22-03-2017
W dniu 18 marca 2017 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego. Szkolenie zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej 5. Tradycyjnie udział w nim wzięli Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz Prezesi lub Naczelnicy jednostek OSP spoza systemu i kadra kierownicza naszej komendy.
Szkolenie otworzył bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z zastępcą: st.kpt. Waldemarem Lewandowskim.

W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia:

 • Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2016 roku
 • Informacja na temat funkcjonowania jednostek OSP oraz  Zarządów Gminnych na terenie powiatu - Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Wejherowie
 • Kampania społeczna "Czad  i ogień. Obudź czujność". Wymagania związane z bezpiecznym użytkowaniem instalacji grzewczych, kominowych, wymagania związane z ochroną  ppoż. obiektów
 • Dofinansowanie jednostek OSP w 2016 r., nowe zasady dofinansowania jednostek OSP, rozliczanie otrzymanych środków
 • Taktyka działań ratowniczych - zagrożenia dla ratowników podczas działań ratowniczych z udziałem pojazdów z nowym czynnikiem w klimatyzacji, pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi
 • Taktyka działań ratowniczych - postępowanie z butlami z gazami (acetylen, propan-butan i inne), bezpieczeństwo działań ratowników podczas działań w związku z tlenkiem węgla
Tematyka prezentowana przez Wydział Operacyjno - Szkoleniowy:

 • Szkolenia członków OSP w 2016 roku, plany szkoleniowe na 2017 rok
 • Podsumowanie inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w 2016 roku, plany na 2017 rok
 • Podsumowanie szkoleń i ćwiczeń na obszarach leśnych
 • Przypomnienie tematyki operacyjnej związanej z wyjazdami i udziałami w działaniach ratowniczych
W ramach szkolenia zaprezentowano tematykę w ramach kampanii społecznej " STOP Pożarom traw". Zwrócono się do Naczelników i Prezesów o rozpropagowanie kampanii informacyjnej na terenie gmin powiatu wejherowskiego.

W szkoleniu udział wzięło 58 przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć.

21-03-2017
List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Treść listu


21-03-2017
Kampania "STOP pożarom traw"

Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie informuje że w rozpoczęła się kampania informacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na zagrożenia związane z wypalaniem traw.

Kampania "STOP pożarom traw" ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie  zabronione. O skuteczności profilaktyki świadczą statystki w 2015 r. doszło do ponad 82 tys. pożarów traw, natomiast w ubiegłym roku było ich już o ponad połowę mniej, bo 36 tys.
-  powiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA podczas briefingu prasowego inaugurującego kampanię.
Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. "Co roku strażacy mają do czynienia z tysiącami tego typu zdarzeń. W całym 2016 r. odnotowano ponad 126 tys. pożarów, wśród nich było 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. Najważniejsza jest świadomość, wszystko zależy od nas" podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.
Data rozpoczęcia tegorocznej kampanii przeciwko wypalaniu traw nie jest przypadkowa. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W tym roku doszło już do ponad 8 tys. pożarów łąk i nieużytków rolnych. Jak poinformował nadbrygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, "w ubiegłym roku najwięcej pożarów traw odnotowano właśnie w marcu i w kwietniu aż 18,5 tys. Stanowiło to ponad 50 proc. wszystkich pożarów traw w ubiegłym roku. Dlatego właśnie teraz chcemy dotrzeć z naszą kampanią do jak największej liczby osób. Strażacy będą organizowali akcje edukacyjne w szkołach. Będziemy współpracowali z samorządowcami i duchownymi" zapowiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
W ramach kampanii "STOP pożarom traw" została również uruchomiona strona internetowa  www.stoppozaromtraw.pl Można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.
źródło: MSWiA

Galeria zdjęć z kamanii promocyjnej - Galeria zdjęć
Materiały promocyjne można pobrać na stronie Kampani : www.stoppozaromtraw.pl


10-03-2017
        W ramach ogólnopolskiej akcji "spoKREWnieni służbą" mającej na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddanie krwi funkcjonariusze tutejszej Komendy planują oddać krew w ramach akcji w dniach 14, 15 i 16.03.2017 r. w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wejherowie  przy ul. Jagalskiego 10 (budynek szpitala).
Zapraszamy wszystkich do dołączenia się w honorowym oddaniu krwi.

09-03-2017
List Ministra MSWiA  M. Błaszczaka  z okazji Dnia Kobiet.

