27-05-2014
W dniu 24.05.2014 przez teren powiatu wejherowskiego przechodziły burze z obfitymi opadami deszczu, czasem o charakterze nawalnym. W związku z tym do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego tut. komendy wpłynęło 39 zgłoszeń dotyczących zaistniałych miejscowych zagrożeń tj. podtopień i zalań  obiektów, posesji, dróg i pomieszczeń, do których zadysponowano 52 zastępy  straży pożarnych i 270 strażaków, zarówno z Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych nr 1 w Wejherowie i nr 2 w Rumi, oraz  z ochotniczych straży pożarnych, w szczególności włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego. Zdarzenia te głównie wystąpiły na terenie miasta Rumia, a w mniejszym zakresie w miejscowościach Bojano i Szemud.  Ponadto w tym samym dniu powstały 3 wypadki drogowe i 1 pożar.
Ze względu na istniejące zagrożenie powodziowe na południu Polski w woj. dolnośląskim - stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego KWPSP w Gdańsku w dniu 26.05.2014 wydało dyspozycję udziału średniego samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 Renault z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie wraz z 6 osobową obsadą w tych działaniach przeciwpowodziowych,  w mieście Złotoryja.

23-05-2014
W dniu 17.05.2014 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin na przeprowadzonym szkoleniu naczelników OSP dla członków  OSP z terenu powiatu wejherowskiego. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem nr 33 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.kpt. Mirosław Kuraś, mł.asp. Karol Wojciechowski i mł.asp. Mateusz Arent. Szkolenie ukończyło 10 strażaków - ochotników, którzy potwierdzili przygotowanie dowódcze do pełnienia funkcji naczelnika ochotniczej straży pożarnej. Stwierdzono wystąpienie jednej oceny celującej, która otrzymała dh Agata Sidorowicz z OSP w Wejherowie, oceny bardzo dobre otrzymali: dh Wojciech Daleki z OSP Kielno i dh Artur Bach z OSP Łęczyce.   Gratulujemy uczestnikom szkolenia nabycia wysokich kwalifikacji pożarniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP ! 

20-05-2014
W dn. 15.05.2014 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyły się  powiatowe obchody " Dnia Strażaka". Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez mł.bryg. Tomasza Kołakowskiego - dowódcę uroczystości do bryg. Krzysztofa Rogińskiego - Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Narodowego. Przemówienie wygłosił mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie. W trakcie uroczystości  wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych funkcjonariuszom tutejszej komendy, strażakom - ochotnikom i osobom współpracującym z tut. komendą oraz zaangażowanym w ochronę przeciwpożarową. Łącznie zostało wręczonych 16 medali, 8 odznak, 5 nagród finansowych, 1 dyplom okolicznościowy i 18 awansów w stopniach ałużbowych. Na koniec uroczystości odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 Renault Midlum. Podpisania aktu przekazania samochodu dokonali bryg. Krzysztof Rogiński - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku i Bogdan Tokłowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa. Następnie podpisujący akt przekazania samochodu wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Wejherowie mł. bryg. Andrzejem Papke dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i wręczenia kluczyków do pojazdu. Całość zwieńczyła krótka prezentacja nowego samochodu gaśniczego.
Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości,  przedstawicieli instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tutejszą komendą,     a także weterani służby pożarniczej.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


19-05-2014
W dniu 12.05.2014 r. na zamku w Gniewie odbyły się wojewódzkie obchody " Dnia Strażaka".
Dwunastu strażaków z powiatu wejherowskiego na czele z Komendantem Powiatowym mł. bryg. Andrzejem Papke uczestniczyło w tej podniosłej uroczystości.  Swoją obecnością na uroczystości zaszczycił między innymi Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski. Uroczystość stała się dobrą okazją do wręczenia licznych odznaczeń, awansów, wyróżnień dla strażaków jak również podsumowano trzecią edycję plebiscytu "Strażak Pomorza 2014". więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

