31-05-2010
W dniach 28 - 29.05.2010 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie zostało przeprowadzone pierwsze w tym roku szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu kierowania ruchem drogowym w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy pomocy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. W szkoleniu udział wzięło 28 strażaków z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego oraz spoza systemu z gminy Wejherowo i Choczewo. W dn. 11 - 12.06.2010 tut. komenda zaplanowała przeprowadzenie następnego szkolenia strażaków OSP z tego zakresu, w którym udział wezmą strażacy OSP z terenów pozostałych gmin powiatu wejherowskiego. 

26-05-2010

 W związku z trwającą powodzią oraz zbliżającym się sezonem letniego wypoczynku podajemy  zasady bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie:

 NIE WCHODZIĆ DO WODY W MIEJSCACH GDZIE JEST WIDOCZNY ZAKAZ KĄPIELI ORAZ MIEJSCACH NIESTRZEŻONYCH - STWARZA TO SYTUACJĘ PODWYŻSZONEGO RYZYKA UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA.

1/. Nagłe wpadniecie do wody jest bardzo niebezpieczne - człowiek pod wpływem nagłego bodźca termicznego - zimna,  wykonuje odruchowy , głęboki wdech - można sprawdzić na sobie  wchodząc pod zimny prysznic - jeżeli ten wdech wykona po zanurzeniu,  pod wodą  - może utonąć !!!!!!

2/. Jeżeli jednak zdarzy się nagłe wpadnięcie do wody - należy starać się zatkać ręką usta i nos - aby "przełamać" odruch i uchronić się od wciągnięcia wody do dróg oddechowych,

3/. Praktycznie każda osoba może utrzymać się na powierzchni wody nie wykonując ruchów pływackich - należy, będąc w wodzie - po nagłym wpadnięciu lub w przypadku konieczności odpoczynku położyć się na grzbiecie, maksymalnie wygiąć ciało do tyłu  ( jakby wykonując "mostek"), ręce skierować w kierunku kostek i stóp - w takiej pozycji otwory oddechowe ( usta i nos)  pozostają nad powierzchnią wody, a nogi jakby "sięgają" w stronę dna. Należy wykonywać, w miarę możności, szybkie wdechy, utrzymywać powietrze w płucach maksymalnie długo, aż do szybkiego wydechu i wdechu. Taka pozycja pozwala na odpoczynek, uspokojenie i wytrzymanie ew. bolesnego kurczu mięśni bez panicznych ruchów, które są śmiertelnie niebezpieczne,

Najlepiej zwrócić się przodem do fali (nogami do fali) - czując unoszenie i napływ fali nie wykonuje wdechu lub go przerywa - po chwili zorientuje się w rytmie fal i dostosuje rytm oddechowy.... Ta pozycja daje szansę, a nie gwarancję...

4/.Osoba tonąca ma odchyloną do tyłu głowę, otwarte oczy, otwarte usta, a rękami wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, "ptasie", okresowo może znikać i pojawiać się na powierzchni wody - NIE WOŁA POMOCY !!!! ( jest we władaniu odruchów mających na celu wykonanie wdechu). Dorosły w ten sposób walczy przez ok. 60 sekund, dziecko - ok. 20 - 30 sekund !!!!! Czasem dzieci sprawiają wrażenie jakby się beztrosko bawiły - nie krzyczą, to usypia czujność !! STAŁA obserwacja wszystkich kąpiących się to absolutna konieczność dla opiekunów i ratowników,

5/. Po wpadnięciu do wody w kamizelce asekuracyjnej należy, zwłaszcza w zimnej wodzie, przybrać pozycję "embrionalną":  kolana podciągnięte do klatki piersiowej, a dłonie osłaniające gardło - dla zmniejszenia powierzchni utraty ciepła,

6/.W przypadku kilku osób w kamizelkach należy się zgrupować w ścisły krąg dla zmniejszenie przepływu wody i utraty ciepła - woda stojąca przewodzi ciepło (wychładza) 25 razy szybciej, niż powietrze, woda bieżąca - do 250 razy !!!!!

