03-03-2014
W dniu 01.03.2014 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  teoretyczny i praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu z zakresu dowódców OSP dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Szkoleniem tym tut. komenda rozpoczęła cykl szkoleń członków OSP w roku 2014. Do egzaminu przystąpiło 28 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem niezbędnych umiejętności teoretycznych oraz praktycznych podwyższając posiadane kwalifikacje pożarnicze, będące podstawą do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 2/2014 z dn. 14.02.2014  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.kpt. Mirosław Kuraś, kpt. Waldemar Lewandowski, asp.sztab.  Zenon Frankowski, asp.sztab. Jarosław Dargacz, mł.asp. Karol Cybulski mł.asp. Paweł Wójcik i mł.asp. Krzysztof Guz. Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Dariusz Adamczewski z OSP w Choczewie, dh Wojciech Daleki z OSP w Kielnie,dh Dorota Kobiella i dh Kamil Kobielak z OSP w Redzie.  Gratulujemy  strażakom ochotnikom podwyższenia kwalifikacji pożarniczych i życzymy powodzenia w dowodzeniu podległymi strażakami z jednostek OSPwięcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

03-03-2014
W dn. 28.02.2014 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP  - Wiceministra Rolnictwa Kazimierza Plocke w Krokowej odbyła się uroczystość przekazania sprzętu specjalistycznego - toreb (zestawów) medycznych PSP R1, dla sześciu jednostek OSP  z terenu województwa pomorskiego tj. OSP Karlikowo, OSP Karwia, OSP Korzybie, OSP Chłapowo, OSP Biesowice, powiat wejherowski reprezentowała jednostka OSP Wejherowo.  Sprzęt osobiście przekazał Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Poseł na Sejm RP  obecnym na spotkaniu przedstawicielom zarządów jednostek OSP.  Było to następne spotkanie, w trakcie którego przekazano torby medyczne PSP R1. Przedstawiciele zarządów jednostek OSP wyróżnieni otrzymaniem zestawów medycznych podziękowali darczyńcy za miły gest i pamięć o strażakach ochotniczych straży pożarnych. 17-02-2014
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje o naborze na stanowisko technika w grupie stanowisk robotniczych i obsługi.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Wejherowie.
Link: http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kppsp_wejherowo/kppsp_w/oferty_pracy

15-01-2014
W dniu 11.01.2014 w hali widowiskowo - sportowej w Szemudzie odbył się Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej rozgrywany corocznie  zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie przy udziale tut. komendy i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szemudzie. Uroczystego otwarcia dokonał Ryszard Kalkowski - Wójt Gminy Szemud i mł.bryg. Stanisław Baranowski - przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. W turnieju wystartowało 8 drużyn reprezentujących następujące jednostki OSP z miejscowości: Kielno, Gościcino, Orle, Luzino, Kostkowo, Choczewo, Łęczyce i Reda. Po zaciętej walce zwycięzcami zostały drużyny: I miejsce - OSP Łęczyce, II miejsce - OSP Luzino, III miejsce - OSP Kielno i IV miejsce - OSP Kostkowo. Prowadzono także klasyfikację na najlepszego strzelca i bramkarza turnieju - najlepszym strzelcem został dh Tomasz Neubauer - OSP Łęczyce, a najlepszym bramkarzem dh Patryk Dampc - OSP Kielno.  Puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn i zawodników wręczał dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie.   
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć     

02-01-2014
W dn. 31.12.2013 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania funkcjonariuszy przechodzących w stan spoczynku:  st. ogn. Wojciecha Miler i st. ogn. Andrzeja Gruba.
st. ogn. Wojciech Miler rozpoczął służbę w 1990r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Gdyni. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2002r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" i wyróżniony dyplomem okolicznościowym przez Komendanta Głównego PSP.  st. ogn. Andrzej Gruba rozpoczął służbę w 1993r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1997r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej". 
Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, wszyscy byli funkcjonariuszami zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych,  zawsze można było na nich liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy, również poza służbą. Profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonywali zadania służbowe, wielokrotnie narażając życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
Życzymy naszym kolegom emerytom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
W trakcie tej uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył także st. kpt. Tomaszowi Kołakowskiemu  - pełniącemu obowiązki dowódcy JRG nr 1 w Wejherowie akt mianowania na stałe na stanowisko dowódcy JRG nr 1.
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

17-12-2013
XVI  EDYCJA  KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ !
Komenda Główna  Państwowej Straży Pożarnej informuje, że rozpoczyna XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego PSP, Szefa OC Kraju. Ideą konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Temat tegorocznego konkursu będzie dotyczył bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach: "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!" W Polsce średnio rocznie wybucha ok. 150 tyś. pożarów, w wyniku których każdego roku śmierć ponosi ponad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje obrażeń. Paradoksalnie najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach prywatnych), czyli w miejscach, gdzie co do zasady, ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie są bowiem często następstwem niewiedzy, warto więc, aby i najmłodsi wiedzieli, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Zgodnie z tegorocznym regulaminem, do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szkołach. Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróżnienia. Terminy, ilość nadsyłanych prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek uczestnika) określa regulamin. W tegorocznej edycji nie przewiduje się eliminacji powiatowych i wojewódzkich, ważne więc jest, aby informacja o konkursie dotarła do największej liczby szkół.
Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu oraz regulaminu XVI edycji znajdują się na stronie internetowej www.straz.gov.pl, w zakładce "konkursy plastyczne".    

