21-05-2012
W dn. 17.05.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów powiatowych "Dnia Strażaka" połączona z jubileuszem 20 - lecia Państwowej Straży Pożarnej i 60 - lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W trakcie uroczystości prowadzonej przez mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie -  wręczono odznaczenia, okolicznościowe medale, dyplomy, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. komendy, strażakom - ochotnikom z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, osobom i instytucjom współpracującym z tut. komendą na przestrzeni 20 lat jej funkcjonowania w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.
Na uroczystość przybyło wielu gości: Posłowie na Sejm RP - Dorota Arciszewska -Mielewczyk, Jerzy Budnik, Krystyna Kłosin, Kierownik Biura Poselskiego  Posła Kazimierza Plocke, st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Zygmunt Treder -  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, mł.insp. Krzysztof Lawer - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, st.bryg. Krzysztof Markiewicz - Komendant Miejski PSP w Gdyni, mł.bryg. Bartłomiej Mollin - Komendant Powiatowy PSP w Pucku, bryg. Jan Drozd - Komendant Powiatowy PSP w Lęborku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Wejherowa, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi jednostek OSP włączonych do KSRG, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, przedstawiciele instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tut. komendą, a także weterani służby pożarniczej.   Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez mł.bryg. Jacka Nowaka - dowódcę uroczystości do st.bryg. Andrzeja Rószkowskiego - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Narodowego. Przemówienie wygłosił mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant powiatowy PSP w Wejherowie.       
W trakcie uroczystości wyróżniono następujące osoby:   
CZYNNI FUNKCJONARIUSZE PSP PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ W OKRESIE FUNKCJONOWANIA PSP, KTÓRZY OD CHWILI JEJ POWOŁANIA TWORZYLI TĘ FORMACJĘ, WYRÓŻNIENI OKOLICZNOŚCIOWYM MEDALEM 20 - LECIA PSP i 60 - lecia ZSP w WEJHEROWIE.
 •  st.kpt. Stanisław Baranowski
 •  asp. Bogusław Browarczyk
 •  asp. Stanisław Brzozowski
 •  st.asp. Jarosław Dargacz
 •  ogn. Sławomir Drewniak
 •  st.asp. Zenon Frankowski
 •  st.ogn. Jarosław Górski
 •  st.ogn. Andrzej Kalkowski
 •  st.ogn. Kazimierz Karsznia
 •  st.ogn. Tomasz Keslinke
 •  mł.kpt. Piotr Kliński
 •  st.ogn. Ireneusz Kosiróg
 •  st.ogn. Zenon Kreft
 •  st.ogn. Piotr Krzesiak
 •  asp.sztab. Maciej Kuczera
 •  st.ogn. Wojciech Miler
 •  st.ogn. Sławomir Miotk
 •  mł.bryg. Jacek Nowak
 •  st.ogn. Józef Pokrywka
 •  asp.sztab. Krzysztof Rathenow
 •  st.ogn. Adam Stromski
 •  mł.bryg. Jarosław Szreder
 •  bryg. Piotr Ściebura
 •  st.asp. Roman Wojtasiński
 •  st.ogn. Stanisław Zelewski

JEDNOSTKI OSP WŁĄCZONE DO KSRG I CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W WEJHEROWIE ORAZ PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W OKRESIE FUNKCJONOWANIA PSP Z KPPSP W WEJHEROWIE,  WYRÓŻNIENI OKOLICZNOŚCIOWYM MEDALEM 20 - LECIA PSP i 60 - lecia ZSP w WEJHEROWIE