 7/. W przypadku dostępnego dla rozbitków obiektu pływającego ( deska, skrzynka  itp) należy jak największą powierzchnią ciała wydostać się ponad powierzchnię wody - to zmniejsza ryzyko wychłodzenia (czasami  mimo subiektywnego odczucia, że w wodzie jest cieplej),

 8/. W przypadku wpadnięcia do wody o silnym prądzie, np. w czasie powodzi lub rzeki, nie należy "łapać się" elementów konstrukcyjnych, gałęzi, korzeni itp, o ile nie ma możliwości natychmiastowego wyjścia z wody. Oczekiwanie na pomoc w szybkim nurcie grozi śmiertelnym wychłodzeniem!!! Należy dać się znosić z prądem do momentu wypłycenia wody lub wyrzucenia na brzeg. 20 cm nurt może przewrócić dorosłego człowieka, rwący strumień powodziowy o głębokości powyżej kolan może stanowić śmiertelne zagrożenie! Nie należy przechodzić bez potrzeby przez zalaną ulicę, w razie konieczności rozważyć pozycję "na czworaka",

9/. W wodzie o temp. poniżej 22 st C, a więc prawie zawsze w Polsce, postępuje wychłodzenie poszkodowanego. Należy pamiętać, że w czasie ratowania poszkodowanego nie wolno oczekiwać ani domagać się od niego współpracy - wychłodzenie może zmniejszyć lub znieść zdolność do działań celowych, co powoduje np. puszczenie liny, drąga, bosaka, zaburzenia oddychania i orientacji,

10/. Po wpadnięciu do wody nie należy próbować zdejmowania ubrania. Większość tkanin po całkowitym namoknięciu ma pływalność zerową ( unosi się tuż  pod powierzchnia wody), a zawsze stanowi izolację termiczną. Nowoczesne tkaniny mogą tworzyć pęcherze powietrzne zwiększające pływalność i izolacje termiczną. Kalosze często, mając w nosach powietrze, zwiększają pływalność poszkodowanego,

11/. Każdy poszkodowany nieprzytomny lub po urazie głowy/kręgosłupa powinien być wydobywany z wody W POZYCJI POZIOMEJ ze stabilizacją kręgosłupa szyjnego, 

12/. Każdy poszkodowany zagrożony wychłodzeniem powinien być wydobywany z wody W POZYCJI POZIOMEJ,

13/ Po wydobyciu z wody osoby wychłodzonej zdejmujemy mokrą odzież, osuszamy ciało unikając tarcia i okrywamy kocem lub/i folią termoizolacyjną - ruchy poszkodowanego ograniczamy do minimum.


25-05-2010

   W dniu 24.05.2010 Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku wydało dyspozycję m.in. dla tut. Komendy o zadysponowaniu samochodu pożarniczego z obsadą do mobilizowanej kompanii gaśniczej w celu udania się na teren województwa pomorskiego w celu podjęcia działań przeciwpowodziowych.

W związku z tym tut. Komenda zadysponowała:
-  samochód pożarniczy SLRr Nissan Terano plus łódż z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie z następującą obsadą strażaków: asp. Zbigniew Dorawa, st.ogn. Zenon Kreft i  st.ogn. Adam Stromski.
Czas i miejsce koncentracji sił i środków z terenu woj. pomorskiego - Komenda Powiatowa PSP w Sztumie godz. 16.00.
Prawdopodobne miejsce prowadzenia działań ratowniczych - gminy w woj. pomorskim położone nad rzeką Wisłą.
Natomiast w dniu dzisiejszym w godzinach rannych do tut. Komendy powróciły dwa samochody gaśnicze z obsadą 12  funkcjonariuszy  zadysponowane  w dn. 18.05.2010 do działań przeciwpowodziowych w okolicach Sandomierza.
 