Wyróżnieni funkcjonariusze i przyznane odznaczenia i awanse:

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
1. mł. kpt. Mirosław Kuraś

SREBRNA ODZNAKA "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"
1. asp. sztab. Zenon Frankowski
2. st. asp. Bogusław Browarczyk
3. asp. Franciszek Furman

BRĄZOWA ODZNAKA  "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"
1. st. kpt. Tomasz Kołakowski
2. asp. sztab. Ryszard Szepański
3. st. ogn. Witold Roeske

WYRÓŻNIENIE DYPLOMEM OKOLICZNOŚCIOWYM PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP
1. st. og. Janusz Bartkiewicz

AWANS NA STOPIEŃ MŁODSZEGO BRYGADIERA
1. st. kpt. Tomasz Kołakowski
2. st. kpt. Leszek Witbrodt

AWANS NA STOPIEŃ STARSZEGO KAPITANA
1. kpt. Waldemar Lewandowski

AWANS NA STOPIEŃ KAPITANA
1. mł. kpt. Mirosław Kuraś
2. mł. kpt. Sławomir Kowalski

WYRÓŻNIENIE NAGRODĄ FINANSOWĄ PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP
1. st. kpt. Leszek Witbrodt

14-04-2014
W dn. 13.04.2014 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę następnym w bieżącym roku szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu już trzecie szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę.  Do egzaminu przystąpiło 36 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do  nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 19/2014 z dn. 04.04.2014r  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: asp. sztab. Zenon Frankowski, st.kpt. Andrzej Bornowski, mł.kpt. Mariusz Szturgulewski,  mł.asp. Karol Wojciechowski, mł.asp. Krzysztof Guz i mł.asp. Krzysztof Chmura, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Po raz kolejny szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe w celu zachowania efektywności nauczania.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Marek Gruda i dh Piotr Syrocki z OSP Kniewo, dh Maciej Wartacz z OSP Bolszewo i dh Mariusz Billot z OSP Reda. Należy także pogratulować  ukończenia szkolenia przez dwie panie. Gratulujemy  szkolonym nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

09-04-2014
W dniu 03.04.2014r niesłysząca młodzież z internatu Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie wraz z wychowawcami odbyła pieszą wycieczkę do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Celem wycieczki było zapoznanie się z pracą strażaka, zwiedzenie jednostki i prezentacja sprzętu specjalistycznego.  Młodzież wręczyła strażakom miłą pamiątkę z podpisami i kalendarz rugbowy. Jak stwierdziła w przesłanym do komendy piśmie Pani Joanna Hendrysiak - organizująca wycieczkę, współpraca ze strażą pożarną to bardzo miła chwila, gdzie możemy razem z nimi cieszyć się życiem. Wizyty młodzieży w JRG nr 1 w Wejherowie lub w JRG nr 2 w Rumi są jedną z form popularyzacji służby w Państwowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej oraz działań ratowniczych. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć  

26-03-2014
W dniu 21.03.2014 w remizie OSP w Luzinie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. Eliminacje przeprowadził Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie  i tut. Komenda, przy wsparciu zarządu OSP w Luzinie. Tradycyjnie eliminacje przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych tj. 10 - 13 lat, 14 - 16 lat i 17 - 19 lat, i wyłoniono następujących zwycięzców: 
kategoria 10 - 13 lat,  I miejsce Agata Machniewicz  - SSP Gościcino, II miejsce Natalia Mielewczyk  - ZS Bożepole, III miejsce Katarzyna Skrzypkowska - ZKiW Rozłazino,
kategoria 14 - 16 lat, I m. Justyna Lubocka - ZS Bożepole, II m. Seweryn Rudnicki - Gimnazjum Salezjańskie Rumia, III m. Mateusz Socik - Gimnazjum nr 2 Rumia,
kategoria 17 - 19 lat, I m. Tomasz Karcz - ZSP nr 2 Wejherowo, II m. Grzegorz Kołodzik - ZSP nr 2 Wejherowo, III m. Przemysław Chylewski - LO nr 1 Rumia. Nagrody i dyplomy wręczali: st.bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy i okolicznościową monografię z okazji 60 - lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie i 20 - lecia Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto zwycięzcy  turnieju będą reprezentować powiat wejherowski  na eliminacjach wojewódzkich OTWP.   Życzymy powodzenia
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

24-03-2014
W dniu 15.03.2014r w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożympolu odbyło się poświęcenie, a następnie  przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Pojazd ten jest na podwoziu Mercedesa, wyposażony w kabinę dla 6 strażaków, ściany boczne i tylna wyposażone w komory sprzętowe zamykane roletami. Zbiornik wodny o poj. 2500 l, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 250 l, napęd terenowy 4x4, moc silnika 286 KM, masa całkowita 13 ton.  Nowy samochód zastąpi wysłużony już prawie 30-to letni pojazd będący na wyposażeniu jednostki. W uroczystości udział wziął mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Wójt Gminy Łęczyce, proboszcz  Parafii rzymskokatolickiej w Bożymopolu, radni Rady Gminy Łęczyce, poczty sztandarowe współpracujących jednostek OSP, przedstawiciele zarządów zaproszonych jednostek OSP, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęczycach,  członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożympolu oraz zaproszeni goście. Pojazd został zakupiony za kwotę ponad 500 tyś zł, głównie ze środków gminy Łęczyce,  przy wydatnym wsparciu finansowym Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, NFOŚiGW w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.    Samochód ochrzczono imieniem "Jasiu" - honorując działalność zasłużonego, wieloletniego prezesa OSP Bożepole - dh Jana Kabasy.    więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

17-03-2014
W dniu 15.03.2014r odbyła się następna edycja szkolenia dla funkcyjnych jednostek OSP z terenu powiatu wejherowskiego pt. "Funkcjonowanie i Działalność Ratownicza Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  w Powiecie Wejherowskim". Szkolenie zorganizowała tut. komenda w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, tradycyjnie udział w nim wzięli prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz prezesi lub naczelnicy jednostek OSP spoza systemu i kadra kierownicza komendy. Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z zastępcami: mł.bryg. Jackiem Nowakiem i st.bryg. Piotrem Ściebura. W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia:
- podsumowanie funkcjonowania ochrony ppoż. i ratownictwa  w powiecie wejherowskim w 2013r  - mł.bryg. Andrzej Papke
- organizacja łączności radiowej na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych - wprowadzenie nowych zasad organizacji łączności - mł.kpt. Mirosław Kuraś
- omówienie wyników inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w 2013. Omówienie zasad i wytycznych IGO obowiązujących w 2014r - mł.bryg. Stanisław Baranowski
- procedury postępowania podczas zdarzeń na drogach - kpt. Waldemar Lewandowski
- aktualizacja porozumień dotyczących włączenia jednostek OSP do KSRG - st.bryg. Piotr Ściebura
- wymogi dotyczące wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wytycznymi do organizacji ratownictwa specjalistycznego w KSRG. Dotacja dla jednostek OSP z budżetu państwa. Aktualizacja wyposażenia zgodnie z podpisanymi porozumieniami o włączeniu do KSRG  - mł.bryg. Jan Domski
- podsumowanie szkoleń przeprowadzonych w roku 2013. Zasady naboru na szkolenia i plany na rok bieżący - asp.sztab. Zenon Frankowski
- bezpieczeństwo działań ratowniczych i ćwiczeń - mł.bryg. Jacek Nowak. 
W szkoleniu udział wzięło 45 prezesów i naczelników jednostek OSP z terenu powiatu,   tradycyjnie zakończono je szeregiem wniosków i ciekawą dyskusją. wiecej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


04-03-2014
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje o zakończeniu naboru na stanowisko technika w grupie stanowisk robotniczych i obsługi.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Wejherowie.
Link:http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kppsp_wejherowo/kppsp_w/oferty_pracy

Aktualności: 1...27282930313233...59