 • dh Jerzy Sawoniuk - OSP Gościcino
 •  dh Waldemar Hamera - OSP Bolszewo
 •  dh Zenon Frankowski - OSP Wejherowo
 •  dh Franciszek Miotk - OSP Linia
 •  dh Stanisław Wenta - OSP Strzepcz
 •  dh Paweł Milewczyk - OSP Szemud
 •  dh Witold Hoppa - OSP Kielno
 •  dh Krzysztof Malec - OSP Gniewino
 •  dh Tadeusz Lessnau - OSP Nadole
 •  dh Wiesław Kornacki - OSP Reda
 •  dh Marcin Świerzewski - OSP Choczewo
 •  dh Łukasz Piątek - OSP Łęczyce
 •  dh Marek Kąkol - OSP Bożepole
 •  dh Jan Schulz - OSP Luzino
 •  dh Ryszard Szulc - OSP Kostkowo
 •  dh Wacław Seweryn - członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 •  dh Stanisław Ruszkowski - członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 •  dh Sławomir Miotk - członek Prezydium ZOSP RP
 •  dh Ireneusz Kabasa - członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 •  dh Leszek Zelewski - członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 •  dh Leszek Kreft - członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 •  Zenon Hinca - Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie
 •  ppłk. Maciej Uchmann - Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie
 •  asp. w st. spocz. Piotr Ryta - Prezes Koła Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa RP 

FUNKCJONARIUSZE WYRÓŻNIENI WRĘCZENIEM NAGRÓD POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

 •  bryg. Piotr Ściebura
 • asp. Bogusław Browarczyk
 •  asp. Adam Milka

 Osoby wyróżnione okolicznościowym medalem 20 - lecia PSP Komendanta Głównego PSP  w trakcie obchodów wojewódzkich uroczystości "Dnia Strażaka"   w Dworze Artusa w Gdańsku w dn. 15.05.2012: ( wręczenie medali nastąpiło w trakcie niniejszej uroczystości)

 •  Józef Reszke - Starosta Wejherowski
 • Dorota Arciszewska - Mielewczyk - Posłanka na Sejm RP

OSOBY I INSTYTUCJE, KTÓRE WSPÓŁPRACOWAŁY W OKRESIE 20 - LECIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z KOMENDĄ POWIATOWĄ PSP w WEJHEROWIE  - WYRÓŻNIONE OKOLICZNOŚCIOWYM MEDALEM 20 - LECIA PSP i 60 - lecia ZSP w WEJHEROWIE

 •   Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP
 •  Krystyna Kłosin - Poseł na Sejm RP
 •  Kazimierz Plocke - Poseł na Sejm RP
 •  st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP
 •  Józef Reszke - Starosta Wejherowski
 •  dh Mirosław Józefowicz- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSR RP w Wejherowie
 •  dh Zygmunt Treder - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Wejherowie
 •  kmdr Roman Kreft - Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie
 •  mł.insp. Krzysztof Lawer - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie
 •  st.bryg. Krzysztof Markiewicz - Komendant Miejski PSP w Gdyni
 •  mł.bryg. Bartłomiej Mollin - Komendant Powiatowy PSP w Pucku
 •  bryg. Jan Drozd - Komendant Powiatowy PSP w Lęborku
 •  Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo
 •  Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta Rumia
 •  Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Reda
 •  Wiesław Gębka - Wójt Gminy Choczewo
 •  Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino
 •  Łukasz Jabłoński - Wójt Gminy Linia
 •  Piotr Witbrodt - Wójt Gminy Łęczyce
 •  Zbigniew Engelbrecht - Wójt Gminy Szemud
 •  Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo
 •  Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino
 •  st.bryg. w st. spocz. Tadeusz Selewski
 •  mł.bryg. w st. spocz. Kazimierz Grubba.  

FUNKCJONARIUSZE WYRÓŻNIENI DYPLOMEM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP i POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI JUBILEUSZU 20-LECIA PSP.

