05-09-2018
Rusza konkurs "Aktywny senior to bezpieczny senior"

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs "Aktywny senior to bezpieczny senior", którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.
Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.
Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody: kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem "Aktywny senior to bezpieczny senior") lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

04-09-2018
Ogólnopolska Akcja Społeczna "Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach - Świeć życiem"

Ogólnopolska akcja "Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach" została objęta Patronatem honorowym - Krajowego Duszpasterza Kierowców. Informacja o akcji dołączona została do ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Kierowcy, który obchodzony był 25 lipca i umieszczona na stronie głównej Duszpasterstwa Kierowców.   Ogólnopolska akcja społeczna "Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach" jest odpowiedzią na zagrożenia które mogą spotkać nas i nasze dzieci podczas uczestnictwa w ruchu drogowym.

 Więcej informacji:
Informacja o akcji społecznej.

Widoczni biegacze - film 1
Widoczni biegacze - film 2


04-09-2018
ZLOT ZHP "Gdańsk 2018" - Film
W dniach 6 - 16 sierpnia 2018 roku na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku odbył się Zlot z okazji 100 - lecia ZHP "Gdańsk 2018". Wydarzenie przyciągnęło około 13 000 harcerzy z Polski i z zagranicy.30-08-2018
Oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z ternu gminy Wejherowo

W dniu 30.08.2018 roku w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wejherowo zakupionych w ramach ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, oraz  projektu "Bezpieczny Powiat" współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2013 - 2020. W ramach dotacji i programów zakupiono pompy, sprzęt ratownictwa technicznego, sanie lodowe, pilarki ratownicze, sprzęt do ratownictwa medycznego na łączną kwotę ponad 600 tyś. złotych.

Galeria zdjęć

29-08-2018
Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Linia

W dniu 29.08.2018 r. w strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Jednostki OSP z terenu gminy Linia otrzymały zestaw ratownictwa technicznego oraz sprzęt do ratownictwa medycznego o łącznej wartości prawie 45 000 zł.

Galeria zdjęć.

28-08-2018
Wizyta Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w jednostkach OSP z terenu gminy Szemud.

W dniu 28.08.2018 r. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szemud odwiedził  Pomorski Komendant Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński. W trakcie wizyty zapoznał się ze stanem wyposażenia oraz warunkami lokalowymi jednostek OSP.
Podczas wizyty odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy zakupionych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. W ramach dotacji zakupiono zestaw ratownictwa technicznego, detektory gazowe oraz parawany do zabezpieczenia terenu akcji ratowniczych.

Galeria zdjęć.

16-08-2018
Zlot z okazji 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018"

     W dniach 6-16 sierpnia 2018 r. na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku odbył się Zlot z okazji 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018".
     Wydarzenie przyciągnęło około 13 000 harcerzy z Polski i z zagranicy. Zakwaterowanie takiej liczby osób na niezurbanizowanym terenie Wyspy Sobieszewskiej wymagało wielomiesięcznych prac przygotowawczych. Pion kontrolno-rozpoznawczy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku już od kwietnia 2016 r. na bieżąco współpracował z organizatorami imprezy uczestnicząc w licznych naradach oraz spotkaniach koordynacyjnych. Mając na względzie bezpieczeństwo harcerzy, siły Państwowej Straży Pożarnej aktywnie włączyły się w zabezpieczenie tego wydarzenia.
     W ramach zabezpieczenia Zlotu przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowano na terenie miasteczka harcerskiego posterunek stały WYSPA, w którym w systemie zmianowym 24-godzinną służbę pełniło 40 strażaków. Na miejscu znajdowało się również 17 pojazdów, w tym pojazdy ratowniczo-gaśnicze, ratownictwa chemicznego, dowodzenia i łączności, oraz 2 quady i drony.
     Każdego ranka przeszło 70 autobusów przewoziło uczestników Zlotu do wybranych atrakcji znajdujących się na terenie całego województwa pomorskiego. W celu zabezpieczenia ruchu komunikacyjnego związanego z organizacją zlotu zrealizowano 2 podoperacje: Przestrzeń Publiczna Gdańsk ? w ramach której zabezpieczano miejsca intensywnego ruchu autokarowego harcerzy w mieście Gdańsk oraz Przestrzeń Publiczna Pruszcz ? w ramach której do posterunków czasowych zlokalizowanych w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych wokół Wyspy Sobieszewskiej dyslokowano wydzielone siły i środki. Podoperację Przestrzeń Publiczna Gdańsk realizowały 4 pojazdy i 13 strażaków, podoperację Przestrzeń Publiczna Pruszcz realizowały 4 pojazdy i 14 strażaków.
     Dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów zabezpieczających to ogromne wydarzenie, Zlot ZHP przebiegł bezpiecznie. Siły PSP interweniowały łącznie 12 razy na terenie obozowiska. Funkcjonariusze PSP uczestniczyli również w działaniach edukacyjnych, prowadząc szkolenie dla kadry Zlotu czy też prelekcję dla młodszych uczestników. Wysiłek włożony w zabezpieczenie imprezy nie pozostał niezauważony. Wizytujący teren obozowiska Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwiedzili również posterunek strażaków. Podkreślili, że organizacja obozowiska, a także znajdujące się na miejscu siły i środki potwierdzają pełen profesjonalizm naszej formacji. Jednak to codziennie napotykany uśmiech setek młodych harcerzy był najlepszym wynagrodzeniem za aktywny udział naszej formacji w tym wydarzeniu.
Czuwaj!
więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/804-zlot-zhp

14-08-2018
ROCZNICA NAWAŁNICY

     Nawałnica, która przetoczyła się przez teren kraju w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku wyrządziła wiele szkód. Działania prowadzące do ich usunięcia trwały wiele dni i zaangażowały dużą ilość sił i środków zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego kraju. Wichura na terenie województwa pomorskiego spowodowała śmierć 5 osób i wyrządziła wiele szkód materialnych. W okresie od 11 do 30 sierpnia odnotowano 5047 interwencji związanych z usuwaniem jej skutków. Należy zaznaczyć, że wiele z tych zdarzeń było długotrwałych, dlatego otrzymaliśmy wsparcie strażaków ze szkół pożarniczych, a także z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (53 pojazdy i 265 ratowników). Łącznie w działaniach na terenie woj. pomorskiego brało udział 2268 zastępów PSP, 3045 zastępów OSP KSRG i 1139 zastępów OSP spoza KSRG.
      W pierwszych godzinach akcji działania skupiły się na udrożnieniu głównych szlaków komunikacyjnych. Priorytetem było ratowanie zagrożonego życia i ewakuacji ludności z najbardziej zagrożonych miejsc. Następnie zabezpieczano uszkodzone dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Kolejne zagrożenie pojawiło się na rzece Brda oraz Wielkim Kanale Brdy. Strażacy przy pomocy wojska usuwali powalone przez nawałnice drzewa, które zatamowały swobodny przepływ wody.  Zapadła też decyzja o przeniesieniu sztabu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego do miejscowości Rytel.
      Film składa się głównie z materiałów udostępnionych przez strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Tłem dźwiękowym są wybrane nagrania z rejestratora rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej Stanowiska Kierowania PSP w Chojnicach. Przez pierwszą godzinę Stanowisko Kierowania odebrało 113 połączeń telefonicznych o łącznej długości 1 godz. 29 min. W trakcie pierwszej doby dyżurni stanowiska obsłużyli 1407 połączeń telefonicznych o łącznej długości ponad 25 godzin oraz prowadzili przez 14 godzin korespondencję radiową.
więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/803-rocznica-nawalnicy

14-08-2018
WIZYTA PANA PREZYDENTA

     W piątek, 10 sierpnia, Prezydent RP Pan Andrzej Duda wizytował teren Zlotu 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018", który w dniach 06-16 sierpnia odbywa się w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej.
     W czasie wizyty Pan Prezydent odwiedził również obozowisko strażaków, którzy w liczbie 40 funkcjonariuszy stanowią zabezpieczenie wydarzenia. Pan Prezydent, na ręce Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, złożył podziękowania strażakom na włożony trud w zapewnieniu bezpieczeństwa harcerzom. Podkreślił, że organizacja obozowiska, a także znajdujące się na miejscu siły i środki potwierdzają pełen profesjonalizm naszej formacji. Na koniec spotkania nie zabrakło wspólnych zdjęć Pana Prezydenta ze strażakami.

więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/800-wizyta-premiera-w-obozowisku-podczas-ogolnopolskiego-zlotu-zhp-4

09-08-2018
WIZYTA PREMIERA W OBOZOWISKU
PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO
ZLOTU ZHP

     8 sierpnia 2018 roku, podczas wizyty na Ogólnopolskim Zlocie ZHP, obozowisko pomorskich strażaków odwiedził premier Mateusz Morawiecki.
     Podczas spotkania premier zapoznał się z zadaniami, które są realizowane podczas imprezy przez funkcjonariuszy.
     Na koniec premier Mateusz Morawiecki podziękował strażakom za pełnioną służbę i zabezpieczenie imprezy.

więcej na: www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/795-wizyta-premiera-w-obozowisku-podczas-ogolnopolskiego-zlotu-zhp

Aktualności: 1...10111213141516...59