31-08-2011
W dn. 31.08.2011 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Stanisława Wenty - dowódcy zastępu, pełniącego aktualnie służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Pracę w charakterze strażaka st.ogn. Stanisław Wenta rozpoczął w Zakładowej Straży Pożarnej Stoczni Gdańskiej  w 1988r, a następnie  w 1990r przeniósł się do ówczesnej Komendy Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie, gdzie pełnił służbę do chwili obecnej. W trakcie uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie  - podziękował przechodzącemu w stan spoczynku funkcjonariuszowi za lata ofiarnej służby, poświęcenie, trud, zaangażowanie oraz narażanie życia i zdrowia dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Życzenia wszelkiej pomyślności na zasłużonym odpoczynku złożyli także uczestniczący w uroczystości funkcjonariusze i pracownicy cywilni. Żegnamy dobrego strażaka, który wśród pozostałych kolegów w służbie zasłynął z bardzo spokojnego charakteru i temperamentu, co szczególnie przydawało się w trakcie prowadzonych zawsze stresujących działań ratowniczo - gaśniczych, gdy niełatwo o opanowanie i spokój. Nasz kolega na emeryturze pozostanie jednak związany z ochroną przeciwpożarową, gdyż wykonuje funkcję Prezesa OSP w Strzepczu, zatem nadal będzie wykorzystywał posiadaną wiedzę i umiejętności pożarnicze w społecznej działalności ratowniczej. Niemniej życzymy st.ogn. Stanisławowi Wenta dużo spokoju i jak najmniej stresów oraz spełnienia marzeń.         więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć 

08-08-2011
W dn. 01.08.2011 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość pożegnalna przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Bogdana Szwabe - st. ratownika, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Nasz kolega służbę rozpoczął w 1987r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Gdyni, następnie przeszedł do pełnienia służby w 1998r do ówczesnej Komendy Rejonowej PSP w Wejherowie - JRG nr 2, gdzie pełnił służbę do chwili obecnej. W trakcie uroczystości  życzenia st.ogn. Bogdanowi Szwabe w imieniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych złożył bryg. Piotr Ściebura - zastępca Komendanta Powiatowego PSP.  Następnie zebrani na uroczystości strażacy i pracownicy życzyli st.ogn. Bogdanowi Szwabe  spełnienia planów i marzeń oraz jak najmniej stresów na zasłużonej emeryturze. 
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć        


11-07-2011
Zakończył się organizowany przez tut. Komendę Powiatową PSP kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków  Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wejherowskiego. W dniu 09.07.11r odbył się w Jednostce  Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie egzamin teoretyczny, a następnie egzamin praktyczny na stacji kasacji pojazdów. Do egzaminów przystąpiło 36 strażaków ochotników, którzy swoje szkolenie rozpoczęli 03.06.11r. Wszyscy uczestnicy uzyskali oceny pozytywne z egzaminów potwierdzając zdobycie niezbędnych wiadomości i umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa technicznego. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana rozkazem nr 21/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: asp.sztab. Krzysztof Rathenow, asp.sztab. Maciej Kuczera, st.asp Zenon Frankowski, asp Zbigniew Dorawa, przy udziale podoficerów zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę. Wśród egzaminowanych strażaków ochotników nie stwierdzono wystąpienie oceny celującej, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Waldemar Bach  i dh Waldemar Hamera z OSP Bolszewo. Gratulujemy nabytych kwalifikacji i życzymy powodzenia oraz szczęścia w działaniach ratowniczych !
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

30-06-2011
W dn. 30.06.2011 w siedzibie tut. Komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne - asp. Piotra Ryty - dowódcy sekcji, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Wejherowo. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1992r w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Podziękowanie za wzorowy przebieg służby  złożył  mł.bryg Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a zebrani na uroczystości funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni życzyli wszystkiego dobrego na zasłużonej  emeryturze. W stan spoczynku odszedł jeden z dobrych dowódców, będący surowym wychowawcą,  kształtujący dyscyplinę młodych funkcjonariuszy oraz wpajający im prawidłowe nawyki ceremoniału i służby wewnętrznej.     więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

17-06-2011
 W związku z kontynuacją akcji dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy, a szczególnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i JRG nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.
Broszura informacyjna


16-06-2011
W dn. 13-15.06.2011 w ramach kontynuacji szkolenia doskonalącego  z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przeprowadzone zostało szkolenie teoretyczne dla strażaków jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego tj: Reda, Wejherowo, Bolszewo, Luzino, Szemud, Nadole, Gniewino, Kielno, Gościcino, Łęczyce, Bożepole, Choczewo, Strzepcz i Linia.  Łącznie przeszkolono 129 strażaków z zakresu przygotowania lądowiska i sprowadzania na ziemię  śmigłowców typu "Eurocopter". Szkolenia przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Gdyni posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje ratowników wysokościowych oraz doświadczenie  w zakresie współpracy ze statkami powietrznymi. Następnym etapem szkolenia będą zajęcia praktyczne przeprowadzone pod koniec miesiąca czerwca na lotniskach w Rębiechowie lub Pruszczu Gdańskim.  

