21-11-2011

W dniu 18.11.2011 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie odbyło się poświęcenie a następnie  przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla miejscowej jednostki OSP w Szemudzie. Pojazd ten jest na podwoziu Mana, wyposażony w kabinę dla 6 strażaków, ściany boczne i tylna wyposażone w komory sprzętowe zamykane roletami. Zbiornik wodny o poj. 2500l, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 250l.  Nowy samochód zastąpi wysłużony już prawie 30-to letni pojazd będący na wyposażeniu jednostki. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Szemud Zbigniew Engelbrecht, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie mł.bryg. Andrzej Papke, w imieniu Starosty Wejherowskiego Kazimierz Grubba, Komendant Gminny OSP Ryszard Sikora, proboszcz  Parafi rzymskokatolickiej pw. św Mikołaja ksiądz kanonik Ireneusz Baryła członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie oraz zaproszeni goście.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


17-11-2011
Złożeniem meldunku przez mł.bryg. Jacka Nowaka - Dowódcę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1  - do mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie o gotowości do rozpoczęcia obchodów uroczystości Narodowego Święta Niepodległości - rozpoczęto w dn. 17.11.2011 uroczystość dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tut. komendy. W siedzibie JRG nr 1 odbyła się uroczystość, w trakcie której  po złożeniu meldunku odegrano Hymn Narodowy, wprowadzono poczet sztandarowy, odbył się pokaz prezentacji multimedialnej "Droga do odzyskania niepodległości". Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył strażakom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe i awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz decyzje o przyznaniu nagród finansowych. Rozkazem personalnym z dn. 25.10.2011 Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim:  młodszego ogniomistrza - st.sekc. Przemysław Pallubicki, starszego sekcyjnego - sekc. Roman Jędruch, sekc. Mariusz Lessnau. Rozkazem personalnym z dn. 03.11.2011 Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych - starszego strażaka: str. Adam Dettlaff, str. Edmund Koszałka, str. Łukasz Ryta, str. Mariusz Szypelt i str. Adam Fleming.
Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie na wyższe stanowiska służbowe zostali awansowani: 
- st.ogn. Janusz Bartkiewicz - na stanowisko dowódcy zastępu
- st.ogn. Piotr Krzesiak - na stanowisko dowódcy zastępu
- st.ogn. Zygmunt Pobłocki - na stanowisko dowódcy zastępu
- st.sekc. Piotr Rank - na stanowisko starszego ratownika - kierowcy
- sekc. Wojciech Brzeski - na stanowisko ratownik - kierowca.
 Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył strażakom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych oraz złożył gratulacje awansowanym i wyróżnionym życząc także dalszych sukcesów w służbie.     więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

17-11-2011
Ogłoszenie o naborze na stanowisko cywilne

08-11-2011
W dn. 05.11.2011 zgodnie z Rozkazem nr 17/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie został przeprowadzony rozgrywany corocznie Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Turniej zorganizowała tut. komenda wspólnie z  Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lini, rozgrywki odbyły się w Hali Widowiskowo - Sportowej w Lini, udział w nim wzięło 15 pięcioosobowych drużyn reprezentujących jednostki OSP z miejscowości:  Gościcino, Bolszewo, Szemud, Sasino, Linia, Lewino, Strzepcz, Bojano, Łęczyce, Luzino, Rumia - Reda, Rozłazino, Orle, Nadole i Choczewo. Zwycięzcami turnieju zostały drużyny: I miejsce - OSP Bolszewo, II miejsce - OSP Szemud, III miejsce - OSP Choczewo.    więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

03-11-2011
W dn. 02.11.2011 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Krzysztofa Okoń - starszego operatora sprzętu specjalnego, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Kolega emeryt rozpoczął służbę w 1990r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie i przechodził kolejne szczeble zawodowego awansu zarówno w utworzonej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej, a następnie Komendzie Powiatowej PSP. W 1993r ukończył Szkołę Podoficerską PSP oraz w okresie późniejszym szereg kursów i szkoleń doskonalących. W trakcie uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie złożył przyszłemu emerytowi w imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych życzenia   wszelkiej pomyślności, pogody ducha i dużo zdrowia.  Kolega st.ogn. Krzysztof Okoń nie kończy jednak całkowicie kontaktu ze służbą pożarniczą, ponieważ jako pełniący funkcję Naczelnika OSP w Wierzchucinie nadal będzie wykorzystywał posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe  w społecznej, humanitarnej pasji jako działacz ochotniczej straży pożarnej. Życzymy st.ogn. Krzysztofowi Okoń na zasłużonej emeryturze dużo spokoju, jak najmniej stresów i spełnienia marzeń oraz planów.    więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć          