 • st.kpt. Stanisław Baranowski
 •  asp. Bogusław Browarczyk
 •  asp. Stanisław Brzozowski
 •  st.asp. Jarosław Dargacz
 •  st.ogn. Sławomir Drewniak
 •  st.asp. Zenon Frankowski
 •  st.ogn. Jarosław Górski
 •  st.ogn. Andrzej Kalkowski
 •  st.ogn. Kazimierz Karsznia
 •  st.ogn. Tomasz Keslinke
 •  mł.kpt. Piotr Kliński
 •  st.ogn. Ireneusz Kosiróg
 •  st.ogn. Zenon Kreft
 •  st.ogn. Piotr Krzesiak
 •  asp.sztab. Maciej Kuczera
 •  st.ogn. Wojciech Miler
 •  st.ogn. Sławomir Miotk
 •  mł.bryg. Jacek Nowak
 •  mł.bryg. Andrzej Papke
 •  st.ogn. Józef Pokrywka
 •  asp.sztab. Krzysztof Rathenow
 •  st.ogn. Adam Stromski
 •  mł.bryg. Jarosław Szreder
 •  bryg. Piotr Ściebura
 •  st.asp. Roman Wojtasiński
 •  st.ogn. Stanisław Zelewski

FUNKCJONARIUSZE AWANSOWANI W STOPNIACH SŁUŻBOWYCH

1/ funkcjonariusz awansowany nadaniem pierwszego stopnia oficerskiego w korpusie oficerów w trakcie uroczystości w SGSP Warszawa dn. 4.05.2012

- na stopień młodszego kapitana

 •  asp.sztab. Piotr Kliński

 2/ strażacy wyróżnieni awansem w stopniu służbowym w trakcie uroczystości obchodów wojewódzkich "Dnia Strażaka" w dn. 15.05.2012 w KWPSP w Gdańsku

 - w korpusie aspirantów PSP:

- na stopień aspiranta

 •  mł.asp. Adam Milka
 •  mł.asp. Adam Gafke

 3/ funkcjonariusz wyróżniony dyplomem Komendanta Głównego PSP  w trakcie obchodów wojewódzkich uroczystości "Dnia Strażaka"  w Dworze Artusa w Gdańsku w dn. 15.05.2012:

 •  asp. Roman Wojtasiński

 4/ funkcjonariusze awansowani nadaniem wyższych stopni służbowych w korpusie podoficerów

 - w korpusie podoficerów PSP:

na stopień starszego ogniomistrza

 •  ogn. Sławomir Drewniak
 •  ogn. Roman Drywa
 •  ogn. Wojciech Miler
 •  ogn. Szymon Błażejczak

 na stopień młodszego ogniomistrza

 •  st.sekc. Karol Szymański
 •  st.sekc. Piotr Rank
 •  st.sekc. Marcin Karsznia
 •  st.sekc. Karol Wojciechowski
 •  st.sekc. Janusz Gessler

 na stopień starszego sekcyjnego

 •  sekc. Ryszard Stenka
 •  sekc. Łukasz Szreder
 •  sekc. Hanna Selewska - Błoszyk
 •  sekc. Dariusz Hennig
 •  sekc. Paweł Jaskólski
 •  sekc. Łukasz Szymański
 •  sekc. Tomasz Ziarek

FUNKCJONARIUSZE i STRAŻACY - OCHOTNICY WYRÓŻNIENI  WRĘCZENIEM MEDALI i ODZNAK

 1/ Prezydent RP nadał Srebrny Krzyż Zasługi

 •  st.kpt. Stanisław Baranowski

 2/ Minister Spraw Wewnętrznych nadał odznaki "Zasłużony dla Ochrony Ppoż" :

złotą odznakę "Zasłużony dla Ochrony Ppoż".

 •  mł.bryg. Andrzej Papke

srebrne  odznaki "Zasłużony dla Ochrony Ppoż".