13-06-2011
W dn. 11.06.2011 na stadionie MOSiR w Rumi odbyły się odbywane w cyklu dwuletnim Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów  jest tut. komenda i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie. W zawodach startowały drużyny męskie reprezentujące jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, zwycięzcy miejskich i gminnych zawodów sportowo - pożarniczych i drużyny kobiece bez ograniczeń. Tradycyjnie w skład zawodów wchodzą dwie konkurencje pożarnicze: sztafeta 7x50m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe na mokro. Zawody otworzył bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Mirosław Józefowicz- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. W zawodach udział wzięło łącznie 27 drużyn tj. 19 drużyn męskich i 8 drużyn kobiecych. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 
   KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE - GRUPA ,,C"

                Ćwiczenie bojowe:

1 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE .     z wynikiem - 57,4

2 miejsce ORLE                                 z wynikiem - 60,3

3 miejsce LUZINO                             z wynikiem - 64,5

4 miejsce GÓRA                                 z wynikiem - 66,1

5 miejsce GOŚCICINO...................   z wynikiem - 67,7

6 miejsce STRZEPCZ                         z wynikiem - 72,7

7 miejsce WEJHEROWO                   z wynikiem -93,2

8 miejsce KNIEWO                           z wynikiem - NIEUKOŃCZENIE KONKURENCJI

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

1 miejsce GOŚCICINO...................   z wynikiem - 69,5

2 miejsce WEJHEROWO                   z wynikiem - 70,8

3 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE .     z wynikiem - 73,1

4 miejsce ORLE                                  z wynikiem - 74,6

5 miejsce KNIEWO                            z wynikiem - 74,8

6 miejsce LUZINO                              z wynikiem - 75,3

7 miejsce STRZEPCZ                         z wynikiem - 75,5

8 miejsce GÓRA                                  z wynikiem - 76,0

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie ,,C" - kobiece drużyny pożarnicze

 1 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE .     z wynikiem - 130,5

2 miejsce ORLE                                   z wynikiem - 134,9

3 miejsce LUZINO                              z wynikiem - 139,8

4 miejsce GÓRA                                  z wynikiem - 142,1

5 miejsce GOŚCICINO...................   z wynikiem - 137,2

6 miejsce STRZEPCZ                          z wynikiem - 148,2

7 miejsce WEJHEROWO                      z wynikiem - 164,0

8 miejsce KNIEWO                             z wynikiem - NIEUKOŃCZENIE KONKURENCJI

 MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE - GRUPA ,,A"

