07-11-2008
"Odzyskanie Niepodległości - Strażacy w Walce"
11 listopad 1918r - ta data winna budzić w nas refleksję dotyczącą naszej historii, a także powodować zamyślenie nad przyszłością.11 listopada 1918r Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. 11 listopada 1918r zakończyła się I Wojna Światowa z chwilą podpisania rozejmu przez Niemcy pod Paryżem Jeszcze w listopadzie Józef Piłsudski powołał pierwszy rząd z Premierem Ignacym Daszyńskim, i ogłosił dekret o wyborach do parlamentu. Zaczęło się budowanie II Rzeczypospolitej.  Ale zanim to nastąpiło, w listopadzie 1918r do ostatecznej walki o wyzwolenie Polski spod zaborców stanęła liczna armia rodaków zrzeszonych w organizacjach niepodległościowych i patriotycznych, a szczególnie w Polskiej Organizacji Wojskowej. Wśród nich było 65 tys. żołnierzy w strażackich mundurach. W wielu przypadkach koła Polskiej Organizacji Wojskowej powstawały wyłącznie na bazie stowarzyszeń strażackich. Brali oni udział w walkach o wyzwolenie ojczyzny, czego jednym z przykładów jest bohaterska  śmierć należących do drużyn strażackich miasta Garwolina 31 strażaków w Międzyrzeczu Podlaskim, broniących pałacu Potockich przed niemiecką ekspedycją karną z Białej Podlaskiej. Od samego początku niepodległego państwa strażacy polscy włączyli się aktywnie w nurt wydarzeń żywotnych dla całego narodu, w walki o utrwalenie granic państwa. Uczestniczyli w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich, brali udział w plebiscytach na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu. Z tego względu Marszałek Józef Piłsudski określił ochotnicze straże pożarne mianem "siostry armii polskiej".
Było to największym potwierdzeniem uznania dla strażaków. Rok 1918 - to także data przełomowa dla organizacji straży pożarnych na ziemiach polskich trzech byłych zaborców. W odezwie Związku Floriańskiego skierowanej do szeregów strażackich jego ówczesny Prezes Bolesław Chomicz zawarł myśl zjednoczenia wszystkich organizacji i stowarzyszeń strażackich. Dzieło to zostało uwieńczone sukcesem, i w 1921r na kongresie zjednoczeniowym powstał jeden dla terenu całego kraju związek ochotniczych straży pożarnych, którego my wszyscy strażacy, w tym także uczestniczący w dzisiejszej uroczystości jesteśmy spadkobiercami. Chcąc uczcić pamięć tamtych czasów, poświęcenie żołnierzy i strażaków, oraz ich wielkie dzieło chylimy dzisiaj czoła, stwierdzając, że w wolnej Polsce, w wolnej Rzeczypospolitej jesteśmy zobowiązani  do krzewienia tradycji patriotycznych oraz idei niesienia pomocy poszkodowanym. Tę szlachetną ideę przekażemy również naszym następcom .  Czasy teraźniejsze stanowią szczególnie dla nas nowe wyzwania. Naznaczone są klęskami żywiołowymi, zagrożeniami wynikającymi z światowego terroryzmu, strachem i obawą ludzi o przyszłość. Słowa z przeszłości, ważne w listopadzie 1918r dla naszych poprzedników, takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna , poświęcenie - znów zyskują na aktualności. Mundur który nosimy, honor i godność naszego zawodu to misja i posłannictwo, które mamy obowiązek dobrze spełnić. To przesłanie dla strażaków w nowym XXI wieku.

Informacja:
W dniu 12.11. 2008r w JRG1 w Wejherowie obędzie się uroczystość  obchodów  Święta Niepodległości połączona z ślubowaniem młodych adeptów służby pożarniczej, wręczeniem aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe i stanowiska oraz wręczeniem nagród  finansowych za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.