 •  bryg. Piotr Ściebura
 •  st.asp. Zenon Frankowski
 •  mł.bryg. Jacek Nowak
 •  mł.bryg. Jarosław Szreder
 •  st.kpt. Stanisław Baranowski
 •  asp.sztab. Krzysztof Rathenow
 •  st.asp. Jarosław Dargacz
 •  st.ogn. Sławomir Miotk

brązowe odznaki "Zasłużony dla ochrony ppoż"

 •  st.ogn. Piotr Krzesiak
 •  st.ogn. Jarosław Górski
 •  kpt. Marek Lniski
 •  mł.kpt. Mirosław Kuraś
 •  mł.kpt. Sławomir Kowalski
 •  asp. Adam Milka
 •  asp. Adam Gafke
 •  st.ogn. Janusz Bartkiewicz
 •  st.ogn. Kazimierz Karsznia
 •  st.ogn. Adam Klewer
 •  st.ogn. Wojciech Miler

3/ Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało medal honorowy im. Bolesława Chomicza

 •  dh Krzysztof Cudnik

4/ Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Gdańsku nadało strażakom - ochotnikom medale "Za zasługi dla pożarnictwa":

złote ZZP  -

 • dh Piotr Ryta
 • dh Ireneusz Kabasa
 • dh Adam Gafke

 srebrne ZZP  -

 •  dh Jan Domski

 brązowe ZZP -

 •   dh Marek Kąkol
 •   dh Paweł Miotk

 awanse funkcjonariuszy KPPSP w Wejherowie w stanowiskach służbowych 

 •   asp. Mariusz Szturgulewski - na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany
 •   mł.asp. Karol Cybulski - na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany
 •  st.ogn. Witold Roeske - na stanowisko dowódcy zastępu
 •  st.ogn. Tomasz Mikulski - na stanowisko dowódcy zastępu
 •  st.ogn. Wojciech Miler - na stanowisko dowódcy zastępu
 •  st.sekc. Sławomir Gruba - na stanowisko operatora sprzętu specjalnego
 •  st.sekc. Dariusz Gruba - na stanowisko operatora sprzętu specjalnego
 •  mł.ogn. Rafał Maszota -  na stanowisko operatora sprzętu specjalnego
 •  sekc. Mariusz Lessnau - na stanowisko starszy ratownik - kierowca
 •  sekc. Łukasz Szreder - na stanowisko starszy ratownik
 •  mł.ogn. Przemysław Pallubicki - na stanowisko starszy ratownik
 •  sekc. Dawid Kwiatkowski - na stanowisko ratownik - kierowca
 •  sekc. Łukasz Pallubicki - na stanowisko ratownik - kierowca

                   więcej zdjęć- patrz: galeria zdjęć


07-05-2012
W dn. 02.05.2012 mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uczestniczył w uroczystości obchodów "Dnia Strażaka"  gminy Gniewino. Uroczystości odbyły się w nowym obiekcie świetlicy wiejskiej w Perlinie,  a udział w nich wzięli: Zbigniew Walczak - Wójt Gminy - zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie, dh Zygmunt Treder - Komendant Gminny ZOSP RP,  Sekretarz Urzędu Gminy, radni Rady Gminy w Gniewinie oraz delegacje jednostek OSP gminy Gniewino. Uroczystość rozpoczęto przed budynkiem świetlicy przywitaniem Wójta z delegacjami jednostek OSP i pocztami sztandarowymi, odegrano Hymn Narodowy. Następnie uroczystości przeniosły się do wnętrza świetlicy, gdzie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i Wójt Gminy Gniewino wręczyli medale pożarnicze "Za zasługi dla Pożarnictwa" i odznaki "Strażak Wzorowy" wyróżniającym się strażakom - ochotnikom. W trakcie okolicznościowych przemówień i gratulacji dla wyróżnionych strażaków zarówno mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i Zbigniew Walczak  - Wójt Gminy Gniewino - podkreślali wagę zbliżającego się wyzwania dla gminy Gniewino i Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, jakim jest organizacja i zabezpieczenie operacyjne Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną EURO 2012, szczególnie w kontekście usytuowania bazy pobytowo - treningowej drużyny piłkarskiej Hiszpanii na terenie miejscowości Gniewino.  Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie ponownie zadeklarował udzielenie wsparcia oraz pomocy ze swej strony dla gminy Gniewino w organizacji mistrzostw w zakresie zabezpieczenia operacyjnego gminy.         więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