16-12-2013

W dniu 13.12.2013  mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uczestniczył w podniosłej uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku - odsłonięciu Pomnika " W Hołdzie Pomorskim Strażakom ". Pomnik powstał z inicjatywy st. bryg. Andrzeja Rószkowskiego - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a poświęcony został pamięci pomorskich strażaków zawodowych i strażaków ochotników, którzy oddali życie w akcjach ratowniczych, ratując zagrożone życie i zdrowie ludzi.W uroczystości uczestniczyło wielu  gości, w tym Wojewoda Pomorski, dh Zygmunt Tomczonek - Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, kierownicy wojewódzkich służb inspekcji i straży, przedstawiciele samorządów, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. pomorskiego, oraz co najważniejsze - rodziny i bliscy strażaków, którzy w służbie oddali to co najcenniejsze, czyli własne życie. W trakcie tej pięknej uroczystości poświęcenia pomnika dokonał arcybiskup Sławoj Leszek Głodź - Metropolita Gdański. Odbył się apel poległych, w trakcie którego odczytano nazwiska strażaków poległych na służbie. Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wręczył ich rodzinom i bliskim okolicznościowe pamiątkowe grafiki. Uroczystość zakończył przemarsz pododdziału honorowego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz koncert orkiestry  Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Warto zaznaczyć, że w trakcie tej uroczystości wspomniano także pamięć strażaków, którzy zmarli w trakcie służby. Dotyczy to także naszej komendy, i uhonorowania pamięci st. ogn. Jerzego Jeka  - dowódcy zastępu,  zmarłego nagle w wieku 42 lat w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Nasz kolega st. ogn. Jerzy Jeka rozpoczął służbę  w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie w 1979 r , a śmierć wyrwała go z naszych szeregów w dniu 12.07.2001 r. Pozostawił żonę i trójkę dzieci.               Cześć ich Pamięci !                                       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć    09-12-2013
W dniach od 05.12.2013 do 08.12.2013 przemieszczał się przez teren powiatu wejherowskiego orkan "Ksawery", którego prędkość wiatru dochodziła w porywach do 120 km/h. Apogeum uderzenia orkanu przypadło na dzień 06.12, w którym wystąpiło najwięcej zdarzeń. Niestety, orkan spowodował wiele strat i utrudnień w poruszaniu się po zawianych śniegiem drogach, ranne zostały również 4 osoby, całe szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, jak miało to miejsce w sąsiednim powiecie lęborskim. Na terenie powiatu stwierdzono wystąpienie 75 zdarzeń spowodowanych przez orkan,  w tym:
- 53 powalone drzewa na drogi i budynki
- 6 powalonych drzew na linie energetyczne lub zagrażających liniom energetycznym
- 3 zdarzenia, w których zagrożenia stwarzały  naderwane części dachów i reklam
- 5 zdarzeń dotyczących uwięzienia w zaspach autobusów i busów, a także zastępu ratownictwa medycznego,
- 5 kolizji i wypadków drogowych
- 2 wypadki autobusów ( Strzebielinko i Choczewko ), w wyniku których ranne zostały 4 osoby
- 1 zdarzenie spowodowane brakiem zasilania w energię elektryczną - uwięzienie osoby w windzie.
Ponadto w tym okresie czasu stwierdzono również wystąpienie 7 pożarów samochodów i budynków, w 2 zdarzeniach sprawdzenie zagrożenia tlenkiem węgla, i jedno zdarzenie - podejrzenie występowania materiałów wybuchowych w mieszkaniu. Ogółem strażacy tut. komendy i ochotniczych straży pożarnych w liczbie 112 zastępów uczestniczyli w usuwaniu skutków 85 zdarzeń, łącznie w zdarzeniach tych udział brało 678 strażaków.         

18-11-2013
W dniu 15.11.2013 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości"w tutejszej  komendzie.
Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Tomasza Kołakowskiego do mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swoich zastępców - st. bryg. Piotra Ściebury i mł. bryg. Jacka Nowaka.  Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.  Odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez  funkcjonariusza podejmującego służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Artura Lessnau. Nowy funkcjonariusz złożył rotę ślubowania o treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Następna część uroczystości to wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe  i stanowiska służbowe.  
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim:
 na stopień ogniomistrza - mł. ogn. Rafał Maszota, mł. ogn. Zbigniew Klejno.
na stopień młodszego ogniomistrza - st. sekc. Roman Jędruch, st. sekc Mariusz Lessnau.
na stopień starszego sekcyjnego -  sekc. Łukasz Pallubicki, sekc. Wojciech Brzeski.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym nadał  wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych:
- starszego strażaka  - str. Damian Szreder
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował na wyższe stanowiska służbowe:
- st. ogn. Sławomir Miotk - na stanowisko dowódcy zastępu
- mł. ogn. Piotr Rank - na stanowisko dowódcy zastępu
- ogn. Rafał Maszota - na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego
- st. sekc. Pawła Jaskólskiego - na stanowisko dyżurnego stanowiska kierowania
Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

30-10-2013
W dniu 26.10.2013 został przeprowadzony rozgrywany corocznie Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej zorganizował  Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie przy udziale tut. komendy i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. Rozgrywki odbyły się w Hali Widowiskowo - Sportowej w Gniewinie, udział w nim wzięło 14 pięcioosobowych drużyn reprezentujących jednostki OSP z miejscowości: Kielno, Bojano, Opalino, Kostkowo, Nadole, Gowino, Łęczyce, Milwino, Reda - Rumia, Choczewo, Orle, Gościcino, Strzepcz i Bolszewo. Po zaciętej walce zwycięzcami turnieju zostały drużyny: I miejsce - OSP Gościcino, II miejsce - OSP Reda - Rumia, III miejsce - OSP Bolszewo.  więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć. 

Aktualności: 1...28293031323334...59