03-10-2008
W dn. 30.09.2008 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącej w stan spoczynku  Pani st.ogn. Ireny Schwann - Głównej księgowej. Pani st.ogn. Irena Schwann pełniła służbę w tut. komendzie przez 27 lat, będąc wzorem uczciwości, solidności i dobrze wykonanej roboty. Za te lata ofiarnej, pełnej poświęcenia i zaangażowania służby Pani st.ogn. Irenie Schwann podziękował w imieniu własnym, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tut. komendy st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.
Przechodzącej na zasłużony odpoczynek życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, jak najmniej stresów i realizacji wymarzonych planów oraz zamierzeń.

03-10-2008
W dn. 27.09.2008 odbyły się następne ćwiczenia dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego na obszarze powiatu, zorganizowane przez tut. komendę. Ćwiczenia przeprowadzono na obiekcie firmy "Prefabet Reda" w Redzie, a następnie dokonano szkolenia strażaków i przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej. Celem ćwiczeń było: kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięć sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w ocenie sytuacji oraz wypracowaniu decyzji, współpraca z podmiotami KSRG, doskonalenie obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu  jednostek, zapoznanie ćwiczących z zagrożeniami zakładu, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie znajomości przepisów BHP, przeprowadzenie szkolenia  dla jednostek OSP, inspekcja gotowości operacyjnej jednostek OSP. W ćwiczeniach poza wyznaczonymi funkcjonariuszami tut. komendy udział wzięły jednostki włączone do KSRG: OSP Reda, OSP Szemud, OSP Kielno, OSP  Gościcino, OSP Bolszewo, OSP Wejherowo, a także jednostka spoza systemu tj. OSP Zbychowo. Z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie udział wzięła Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Rumi.
W miesiącu wrześniu br. przeprowadzono także ćwiczenia dla wyznaczonych jednostek OSP w zakresie stosowania aparatów ochrony dróg oddechowych  - ćwiczeń w komorze dymowej wypożyczonej z Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku. Komora dymowa została usytuowana w JRG nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna, gdzie zgodnie z sporządzonym przez tut. komendę harmonogramem przybywały w określonych terminach  wyznaczone jednostki OSP w celu przeprowadzenia ćwiczeń. W ćwiczeniach udział wzięło 18 jednostek OSP i 139 strażaków.         

03-10-2008
W dn. 20.09.2008 odbyły się XI Międzynarodowe Biegi im. Jakuba Wejhera, w ramach których zorganizowano następną edycję XIII Ogólnopolskich Biegów Strażaków. Organizatorem biegów strażackich jest tut. komenda przy udziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie i Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W biegach strażackich wystartowało 30 zawodników z terenu kraju, reprezentujących zarówno Państwową Straż Pożarną jak i ochotnicze straże pożarne.  
Bieg  odbył się na dystansie 10 km, w trzech kategoriach wiekowych , I kategoria do 29 lat, II kategoria  30 - 39 lat, III kategoria 40 lat i powyżej. W poszczególnych kategoriach klasyfikacja medalowa przedstawia się następująco:
I kategoria wiekowa:
miejsce I - Tomasz Woliński KMPSP Olsztyn, czas 31,34
miejsce II  - Dariusz Szrama KWPSP Poznań, czas 32,07
miejsce III - Wojciech Brzeski KPPSP Wejherowo, czas 38,43
II kategoria wiekowa:
miejsce I - Marcin Owczarski  KPPSP Człuchów, czas 38,16
miejsce II - Andrzej Mazur  KMPSP Gdynia, czas 38,40
miejsce III - Tomasz Rozgoński KMPSP Gdynia, czas 39,18
III kategoria wiekowa:
miejsce I - Jerzy Kulczyk KPPSP Białogard, czas 31,59
miejsce II - Wiesław Siółkowski KMPSP Elbląg, czas 41,13
miejsce III - Aleksander Czynsz KMPSP Gdynia, czas 44,34.
Zawodnicy ci otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe. 

