31-10-2018
Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!", to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Załączniki:
https://www.straz.gov.pl/data/czujka/czad_oszukuje_zmys%C5%82y.jpg

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/Te_objawy_moga_swiadczyc_o_obecnosci_tlenku_wegla.jpg

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/W_Polsce_corocznie_powstaje_ponad_150000_pozarow_co_piaty_z_nich_powstaje_w_domach.jpg

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/NIGDY_NIE_GAS_tluszczu_i_oleju_WODA.jpg

Link do kampanii Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

31-10-2018
W dniu 9 października w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość z okazji przekazania nowo zakupionego Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo - Ratowniczego SLRr Ford Ranger. Pojazd został zakupiony za kwotę 150 000 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Komendanta Głównego PSP - środków przekazanych od firm ubezpieczeniowych, Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Urzędu Miasta Wejherowa.
Na uroczystość przekazania pojazdu przybyli:
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku Pan Maciej Kazienko
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Przedstawiciele Urzędu Miasta Wejherowa
Przedstawiciele służb i instytucji z terenu powiatu wejherowskiego.
Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ratownictwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarowej w Wejherowie, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia, a także środowiska naturalnego.
W trakcie uroczystości Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński wręczył wyróżnienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla Zastępców Dowódców Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w postaci nagród Finansowych.
W dalszej części w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej odbyło się ślubowanie uczniów pierwszej klasy sportowej z edukacją pożarniczą z Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie. Wręczone zostały również awanse szkolne dla uczniów klas drugich i trzecich.

26-10-2018
Ćwiczenia Ratownicze "Starogard 2018"

W dniu 24 października 2018 roku na terenie powiatu starogardzkiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem "STAROGARD - 2018".
Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, w tym centralnego odwodu operacyjnego województwa pomorskiego: Kompania gaśnicza "HEWELIUSZ", Pluton logistyczny "POSEJDON", Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego "STAROGARD", Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego "GDAŃSK" oraz "TCZEW" oraz Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza "GDAŃSK". Łącznie ćwiczyło około 175 strażaków oraz 52 pojazdy ratowniczo " gaśnicze i specjalne. 
Zgodnie z założeniem, ćwiczenia zostały podzielone na następujące epizody:
epizod I - CHEMICZNO - EKOLOGICZNY: na terenie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w wyniku upadku beczki transportowej z rampy magazynowej następuje wyciek chloru;
epizod II - POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZY: podczas próby wycięcia stalowej, stacjonarnej suszarni do zbóż doszło do przesunięcia się maszyny oraz częściowego zawalenia się stropu, wewnątrz obiektu znajdują się trzy osoby;
epizod III - TECHNICZNY: na niestrzeżonym przejeździe kolejowym usytuowanym na drodze wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Jabłowo dochodzi do zderzenia autobusu z lokomotywą spalinową oraz pojazdem osobowym, autokarem podróżowało 10 podróżnych, samochodem 2 osoby a lokomotywą 1 osoba, podczas działań ratowniczych dochodzi do rozszczelnienia zbiornika LPG.

Po zakończeniu ćwiczeń w obecności st. bryg. Piotra Sochy - Zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz pracowników Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.  została omówiona organizacja i przebieg ćwiczeń.

Galeria zdjęć

17-10-2018
"DOTACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ"

     16 października 2018 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim nabryg. Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podsumował wydatkowanie środków finansowych pozyskanych na funkcjonowanie straży pożarnej w województwie pomorskim.
     W 2018 roku środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie straży pożarnej w województwie pomorskim to 29 117 252,00 zł (OSP - 17 016 752,00 zł, PSP - 12 100 500,00 zł).

