25-06-2019
             W związku z kontynuacją akcji dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy,  oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa:
http://www.straz.gov.pl/porady/index
https://www.bezpiecznewakacje.pl/

broszura_informacyjna25-06-2019
"KORYTARZ ŻYCIA" NA OBWODNICACH TRÓJMIASTA

     19.06.2019 r. w siedzibie Gdańskiego Oddziału GDDKiA odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację akcji pn, "KORYTARZ ŻYCIA".

     Celem działań określonych w tej akcji jest promowanie prawidłowego zachowania użytkowników ruchu drogowego w sytuacjach wystąpienia zagrożenia na drodze i umożliwienie niezwłocznego dotarcia służb ratowniczych na miejsce zdarzenia. W briefingu inaugurującym uczestniczył nadbrygadier Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP. To inicjatywa GDDKiA Oddziału w Gdańsku w porozumieniu z Wojewódzkim Zespołem ds. Poprawy Bezpieczeństwa i Usprawnienia Ruchu na Obwodnicy Trójmiasta, działającym przy Wojewodzie Pomorskim. Do wspólnej akcji włączyły się Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
      Banery na obiektach mostowych nad drogami ekspresowymi zachęcają do stosowania korytarzy życia w przypadku wystąpienia zatorów drogowych na S6 Obwodnicy Trójmiasta i S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. To przede wszystkim usprawni dojazd służb na miejsce zdarzenia drogowego, by udzielić pomocy ew. poszkodowanym. Pomoże także sprawne przybycie służb odpowiedzialnych za usunięcie uszkodzeń infrastruktury i udrożnienie drogi.
      Akcja z korytarzem życia stanowi jeden z elementów działań podejmowanych przez zarządcę na drodze S6 Obwodnicy Trójmiasta, która ze względu na natężenia ruchu jest jedną najbardziej obciążonych dróg w Polsce. Natężenia ruchu sięgają 80 tys. pojazdów na dobę, a w wakacje w dni przed weekendami przeszło 105 tys. pojazdów. Na tej drodze doszło w 2018 r. średnio do 2,5 zdarzenia drogowego dziennie (wg zweryfikowanych danych policyjnych). Jakikolwiek zdarzenie drogowe - kolizja, uszkodzony pojazd, powoduje bardzo duże perturbacje w przejeździe, a przy przedłużających się utrudnieniach zatory "rozlewają się" na pozostałe drogi Aglomeracji Trójmiejskiej.
     Oprócz tego przy drodze ekspresowej w wybrane dni, kiedy spodziewane jest wzmożony ruch samochodowy, stają mobilne tablice zmiennej treści informujące o wzmożonym natężeniu ruchu i ew. utrudnieniach w przejeździe.
     Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg do stosowania korytarzy życia w przypadku powstania zatoru drogowego.

Opracowanie:st.bryg. Marian Hinca - KW PSP w Gdańsku.
materiał informacyjny z: www.gddkia.gov.pl
Zdjęcia:materiał informacyjny z: www.gddkia.gov.pl
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

27-05-2019

17-05-2019
Powiatowe Obchody dnia Strażaka - 2019

     16 maja 2019 roku na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

     W uroczystości udział wzięli:
- st. bryg. Piotr Socha - zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
- Pani Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski,
- samorządowcy, przedstawiciele służb i instytucji z terenu powiatu wejherowskiego, druhny i druhowie oraz poczty sztandarowe jednostek OSP na czele z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu wejherowskiego, emeryci i renciści KP PSP w Wejherowie, strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

     Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
     Atrakcją dla licznych gości i mieszkańców powiatu wejherowskiego była wystawa pojazdów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia strażackiego.

więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

10-05-2019

10-05-2019
Informacja o pracy urzędu


Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie informuje, że w dniu 11.05.2019 roku (sobota) urząd będzie czynny dla interesantów.

.09-05-2019
OGŁOSZENIE - Granty BRD

     Pomorski Komendant Wojewódzki jako LIDER STAŁEGO ZESPOŁU Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w obszarze RATOWNICTWO włącza się do rozpropagowania i zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Granty BRD".
     Konkurs "Granty BRD" ma na celu wsparcie finansowe dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych na terenie województwa pomorskiego.

Szczegóły: http://prbrd.gda.pl/granty-brd/
Opracował: st.bryg. Marian Hinca - KW PSP w Gdańsku.06-05-2019
     W dniu 2.05.2019 r. w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 w Wejherowie i nr 2 w Rumi, oraz w Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas zmiany służby w trakcie uroczystego apelu  dokonano podniesienia flagi państwowej.


Poradnik " Biało - czerwona"

30-04-2019
Życzenia Komendanta Głównego
gen. bryg. Leszka Suskiego
z okazji Dnia Strażaka.

 

30-04-2019
Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka

List z Życzeniami Prezydenta RP z okazji dnia Strażaka


Aktualności: 1234567...55