11-07-2008
Okres lata i sezon turystyczny na drogach powiatu wejherowskiego charakteryzuje się zwiększoną ilością wypadków drogowych. Niestety, stale zwiększająca się ilość pojazdów i kierowców, z których część dopiero ukończyła szkolenie w zakresie otrzymania prawa jazdy powoduje większe zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Przekłada się to na większą ilość wypadków i kolizji drogowych z udziałem osób rannych lub zgonów, w których likwidacji skutków biorą udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Przypominamy, że obowiązkiem uczestnika ruchu drogowego jest udzielenie w miarę posiadanych umiejętności pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zaalarmowanie właściwych służb ratowniczych. Warto posiadać w pojeżdzie kompletną apteczkę pierwszej pomocy i sprawny oraz konserwowany podręczny sprzęt gaśniczy, czyli gaśnicę samochodową. W przypadku kolizji często zdarza się, że wskutek uszkodzeń silnika na zewnątrz wydobywają się płyny samochodowe, w tym łatwo zapalne paliwa i oleje. Gdy jeszcze zostaje uszkodzona instalacja elektryczna pojazdu - o pożar nietrudno.
Przypominamy telefony alarmowe do służb ratowniczych:
Straż Pożarna - 998 i 112 z telefonów stacjonarnych
Pogotowie Ratunkowe - 999 i 112 z telefonów stacjonarnych
Policja - 997 i 112 z telefonów komórkowych.

11-07-2008
W dn. 8.07.2009 powstał pożar w Tartaku w Barłominie. W walce z pożarem brało udział 29 strażaków i 7 samochodów pożarniczych z Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, Bolszewie, Gościcinie i Milwinie. W wyniku pożaru stwierdzono ok. 20 tyś. zł strat, niemniej udało sie uratować mienie o wartości ok. 200 tyś zł. Powierzchnia pożaru wyniosła ok. 200 m2 , do jego ugaszenia zużyto ok. 80 m3 wody. Utrudnieniem w czasie prowadzenia działań gaśniczych było bardzo duże zadymienie i małe ciśnienie wody w sieci hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych. W związku z tym konieczne stało się dowożenie wody przez samochody gaśnicze z pobliskiej rzeki. Działania ratowniczo - gaśnicze trwały łącznie 4 godziny i 21 minut.

10-07-2008

W dn. 8.07.2008 w Komendzie Powiatowej PSP w Bytowie odbyły się II Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Państwowej Straży Pożarnej. Zawody przeprowadzono na dwóch obiektach tj. wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na wspinalni w KPPSP Bytów, a ćwiczenie bojowe i pożarniczy tor przeszkód 100m na stadionie miejskim w Bytowie, a startowało w nich 14 drużyn reprezentujących komendy miejskie i powiatowe PSP z terenu województwa, a także drużyna KWPSP - Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku . Naszą komendę reprezentowała drużyna w składzie: asp. Leszek Zelewski, mł.asp. Mariusz Szturgulewski, st.str. Łuksz Szreder, sekc. Marcin Grabowski, st.str. Piotr Labuda, sekc. Łukasz Kaczmarek, sekc. Marcin Karsznia, str. Marcin Brzeski, st.str. Marek Kamiński.
Drużyna nie startowała w konkurencji wspinania przy użyciu drabiny hakowej, natomiast uzyskała dobre wyniki w pożarniczym torze przeszkód i ćwiczeniu bojowym. Niestety, pomimo wielu starań i zaangażowania zawodników nie dopisało szczęście i ze względu na problemu sprzętowe nie udało się zająć dobrego miejsca. Obecny na zawodach st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie stwierdził, że w roku przyszłym zmotywuje zawodników do jeszcze większego wysiłku oraz spowoduje lepsze przygotowanie do startu w następnych zawodach wojewódzkich, które poprzedzone zostaną zawodami strefowymi z udziałem tut. komendy oraz KPPSP w Pucku i KPPSP w Lęborku. Akces uczestniczenia w tych zawodach złożył także Komendant Miejski PSP w Gdyni.
Życzymy powodzenia na zawodach w roku 2009!