20-04-2012
W dn. 17.04.2012 o godz. 12.25 do dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie  o pożarze dachu restauracji "Dworek w Ciechocinie" w Redzie. W działaniach ratowniczych udział wzięło 15 samochodów pożarniczych i  51 strażaków, zarówno z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 i nr 2 tut. komendy   oraz ochotnicze straże pożarne z miejscowości: Bolszewo, Reda i Gościcino. Działania ratowniczo - gaśnicze prowadzono do godz. 19.22. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych:  zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podawanie środków gaśniczych w natarciu i w obronie,  prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych, podnoszenie elementów konstrukcji, dowożenie wody do pożaru.  Użyty sprzęt: podręczny sprzęt burzący, pompy pożarnicze, aparaty ochrony dróg oddechowych, drabiny przenośne, podnośniki hydrauliczne, piły do cięcia drewna, agregaty prądotwórcze, sprzęt oświetleniowy. Działania prowadzono na parterze budynku, wewnątrz obiektu na poddaszu oraz na dachu.   Powierzchnia zdarzenia: 250 m2, zużyto 45 m3 wody i 600 l środków pianotwórczych. Działaniami ratowniczymi kierował: mł.bryg. Jarosław Szreder - dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Rozpoznanie zastępów straży pożarnych: po przybyciu  na miejsce pożaru zastępów straży pożarnych stwierdzono, że pali się poszycie dachowe na powierzchni ok. 40 m2. Kierujący działaniem Ratowniczym otrzymał informację od pracownika restauracji, że nie ma osób poszkodowanych, w obiekcie nikt nie przebywa oraz odłączono zasilanie budynku w energię elektryczną i zamknięto główny zawór gazu.   Zaopatrzenie wodne stanowiły hydranty  zewnętrzne ppoż. usytuowane w pobliżu restauracji.  Działania zastępów straży pożarnych: zabezpieczono teren akcji i wprowadzono rotę gaśniczą w celu zabezpieczenia poddasza od wewnątrz obiektu, a także rozwinięto dwa prądy piany ciężkiej w natarciu na palące się poszycie dachu na zewnątrz. Przeszukano pomieszczenia restauracji.  Przystąpiono do rozbiórki konstrukcji dachu. Zadysponowano kolejne zastępy straży pożarnych. Sprawdzono główny wyłącznik prądu oraz główny zawór gazu. Z uwagi na trudność w dotarciu w dotarciu do żródła ognia zlokalizowanego w przestrzeni pomiędzy trzciną stanowiącą pokrycie dachu,  a drewnianą pokrywą dachu pożar nadal się rozprzestrzeniał. Dokonano rozwinięć kolejnych linii gaśniczych, prądy wody podawano z poziomu gruntu oraz z drabin przenośnych. W drugiej fazie pożaru podawano jednocześnie 4 prądy piany ciężkiej i 4 prądy wody. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania zarzewi ognia, przewietrzenia pomieszczeń i częściowej rozbiórki konstrukcji dachu. Strażacy prowadzili działania w aparatach ochrony dróg oddechowych.   Zagrożenia i utrudnienia w trakcie działań ratowniczych: zastosowanie materiału palnego łatwo zapalnego - trzciny jako materiał pokrycia dachu i drewnianej konstrukcji dachu, występujący silny wiatr. Zniszczeniu lub spaleniu uległo: poszycie dachu z trzciny, częściowo konstrukcja budynku.
Przyczynę  powstania pożaru w prowadzonym dochodzeniu ustali policja.         więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