List Ministra SWiA M. Błaszczaka


03-03-2017

W dniu 24.02.2017 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej odbyła się uroczystość w związku ze zdaniem obowiązków służbowych i pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne bryg. Jacka Nowaka  Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w  Wejherowie. W uroczystości uczestniczył bryg. Piotr Socha  - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, Pani Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski, bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z Zastępcą Komendanta st. kpt. Waldemarem Lewandowskim, kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz przybyli goście.
         bryg. mgr inż. Jacek Nowak służbę w rozpoczął 01.09.1985 r. jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły od 01.08.1987 r. pełnił służbę w ówczesnej Komendzie Zawodowej Straży Pożarnej w Szczebrzeszynie na stanowisku instruktora, a od 01.07.1992r. jako dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szczebrzeszynie. Następnie jako dowódca zmiany pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej straży Pożarnej w Zamościu. Z dniem 1 września 1996r. został przeniesiony służbowo do Komendy Rejonowej PSP w Gdyni na stanowisko dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi. Z dniem 1 stycznia 1999r. mianowany został na stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie,  następnie w dniu 1 lipca 2004r. awansował na stanowisko dowódcy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. W dniu  2 lipca 2013r. powołany został na stanowisko  Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przez cały okres służby podnosił poziom wykształcenia zawodowego. W 1998r. ukończył zaoczne studia zawodowe I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, następnie w 2000r. studia wyższe II stopnia "Transport i Logistyka" na Uniwersytecie  Gdańskim. Ponadto ukończył studia podyplomowe: ."Auditing Ekologiczny" - 2003r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ?Zarządzanie w stanach zagrożeń?  w 2006r. Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" w 2007r. na Politechnice Gdańskiej. Za wzorową i pełną oddania postawę w służbie oraz działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej został wielokrotnie nagrodzony i odznaczony m.in. Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa",  "Brązowym Krzyżem Zasługi", "Srebrnym Medalem za zasługi dla Ligi Ochrony Kraju", "Brązowym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju", Brązową i Srebrną Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", "Srebrnym Medalem za długoletnią służbę", Dyplomem Komendanta Głównego oraz Dyplomem 20-lecia PSP.

Naszemu koledze życzymy spełnienia marzeń i  planów osobistych, dużo zdrowia i  spokoju  na zasłużonym odpoczynku.

Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć


27-02-2017
Na terenie całego kraju trwa kampania społeczna "Czad i ogień. Obudź czujność". Kampania ma na celu zwiększenie świadomości obywateli na temat zagrożeń jakie za sobą niosą pożary, oraz tlenek węgla zwany "czadem - cichym zabójcą". Sezon grzewczy, gdy ogrzewamy własne domy i mieszkania, oraz nadchodzący okres świąteczny jest czasem gdy dochodzi do większej liczby pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Jest to okres gdzie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo nie tylko własne i najbliższych, ale również osób mieszkających w sąsiedztwie. Kampania ma na celu przybliżenie zagadnień mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli w przypadku powstania pożaru, jak również jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla.
Od 1.10.2016 roku do dn. 27.02.2017 roku na terenie powiatu wejherowskiego odnotowano 93 interwencje związane z pożarami sadzy w kominach, pożarami kotłowni i zdarzeń związanych z podejrzeniem emisji tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. W wyniku zaistniałych zdarzeń poszkodowanych zostało 15 osób.

17-02-2017
List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji M. Błaszczaka.

List Ministra SWiA M. Błaszczaka


14-02-2017
Sezon grzewczy - Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny !!!
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, w związku z licznymi interwencjami związanymi  z likwidacją pożarów sadzy w przewodach kominowych oraz otrzymanymi informacjami w sprawie zanieczyszczenia powietrza produktami powstałymi w wyniku spalania w kotłach grzewczych paliwa stałego (węgla, koksu, drewna, itp.) informuje, że na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904, ze zm.), właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, które określone są między innymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
    Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 ww. rozporządzania, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, takich jak ? użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.W przypadku użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych, przyczyną zdarzeń o których mowa wyżej, może być niewłaściwy stan techniczny tych urządzeń oraz nagromadzenie się w tych urządzenia nieczystości (sadzy). Ustawodawca w § 34 ww. rozporządzenia, nakazał właścicielom (zarządcą, użytkownikom) obiektów lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Czynności, o których mowa wyżej (czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Kwalifikacje, o których mowa wyżej nie są wymagane przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.
Obowiązek utrzymania i poddawania okresowym kontrolom urządzeń grzewczo-kominowych, wynika z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, ze zm.), zgodnie z którym  obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa wyżej powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności ? w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa wyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
Od 1.10.2016 roku do dn. 07.02.2017 na terenie powiatu wejherowskiego odnotowano 72 interwencje związane z pożarami sadzy w kominach, pożarami kotłowni i zdarzeń związanych z podejrzeniem emisji tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. W wyniku zaistniałych zdarzeń poszkodowanych zostało 14 osób.13-02-2017
Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.Aktualności: 123456...40