10-07-2008
W dn. 4.07.2008 odbyła sie uroczystość otwarcia pawilonu ekspozycyjnego z zabytkową konną drabiną strażacką Firmy "Magirus". Uroczystość zgodnie z ceremoniałem pożarniczym odbyła się na parkingu przy pawilonie i przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie ul. 3 Maja 2. Uroczystość prowadził jako gospodarz Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo przy udziale dh Zenona Frankowskiego - Prezesa OSP w Wejherowie. Pawilon został zbudowany z środków budżetowych miasta Wejherowa, natomiast OSP w Wejherowie użyczyła zabytkową ponad 100 - letnią drabinę dla celów ekspozycji dla mieszkańców miasta i turystów. W uroczystości udział wzięli: dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, Bogdan Tokłowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo, Piotr Bochiński - Przewodniczący Rady Miasta w Wejherowie, Bogusław Suwara - Sekretarz Urzędu Miasta, a także poczty sztandarowe OSP w Wejherowie i PSP w Wejherowie, strażacy zawodowi i ochotnicy oraz pracownicy UM w Wejherowie. Pawilon został otwarty przy okazji 135 - lecia OSP w Wejherowie i w związku z tym odbyła się również uroczystość wręczenia medali pożarniczych. Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał dh Stanisław Selin, brązowe medale: Krzysztof Hildebrandt, Bogusław Suwara, dh Katarzyna Blok, dh Maciej Ziółkowski. Odznaki "Strażak Wzorowy" otrzymali: dh Kamil Ostaszewski, dh Małgorzata Łaga, dh Adam Dargacz, dh Szymon Borodziuk.
Dzięki wsparciu tej tek cennej inicjatywy przez władze miasta Wejherowa mieszkańcy naszego grodu i turyści mają niepowtarzalną okazję by w całej okazałości podziwiać niezwykle rzadki eksponat techniki pożarniczej, konną, trzyprzęsłową, wysuwaną, zabytkową drabinę pożarniczą wyprodukowaną na przełomie XIX i XX wieku, a zakupioną w 1907r przez miasto Wejherowo dla OSP w Wejherowie. Tego typu zabytków techniki pożarniczej zachowało się w kraju i Europie niewiele, na pewno jedna prawie identyczna drabina znajduje się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, i dwie prawdopodobnie w krajach Europy Zachodniej. Tym cenniejsza to inicjatywa by zachować ten eksponat w naszym mieście i powiecie, ponieważ ubiegały się o niego różne instytucje z terenu kraju.
30-06-2008
W dn. 22.06.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przeprowadzono zgodnie z programem szkolenia dla strażaków OSP egzamin dla strażaków - ochotników  uczestniczących w szkoleniu podstawowym  jednoetapowym  dla  wytypowanych strażaków z ochotniczych straży pożarnych. Do egzaminu przystąpiło 18 strażaków, którzy otrzymali łącznie cztery oceny bardzo dobre (5), trzynaście ocen dobrych (4) i jedną dostateczną (3). Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:
st.kpt. Andrzej Bornowski - przewodniczący
członkowie:
st.kpt. Jacek Nowak
asp.sztab. Krzysztof Rathenow
st.asp. Maciej Kuczera
st.asp. Zenon Frankowski
asp. Marek Ruc
- przy pomocy doświadczonych funkcjonariuszy z zmiany służbowej pełniącej służbę w dniu egzaminu.     

17-06-2008
W dn. 11.06.2008 zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st.kpt. Andrzeja Papke przeprowadzono ćwiczenia dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu - Ratowniczo - Gaśniczego z terenu powiatu. Ćwiczenia odbyły sie na obiektach Firmy "Rieber - Foods" w Gniewinie, a udział w nich wzięły: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 w Wejherowie ( samochód gaśniczy ciężki GCBA 5/32, samochód lekki ratownictwa technicznego SLRt, samochód lekki operacyjny SLOp), Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewinie - samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16, OSP w Nadolu - samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16, OSP w Bolszewie - samochód gaśniczy ciężki GCBA 6/32 i jednostka OSP w Kostkowie, nie włączona do systemu z samochodem średnim GBA 1,6/16, a ponadto Straż Gminna w Gniewinie. Celem ćwiczeń było: praktyczne sprawdzenie alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu jednostek, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w dokonywaniu oceny sytuacji, doskonalenie współpracy i współdziałania z podmiotami włączonymi do KSRG, doskonalenie obsługi sprzętu , zapoznanie ćwiczących z terenem i specyfiką działalności zakładu, sprawdzenie umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie znajomości stosowania przepisów BHP.

Aktualności: 1...36373839404142...46