25-06-2018
Podsumowanie programu edukacyjnego Bezpieczne życie 2017/2018

W dniach 5, 6 i 13 czerwca 2018 roku na terenie trzech gmin powiatu wejherowskiego odbyło się uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego zapoczątkowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej "Bezpieczne życie". Na terenie powiatu wejherowskiego w programie wzięło udział 10 szkół 24 klasy i prawie 500 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Wejherowo, Gniewino i Choczewo. Jest to już kolejna edycja programu która cieszy się dużym zainteresowanie ze strony kadry dydaktycznej szkół jak i samych dzieci.
Program edukacyjny "Bezpieczne życie" przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu, w szkole oraz najbliższym otoczeniu, wobec różnorodnych zagrożeń. Program obejmuje również odpowiednie przygotowanie nauczycieli do realizacji treści w nim zawartych.

Galeria zdjęć

18-06-2018
     W dniu 16.06.2018 r. na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w obrębie jeziora Stoborowe przeprowadzone zostało praktyczne ćwiczenie z taktyki gaszenia terenów leśnych.  Celem ćwiczenia było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, sposobu organizacji działań gaśniczych, organizacji łączności i podawania rożnymi sposobami wody na większe odległości. W ćwiczeniu udział wzięło łącznie 7 zastępów gaśniczych z tutejszej Komendy i okolicznych jednostek Ochotniczych Straży pożarnych.
      Mając na względzie długotrwały brak opadów deszczu co wpływa na wysokie zagrożenie pożarowe terów leśnych tego typu ćwiczenia będą organizowane cyklicznie by jak najlepiej przygotować strażaków do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych.

18-06-2018
         W dniu 15.06.2018 r. na stadionie sportowym w Lini rozegrane zostały Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu wejherowskiego wg. Regulaminu MDP-1/2010. Do udziału w zawodach przystąpiło łącznie 13 drużyn: 4 w klasyfikacji dziewcząt i 9 w klasyfikacji chłopcy. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: rozwinięciu bojowym i biegu sztafetowym 400 metrów z przeszkodami. Dodatkowo wszystkie drużyny wzięły udział w ćwiczeniu musztry. Nowa formuła zawodów była okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, zgrania całej drużyny i rywalizacji w miłej atmosferze.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Drużyny dziewcząt:
1. MDP OSP Bożepole
2. MDP OSP Łebno
3. MDP Luzino
4. MDP Strzepcz
Drużyny chłopców:
1. MDP OSP Częstkowo
2. MDP OSP Linia
3. MDP OSP Łęczyce
4. MDP OSP Lewino
5. MDP OSP Kaczkowo
6. MDP OSP Strzepcz
7. MDP OSP Rozłazino
8. MDP OSP Choczewo
9. MDP OSP Luzino

Wszystkim drużynom, które wzięły udział w zawodach gratulujemy udziału niezależnie od zajętego miejsca.

29-05-2018
Nabór do służby w KP PSP w Wejherowie

Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie informuje, że w chwili obecnej trwa nabór do służby w tut. Komendzie. Informacje o warunkach i trybie naboru do służby znajdują się na stronie tut. Komendy w zakładce "Nabór do służby".

28-05-2018
Powiatowe Obchody dnia Strażaka - 2018

25 maja 2018 roku na Placu Jakuba Wejherowa w Wejherowie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W uroczystości udział wzięli:
Pani Dorota Arciszewska -  Mielewczyk - poseł na Sejm RP,
Pan Jan Klawiter - poseł na Sejm RP,
Wicewojewoda pomorski - Mariusz Łuczyk
st. bryg. Piotr Socha - zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
Pani Gabriela Lisius - starosta wejherowski,samorządowcy, przedstawiciele służb, instytucji z terenu powiatu wejherowskiego, druhny i druhowie oraz poczty sztandarowe jednostek OSP na czele z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu wejherowskiego, emeryci i renciści KP PSP w Wejherowie, strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
Atrakcją dla licznych gości i mieszkańców powiatu wejherowskiego była wystawa zabytkowych pojazdów ratowniczych.

Galeria zdjęć 

28-05-2018
Narada służb w województwie pomorskim

24 maja 2018 roku w Sopocie w Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu.

W spotkaniu obok szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wzięli udział: wiceminister Renata Szczęch, Fabrice Leggeri, dyrektor agencji Frontex, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, straży granicznych i przybrzeżnych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz eksperci z organizacji międzynarodowych.

Po konferencji na terenie posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych, poświęcona sytuacjom kryzysowym w województwie pomorskim oraz zabezpieczeniu Zlotu ZHP.

Na zakończenie wizyty ministra SWiA Joachima Brudzińskiego dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Komisariatu Policji Gdynia ? Witomino.


24-05-2018

Klauzula informacyjna (RODO)
24-05-2018
NARADA SŁUŻB W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

     24 maja 2018 roku w Sopocie w Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu.
     W spotkaniu obok szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wzięli udział: wiceminister Renata Szczęch, Fabrice Leggeri, dyrektor agencji Frontex, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, straży granicznych i przybrzeżnych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz eksperci z organizacji międzynarodowych.
     Po konferencji na terenie posterunku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Gdańsku odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych, poświęcona sytuacjom kryzysowym w województwie pomorskim oraz zabezpieczeniu Zlotu ZHP.
     Na zakończenie wizyty ministra MSWiA Joachima Brudzińskiego dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Komisariatu Policji Gdynia - Witomino.

18-05-2018
Powiatowe Obchody "Dnia Strażaka" 2018

     W dniu 25 maja 2018 rok o godzinie 10:00 na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie odbędą się Powiatowe Obchody "Dnia Strażaka" połączone z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpocznie się przemarszem pododdziałów z siedziby KP PSP w Wejherowie na plac gdzie odbędzie się uroczysty apel. Dla przybyłych gości i mieszkańców powiatu wejherowskiego przewidziano liczne atrakcje między innymi ekspozycję sprzętu i pojazdów pożarniczych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystości.

18-05-2018
WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

     14 maja 2018 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych. W spotkaniu obok sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego wzięli udział: komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji nadisnp. Jan Lach, zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.
     Po spotkaniu w Gdańsku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Gdańsku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków. Została ona odprawiona w konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia. Po mszy odbył się uroczysty przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej ulicami Piwną i Tkacką na ulicę Długą, gdzie pod Dworem Artusa odbył się uroczysty apel.
      Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym strażakom i osobom wspierającym ochronę przeciwpożarową z terenu województwa pomorskiego wręczono: Krzyże Zasługi, Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, nominacje na wyższe stopnie służbowe, nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyplomy Komendanta Głównego PSP.
      Następnie decyzjami komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego Do Krajowego Systemu Ratowniczo ? Gaśniczego włączonotrzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Słajszewo, Trans ? Nauta Sp. z o.o. oraz Lipinka.
     Ostatnim punktem wizyty sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, a także komendanta głównego PSP gen. brygadier Leszka Suskiego, było przekazanie sprzętu przeciwpożarowego oraz otwarcie obiektu wspinalni na placu Jednostki Ratowniczo ? Gaśniczej nr 2 w Gdańsku.

Więcej informacji: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/705-wojewodzkie-obchody-dnia-strazaka-w-100-rocznice-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-2

Aktualności: 1...12131415161718...59