19-03-2020
#NieKłamRatownikom - POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM

     Wzywasz nas na interwencję...powiedz nam prawdę. Pamiętaj, że ukrywając fakty o swoim stanie zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną czy przebywaniu w strefie zakażenia, utrudniasz nam niesienie pomocy innym.
Dlatego przypominamy - #NieKłamRatownikom.

     Przypominamy, że na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Jeżeli jesteśmy w kwarantannie lub mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, mówimy o tym od razu dyspozytorowi. Mówiąc zatem szczerze o swoim stanie zdrowia pomagasz nam pomóc innym. Przyjeżdżając na interwencję będziemy mogli użyć odpowiedniej odzieży ochronnej. Chory ratownik nie pomoże już innej osobie...

     Powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji.

     Plakat akcji, który powstał w Starostwie Powiatowym w Radomiu do pobrania poniżej (format pdf).

19-03-2020
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA STRAŻAKÓW, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ORAZ ICH RODZIN

W zakładce Koronawirus na stronie KG PSP dodano materiał o wsparciu psychologicznym dla strażaków, pracowników cywilnych oraz ich rodzin.

https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/Zadbaj_o_strefe_psyche_w_czasie_pandemii19-03-2020

18-03-2020

Działania pomorskich strażaków w związku z koronawirusem, 18.03.2020 r.

     Pomorscy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.
     Strażacy pełnią dyżur w 3 punktach granicznych morskich: porty w Gdańsku, Gdyni
i Ustce. Naszym zadaniem jest pomiar temperatury ciała osób przekraczających granicę. Ostatniej doby, na przejściach granicznych morskich, skontrolowano 397 pojazdów i 1146 osób (brak podwyższonych temperatur).
     Ratownicy z Komend Miejskich/Powiatowych PSP w Człuchowie, Gdańsku, Gdyni, Lęborku, Pruszczu Gdańskim, Malborku, Tczewie, Sztumie zabezpieczają namioty, które zostały rozstawione przez strażaków przy szpitalach i pełnią funkcję zastępczych izb przyjęć.
     W działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zaangażowanych w ciągu ostatniej doby było 57 pomorskich strażaków. Ich zadania mają charakter wspomagający działania innych służb.

Ważny apel strażaków w sprawie Koronawirusa.

     Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą, aby podczas zgłaszania interwencji, informować operatora 112 lub dyżurnego straży pożarnej o przebywaniu na kwarantannie związanej z COVID-19. Sytuacja epidemiologiczna na terenie naszego kraju nie zwalnia naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych od wykonywania swoich ustawowych obowiązków.

     Apelujemy do Państwa, jeśli będziecie potrzebować naszej interwencji, a przebywacie na kwarantannie, czy też macie objawy zarażenia koronawirusem COVID-19, poinformujcie o tym dyżurnego, abyśmy mogli dbając o Nasze i Państwa bezpieczeństwo skutecznie prowadzić swoje czynności.

https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? gov.pl/web/koronawirus
Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów: bit.ly/zaleceniaGIS
Alert RCB ? ostrzeżenie o koronowirusie: https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/

Opracowanie:

st. kpt. Karina Stankowska
p. o. rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Zdjęcia: archiwum KW PSP Gdańsk


16-03-2020
13-03-2020
KAMPANIA STOP POŻAROM TRAW

     13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW. W kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.
     W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych. Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut. Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich. W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych. W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia. Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół. Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

Czytaj także na mediach społecznościowych:

Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.plPREZENTACJA STOP POŻAROM TRAW (format jpg)

PREZENTACJA STOP POŻAROM TRAW (format ppt)

Opracowanie: KG PSP

12-03-2020

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa) zwracamy się z prośbą o ograniczenie, w miarę możliwości, bezpośredniego, osobistego kontaktu z pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

W miarę możliwości wszelkie wnioski należy składać drogą elektroniczną zaś dokumenty, które muszą zostać przyjęte w formie papierowej należy wysyłać za pośrednictwem poczty.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową
na adres: biuro@strazwejherowo.pl  lub telefonicznie (58) 677 61 11.

W innych sprawach kierowanych do Komendy można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

poprzez platformę  ePUAP  adres skrytki:  /kppspwejherowo/SkrytkaESP,

faksem, listownie lub na adres poczty elektronicznej biuro@strazwejherowo.pl

 

Kontakty telefoniczne do wszystkich wydziałów znajdują się poniżej:

 

Wydział/stanowisko

Numer telefonu

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

677-61-00

Sekretariat

677-61-11

Sekretariat - faks

677-61-13

Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych

677-61-16

Wydział kwatermistrzowsko - techniczny

677-61-21

Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych

677-61-24

Wydział operacyjno - szkoleniowy

677-61-31

Sekcja ds. finansowych

677-61-43


02-03-2020
     Kampania Edukacyjna Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku dedykowana koronawirusowi.KORONAWIRUS - CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby "zawlekły" wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

06-02-2020
     Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie, informuje że istnieje możliwość skorzystania z pomocy przez  poszkodowanych pracowników Państwowej Straży  Pożarnej. Fundacja "SOLIDARNI" prowadzi działalność na rzecz i dla dobra funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP oraz członków ich rodzin. W celu uzyskania pomocy ze środków Fundacji "Solidarni" zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji  gdzie znajdziemy szczegółowe  informacje oraz regulamin korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji.

Strona internetowa Fundacji "Solidarni": www.fundacjapsp.pl/

18-01-2020
Przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie.

W dniu 17 stycznia 2020 roku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, GBA 3/16/4 na podwoziu samochodu VOLVO FL dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie (gmina Choczewo).
Na uroczystość przybyli:  bryg. Dariusz Żywicki - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  st.bryg. Jacek Niewęgłowski  - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, Dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, władze gminy Choczewo w osobie Wójta Gminy P. Wiesława Gębka, przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego, sponsorzy,  przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Choczewo i powiatu wejherowskiego oraz mieszkańcy Sasina i okolicznych miejscowości.
Uroczystego przekazania pojazdu pożarniczego dokonał bryg. Dariusz Żywicki - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  st.bryg. Jacek Niewęgłowski  - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie Poświęcenia pojazdów dokonał Proboszcz parafii w Sasinie ks. Krzysztof Szykowny.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 770 841 zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły w większości z budżetu państwa przy udziale samorządu lokalnego oraz środków pochodzących z innych źródeł.
Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - 374 000 zł, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze środków ubezpieczeniowych - 6000 zł, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 180 000 zł, Urzędu gminy Choczewo i Starosty wejherowskiego w kwocie 210 841 zł. Nowy pojazd pożarniczy zastąpił  wysłużonego 40 -  letniego Stara 244.

Galeria zdjęć.

Aktualności: 1234567...59