24-10-2011
     W dniach 18-20.10.2011r na terenie województwa pomorskiego zgodnie z rozkazem nr 18 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13.10.2011r odbyły się ćwiczenia  pod kryptonimem "GRYF POMORSKI 2011". W ćwiczeniach wzięły udział siły    i środki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, w tym centralnego odwodu operacyjnego, z województw kujawsko - pomorskiego, podlaskiego, warmińsko - mazurskiego oraz ze Szkoły Podoficerów PSP w Bydgoszczy. Ćwiczenia swoim rozmiarem objęły tereny powiatów wejherowskiego, puckiego, gdańskiego i tczewskiego gdzie założono trzy epizody do zrealizowania w ramach prowadzenia działań ratowniczych na wypadek katastrof budowlanych i zdarzeń na akwenach wodnych.
    W dniu 19.10.2011r w godzinach porannych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu zdarzenia na akwenie jeziora Żarnowieckiego, gdzie występowało zagrożenie życia dla osoby znajdującej się na wodzie. Dyżurny zadysponował siły i środki z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnych podjęto działania mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zlokalizowaniu osoby na jeziorze, podjęciu osoby z wody przy użyciu pontonu i łodzi oraz udzieleniu kwalifikowanej pomocy medycznej. Ustalono, że w wodzie najprawdopodobniej znajdują się jeszcze dwie osoby, oraz że do jeziora wrzucone zostały beczki z niezidentyfikowaną substancją. W tym czasie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło kolejne zgłoszenie o zasłabnięciu osoby na wieży "Kaszubskie Oko", występuje utrudnienie w dostępie do osoby znajdującej się na platformie widokowej wieży. Nastąpiło przegrupowanie sił nad jeziorem i dwa zastępy GLBARt i SLRr udały się na miejsce zdarzenia. Trzecie zgłoszenie, które wpłynęło do SKKP w Wejherowie dotyczyło zaginięcia dwóch nurków na terenie budowy byłej elektrowni jądrowej Żarnowiec. Zgłoszenie zostało przyjęte i przekazane do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Pucku w celu podjęcia działań ratowniczych przez siły i środki straży pożarnych z  Powiatu Puckiego.
    O powyższych zdarzeniach został powiadomiony Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mł. bryg. Andrzej Papke. Po zapoznaniu się z sytuacją podjął decyzję o udaniu się na miejsce zdarzenia  i powołaniu sztabu w składzie: szef sztabu - bryg. Piotr Ściebura, z-ca szefa sztabu - mł. bryg. Jacek Nowak, szef zespołu analiz i prognoz - st. kpt. Stanisław Baranowski, oficerowie zespołu st.kpt. Leszek Witbrodt, kpt. Waldemar Lewandowski, szef zespołu łączności mł. kpt. Mirosław Kuraś, oficer zespołu mł. bryg. Jarosław Wszałek, szef zespołu logistyki st. kpt Jan Domski, oficer zespołu st.asp. Roman Wojtasiński, oficer prasowy st. asp. Zenon Frankowski. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie przejął kierowanie działaniami ratowniczymi na wszystkich trzech odcinkach interwencyjnych, natomiast zastępcą kierującego działaniem ratowniczym został Komendant Powiatowy PSP w Pucku st. kpt. Bartłomiej Molin.
    Do działań na wieży "Kaszubskie Oko" zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego, która na miejsce zdarzenia przybyła śmigłowcem Straży Granicznej. Natomiast do działań na akwenie jeziora Żarnowieckiego zadysponowano specjalistyczne grupy ratownictwa wodno - nurkowego centralnego odwodu operacyjnego "AUGUSTÓW", "KORMORAN", "WŁOCŁAWEK 1".
Działania na pierwszym odcinku interwencyjnym  "jezioro Żarnowiec" skupiły się na próbie zlokalizowania dwóch osób, które zaginęły i zatopionych w jeziorze beczek przy użyciu łodzi z sonarem.
Działania na drugim odcinku interwencyjnym "wieża Kaszubskie Oko" skupiły się na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej, a następnie ewakuacji z wieży przez specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego.
Działania na trzecim odcinku interwencyjnym "elektrownia żarnowiec" skupiły się na poszukiwaniu zaginionych osób przez wyspecjalizowane grupy wodno - nurkowe.
       Celem głównym ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego, oraz miejscowych sił i środków straży pożarnych do działań ratowniczych na wypadek zdarzeń na akwenach wodnych.Ćwiczenia trwały dwa dni, baza dla sił i środków centralnego odwodu operacyjnego utworzona została w miejscowości Krokowa. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na rozwinięcie umiejętności organizacji pracy sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, sprawdzenie praktycznych metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczych podczas realizacji założonych epizodów.
więcej zdjęć: patrz-galeria zdjęć

06-10-2011

W dniu dzisiejszym w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się uroczysty apel zorganizowany z okazji przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie nowego samochodu pożarniczego. Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego wykonany jest na podwoziu Iveco Daily. Wyposażony został w zbiornik z wodą  i środkiem pianotwórczym, sprzęt ratownictwa technicznego jak również sprzęt ratownictwa medycznego. Zakup pojazdu zrealizowany został z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (189 tyś.), a także przy udziale środków finansowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (89 tyś.) oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie (100 tyś.). W uroczystości udział wzięli : Jerzy Budnik Poseł na Sejm RP, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego mł.bryg. Krzysztof Rogiński, Starosta Wejherowski Józef Reszke, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Treder Zygmunt i Wacław Seweryn.   więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

