21-01-2013
W dn. 19.01.2013 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Kazimierza Plocke w Krokowej odbyła się uroczystość przekazania sprzętu specjalistycznego - toreb (zestawów) medycznych PSP R1, dla trzech jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu powiatu wejherowskiego tj.: OSP Nadole, OSP Bożepole i OSP Kielno. Sprzęt osobiście przekazał Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Poseł na Sejm RP oraz Andrzej Styn  - Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdańsku obecnym na spotkaniu przedstawicielom zarządów jednostek OSP, w obecności mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, luźnej atmosferze, elementem regionalnym było tradycyjne zażywanie tabaki, którą częstowali członkowie OSP. Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w imieniu wyróżnionych jednostek OSP podziękował darczyńcom za miły gest i pamięć o strażakach powiatu wejherowskiego, zarówno tych z ochotniczych straży pożarnych jak i z Państwowej Straży Pożarnej.    więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

02-01-2013

W dn. 31.12.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyła się podwójna uroczystość - pożegnanie przechodzącego w stan spoczynku mł.bryg. Jarosława Szredera - dowódcy JRG nr 2, i zdanie przez niego obowiązków służbowych, a także mianowanie na to stanowisko dotychczasowego zastępcy dowódcy JRG nr 2 kpt. Waldemara Lewandowskiego. Uroczystość poprowadzoną zgodnie z ceremoniałem pożarniczym rozpoczęto meldunkiem, który złożył kpt. Marek Lniski - dowódca uroczystości - do mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza tut. komendy, kierownicy komórek organizacyjnych i  zmiany służbowe JRG nr 2. Po złożeniu meldunku poczet sztandarowy wprowadził  sztandar komendy, odegrano Hymn Państwowy. Następnie głos zabrał mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP, który przedstawił dokonania służbowe mł.bryg. Jarosława Szredera. Kierownik sekcji organizacyjno - kadrowej st.sekc. Tomasz Ziarek odczytał decyzję Komendanta Głównego PSP o zwolnieniu ze służby mł.bryg. Jarosława Szredera oraz decyzję Komendanta Powiatowego PSP o powierzeniu obowiązków służbowych na stanowisku dowódcy JRG nr 2 w Rumi  kpt. Waldemarowi Lewandowskiemu. Zdający i przyjmujący obowiązki dowódcy JRG nr 2 zameldowali zdanie i przyjęcie obowiązków. Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie złożył podziękowanie za dotychczasową służbę mł.bryg. Jarosławowi Szrederowi i przedstawił sylwetkę nowego dowódcy kpt. Waldemara Lewandowskiego. 
mł.bryg. Jarosław Szreder rozpoczął służbę w 1984r w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej  Straży Pożarnej w Sopocie na stanowisku dowódcy sekcji, a następnie instruktora. W 1996r przeszedł do Komendy Rejonowej PSP w Gdyni na stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Rumi. W 1999r w chwili utworzenia powiatu wejherowskiego i przejęcia JRG w Rumi przez tut. komendę nadal pełnił służbę na tym stanowisku. W roku 2005 mianowany na stanowisko dowódcy JRG nr 2 w Rumi.  Ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w 1989r, a następnie  studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 1999r. Za osiągnięcia w służbie odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem - Za Zasługi dla Obronności Kraju, srebrnym medalem "Za Długoletnią Służbę", brązową i srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".    Jak przekazał w trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie  - osiągnięcia i dokonania mł.bryg. Jarosława Szredera są wybitne i niepodważalne, wniósł on w funkcjonowanie tut. Komendy oraz JRG nr 2 w Rumi najlepszą część swojego życia, wielokrotnie narażał życie i zdrowie  dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w akcjach ratowniczych, był dobrym dowódcą, wzorem dla podwładnych.   A dla kolegów ze służby zawsze koleżeński, uczynny, na którego zawsze można było liczyć w potrzebie. Żal, że już na zasłużonej emeryturze, na której życzymy naszemu koledze dużo spokoju, zdrowia, jak najmniej stresów, spełnienia marzeń. 
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć       

19-12-2012
Z okazji zbliżających się Świąt
pragnę złożyć
w imieniu własnym, funkcjonariuszy
oraz pracowników cywilnych Komendy
mieszkańcom naszego powiatu
życzenia zdrowych, spokojnych
pełnych rodzinnego ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia
        oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
               w nadchodzącym 2013 roku

                                               Komendant Powiatowy
                                               Państwowej Straży Pożarnej
                                          w Wejherowie

                                                 mł. bryg. Andrzej Papke

20-11-2012
W dn. 19.11.2012 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości"w tut. komendzie.
Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Jacka Nowaka do mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swojego zastępcy - st. bryg. Piotra Ściebury. Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.  Następna część uroczystości to wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe  i stanowiska służbowe.  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał:
- bryg. Piotrowi Ściebura - stopień starszego brygadiera
 wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie oficerów odbędzie się w trakcie  wojewódzkich obchodów "Święta Niepodległości".
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim:
 na stopień młodszego ogniomistrza - st. sekc. Filip Bulczak, st. sekc.  Dariusz Gruba, st. sekc. Sławomir Gruba, st. sekc. Piotr Labudda, st. sekc. Joanna Łosińska, st. sekc. Łukasz Kaczmarek,
 na stopień starszego sekcyjnego -  sekc. Marcin Szypelt.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym nadał  wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych:
- starszego strażaka  str. Paweł Kolenta, str. Sławomir Kolenta, str. Paweł Miotk, str. Sebastian Staroszczyk.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował na wyższe stanowiska służbowe:
- mł. kpt. Mirosław Kuraś - na stanowisko starszego specjalisty,
- mł. ogn. Zbigniew Klejno - na stanowisko dowódcy zastępu,
- mł. ogn. Karol Szymański - na stanowisko starszy operator sprzętu specjalnego,
- st. ogn. Szymon Błażejczak - na stanowisko operator sprzętu specjalnego,
- mł .ogn. Filip Bulczak - na stanowisko starszy ratownik,
- st.sekc. Dariusz Henning - na stanowisko starszy ratownik.
 
Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.
 
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

08-10-2012

W dn. 06.10.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu podstawowym uzupełniającym II część dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu trzecie szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę w bieżącym roku. Do egzaminu przystąpiło 46 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do zachowania nabytych wcześniej kwalifikacji pożarniczych objętych szkoleniem w zakresie bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 33/2012 z dn. 01.10.2012 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: kpt. Marek Kąkol, mł.kpt. Piotr Kliński, st.asp. Zenon Frankowski, st.asp. Jarosław Dargacz, asp. Franciszek Furman, mł.asp. Piotr Kwiatkowski, mł.asp. Roman Drywa, mł.asp. Marcin Dettlaff, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Następny raz szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe w celu zachowania efektywności nauczania.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Radosław Ropela z jednostki OSP Łebno, dh Mirosław Mischke z OSP Bolszewo, dh Michał Piotrowicz i Adam Dargacz z OSP Wejherowo, dh Wojciech Boike, Andrzej Długosz , Ireneusz Chmielewski i Tomasz Sikora z OSP Bożepole, dh Bartłomiej Bieszk z OSP Gościcino, dh Marian Paszki, Janusz Drabik,  Piotr Marszał i  Grzegorz Miotk  z OSP Luzino,  dh Edward Stanula z OSP Szemud, dh Waldemar Elwart i Michał Ruszkowski z OSP Linia. Gratulujemy  kursantom nabycia kwalifikacji pożarniczych dających podstawę do zachowania posiadanych już umiejętności umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP.    więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


02-10-2012
W dn. 02.10.2012 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Kazimierza Karsznia, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie na stanowisku dowódcy zastępu. St.ogn. Kazimierz Karsznia rozpoczął służbę w 1988r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie na stanowisku pomocnika przodownika roty. W trakcie służby przechodził szereg szkoleń specjalistycznych, w tym ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy. W 2009r został przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie mianowany na stanowisko dowódcy zastępu. Obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie złożył emerytowi podziękowanie za długoletnią ofiarną służbę, zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywanie nałożonych obowiązków i zaznaczył, że  jego przejście w stan spoczynku  odzwierciedla  żegnanie jednego z "gladiatorów" służby pożarniczej, rozpoczynających służbę w odmiennej rzeczywistości ustrojowej i organizacyjnej z okresu PRL, przechodzących wszystkie jej etapy zmian oraz rozwoju.   Życzymy naszemu koledze dużo spokoju, jak najmniej stresów i spełnienia marzeń na zasłużonej emeryturze. 
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć 

01-10-2012

W dn. 28.09.2012 odbyła się uroczystość zakończenia programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie", prowadzonego przez Urzędy Gmin: Wejherowo, Gniewino i Choczewo przy udziale tut. Komendy.  Dzięki aprobacie Komendanta Głównego PSP, w roku szkolnym 2011/2012 tymi szczególnymi zagadnieniami objęto 1600 dzieci z klas 0 - III szkół podstawowych w miejscowościach: Kostkowo, Gniewino, Choczewo, Ciekocino, Gościcino, Bolszewo, Nowy Dwór Wejherowski, Gowino, Orle i Góra. W uroczystości zakończenia programu udział wzięło 140 dzieci reprezentujących wszystkie szkoły z terenu trzech gmin biorących udział w programie.  Wśród zaproszonych gości byli: st.bryg. Andrzej Dobrzeniecki - przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, bryg. Waldemar Miłejko - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Wiesław Gębka - Wójt Gminy Choczewo, koordynatorzy gminni ds. programu bezpieczne życie: Henryk Domaros, Krzysztof Sapieha, dyrektorzy szkół podstawowych uczestniczących w programie, nauczyciele i opiekunowie uczniów. Uroczystość  rozpoczął mł.bryg.  Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie. Uroczyste zakończenie programu odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie, a  trakcie  tej uroczystości przewidziano:  program artystyczny,  czyli występ zespołu artystycznego "Mali Nadolanie",  występ artystyczny dotyczący realizacji programu "Bezpieczne Życie" przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gniewinie, prezentację multimedialną w zakresie realizacji programu, wręczenie nagród dla wyróżniających się uczniów tj. trzy nagrody - po jednej dla najlepszego ucznia z każdej gminy ufundowane przez Komendanta Głównego PSP wręczał jego przedstawiciel st.bryg. Andrzej Dobrzeniecki, który także wręczył nagrody dla uczniów ze  SP w Gniewinie występujących w trakcie uroczystości, następnie nagrody dla uczniów wyróżniających się  z poszczególnych gmin wręczali obecni wójtowie, koordynatorzy gminni, dyrektorzy szkół. Na koniec uroczystości w Hali Widowiskowo - Sportowej w Gniewinie odbył się pokaz samochodów pożarniczych i prezentacja działań ratowniczych przygotowana przez jednostki OSP z Gniewina i Nadola. Po pokazie dzieci i nauczyciele skorzystali z posiłku przygotowanego  przez Szkołę Podstawową w Gniewinie. Gminy uczestniczące w programie zgłosiły także deklaracje jego kontynuacji w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I szkół podstawowych, którą zostanie objętych 600 uczniów klas I.  więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć


24-09-2012
W dn. 15.09.2012 na stadionie gminnym w Lini  odbyły się rozgrywane w cyklu dwuletnim Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały zorganizowane przez tut. komendę i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, przy udziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lini. Zawody uroczyście otworzyli: bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie,  dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Łukasz Jabłoński - Wójt Gminy Linia. W zawodach wystartowało łącznie 28 drużyn, w tym 13 dziewczęcych i 15 chłopięcych w wieku 12 - 15 lat. Należy podkreślić, że zawodnicy startowali w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy stale padającym, a czasem bardzo ulewnym deszczu. Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne i wynikające stąd zagrożenie dla bezpieczeństwa zawodników uczestniczących w zawodach przewodniczący komisji sędziowskiej mł.kpt. Mirosław Kuraś podjął decyzję o przerwaniu zawodów, i wyłonieniu zwycięzców po rozegraniu pierwszej z konkurencji pożarniczych tj. sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami.  Nie odbyła się druga konkurencja pożarnicza tj. ćwiczenie bojowe na mokro.  Na podstawie wyników z pierwszej konkurencji komisja sędziowska dokonała oceny drużyn i wyniki przedstawiają się następująco:
MDP dziewcząt 12 - 15 lat
I miejsce - OSP Linia, wynik 66,15              
II miejsce - OSP Orle, wynik 66,61
III miejsce - OSP Gościcino, wynik 68,7
IV miejsce - OSP Kniewo, wynik 70,05
V miejsce- OSP Łęczyce II, wynik 70,05
VI miejsce - OSP Strzepcz, wynik 70,93
VII miejsce - OSP Gniewowo, wynik 71,06
VIII miejsce - OSP Bożepole, wynik 72,37
IX miejsce - OSP Luzino, wynik 75,56
X miejsce - OSP Góra, wynik 75,75
XI miejsce - OSP Łęczyce I, wynik 76,87
XII miejsce - OSP Sasino, wynik 79,20
XIII miejsce - OSP Choczewo, wynik 81,30.
MDP chłopcy 12 - 15 lat
I miejsce - OSP Bożepole, wynik 59,47
II miejsce - OSP Linia I, wynik 61,43
III miejsce - OSP Łęczyce, wynik 61,62
IV miejsce - OSP Gniewowo, wynik 62,42
V miejsce - OSP Orle, wynik 63,71
VI miejsce - OSP Kniewo, wynik 64,14
VII miejsce - OSP Lewino, wynik 64,46
VIII miejsce - OSP Gościcino, wynik 64,63
IX miejsce - OSP Zbychowo, wynik 64,75
X miejsce - OSP Strzepcz, wynik 65,21
XI miejsce - OSP Nadole, wynik 65,78
XII miejsce - OSP Bolszewo, wynik 66,73
XIII miejsce - OSP Luzino, wynik 67,71
XIV miejsce - OSP Kielno, wynik 70,32
XV miejsce - OSP Choczewo, wynik 74,91.
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

03-09-2012
W dn. 31.08.2012 w siedzibie tut. komendy, przy udziale kadry kierowniczej i dowódczej  odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku asp. Waldemara Szypelta - zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. asp. Waldemar Szypelt rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej w 1995r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, na stanowisku stażysty. W 1999r z chwilą utworzenia powiatów i przejęcia JRG nr 2 w Rumi przez tut. komendę również przeszedł do jej stanu osobowego. Prze lata służby podnosił kwalifikacje zawodowe,  a w 2004r ukończył zaoczne studium aspiranckie uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. W 2005r został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG nr 2 w Rumi. Jak podkreślił obecny na uroczystości bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  - asp. Waldemar Szypelt dał się poznać jako wymagający przełożony, ale i dobry kolega, zawsze pomocny w potrzebie.   Życzymy naszemu koledze na zasłużonej emeryturze dużo spokoju, spełnienia planów i marzeń oraz jak najmniej stresów !
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć     

W związku z przejściem w stan spoczynku asp. Waldemara Szypelta - zastępcy dowódcy JRG nr 2 w Rumi - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie z dniem 03.09.2012 mianował na to stanowisko kpt. Waldemara Lewandowskiego - pełniącego dotychczas służbę na stanowisku kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej.   kpt. Waldemar Lewandowski rozpoczął służbę  w ówczesnej Komendzie Rejonowej PSP w Wejherowie w 1993r na stanowisku stażysty w podziale bojowym. Przez lata służby podnosił kwalifikacje pożarnicze i wykształcenie, wykonując zadania  na stanowiskach młodszego ratownika i pomocnika dyżurnego operacyjnego.  W 2002r ukończył zaoczne studium aspiranckie  w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, uzyskując tytuł technika pożarnictwa i pierwszy stopień młodszego aspiranta w korpusie aspirantów.  W 2005r mianowany na stanowisko kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej w tut. komendzie. W 2007r ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie  i uzyskał stopień młodszego kapitana w korpusie oficerów PSP. W 2012r ukończył studia magisterskie   w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej.          

30-08-2012

W dn. 30.08.2012 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  funkcjonariusza podejmującego służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Damiana Szredera. Nowy funkcjonariusz złożył rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie asp.sztab. Krzysztofa Rathenow, a w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie ślubowanie przyjął bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.    więcej zdjęć:  patrz - galeria zdjęć


Aktualności: 1...31323334353637...58