24-05-2010

         W dniu 20.05.2010 o godz. 11.00 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1
w Wejherowie ul. Tartaczna w cieniu trwającej tragedii powodzi na południu Polski odbyły się powiatowe obchody uroczystości "Dnia Strażaka", w trakcie których nastąpiła m.in. uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. Komendy i strażakom - ochotnikom z jednostek OSP z terenu powiatu. Na uroczystości zabrakło naszych 12 kolegów, którzy wraz ze zmobilizowanymi siłami  z innych komend PSP woj. pomorskiego udali się w okolice Sandomierza,  by walczyć z powodzią.  Na uroczystość przybyło szereg znamienitych gości m.in.: mł.bryg. Krzysztof Rogiński - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Bogdan Sokołek -  Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Kazimierza Plocke, Ks. Dziekan Tadeusz Reszka, Józef Reszke - Starosta Powiatu Wejherowskiego
i Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, Komendanci PSP z Gdyni, Pucka i Lęborka, Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo, Burmistrzowie Miast Reda i Rumia, Przewodniczący Rady Miasta w Rumi, wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży.

1/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki  "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" funkcjonariuszom:
- kpt. Waldemar Lewandowski
- asp. Stanisław Brzozowski
- asp. Jerzy Sawoniuk
- st.asp. Roman Wojtasiński
- st.ogn. Tomasz Keslinke
- st.ogn. Stanisław Zelewski
2/ Prezydent RP nadał srebrne medale "Za Długoletnią Służbę" funkcjonariuszom:
- mł.bryg. Jacek Nowak
- st.kpt. Jarosław Szreder
- asp. Jerzy Sawoniuk
3/ Komendant Główny PSP  wyróżnił okolicznościowym dyplomem funkcjonariusza:
- st.kpt. Leszek Witbrodt
4/ Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. pomorskiego nadało medale "Za zasługi dla Pożarnictwa" :

a) Złoty medal "Za zasługi dla Pożarnictwa"
  - dh Zbigniew Engelbrecht - OSP Częstkowo
  - dh Sławomir Miotk  - OSP Luzino
b) Srebrny medal Za zasługi dla Pożarnictwa
-  dh Waldemar Zabłotni  - OSP Choczewo
- dh Jarosław Szulc  - OSP Kostkowo
c) Brązowy medal Za zasługi dla Pożarnictwa
- dh Janusz Nadolski  - OSP Zbychowo 
- dh Rafał Lieder  - OSP Luzino 
5/ Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie nadało odznakę "Strażak Wzorowy":
- dh Dorota Banowska - OSP Reda
- dh Dariusz Gruba - OSP Orle
  6/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym  nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów :
 - na stopień młodszego brygadiera
  - st.kpt. Jacek Nowak

- na stopień kapitana
  - mł.kpt. Waldemar Lewandowski
 7/ Komendant Główny PSP  rozkazem personalnym nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów :
na stopień aspiranta sztabowego
- st.asp. Ryszard Szczepański
na stopień starszego aspiranta
- asp. Roman Wojtasiński
- asp. Leszek Zelewski
8/ Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku  rozkazem personalnym nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów :
na stopień starszego ogniomistrza
- ogn. Zenon Kreft
- ogn. Piotr Krzesiak
- ogn. Adam Stromski
na stopień ogniomistrza
- mł.ogn. Dariusz Grubba
na stopień młodszego ogniomistrza
- st.sekc. Marcin Dettlaff
- st.sekc. Piotr Jędruch
na stopień starszego sekcyjnego
- sekc. Janusz Gessler
- sekc. Marcin Grabowski
- sekc. Marcin Karsznia
- sekc. Piotr Rank
- sekc. Karol Wojciechowski
- sekc. Karol Szymański
9/ Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie  rozkazem personalnym nadał funckjonariuszom wyższe stopnie stopnie służbowe w korpusie szeregowych
- starszego strażaka:
- str. Patryk Matusiak
- str. Radosław Zienke
- str. Mariusz Brzeski
10/ Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował na wyższe stanowiska służbowe wymienionych funkcjonariuszy:
 na stanowisko dowódcy zastępu
 - st.ogn. Krzysztof Chmura
 - st.sekc. Marcin Dettlaff
 - mł.ogn. Dariusz Grubba
 na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego
 - ogn. Roman Drywa
 - ogn. Zenon Kreft
 na stanowisko operatora sprzętu specjalnego
- st.sekc. Zbigniew Klejno