27-09-2011
W dn. 24.09.2011 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin na zorganizowanym przez tut. komendę w terminie 16.09 - 24.09.2011 szkoleniu z zakresu dowódców OSP dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu. Egzamin przeprowadziła komisja powołana rozkazem nr 8/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:  mł.bryg. Jarosław Szreder, st.kpt. Jan Domski, st.asp. Zenon Frankowski, st.asp. Jarosław Dargacz i asp. Waldemar Szypelt. W trakcie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej kursanci wykazali się nabyciem kwalifikacji z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi, organizacji łączności i  doskonalenia, komisja potwierdziła osiągnięcie celu szkolenia, którym było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych. Szkolenie ukończyło 14 strażaków ochotników, którzy otrzymali następujące oceny: dh Tomasz Żywicki  - OSP Częstkowo, ocena celująca, dh Marcin Milewczyk i dh Krzysztof Grochocki - OSP Kielno, oceny bardzo dobre, dh Waldemar Hamera - OSP Bolszewo, ocena bardzo dobra, natomiast pozostali  uczestnicy szkolenia otrzymali oceny dobre: dh Sebastian Henig, dh Jędrzej Stasiuk, dh Dawid Cierocki i dh Waldemar Kotłowski - wszyscy z OSP Strzepcz, dh Mateusz Traskowski - OSP Luzino, dh Jarosław Tuskowski i dh Marcin Stenka - OSP Łebno, dh Mateusz Szmyd - OSP Choczewo, dh Mateusz Bojeński - OSP Częstkowo, dh Łukasz Patelczyk - OSP Góra.   Gratulujemy uczestnikom szkolenia osiągnięcia bardzo dobrych ocen i życzymy sukcesów w dowodzeniu działaniami ratowniczymi !         więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

06-09-2011
W dn. 02 - 04.09.2011 w Koninie odbyły się XIII Krajowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których startowała drużyna męska reprezentująca OSP w Łęczycach, jako zwycięzca ostatnich Wojewódzkich Zawodów Sportowo - Pożarniczych woj. pomorskiego. Drużyna startowała w składzie: Damian Kolasiński, Marek Kobiela,  Michał Dąbrowski, Michał Kolasiński, Mateusz Ruszkowski, Kamil Dawidowski, Marcin Małkowski, Mariusz Kusz, Jakub Domski i Łukasz Piątek. W podróży na zawody drużynie towarzyszyli przedstawiciele zarządu OSP i Urzędu Gminy, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a także wierni kibice i bliscy. KPPSP w Wejherowie reprezentował st.kpt. Stanisław Baranowski. W zawodach drużyna męska OSP Łęczyce zajęła dobre VI miejsce w klasyfikacji ogólnej z łącznym wynikiem 90,58 pkt, natomiast w konkurencji ćwiczenia bojowego uzyskała wynik 34,45 pkt ( V miejsce ), a w klasyfikacji sztafety pożarniczej 7x50m z przeszkodami wynik 56,13 pkt. ( XI miejsce ). To duży sukces młodej i niedoświadczonej drużyny, dla której był to pierwszy start w zawodach krajowych. Za zdobyte VI miejsce poza pamiątkowym certyfikatem OSP Łęczyce otrzymała bon na kwotę 5000 zł na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego. Gratulujemy osiągnięcia dobrego miejsca i życzymy dalszych sukcesów  w następnych zawodach wojewódzkich i krajowych!         więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

05-09-2011

W dn. 31.08.2011 odbyło się przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  GLBARt Iveco Daily 65 C17 dla tut. Komendy, z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Koszt zakupu pojazdu: 389 tyś. zł.  Dane techniczne nowego samochodu pożarniczego: poj. 2998 cm, moc 125 KW, ABS, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, dł. 6,91 m, szer. 2,27 m, wys. 2,65 m. Kabina dla 6 strażaków, ściany boczne i tylna wyposażone w komory sprzętowe zamykane roletami. Zbiornik wodny o poj. 1500l, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 150l, masa całkowita 6500 kg. Wyposażony w radiotelefon przewoźny "Motorola", szperacz ręczny, wciągarkę linową, pompę wysokociśnieniową  "Kdor Kappa",   agregat prądotwórczy "Eisemann", maszt oświetleniowy, zestaw hydrauliczny "Lucas" tj. pompa, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, nożyce, poduszki ciśnieniowe, nożyce do obcinania pedałów oraz drabinę dwuprzęsłową.  Realizacja zakupu pojazdu była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym z:

- budżetu państwa - 89 tyś. zł

- projektu UE sporządzonego przez KWPSP w Gdańsku - 189 tyś. 

- Powiatu Wejherowskiego - 100 tyś. zł.


Aktualności: 1...36373839404142...59