29-05-2020
Strażacy z powiatu wejherowskiego nadal pomagają w walce z COVID-19

     Strażacy powiatu wejherowskiego nieprzerwanie od pierwszych dni marca 2020 roku wspomagają służby i instytucje w walce z koronawirusem.
     Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie codziennie kontrolują mobilną izbę przyjęć przy szpitalu w Wejherowie. Natomiast druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w każdej z gmin powiatu wejherowskiego, jeśli zachodzi taka potrzeba, wspomagają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w dostarczaniu żywności osobom  tego potrzebującym.
     Strażacy realizujący te zadania zostali  odpowiednia przeszkoleni oraz stosują wymagane środki zabezpieczenia osobistego zgodne z wytycznymi i zasadami.


28-05-2020
     27 maja 2020 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczysta zbiórka w trakcie, której wręczone zostały nagrody Starosty Wejherowskiego wyróżniającym się funkcjonariuszom z tutejszej komendy oraz druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego w ramach konkursu "ZASŁUŻONY STRAŻAK".
      Kapituła Konkursu po dokonaniu oceny złożonych wniosków, przedstawiła do wyróżnienia 18 strażaków. Wręczenia nagród dokonała Pani Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st. bryg. Jacka Niewęgłowskiego, Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Papke oraz Prezesa ZOP ZOSP w Wejherowie dh Mirosława Józefowicza.
     Celem utworzonego konkursu, który ma się powtarzać cyklicznie co roku jest propagowanie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową poprzez przedstawienie sylwetek strażaków wyróżniających się ofiarnością, niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, szczególnymi osiągnięciami w służbie i społecznym zaangażowaniem.
     Ze względów obowiązującego reżimu sanitarnego, wręczenie nagród nie mogło się odbyć podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka niemniej wszystkim nagrodzonym gratulujemy uzyskanego wyróżnienia.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

25-05-2020
NOWE SAMOCHODY RATOWNICZO-GAŚNICZE DLA POMORSKICH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

     Samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości blisko 400 mln zł trafią do jednostek OSP w całej Polsce. Jeszcze nigdy w historii do Ochotniczych Straży Pożarnych nie trafiła tak wielka pomoc. Obowiązkiem rządu jest ich wspieranie. Druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia, gdzie z poświęceniem walczą o ludzkie życie i zdrowie. Dlatego muszą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo - powiedział wiceminister Maciej Wąsik.
     Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego otrzymają 25 nowych,  ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość pojazdów to ponad 20 mln zł. Nowe samochody pozwolą strażakom ochotnikom jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców swoich Gmin. Zakupione wozy strażackie trafią zarówno do jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i poza nim.
     Środki finansowe, które umożliwią zakupy pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
     W Pomorskim jest 588 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 230 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Opracowanie:  KW PSP w Gdańsku

11-05-2020
POMORSCY STRAŻACY A KORONAWIRUS

     Już ponad dwa miesiące strażacy województwa pomorskiego wspomagają walkę z wirusem. Pomorskie w tej chwili posiada 25 mobilnych izb przyjęć, które zbudowali i wyposażyli w oświetlenie i ogrzewanie oraz zabezpieczyli logistycznie strażacy PSP i OSP.
     Wspólnie ze Strażą Graniczną strażacy pełnią służbę na morskich przejściach granicznych.  Zadaniem funkcjonariuszy PSP jest pomiar temperatury osobom przekraczającym granicę. Kontrole odbywają się w Gdańsku, Gdyni, we Władysławowie, Ustce i Łebie. Bardzo ważne dla strażaków są działania na rzecz społeczności lokalnych. Należy tu wymienić akcję informacyjną #zostań w domu. Ponadto strażacy PSP i OSP dowożą żywność i leki osobom potrzebującym, jak również zajmują się dystrybucją środków ochronnych. Istotnym aspektem  naszych codziennych działań jest dezynfekcja przestrzeni miejskich i gminnych. Na prośbę Wojewody Pomorskiego, ostatnie działania strażaków z Pomorza, to pomoc w dystrybucji środka dezynfekcyjnego do starostw i miast. Płyn jest dedykowany dla otwierających się wkrótce żłóbków i przedszkoli. Pomorska PSP i OSP nieustannie angażuje się w walkę z COVID-19.

Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska - KW PSP w Gdańsku

04-05-2020
     4 maja 2020 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka. W trakcie uroczystego apelu odczytano życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy skierowane do funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnie odczytane zostały wyciągi o nadanych wyróżnieniach, odznaczeniach, awansach i nagrodach dla wyróżniających się w służbie strażaków. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie st. bryg. Jacek Niewęgłowski złożył wszystkim życzenia  i pogratulował otrzymanych awansów, wyróżnień  i nagród.

02-05-2020
 2 maja 2020 r. w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych podległych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany służbowe dokonały  podniesienia flagi państwowej podczas uroczystego apelu.


Poradnik " Biało - czerwona"

30-04-2020

30-04-2020

30-04-2020