na stanowiska: starszego ratownika kierowcy i starszego ratownika
 - sekc. Janusz Gessler
 - sekc. Marcin Grabowski
na stanowiska: ratownika i ratownika kierowcy
- sekc. Filip Bulczak
- sekc. Dariusz Hennig

- sekc. Roman Jędruch
- sekc. Paweł Jaskólski
- sekc. Ryszard Stenka
 - sekc. Łukasz Szymański

na stanowisko młodszy ratownik
 - str. Patryk Matusiak
 - st.str. Dariusz Lesner
11/ Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wyróżnił funkcjonariuszy nagrodami  okolicznościowymi:
- bryg. Piotr Ściebura
- mł.bryg. Jacek Nowak
- st.kpt. Jarosław Szreder
12/ Starosta Powiatu Wejherowskiego przyznał nagrody okolicznościowe dla funkcjonariuszy KPPSP w Wejherowie za aktywne wspieranie działalności statutowej OSP w powiecie wejherowskim w roku 2009.
- st.sekc. Karol Szymański
- st.ogn. Sławomir Miotk
- st.sekc. Karol Wojciechowski
- st.sekc. Przemysław Pallubicki
- sekc. Roman Jędruch
- sekc. Filip Bulczak
13/ Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie przyznało wyróżnienia dla jednostek OSP w uznaniu zasług i za zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony ppoż. w roku 2009.
- OSP Szemud
- OSP Orle
14/ Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie przyznało wyróżnienia dla strażaków ochotników  w uznaniu zasług i za zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony ppoż. w roku 2009.
-dh Janusz Drabik  - OSP Luzino
- dh Piotr Muża  - OSP Reda
- dh Łukasz Warkusz  - OSP Gościcino
- dh Paweł Mielewczyk -  OSP Szemud.
 
 
 

19-05-2010

W związku z trudną sytuacją powodziową w dniu 18.05.2010 o godz. 15.55  Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku wydało dyspozycję m.in. dla tut. Komendy o zadysponowaniu dwóch samochodów pożarniczych do mobilizowanej kompanii gaśniczej w celu udania się na teren południowej Polski w celu podjęcia działań przeciwpowodziowych. W związku z tym tut. Komenda zadysponowała:

-  samochód gaśniczy GBA 2/24 Renault z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie z następującą obsadą strażaków: asp. Stanisław Brzozowski, ogn. Piotr Krzesiak, ogn. Roman Drywa, sekc. Karol Wojciechowski, sekc. Piotr Rank, sekc. Filip Bulczak ,

- samochód gaśniczy GBA 2/24 Renault z JRG nr 2 w Rumi z obsadą strażaków: st.asp. Jarosław Dargacz, st.str. Piotr Labuda, st.str. Dariusz Lesner, str. Marcin Zielke, st.sekc. Daniel Ruszewski, st.sekc. Zbigniew Klejno.

Czas i miejsce koncentracji sił i środków z terenu woj. pomorskiego - Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim godz. 17.30, czas i miejsce koncentracji na terenie kraju - Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa bezzwłocznie.

Prawdopodobne miejsce prowadzenia działań ratowniczych - okolice Sandomierza.

Natomiast w dniu 19.05.2010 w związku z sytuacją powodziową od godz. 8.00 Komenda Główna PSP wprowadziła w kraju zmianę systemu służby dla strażaków Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych  (system zmianowy) z obowiązującego 24 godz. służby/48 godz. wolne na 24 godz. służby/24 godz. wolne. Zmiana ta dotyczy w tut. komendzie funkcjonariuszy pełniących służbę w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych nr 1 w Wejherowie i nr 2 w Rumi.

