowe: tablet oraz PowerBank.
Uroczysty apel był okazją do przeprowadzenia pogadanki z gronem pedagogicznym, uczniami klas 0-III oraz rodzicami na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.


14-06-2017

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku
Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji  lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem "BIAŁYSTOK". Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji:
https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/


09-06-2017
W dniu 30 i 31 maja 2017 roku na obiektach sportowych w Rumi oraz Gniewinie odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W dniu 30 maja na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi przeprowadzono konkurencję Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej, natomiast na obiekcie MOSiR sztafetę pożarniczą 4x 100 m. W dniu 31.05.2017 r. na stadionie w Gniewinie przeprowadzono dwie kolejne konkurencje tj. pożarniczy tor przeszkód oraz Pożarnicze ćwiczenie bojowe.
Wyniki mistrzostw przedstawiają się następująco:

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni:

 1. Mirosław Cyrson - KW PSP Gdańsk
 2. Radosław Cyrson - KM PSP Słupsk
 3. Damian Wenta - KP PSP Kartuzy

Pożarniczy tor przeszkód - 100m:

 1. Mirosław Cyrson - KW PSP Gdańsk
 2. Bartłomiej Kandybowicz - KP PSP Pruszcz Gdański
 3. Damian Wenta - KP PSP Kartuzy

Dwubój Pożarniczy:

 1. Mirosław Cyrson - KW PSP Gdańsk
 2. Damian Wenta - KP PSP Kartuzy
 3. Radosław Cyrson - KM PSP Słupsk

Sztafeta Pożarnicza z przeszkodami - 4 x 100 m:

 1. KM PSP Gdynia (B)
 2. KP PSP Malbork (B)
 3. KM PSP Słupsk (B)

Pożarnicze ćwiczenie bojowe:

 1. KM PSP Słupsk
 2. KP PSP Tczew
 3. KP PSP Kartuzy

Klasyfikacja Generalna:

 1. KM PSP Słupsk
 2. KP PSP Malbork
 3. KP PSP Kartuzy

30-05-2017
     W dniu 29 maja 2017 roku w tutejszej Komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza st. ogn. Tomasz Mikulskiego.
     W uroczystości uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski w asyście zastępców: bryg. Grzegorza Kmiecik i st. kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
     st. ogn. Tomasz Mikulski służbę w PSP rozpoczął w dniu 25 czerwca1995 r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na stanowisku stażysty. Od 1 stycznia 1999 roku po wprowadzeniu reformy administracyjnej rozpoczął pełnienie służby w KP PSP w Wejherowie - w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
W ciągu 22 lat służby w Państwowej Straży Pożarnej zajmował wiele stanowisk poczynając od młodszego ratownika kończąc na dowódcy zastępu. W 1995 roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny Szeregowców PSP. W roku 1998 - Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów PSP. Przez kolejne lata podwyższał kwalifikacje, kończąc kurs chemiczno - ekologiczny, kurs obsługi sprężarek wysokociśnieniowych, kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych, szkolenie doskonalące w zakresie współdziałania z LPR oraz kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
     Dał się poznać jako oddany służbie funkcjonariusz, który z powodzeniem podejmował szereg inicjatyw mających na celu poprawę warunków pracy i służby, za co był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, między innymi: Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa Brązową odznaką  - Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę.
     Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.

Więcej zdjęć:  patrz - galeria zdjęć.

29-05-2017

     W dniu 25 maja 2017 r.  w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Wejherowo odbyła się uroczystość powiatowych obchodów  "Dnia Strażaka" połączona z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się  złożeniem meldunku przez mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego - dowódcę uroczystości do Mariusza Łuczyk  - Wicewojewody Pomorskiego, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Państwowego. Gości przywitał bryg. Jacek Niewęgłowski Komendant Powiatowy Państwowej  Straży  Pożarnej w Wejherowie.  Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości,  przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tutejszą komendą.  Przybyli również  emerytowani  funkcjonariusze  służby  pożarniczej. Strażackie święto było dobrą okazją do do wręczenia wyróżnień, awansów, odznaczeń, medali i nagród dla zasłużonych strażaków z tutejszej Komendy, Druhów z jednostek OSP oraz osób  i instytucji współpracujących z Komendą.  W trakcie apelu nastąpiło uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego GBA 2/24 Renaul Midlum jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Koskowie. Przekazania dokonali st. bryg. Piotr Socha  - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego i bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy  PSP w Wejherowie.
W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył  kpt. Karol Cybulski.

Więcej zdjęć  - patrz : galeria zdjęć


Aktualności: 1234...40