     W kwocie 17 016 752,00 zł dla OSP zrealizowano:
 • dofinansowanie zakupu samochodów gaśniczych (25 samochodów gaśniczych oraz łódź):
  • 129 612,00 zł - kwota ze środków ubezpieczeniowych pochodząca od komendanta głównego PSP,
  • 4 611 000,00 zł - kwota ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • 700 000,00 zł - kwota ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 • dofinansowanie w zakresie organizacji obozów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - kwota 271 140,00 zł,
 •  zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG - kwota 4 856 000,00 zł dotacja KSRG (remonty strażnic, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, sprzęt transportowy - 21 samochodów + łódź),
 •  przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - kwota 1 949 000,00 zł dotacja MSWiA (remonty strażnic, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, sprzęt transportowy - 4 samochody),
 • Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - kwota 4 500 000,00 zł (zakup sprzętu oraz wyposażenia dla jednostek OSP).
W kwocie 12 100 500,00 zł dla PSP zrealizowano:
 • dofinansowanie zakupu samochodów gaśniczych oraz sprzętu:
  • 160 000,00 zł - kwota ze środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji komendanta głównego PSP (zakup 4 lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego typu pick - up z napędem na 4x4 ),
  • 40 000 zł - kwota ze środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji komendanta głównego PSP (samochód kwatermistrzowski do przewozu ratowników),
  • 40 000 zł - kwota ze środków wojewody pomorskiego (samochód kwatermistrzowski do przewozu ratowników),
  • 400 000,00 zł - kwota ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zakup: samochodów, quada, kamery termowizyjnej, zestawu do stabilizacji pojazdów, sprzętu dla grupy wodno-nurkowej),
  •  830 000,00 zł - kwota od posła Śniadka pochodząca z poprawek poselskich do budżetu przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (Słupsk, Gdańsk) oraz zakup samochodów rozpoznawczo-ratowniczych typu pick - up z napędem 4x4 (Człuchów, Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Sztum),
  • 1 216 000,00 zł - kwota od poseł Arciszewskiej pochodząca z poprawek poselskich do budżetu przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu oraz wyposażenia (teren powiatu kartuskiego oraz kościerskiego),
  • 8 355 000 zł - rezerwa celowa (remonty obiektów budowlanych, remonty pojazdów i sprzętu, odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia (materiały oraz paliwa), inwestycje budowlane, zakupy inwestycyjne (średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, drobny sprzęt)), 
 • dofinansowanie na rozbudowę jednostek PSP (KW PSP, KM PSP Gdynia, KP PSP Puck):
  • 909 500,00 zł - kwota ze środków ubezpieczeniowych pochodząca od komendanta głównego PSP,
  • 150 000,00 zł - kwota ze środków wojewody pomorskiego.
     Jednocześnie pomorski komendant wojewódzki PSP stara się o pozyskanie kolejnych środków finansowych dla straży pożarnej w województwie pomorskim.

Opracowanie: KW PSP Gdańsk, Zdjęcia:  PUW Gdańsk.

26-09-2018
List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Funkcjonariuszek i Funkcjonariuszy

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy


26-09-2018
V WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

23 września 2018 roku w Gniewinie odbyły się V Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego.
Meldunek o rozpoczęciu zawodów przyjął prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Zygmunt Tomczonek. Następnie miało miejsce uroczyste podniesienie flagi oraz odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

W zawodach wzięło udział 30 drużyn ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa pomorskiego, w tym 17 w grupie A (mężczyzn) oraz 13 w grupie C (kobiet) wyłonionych w eliminacjach powiatowych. Drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach:

    musztra pododdziałów pożarniczych,
    sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkoadami,
    ćwiczenie bojowe.

Poszczególne konkurencje oraz całe zawody oceniała komisja sędziowska powołana przez pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Mirosław Cyrson.

Wyniki:

Musztra pododdziałów pożarniczych - Grupa A (Mężczyźni):

     OSP Czarne - powiat człuchowski
    OSP Czeczewo - powiat kartuski
    OSP Rościszewo - powiat gdański

Musztra pododdziałów pożarniczych - Grupa C (Kobiety):

    OSP Sulęczyno - powiat kartuski
    OSP Korzybie - powiat słupski
    OSP Tychnowy - powiat kwidzyński    

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami - Grupa A (Mężczyźni):

    OSP Swarzewo - powiat pucki - 58,2 s
    OSP Korzybie - powiat słupski - 58,9 s
    OSP Nadole - powiat wejherowski - 59,0 s

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami - Grupa C (Kobiety):

    OSP Opalino - powiat wejherowski - 67,0 s
    OSP Karlikowo - powiat pucki - 67,8 s
    OSP Lubań - powiat kościerski - 67,9 s

Ćwiczenie bojowe - Grupa A (Mężczyźni):

    OSP Korzybie - powiat słupski - 34,5 s
    OSP Czeczewo - powiat kartuski - 35,4 s
    OSP Nadole - powiat wejherowski - 35,4 s

Ćwiczenie bojowe - Grupa C (kobiety):

    OSP Karlikowo - powiat pucki - 42,6 s
    OSP Lublewo - powiat gdański - 49,0 s
    OSP Korzybie - powiat słupski - 49,2 s

Klasyfikacja generalna - Grupa A (Meżczyźni):