Na stronie internetowej tut. komendy pod hasłem "aktualności i datą 5.03.2010"   znajduje się do pobrania materiał otrzymany z Komendy Głównej PSP  w zakresie postępowania  obywateli w przypadku ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego i alarmu powodziowego.

 


04-05-2010

INFORMACJA DLA ZARZĄDÓW  OSP  I CZŁONKÓW  OSP !

Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie w nawiązaniu do pisma Komendy Głównej PSP z dn. 12.04.2010 informuje strażaków - ochotników, że została uruchomiona platforma edukacyjna www.platforma.wind.pl  zawierająca m.in. materiały szkoleniowe z zakresu ratownictwa dla członków ochotniczych straży pożarnych w ramach obowiązującego "Systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" z 2006r, służąca do szkolenia na odległość. W związku   z tym zostały przyznane kody dostępu dla ochotniczych straży pożarnych do logowania na platformie i korzystania z zamieszczonych w niej materiałów. W celu uzyskania kodu dostępu jednostki OSP powinny zwracać się właściwego zarządu oddziału miejskiego/gminnego ZOSP RP.
Uzyskanie kodów dostępu do platformy umożliwi strażakom  z jednostek OSP korzystanie z materiałów dotyczących  części teoretycznej poszczególnych szkoleń w ramach programów umieszczonych w "Systemie szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" KGPSP Warszawa, co zostanie wykorzystane w trakcie szkoleń dla członków OSP organizowanych przez tut. komendę.
Informacja o realizacji danego typu szkolenia zostanie umieszczona na stronie internetowej tut. komendy oraz przesłana do jednostek OSP wraz z terminem egzaminu z części teoretycznej, do którego będą mogli przystąpić strażacy OSP posiadający wymagane dokumenty i spełniający określone kryteria do udziału w szkoleniu. Strażacy, którzy pozytywnie zaliczą egzaminy z części teoretycznej będą uczestniczyć w dalszej praktycznej części szkolenia  prowadzonego na bazie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna, i przystąpią do egzaminu końcowego. Informacja w tym zakresie została również przesłana pisemnie do wszystkich prezesów jednostek OSP, zarówno włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz spoza systemu w dn. 22.04.2010.
      

12-04-2010

W dn. 09.04.2010 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. Organizatorem eliminacji jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie przy udziale tut. komendy, nagrody sponsorowało Starostwo Powiatowe. W eliminacjach uczestniczyło 44 uczestników, reprezentujących różne szkoły z terenu powiatu. Po dokonaniu oceny prac pisemnych (testy) przez jury w składzie: dh Zenon Frankowski - przewodniczący, dh Stanisław Baranowski i  dh Mariusz Szturgulewski - członkowie, wyłoniono zwycięzców w trzech grupach wiekowych:
I grupa wiekowa 10 - 13 lat
I miejsce Kacper Łądkowski - 29 pkt
II miejsce Dominika Doering - 27 pkt
III miejsce Beata Riegel - 22 pkt

II grupa wiekowa 14 - 16 lat
I miejsce Magda Józefowicz - 34 pkt
II miejsce Tomasz Nadolski - 29 pkt
III miejsce Marcin Prądzyński - 27 pkt

III grupa wiekowa 17 - 19 lat
I miejsce Łukasz Kreft - 31 pkt
II miejsce Rafał Wróblewski - 27 pkt
III miejsce Mateusz Maciszka - 26 pkt.
Nagrody wręczali: dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, Grzegorz Gaszta - Wicestarosta Powiatowy i bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentowali powiat  w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. Życzymy powodzenia !       

29-03-2010
W dn. 29.03.2010 w siedzibie tut. komendy odbyło się uroczyste ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy rozpoczynają zawodową służbę jako strażacy  w służbie przygotowawczej. Uroczyste ślubowanie o treści: "Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania - ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej"  - złożyli: str. Jan Oreszke, str. Marcin Zielke, str. Rafał Breza i str. Marek Wolff, a przyjął je st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.   Młodym adeptom zawodowej pożarniczej służby życzymy dużo cierpliwości, siły i wytrwałości w służbie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego.  