 Ćwiczenie bojowe

 1 miejsce ŁĘCZYCE                      z wynikiem - 38,8

2 miejsce NADOLE                        z wynikiem - 41,7

3 miejsce REDA                              z wynikiem - 43,1

4 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE    z wynikiem - 44,5

5 miejsce LEWINO                          z wynikiem - 44,9

6 miejsce GOŚCICINO                  z wynikiem - 45,1

7 miejsce CHOCZEWO                  z wynikiem - 47,4

8 miejsce ZELEWO                        z wynikiem - 49,3

9 miejsce ORLE                               z wynikiem - 49,7

9 miejsce LUZINO                          z wynikiem - 49,7

10 miejsce KOSTKOWO                z wynikiem - 49,8

11 miejsce KIELNO                         z wynikiem - 50,4

12 miejsce LINIA                             z wynikiem - 51,0

13 miejsce BOLSZEWO                    z wynikiem - 52,4

14 miejsce KACZKOWO                  z wynikiem - 56,9

15 miejsce SASINO                           z wynikiem - 57,4

16 miejsce STRZEPCZ                      z wynikiem - 61,6

17 miejsce SZEMUD                         z wynikiem - 62,0

18 miejsce WEJHEROWO                 z wynikiem - 62,5

 Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

 1 miejsce ŁĘCZYCE                     z wynikiem - 60,5

2 miejsce GOŚCICINO                  z wynikiem - 62,0

3 miejsce NADOLE                        z wynikiem - 62,1

4 miejsce LUZINO                         z wynikiem - 62,2

5 miejsce CHOCZEWO                  z wynikiem - 62,3

6 miejsce ZELEWO                         z wynikiem - 63,1

7 miejsce KIELNO                         z wynikiem - 63,6

8 miejsce REDA                             z wynikiem - 64,0

9 miejsce STRZEPCZ                     z wynikiem - 64,7

10 miejsce LEWINO                       z wynikiem - 65,9

11 miejsce BOLSZEWO                 z wynikiem - 67,3

12 miejsce ORLE                             z wynikiem - 67,6

13 miejsce SASINO                         z wynikiem - 67,8

14 miejsce LINIA                             z wynikiem - 68,3

15 miejsce KOSTKOWO                 z wynikiem - 68,5

16 miejsce SZEMUD                        z wynikiem - 68,7

17 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE    z wynikiem - 73,0

18 miejsce WEJHEROWO                z wynikiem - 74,7

19 miejsce KACZKOWO                  z wynikiem - 82,9

  Klasyfikacja generalna zawodów w grupie ,,A" - męskie drużyny pożarnicze

 1 miejsce ŁĘCZYCE                        z wynikiem - 99,3

2 miejsce NADOLE                          z wynikiem - 103,8

3 miejsce REDA                            z wynikiem - 107,1 ( BOJOWE 43,1 )

4 miejsce GOŚCICINO                z wynikiem - 107,1 ( BOJOWE 45,1 )

5 miejsce CHOCZEWO                   z wynikiem - 109,7

6 miejsce LEWINO                           z wynikiem - 110,8

7 miejsce LUZINO                            z wynikiem - 111,9

8 miejsce ZELEWO                           z wynikiem - 112,4

9 miejsce KIELNO                           z wynikiem - 114,0

10 miejsce ORLE                               z wynikiem - 117,3

11 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE    z wynikiem - 117,5

12 miejsce KOSTKOWO                  z wynikiem - 118,3

13 miejsce LINIA                              z wynikiem - 119,3

14 miejsce BOLSZEWO                    z wynikiem - 119,7

15 miejsce SASINO                           z wynikiem - 125,2

16 miejsce STRZEPCZ                       z wynikiem - 126,3

17 miejsce SZEMUD                          z wynikiem - 130,7

18 miejsce WEJHEROWO                 z wynikiem - 137,2

19 miejsce KACZKOWO                   z wynikiem - 139,8

Jak widać z powyższego zestawienia wyników rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy kolejnymi drużynami były bardzo niewielkie i wynosiły zaledwie kilka sekund. Rewelacyjne wyniki osiągnęła drużyna męska OSP Łęczyce, która w ćwiczeniu bojowym jako jedyna uzyskała czas poniżej 40 sekund tj. 38,8 sekundy. W związku z tym, że  drużyna ta była zwycięzcą ubiegłorocznych Wojewódzkich Zawodów Sportowo - Pożarniczych Jednostek OSP - będzie reprezentować  nasze województwo i powiat w zawodach krajowych. Życzymy powodzenia !  W roku następnym  zorganizowane zostaną natomiast Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP rozgrywane w cyklu dwuletnim na przemian z zawodami zorganizowanymi w bieżącym roku.     więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


08-06-2011
List gratulacyjny dla mł.asp Piotra Kwiatkowskiego


31-05-2011
W dn. 31.05.2011 w siedzibie tut. Komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne - st.kpt Mirosława Józefowicza - dowódcy zmiany, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Wejherowo. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1989r w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Podziękowanie za wzorowy przebieg służby st.kpt Mirosławowi Józefowicz  złożył  mł.bryg Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a zebrani na uroczystości funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni życzyli wszystkiego dobrego na zasłużonej emeryturze.    więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

24-05-2011

W dniu 20.05.2011 o godz. 11.00 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyły się powiatowe obchody uroczystości "Dnia Strażaka", w trakcie których nastąpiła m.in. uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. Komendy, strażakom - ochotnikom z jednostek OSP z terenu powiatu i  funkcjonariuszom policji. W trakcie tej uroczystości nastąpiło  także oficjalne przekazanie dla tut. komendy nowego samochodu ratownictwa wysokościowego  - podnośnika hydraulicznego  o wysokości 25 m SHD - 25 MAN.

