23-09-2010

W dn. 22.09.2010 w tut. komendzie odbyło się spotkanie zarządu jednostki OSP Łęczyce, reprezentowanego przez Prezesa dh Łukasza Piątek z st.kpt. Andrzejem Papke - Komendantem Powiatowym PSP w Wejherowie oraz dh Mirosławem Józefowiczem - Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie. Tematem spotkania było złożenie gratulacji i przekazanie nagrody dla jednostki OSP w Łęczycach za zajęcie I miejsca w kategorii seniorów na przeprowadzonych w dn. 3.07.2010 Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych Jednostek OSP w Pruszczu Gdańskim.  Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie złożyli gratulacje na ręce dh Łukasza Piątek i towarzyszących członków zarządu za udany start w tych zawodach, zaznaczając, że jest to chwila, która zapisze się w historii ochrony przeciwpożarowej powiatu wejherowskiego, ze względu na fakt, iż jak dotychczas jedynie dwóm jednostkom OSP tj. Wejherowo i Gościcino - udało się zwyciężyć w zawodach na szczeblu wojewódzkim i uczestniczyć w zawodach krajowych.   Życzono również jednostce OSP Łęczyce dalszych sukcesów  w zawodach na szczeblu krajowym oraz przekazano nagrodę rzeczową - łódź "Profmarin PM 400" o wartości ok. 10 tyś zł, która wzbogaci bazę sprzętową tej jednostki i umożliwi poszerzenie działalności operacyjnej. Należy zaznaczyć,  że startująca w tych zawodach drużyna OSP Bożepole, która jako druga reprezentowała powiat wejherowski w kategorii seniorek zajęła bardzo dobre IV miejsce, co wpłynęło na fakt, że w kategorii powiatów  nasz powiat zajął historyczne I miejsce.       

21-09-2010
Zgodnie z Rozkazem nr 10/2010 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie zostały przeprowadzone w dn. 18.09.2010 w miejscowości Luzino szkolenia, ćwiczenia i inspekcja gotowości operacyjnej dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek spoza systemu. W inspekcji udział wzięli: samochody pożarnicze SLRr Nissan Pickup z obsadą z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, SLRr Nissan z tut. Komendy, GBA 2,5/24 i SLRt OSP Luzino, GBM 2,5/17 OSP Bożepole, GBM 2,5/8 OSP Łęczyce, GBM 2,5/8 OSP Milwino, GBAM 1,8/8 OSP Zelewo, GCBA 6/32 OSP Kaczkowo, nie stawiła się jednostka OSP Rozłazino. Ćwiczenia rozpoczęły się złożeniem meldunku o gotowości do ich rozpoczęcia przed szeregiem strażaków przez asp. sztab Krzysztofa Rathenow  - kierującego ćwiczeniami, do bryg. Piotra Ściebury - Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie.   Cele ćwiczeń to: praktyczna kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięć sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców  w wypracowaniu decyzji, współpraca z podmiotami KSRG i spoza systemu, doskonalenie obsługi sprzętu, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie w trakcie ćwiczeń znajomości przepisów BHP, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i  praktycznego oraz inspekcji gotowości operacyjnej. Na poszczególnych stanowiskach szkoleniowych zajęcia prowadzili funkcjonariusze tut. komendy: st.ogn. Kazimierz Karsznia,  st.kpt. Jarosław Szreder, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.asp. Piotr Arendt, st.kpt. Andrzej Bornowski, mł.ogn. Karol Cybulski,  za zabezpieczenie logistyczne odpowiadali st.kpt. Jan Domski i st.asp. Zenon Frankowski. Były to następne w tym roku  ćwiczenia dla jednostek OSP z cyklu jednodniowych szkoleń pożarniczych organizowanych przez tut, Komendę, które docelowo obejmą wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu.          więcej zdjęć - patrz: galeria  zdjęć

02-09-2010
W dn. 02.09.2010 w siedzibie tut. komendy odbyła się następna uroczystość ślubowania przez funkcjonariusza rozpoczynającego służbę przygotowawczą w Państwowej Straży Pożarnej. W obecności bryg. Piotra Ściebury - zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, mł.bryg. Jacka Nowaka - dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie i kpt. Waldemara Lewandowskiego - kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej  - str. Adam Fleming uroczyście powtórzył rotę ślubowania i złożył podpis pod tym aktem. Naszemu młodemu koledze życzymy dużo cierpliwości i wytrwałości w trudnej pożarniczej służbie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu.

01-09-2010
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje, że Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie zamierza zorganizować w dniu 09.10.2010      
II Pomorskie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Ochotniczych Jednostek Ratowniczych KSRG "MedTura 2010".  
Chętne jednostki do wzięcia udziału w organizowanych zawodach prosimy o kontakt z:

Zarząd Rejonowy PCK w Wejherowie
Adres: ul. Hallera 1
84- 200 Wejherowo
Telefon kontaktowy: 0-58 672- 12- 16
E-mail: pck.wejherowo@gmail.com
zr.wejherowo@pck.org.pl


23-08-2010
W dniu 22 sierpnia br. nastąpiło gwałtowne załamanie pogody na terenie województwa pomorskiego. Bardzo silne wiatry połączone z intensywnymi opadami atmosferycznymi deszczu i gradu  spowodowały wystąpienie bardzo dużej ilości zdarzeń i wynikających  stąd zagrożeń dla ludzi i mienia. Również teren powiatu wejherowskiego został dotknięty tymi zdarzeniami, a były to najczęściej skutki obfitych opadów gradu i deszczu, powalone drzewa na jezdnie, budynki i inne obiekty, naderwane elementy budynków, zalania i podtopienia budynków, posesji i pomieszczeń. Niezależnie wystąpiły  inne "tradycyjne " zagrożenia jak  wypadki i kolizje drogowe.  W tym  dniu na terenie powiatu odnotowano ogółem 42 zdarzeń, przy czym skutki nawałnicy usuwane były również dnia dzisiejszego do godzin południowych.
W działaniach ratowniczych ogółem na terenie powiatu wzięło udział 19 samochodów pożarniczych i 80 strażaków, zarówno z tut. komendy jak i z ochotniczych straży pożarnych.   