16-04-2012

W dn. 14.04.2012 w Rumi odbyły się drugie z zaplanowanego przez tut. komendę cyklu ćwiczeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, w związku z organizacją na terenie naszego kraju oraz powiatu wejherowskiego Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną "Euro 2012". W ramach ćwiczeń przeprowadzono także inspekcje gotowości operacyjnej i szkolenie członków OSP. Celem ćwiczeń było: kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie umiejętności rozwinięć sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców, doskonalenie obsługi sprzętu specjalistycznego, prowadzenie łączności radiowej, sprawdzenie znajomości stosowania przepisów BHP, zapoznanie ćwiczących z obiektem, możliwością dojazdu, utrudnieniami i występującymi zagrożeniami. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki: funkcjonariusze z JRG nr 1 w Wejherowie i nr 2 w Rumi, OSP Reda ( 2 zastępy), OSP Wejherowo, OSP Bolszewo, OSP Luzino, OSP Gościcino, OSP Szemud i OSP Kielno. Ćwiczenia rozpoczęły się złożeniem meldunku przez mł.bryg. Jarosława Szredera - kierującego ćwiczeniem, do bryg. Piotra Ściebura - Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono w świetlicy remizy OSP w Redzie, a ćwiczenia na obiekcie Hotelu "Faltom" w Rumi. Po zakończonych ćwiczeniach strażacy zostali zapoznani ze specyfiką hotelu.  Za prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń i zabezpieczenie logistyczne odpowiadali funkcjonariusze tut. Komendy: st.asp. Jarosław Dargacz, mł.bryg. Jarosław Szreder,  mł.asp. Piotr Kwiatkowski, asp.sztab. Piotr Kliński, st.asp. Zenon Frankowski, st.asp. Franciszek Furman, mł.asp. Marcin Dettlaff, mł.asp. Karol Cybulski, asp. Zbigniew Dorawa, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.asp. Roman Wojtasiński.  W obu przeprowadzonych ćwiczeniach przeszkolono wszystkie 15 jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.                                           więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć


16-04-2012
W dn. 10.04.2012 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Marcina Grochowskiego i str. Roberta Żółtowskiego. Nowi funkcjonariusze złożyli rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: mł.bryg. Jacka Nowaka  - dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie  i jego zastępcy asp.sztab. Krzysztofa Rathenow, a w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie ślubowanie przyjął bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.    

04-04-2012
                                       
Szanowni mieszkańcy  powiatu wejherowskiego, druhny i druhowie - członkowie ochotniczych straży pożarnych, weterani służby pożarniczej !

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych symbolizujących nadzieję , radość i odrodzenie życia składam życzenia zdrowych, spokojnych Świąt oraz wielu radosnych przeżyć w atmosferze przyjaźni i życzliwości.
Życzę ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół przy Wielkanocnym stole, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.    


          Komendant Powiatowy
            Państwowej Straży Pożarnej
          w Wejherowie
                 mł.bryg. mgr Andrzej Papke    


02-04-2012
W dn. 31.03.2012 w Gniewinie odbyły się pierwsze z zaplanowanego przez tut. komendę cyklu ćwiczeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, w związku z organizacją na terenie naszego kraju Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną "Euro 2012", i przeznaczeniem Hotelu "Mistral" w Gniewnie wraz z zapleczem sportowym na bazę pobytowo - treningową drużyny piłkarskiej Hiszpanii. W ramach ćwiczeń przeprowadzono także inspekcje gotowości operacyjnej i szkolenie członków OSP. Celem ćwiczeń było: kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie umiejętności rozwinięć sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców, doskonalenie obsługi sprzętu specjalistycznego, prowadzenie łączności radiowej, sprawdzenie znajomości stosowania przepisów BHP, zapoznanie ćwiczących z obiektem, możliwością dojazdu, utrudnieniami i występującymi zagrożeniami. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki: funkcjonariusze z JRG nr 1 i 2, OSP Gniewino, OSP Nadole, OSP Kostkowo, OSP Choczewo, OSP Łęczyce, OSP Bożepole, OSP Linia i OSP Strzepcz. Ćwiczenia rozpoczęły się złożeniem meldunku przez mł.bryg. Jacka Nowaka - kierującego ćwiczeniem, do bryg. Piotra Ściebura - Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono w sali szkoleniowej Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie, a ćwiczenia na obiekcie Hotelu "Mistral" w Gniewinie. Po zakończonych ćwiczeniach strażacy zostali zapoznani ze specyfiką hotelu.  Za prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń i zabezpieczenie logistyczne odpowiadali funkcjonariusze tut. Komendy: st.kpt. Stanisław Baranowski, mł.bryg. Jarosław Szreder,  asp.sztab. Maciej Kuczera, st.kpt. Andrzej Bornowski, asp. Franciszek Furman, asp. Waldemar Szypelt, asp.sztab. Ryszard Szczepański, asp. Zbigniew Dorawa, st.kpt. Tomasz Kołakowski, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.asp. Roman Wojtasiński, asp. Stanisław Brzozowski.         więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