29-03-2010
W dn. 28.03.2010 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej odbył się egzamin praktyczny kończący drugie w tym roku szkolenie podstawowe strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołania Rozkazem nr 4/2010 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.kpt. Jan Domski, mł.kpt. Marek Lniski, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.asp. Maciej Kuczera, asp. Roman Wojtasiński, przy udziale podoficerów zmiany służbowej pełniącej  służbę w tym dniu. Kurs ukończyli wszyscy strażacy podchodzący do egzaminu - 41 osób, zarówno z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego  oraz spoza systemu. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczał bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, życząc nowym adeptom sztuki pożarniczej  siły i wytrwałości w społecznej trudnej strażackiej służbie. Na egzaminie nie stwierdzono ocen celujących, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Ireneusz Stolz , dh Wojciech Pranczk i  dh Zbigniew Pokryfka -wszyscy z OSP w Przetoczynie, dh Benedykt Hoza - OSP Strzepcz, dh Łukasz Golema - OSP Gościcino, dh Michał Jędruch - OSP Słajszewo, dh Mateusz Arent - OSP Choczewo, dh Eugeniusz Gorczycki , dh Krzysztof Loewnau i dh Jarosław Szulc - wszyscy z OSP w Kostkowie.   Również życzymy naszym druhom z ochotniczych straży pożarnych  dużo cierpliwości i wytrwałości w realizacji humanitarnej, strażackiej pasji.        

22-03-2010
W dn. 20.03. - 21.03.2010 w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zwartowie odbyła się następna w cyklu dwuletnim dwudniowa narada - szkolenie dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego i pracowników gmin. Organizatorem szkolenia jest tut. komenda,  a udział w nim wzięli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, członkowie zarządów miejskich i gminnych ZOSP RP, prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz naczelnicy jednostek OSP spoza systemu, a także pracownicy urzędów gmin/miast wykonujący czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w ramach narady przeprowadzono zakończenie szkolenia podstawowego OSP część II - uzupełniającego i egzamin dla prezesów, naczelników, członków zarządów i dowódców, którzy ukończyli wcześniej szkolenia według starego programu szkoleń przed 2006r, w celu zachowania posiadanych kwalifikacji pożarniczych. Szkolenie to ukończyło 35 strażaków. Naradę rozpoczął st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie prezentacją multimedialną pt. "Podsumowanie funkcjonowania ochrony  i ratownictwa w powiecie wejherowskim w roku 2009". Następnie informację przedstawił dh Mirosław Józefowicz - Prezes ZOP ZOSP RP w Wejherowie i Naczelnik Wydziału BiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie.   W dalszej części narady uzgodniono przedstawione propozycje kategorii Jednostek Operacyjno - Technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych, do których odniosły się  obecne na naradzie władze poszczególnych jednostek OSP. W trakcie narady padło szereg zapytań i wątpliwości ze strony zarządów OSP, do których odniosło się kierownictwo tut. komendy, a dyskusja  chwilami była bardzo gorąca.  Temperaturę obrad obniżyła uroczysta kolacja. Zebrani na niej strażacy z jednostek OSP wyrazili  na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie podziękowania i wdzięczność za organizację narady - szkolenia, w trakcie której oprócz otrzymania ważnych z punktu widzenia ochrony ppoż. informacji dotyczących działalności jednostek OSP można wymienić z władzami jednostek OSP i kierownictwem tut. komendy poglądy,  informacje i spostrzeżenia, a także zintegrować środowisko pożarnicze. Wszyscy uczestnicy szkolenia wyrazili nadzieję, że takie narady będą organizowane przez tut. komendę w latach następnych.      

Aktualności: 1...36373839404142...52