23-08-2010
W dn. 23.08.2010 w siedzibie tut. komendy odbyło się uroczyste ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy rozpoczynają zawodową służbę jako strażacy  w służbie przygotowawczej. Uroczyste ślubowanie o treści: "Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania - ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej"  - złożyli: str. Łukasz Ryta, str. Mariusz Szypelt, str. Edmund Koszałka i str. Adam Dettlaff, a przyjął je st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.   Młodym adeptom zawodowej pożarniczej służby życzymy dużo cierpliwości, siły i wytrwałości w służbie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 

17-08-2010
W dniach 14 i 15 sierpnia br. nastąpiło gwałtowne załamanie pogody na terenie całego kraju. Bardzo silne wiatry połączone z intensywnymi opadami atmosferycznymi  spowodowały wystąpienie bardzo dużej ilości zdarzeń i wynikających  stąd zagrożeń dla ludzi i mienia. Również teren powiatu wejherowskiego został dotknięty tymi zdarzeniami, a były to najczęściej powalone drzewa na jezdnie, budynki i inne obiekty, naderwane elementy budynków, zalania i podtopienia budynków, posesji i pomieszczeń. Niezależnie wystąpiły  inne "tradycyjne " zagrożenia jak pożary obiektów, wypadki i kolizje drogowe, usuwanie substancji ropopochodnych z dróg publicznych.  W tych dwóch dniach na terenie powiatu stwierdzono ogółem 41 zdarzeń, w tym 5 pożarów, 2wypadki drogowe, 16 podtopień budynków i posesji, 30 powalonych na drogi, budynki,pojazdy lub posesje drzew i konarów.
W działaniach ratowniczych ogółem na terenie powiatu wzięło udział 69 samochodów pożarniczych i 278 strażaków, zarówno z tut. komendy jak i z ochotniczych straży pożarnych.   

10-08-2010
     W dniu 06.08.2010r o godz. 17.39 w miejscowości Przetoczyno gm. Szemud miał miejsce wypadek drogowy, w którym uczestniczył autobus oraz samochód ciężarowy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek straży pożarnej zastano autobus, który uderzył w drzewo. W autobusie podróżowały 43 osoby, w tym 38 dzieci, 3 opiekunki i 2 kierowców. Działania przybyłych jednostek straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsac zdarzenia, segregacji osób poszkodowanych oraz udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym.W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 18 dzieci, 1 opiekunka oraz drugi kierowca, który w chwili wypadku nie kierował pojazdem i zajmował miejsce na fotelu pilota wycieczki. Poszkodowani w wypadku przewiezieni zostali do szpitali w Wejherowie, Gdyni i Gdańsku. Po przyjeździe  pomocy  drogowej usunięto autobus z jezdni, zneutralizowano wyciek oleju silnikowego i napędowego, oraz ścięto drzewo, które w wyniku uderzenia autobusu zostało uszkodzone. W akcji ratowniczej trwającej 6 godzin 28 minut uczestniczyło: 7  strażaków PSP - 4 samochody, 18 strażaków OSP - 3 samochody, 6 karetek pogotowia - 18 osób, 5 samochodów policji - 8 osób, oraz 3 samochody innych służb - 5 osób.

13-07-2010

 W związku z inauguracją akcji Wojewody Pomorskiego dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy, a szczególnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i JRG nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.          
06-07-2010
W dn. 06.07.2010 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku asp. Jerzego Sawoniuk - dyżurnego operacyjnego powiatu. Nasz kolega rozpoczął służbę w tut. komendzie w 1989r, najpierw jako pomocnik przodownika roty w podziale bojowym, następnie przeszedł do wykonywania zadań w Powiatowym Stanowisku Kierowania, gdzie pełnił służbę do chwili obecnej. W trakcie służby ukończył szkolę podoficerską PSP, a następnie zaoczne studium aspiranckie w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.  Zawsze wyróżniał się sumiennością i precyzją w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz dużą dbałością w zakresie sporządzanej dokumentacji. Życzymy kol. asp. Jerzemu Sawoniuk na zasłużonym odpoczynku dużo spokoju i jak najmniej stresów oraz zdrowia.  
W ramach tej uroczystości odbyła się także  następna ale w mniejszym wymiarze - mianowicie złożenie gratulacji dla mł.asp. Sławomira Kowalskiego - dyżurnego stanowiska kierowania w Centrum Powiadamiania Ratunkowego tut. komendy, który ukończył zaoczne studium aspiranckie i otrzymał pierwszy stopień służbowy młodszego aspiranta w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Naszemu młodszemu koledze życzymy wielu sukcesów w służbie i pomyślności w życiu osobistym. 
      

Aktualności: 1...34353637383940...52