02-04-2012
W dn. 30.03.2012 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Zygmunta Pobłockiego - dowódcy zastępu, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. st.ogn. Zygmunt Pobłocki służbę rozpoczął w 1990r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie na stanowisku  pomocnika przodownika roty. W ciągu tych lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze kończąc Szkołę Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy i szereg szkoleń specjalistycznych. Podziękowania za wzorowy przebieg służby w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie złożył bryg. Piotr Ściebura - zastępca Komendanta Powiatowego PSP, a jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Jacek Nowak  - dowódca JRG nr 1 w Wejherowie, st.ogn. Zygmunt Pobłocki dzięki swojej odpowiedzialności i poświęceniu zasłużył na wielki szacunek podwładnych i przełożonych, a także kolegów.
Życzymy naszemu emerytowi dużo zdrowia i jak najmniej stresów na zasłużonej emeryturze !      
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

02-04-2012
W dn. 30.03.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. Organizatorem eliminacji i fundatorem nagród rzeczowych był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie przy udziale tut. komendy. W eliminacjach udział wzięły 44 osoby startujące w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria - 10 do 13 lat, II kategoria 14 do 16 lat, III kategoria 17 do 19 lat. Startujących uczestników oceniało jury w składzie: Przewodniczący - mł.bryg. Jacek Nowak, dh Mirosław Józefowicz i dh Stanisław Baranowski, a wsparcia w organizacji turnieju udzieliły druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie. Wyniki eliminacji przedstawiają się następująco: I kategoria wiekowa - I miejsce Adrianna Rabczenko - ZSP w Choczewie, II miejsce Natalia Mielewczyk - SP w Bożympolu, III miejsce Dominika Gruba - SP nr 3 w Redzie. II kategoria wiekowa: I miejsce Jakub Witbrodt - Gimnazjum Salezjańskie w Rumi, II miejsce Aleksandra Kwidzińska - Gimnazjum w Łęczycach, III miejsce Przemysław Chylewski - Gimnazjum nr 2 w Rumi. III kategoria wiekowa: I miejsce Julia Bieszk - ZSP nr 2 w Wejherowie, II miejsce Michał Kużel - ZSP nr 2 w Wejherowie, III miejsce - Katarzyna Mulawka - Prywatne Liceum w Słupsku.
Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. Życzymy powodzenia !              więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

28-03-2012
Poniżej publikujemy treść podziękowania otrzymanego pocztą elektroniczną w dn. 25.03.2012..

"Panie Komendancie - pragnę podziękować strażakom z JRG Wejherowo i OSP Nadole za szybkie przybycie i ugaszenie pożaru, który miał miejsce  dnia 25 marca br w domku letniskowym w Nadolu przy ul. Leśnej. Jednocześnie pragnę podkreślić Wasz profesjonalizm w przeprowadzeniu akcji ratowniczo - gaśniczej i narażenie mnie na małe straty materialne. Jestem pełen podziwu i uznania, życzę Wam tylu samo szczęśliwych wyjazdów do zdarzeń i szczęśliwych powrotów do Waszych rodzin po przeprowadzonych akcjach.

Z pozdrowieniem strażackim Mariusz Markowski z Pucka.
"
  

Aktualności: 1...34353637383940...59