    OSP Korzybie - powiat słupski - 93,4 s
    OSP Nadole - powiat wejherowski - 94,4 s
    OSP Czeczewo - powiat kartuski - 94,9 s

Klasyfikacja generalna - Grupa C (Kobiety):

    OSP Karlikowo - powiat pucki - 110,4 s
    OSP Opalino - powiat wejherowski - 117,3 s
    OSP Korzybie - powiat słupski - 120,4 s

Zwycięzcy mistrzostw otrzymali medale, puchary oraz cenne nagrody ufundowane przez pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, prezesa zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa pomorskiego oraz licznych sponsorów.

więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć
źródło KW PSP Gdańsk

26-09-2018
Nagrody dla funkcjonariuszy
21 sierpnia 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas uroczystości wręczono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy/służby, wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe oraz godne i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrody dla funkcjonariuszy zostały przyznane przez komendanta głównego PSP - gen. bryg. Leszka Suskiego oraz pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP  nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego.

galeria zdjęć
źródło: KW PSP w Gdańsku

18-09-2018
"Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych".

Opis zadania
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozwoliło na zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4 x 4 typu pickup. Jest to samochód terenowy, który pokona trudniejsze uwarunkowania przyrodnicze, a dzięki doposażeniu w hak holowniczy będzie mógł ciągnąć przyczepę z łodzią czy pontonem.
Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ratownictwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarowej w Wejherowie, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia, a także środowiska naturalnego.
Koszt kwalifikowany zadania
150 000,00 zł
Kwota otrzymanych  środków z WFOŚiGW w Gdańsku
40 000,00 zł
www.wfos.gdansk.pl

05-09-2018
Wojewódzka inauguracja projektu "Uczę się bezpieczeństwa"
4 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kaliskach Kościerskich odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, połączone z uroczystym otwarciem sali gimnastycznej. W trakcie uroczystości zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura wraz z wicewojewodą pomorskim Mariuszem Łuczykiem zainaugurowali III edycję wojewódzkiego projektu edukacyjnego pn. "Uczę się bezpieczeństwa", którego twórcami są funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Rangę temu wydarzeniu nadali zaproszeni goście oraz partnerzy powyższej inicjatywy: st. bryg. Piotr Socha - zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Marek Stęchły - dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Gdyni i Patrycja Olińska reprezentująca prezesa Fundacji Energa, którzy bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat powyższego przedsięwzięcia. Każdy z gości wskazał, że bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem i należy dołożyć wszelkich starań, aby je zapewnić.
W bieżącym roku szkolnym przedsięwzięciem objętych zostanie 6 tysięcy dzieci uczęszczających do klas pierwszych szkół podstawowych, a zajęcia edukacyjno - profilaktyczne realizowane będą w następujących pięciu obszarach zagadnieniowych:
 - "Bezpieczny w drodze do szkoły" - realizowany przy współpracy fundacji LOTOS,
- "Bezpieczny w domu", którego partnerem jest nadbryg. Tomasz Komoszyński pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- "Bezpieczny w czasie ferii" - realizowany przy wsparciu fundacji Energa,
- "Bezpieczny w sieci" - prowadzony przy współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Gdyni,
- "Bezpieczny w czasie wakacji" - realizowany przy współpracy z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem.
Po oficjalnych uroczystościach dla dzieci zorganizowano pokaz pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie mogli poczuć się jak "mali policjanci czy strażacy", włączyć sygnały dźwiękowo - świetlne, usiąść za kierownicą radiowozów i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Ogromnym zainteresowaniem małych milusińskich cieszył się słoń POPO - maskotka pomorskiej policji, który budził radość każdego dziecka i sprawiał, że na twarzach pojawiał się uśmiech. W punktach informacyjnych funkcjonariusze udzielali porad w zakresie bezpieczeństwa.
W trakcie realizacji projektu "Uczę się bezpieczeństwa", ogłoszony zostanie konkurs plastyczny, którego rozstrzygnięcie nastąpi po zrealizowaniu przez policjantów jednostek miejskich i powiatowych Policji spotkań profilaktycznych.
Powyższa inicjatywa realizowana jest w ramach kampanii MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo" organizowanej pod patronatem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "Kręci mnie bezpieczeństwo".

Opracowanie, zdjecia: KW Policji w Gdańsku

05-09-2018
Rusza konkurs "Aktywny senior to bezpieczny senior"

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs "Aktywny senior to bezpieczny senior", którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.
Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.
Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody: kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem "Aktywny senior to bezpieczny senior") lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

Aktualności: 1...9101112131415...59