03-09-2019
     Z dniem 2 września zakończyła się tegoroczna akcja strażaków związana z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie dokonywali wizytacji i kontroli obozowisk letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym harcerzy na terenie całego powiatu. Kontrole przeprowadzone zostały pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, dojazdu do miejsca obozowisk i warunków ewakuacji.
     Przeprowadzane były pogadanki z uczestnikami obozów, na których omawiano i popularyzowano umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami, możliwościach ochrony przed nimi, zasad zachowania się na obszarach leśnych, zachowania się nad wodą, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Omówiono jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze o sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
     Strażacy z miejscowych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączali się aktywnie w prowadzoną akcję oraz  prezentowali pojazdy ratowniczo - gaśnicze. Uczestnicy obozów mieli okazję z bliska zobaczyć sprzęt  i wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas prowadzenia działań ratowniczych.
      Wizytacji i kontroli dokonano w ponad 30 obozach, w których uczestniczyło ponad 2700 osób - dzieci wraz z opiekunami.


02-09-2019
    
     W dniu 22.08.2019 r. st. bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, złożył podziękowania panu Dariuszowi Kruszyńskiemu za wkład  i  zaangażowanie w prowadzone przez zastępy straży pożarnej działania gaśnicze. 
     W dniu 15.08.2019 r. w Gniewinie przy ulicy Spokojnej, doszło do pożaru ścierniska na powierzchni około 20 ha. W działaniach gaśniczych trwających ponad 5 godzin zaangażowanych było 9 zastępów gaśniczych, 2 pojazdy operacyjne oraz łącznie 41 strażaków.

22-08-2019
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku.

Słowo wstępne KG PSP
Tryb i zasady
Wniosek (pdf)


Wzór wypełnienia wniosku - szczegóły
Propozycje działań


13-08-2019
     W ramach bezpiecznego letniego wypoczynku Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie zachęca do odwiedzin serwisu kąpieliskowego na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego.

https://sk.gis.gov.pl/

26-07-2019
PRAKTYKI ZAWODOWE

     W dniach 1-25 lipca 2019 r. w tutejszej Komendzie praktyki zawodowe odbyli studenci trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Trzech adeptów pożarnictwa w tym czasie miało okazję zapoznać się z specyfiką służby w tutejszej Komendzie, realizacją zadań służbowych w poszczególnych wydziałach i sekcjach, a także uczestniczyć w działaniach ratowniczych na terenie powiatu wejherowskiego.

23-07-2019
Tour de Pologne amatorów 09.08.2019

     Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyjął zaproszenie do udziału w komitecie honorowym wyścigu kolarskiego 76 Tour de Pologne UCI World Tour.

     Ponadto w regulaminie Tour De Pologne Amatorów 2019 znalazły się zapisy dotyczące klasyfikacji pn. Mistrzostwa Polski Straży Pożarnej, a Komendant Główny PSP podjął decyzję o ufundowaniu pucharu dla zwycięskiego zawodnika.


18-07-2019
Materiał szkoleniowy

Materiał szkoleniowy z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w postaci filmu w zakresie sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych. Materiał obejmuje także zagadnienia związane z mechanizmem upadku na skokochron.11-07-2019
LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP