24-09-2012
W dn. 15.09.2012 na stadionie gminnym w Lini  odbyły się rozgrywane w cyklu dwuletnim Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały zorganizowane przez tut. komendę i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, przy udziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lini. Zawody uroczyście otworzyli: bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie,  dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Łukasz Jabłoński - Wójt Gminy Linia. W zawodach wystartowało łącznie 28 drużyn, w tym 13 dziewczęcych i 15 chłopięcych w wieku 12 - 15 lat. Należy podkreślić, że zawodnicy startowali w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy stale padającym, a czasem bardzo ulewnym deszczu. Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne i wynikające stąd zagrożenie dla bezpieczeństwa zawodników uczestniczących w zawodach przewodniczący komisji sędziowskiej mł.kpt. Mirosław Kuraś podjął decyzję o przerwaniu zawodów, i wyłonieniu zwycięzców po rozegraniu pierwszej z konkurencji pożarniczych tj. sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami.  Nie odbyła się druga konkurencja pożarnicza tj. ćwiczenie bojowe na mokro.  Na podstawie wyników z pierwszej konkurencji komisja sędziowska dokonała oceny drużyn i wyniki przedstawiają się następująco:
MDP dziewcząt 12 - 15 lat
I miejsce - OSP Linia, wynik 66,15              
II miejsce - OSP Orle, wynik 66,61
III miejsce - OSP Gościcino, wynik 68,7
IV miejsce - OSP Kniewo, wynik 70,05
V miejsce- OSP Łęczyce II, wynik 70,05
VI miejsce - OSP Strzepcz, wynik 70,93
VII miejsce - OSP Gniewowo, wynik 71,06
VIII miejsce - OSP Bożepole, wynik 72,37
IX miejsce - OSP Luzino, wynik 75,56
X miejsce - OSP Góra, wynik 75,75
XI miejsce - OSP Łęczyce I, wynik 76,87
XII miejsce - OSP Sasino, wynik 79,20
XIII miejsce - OSP Choczewo, wynik 81,30.
MDP chłopcy 12 - 15 lat
I miejsce - OSP Bożepole, wynik 59,47
II miejsce - OSP Linia I, wynik 61,43
III miejsce - OSP Łęczyce, wynik 61,62
IV miejsce - OSP Gniewowo, wynik 62,42
V miejsce - OSP Orle, wynik 63,71
VI miejsce - OSP Kniewo, wynik 64,14
VII miejsce - OSP Lewino, wynik 64,46
VIII miejsce - OSP Gościcino, wynik 64,63
IX miejsce - OSP Zbychowo, wynik 64,75
X miejsce - OSP Strzepcz, wynik 65,21
XI miejsce - OSP Nadole, wynik 65,78
XII miejsce - OSP Bolszewo, wynik 66,73
XIII miejsce - OSP Luzino, wynik 67,71
XIV miejsce - OSP Kielno, wynik 70,32
XV miejsce - OSP Choczewo, wynik 74,91.
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

03-09-2012
W dn. 31.08.2012 w siedzibie tut. komendy, przy udziale kadry kierowniczej i dowódczej  odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku asp. Waldemara Szypelta - zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. asp. Waldemar Szypelt rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej w 1995r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, na stanowisku stażysty. W 1999r z chwilą utworzenia powiatów i przejęcia JRG nr 2 w Rumi przez tut. komendę również przeszedł do jej stanu osobowego. Prze lata służby podnosił kwalifikacje zawodowe,  a w 2004r ukończył zaoczne studium aspiranckie uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. W 2005r został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG nr 2 w Rumi. Jak podkreślił obecny na uroczystości bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  - asp. Waldemar Szypelt dał się poznać jako wymagający przełożony, ale i dobry kolega, zawsze pomocny w potrzebie.   Życzymy naszemu koledze na zasłużonej emeryturze dużo spokoju, spełnienia planów i marzeń oraz jak najmniej stresów !
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć     

W związku z przejściem w stan spoczynku asp. Waldemara Szypelta - zastępcy dowódcy JRG nr 2 w Rumi - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie z dniem 03.09.2012 mianował na to stanowisko kpt. Waldemara Lewandowskiego - pełniącego dotychczas służbę na stanowisku kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej.   kpt. Waldemar Lewandowski rozpoczął służbę  w ówczesnej Komendzie Rejonowej PSP w Wejherowie w 1993r na stanowisku stażysty w podziale bojowym. Przez lata służby podnosił kwalifikacje pożarnicze i wykształcenie, wykonując zadania  na stanowiskach młodszego ratownika i pomocnika dyżurnego operacyjnego.  W 2002r ukończył zaoczne studium aspiranckie  w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, uzyskując tytuł technika pożarnictwa i pierwszy stopień młodszego aspiranta w korpusie aspirantów.  W 2005r mianowany na stanowisko kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej w tut. komendzie. W 2007r ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie  i uzyskał stopień młodszego kapitana w korpusie oficerów PSP. W 2012r ukończył studia magisterskie   w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej.          

30-08-2012

W dn. 30.08.2012 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  funkcjonariusza podejmującego służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Damiana Szredera. Nowy funkcjonariusz złożył rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie asp.sztab. Krzysztofa Rathenow, a w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie ślubowanie przyjął bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.    więcej zdjęć:  patrz - galeria zdjęć


01-08-2012
W dniu 29 lipca 2012 roku w wyniku gwałtownych i obfitych opadów deszczu do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego wpłynęło łącznie 46 zgłoszeń o zalaniu posesji, tuneli, piwnic i innych obiektów. Najwięcej interwencji miało miejsce w mieście Wejherowo bo aż 34, 7 w Rumi i pojedyncze interwencje w Redzie, Łężycach, Gościcinie, Karczemkach i Sopieszynie. W usuwaniu skutków nawałnic uczestniczyło 5 zastępów z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Wejherowa i Rumi, oraz zastępy z Ochotniczych Staży Pożarnych z Bolszewa, Gościcina, Kniewa, Orla, Redy, Zbychowa i Kielna.


20-07-2012
W dn. 20.07.2012 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczyste spotkanie z Panem Krzysztofem Podjackim, mieszkańcem miasta Rumi, który wykazał się niezwykłą odwagą i poświęceniem ratując życie  młodego mężczyzny. W dn. 01.07.2012  o godz. 17.00 do dyżurnego tut. komendy wpłynęło zgłoszenie zdarzenia dotyczącego nie wypłynięcia na powierzchnię akwenu wodnego tj. jeziora Wyspowo osoby w nim się kąpiącej. W trakcie prowadzonej akcji ratowniczej przez zastępy straży pożarnych funkcjonariusz tut. komendy kierujący działaniami ratowniczymi otrzymał informację od świadków zdarzenia, że przewróceniu na jeziorze uległa łódź z czterema osobami na pokładzie, z których do brzegu samodzielnie dotarły dwie osoby, jedna osoba została wyciągnięta z wody na brzeg przez świadka zdarzenia, a jedna osoba nie dopłynęła do brzegu i zniknęła pod wodą. Pomimo trwającej długotrwałej reanimacji mężczyzny przebywającego pod wodą, prowadzonej przez strażaków  - nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Natomiast w trakcie dokonanych ustaleń okazało się,  że osobą, która udzieliła pomocy trzeciemu poszkodowanemu doholowując go do brzegu i ratując życie oraz zdrowie jest Pan Krzysztof Podjacki, mieszkaniec Rumi. Obecny na spotkaniu mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uhonorował Pana Krzysztofa Podjackiego i wykazaną  przez niego odwagę, poświęcenie oraz bohaterski czyn składając podziękowania, a także gratulacje w obecności funkcjonariuszy tut. komendy. Komendant Powiatowy PSP stwierdził także, że wykazana wielka determinacja w prowadzeniu samodzielnych działań ratowniczych, nie bacząc na wynikające z tego zagrożenie dla własnego życia i zdrowia   - zasługuje na szczególną pochwałę i wyróżnienie oraz powinna stanowić przykład dla innych obywateli. W związku z tym  Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie złoży wniosek do Prezydenta RP o nadanie dla Pana Krzysztofa Podjackiego medalu "Za ofiarność i odwagę".       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć         

02-07-2012
W związku z kontynuacją akcji dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy, a szczególnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i JRG nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.
Broszura informacyjna

29-06-2012
W dn. 29.06.2012 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy: st.asp. Romana Wojtasińskiego i asp.sztab. Macieja Kuczery.
st.asp. Roman Wojtasiński  rozpoczął służbę w 1988r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie na stanowisku technika. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje i wykształcenie pożarnicze -  w 2002r ukończył zaoczne studium aspiranckie uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta. W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dyżurnego operacyjnego w wydziale kwatermistrzowsko - technicznym. Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, st.asp. Roman Wojtasiński był strażakiem zaangażowanym w wykonywanie zadań, na którego zawsze można było liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy.
asp.sztab. Maciej Kuczera rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie w 1989r na stanowisku pomocnika przodownika roty, wykonując zadania służbowe w podziale bojowym. Także w czasie lat służby podnosił kwalifikacje i wykształcenie pożarnicze -  w 1998r ukończył zaoczne studium aspiranckie uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Jak podkreślił Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie -  asp.sztab Maciej Kuczera to dobry, odpowiedzialny strażak, wykonujący profesjonalnie nałożone obowiązki. Życzymy naszym kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonej emeryturze !                             więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

06-06-2012
Wielki sukces drużyny reprezentującej tut. Komendę na VI Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym ! W dn. 04 - 05.06.2012 w Pruszczu Gdańskim odbyły się VI Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. W mistrzostwach startowała drużyna reprezentująca tut. Komendę w składzie: mł.bryg. Jarosław Szreder - kierownik reprezentacji,  asp. Mariusz Szturgulewski - trener i zawodnik, mł.asp. Damian Wenta, st.sekc. Łukasz Kaczmarek, st.sekc. Marek Kamiński, st.sekc. Karol Wojciechowski, st.sekc. Piotr Labudda, sekc. Łukasz Szreder, sekc. Wojciech Brzeski, st.str. Adam Dettlaff i str. Sebastian Staroszczyk. Mistrzostwa składały się z następujących konkurencji: 100m pożarniczy tor przeszkód, ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 4 x 100m z przeszkodami, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej. Nasi zawodnicy uzyskali wyniki: 100m  pożarniczy tor przeszkód - str. Sebastian Staroszczyk 18,39 s - II miejsce indywidualnie,   mł.asp. Damian Wenta 20,24 s,  st.sekc. Piotr Labudda 20,89 s, łączny czas drużyny  59,52 s - I miejsce,  ćwiczenie bojowe:   35,66 s - miejsce V, sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami:  71,36 s - miejsce IV,  wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na III piętro  - mł.asp. Damian Wenta  15,13 s (rekord życiowy) - II miejsce. 
Uzyskane wyniki pozwoliły na zdobycie 4 pucharów tj.
str. Sebastian Staroszczyk - za II miejsce  100 m pożarniczy tor przeszkód,   mł.asp. Damian Wenta  - za 100 m pożarniczy tor przeszkód i II miejsce wspinanie przy użyciu drabiny hakowej, co łącznie dało II miejsce w dwuboju pożarniczym i dwa puchary, natomiast uzyskane łącznie wyniki we wszystkich konkurencjach zespołowych i indywidualnych pozwoliły na zdobycie w klasyfikacji generalnej II miejsca dla całej drużyny.  To wielki sukces w całej historii startów  strażaków tut. komendy w mistrzostwach na przestrzeni jej 60 - lat działalności.  Gratulujemy naszym kolegom tego sukcesu, który stanowi pozytywne przesłanie do udziału tut. komendy w mistrzostwach w latach następnych.
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć01-06-2012
W dn. 31.05.2012 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Józefa Pokrywki - starszego operatora sprzętu specjalnego, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Nasz kolega  rozpoczął służbę w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie w 1984r, odbywając służbę zastępczą w ramach OC. W 1986r przeniósł się jako strażak do zabezpieczenia budowy ówczesnej elektrowni jądrowej w Żarnowcu, gdzie przebywał do 1990r. Wówczas ponownie rozpoczął służbę w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie, gdzie wykonywał nałożone obowiązki do chwili obecnej. W trakcie lat służby podnosił kwalifikacje zawodowe, kończąc szereg szkoleń specjalistycznych i Szkołę Podoficerów PSP. Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie - osoba st.ogn. Józefa Pokrywki jest przykładem odpowiedzialności, poświęcenia, bardzo dużego doświadczenia zawodowego i profesjonalizmu w wykonywaniu obowiązków. Najlepszym dowodem wzorowego pełnienia służby przez st.ogn. Józefa Pokrywkę jest fakt, że jako jedyny funkcjonariusz tut. komendy został odznaczony w 2003r "Krzyżem Zasługi za Dzielność" przez Prezydenta RP - za narażanie swojego życia i uratowanie życia oraz zdrowia osób w trakcie wypadku drogowego. Życzymy naszemu Koledze dużo spokoju, jak najmniej stresów i spełnienia marzeń  na zasłużonej emeryturze.             więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

29-05-2012
W dn. 26.05.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu drugie szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę w bieżącym roku. Do egzaminu przystąpiło 33 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności praktycznych dających podstawę do nabycia kwalifikacji pożarniczych objętych szkoleniem w zakresie bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin praktyczny przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 18/2012 z dn. 22.05.2012 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.bryg. Jacek Nowak, st.kpt. Tomasz Kołakowski, mł.kpt. Mirosław Kuraś, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Po raz pierwszy szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe i potrzebę zakończenia szkolenia  do końca miesiąca maja br., z powodu zaangażowania sił i środków tut. komendy w miesiącu czerwcu br. w zabezpieczenie operacyjne Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną "Euro 2012" na terenie powiatu wejherowskiego.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast ocenę bardzo dobrą otrzymał dh. Grzegorz Miotk z jednostki OSP Łebno. Do zaliczenia egzaminu przystąpiła także  jedyna kobieta: dh Janina Miler z OSP Wejherowo. Gratulujemy  nowym adeptom społecznej służby pożarniczej nabycia kwalifikacji umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP.    
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć        

Aktualności: 1...33343536373839...59