Na uroczystość przybyli goście: st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,  Poseł na Sejm RP Krystyna Kłosin, Ks. Józefa Paliwoda - Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Szczygieł, członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, Komendanci PSP z Gdyni, Pucka i Lęborka, przedstawiciele wójtów, burmistrza Redy i prezydenta miasta Wejherowo, Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta Rumia,  Przewodniczący Rady Miasta w Rumi Tadeusz Piątkowski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta w Rumi Aleksander Kubina,  prezesi jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży. W związku z uroczystością zostali wyróżnieni:

1/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki  "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" funkcjonariuszom:

 • st.ogn. Krzysztof Okoń
 •  st.ogn. Ireneusz Kosiróg
 •  st.ogn. Andrzej Kalkowski
 •  st.ogn. Piotr Krzesiak
 •  st.ogn. Andrzej Grubba
 •  st.ogn. Jarosław Górski

 2/ Prezydent RP nadał srebrne medale "Za Długoletnią Służbę" funkcjonariuszom:

 • st.kpt. Mirosław Józefowicz

 3/ Komendant Główny PSP  wyróżnił okolicznościowym dyplomem funkcjonariusza:

 • kpt. Marek Lniski

 4/ Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. pomorskiego nadało medale "Za zasługi dla Pożarnictwa" :

a) Złoty medal "Za zasługi dla Pożarnictwa"

 • dh Leszek Zelewski - OSP Rumia
 • dh Albin Jaroszek - OSP Szemud
 • dh Jan Brill - OSP Kopalino

 b) Srebrny medal "Za zasługi dla Pożarnictwa"

 •  dh Jerzy Sawoniuk - OSP Gościcino
 •  dh Franciszek Furman - OSP Rumia
 • dh Sławomir Drewniak - OSP Rumia
 •  dh Jarosław Dargacz - OSP Rumia

c) Brązowy medal "Za zasługi dla Pożarnictwa"

 •  dh Daniel Milewczyk - OSP Szemud
 •   kom. Marcin Potrykus - KPP Wejherowo
 •   mł.asp. Bogdan Kropidłowski - KPP Wejherowo
 •  dh Barbara Szreder - OSP Rumia

   5/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym  nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów :

 - na stopień młodszego brygadiera

 •      st.kpt. Andrzej Papke
 •      st.kpt. Jarosław Szreder

 - na stopień starszego kapitana

 •    kpt. Mirosław Józefowicz

 - na stopień kapitana

 •      mł.kpt. Marek Lniski
 •     mł.kpt. Marek Kąkol

 - na stopień młodszego kapitana ( awansowani w trakcie promocji absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dn. 05.05.2011)

 •   mł.asp. Sławomir Kowalski
 •    asp. Mirosław Kuraś

 6/ Komendant Główny PSP  rozkazem personalnym nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów :

na stopień aspiranta sztabowego

 • st.asp. Maciej Kuczera

 7/ Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku  rozkazem personalnym nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów :

na stopień starszego ogniomistrza

 • ogn. Janusz Słowy

 na stopień starszego sekcyjnego

 • sekc. Marek Kamiński
 • sekc. Michał Milczarek
 • sekc. Dawid Lademann

 8/ Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie  rozkazem personalnym nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie stopnie służbowe w korpusie szeregowych

stopień starszego strażaka:

 • str. Rafał Breza
 • str. Jan Oreszke
 • str. Marek Wolff
 • str. Marcin Zielke

 9/ Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wyróżnił funkcjonariuszy nagrodami  okolicznościowymi:

 • asp.sztab. Krzysztof Rathenow

 10/ Starosta Powiatu Wejherowskiego przyznał nagrody okolicznościowe dla funkcjonariuszy KPPSP w Wejherowie za aktywne wspieranie działalności statutowej OSP w powiecie wejherowskim w roku 2010.

 •  st.ogn. Sławomir Miotk
 •  st.ogn. Jarosław Górski
 •  mł.ogn. Zbigniew Klejno
 •  st.sekc. Karol Wojciechowski
 •  sekc. Mariusz Lessnau

11/ Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie i Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wyróżnili strażaków - ochotników za wieloletnią ofiarną i bezinteresowną służbę w szeregach OSP oraz ogniwach Związku OSP RP:

 • dh Stanisław Ruszkowski
 • dh Ryszard Karpiński
 • dh Władysław Skrzypkowski
 • dh Mirosław Pesta
 • dh Bronisław Stenka
 • dh Marian Czerwionka
 • dh Czesław Bojke
 • dh Alojzy Damaszke
 • dh Czesław Szaradowski
 • dh Małgorzata Ławińska
 • dh Stanisław Błahuszewski
 • dh Józef Jagódzki
 • dh Jan Kabasa
 • dh Andrzej Brzozowski
 • dh. Krzysztof Cudnik 

 W trakcie uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie złożył podziękowanie osobom, które przyczyniły się do pozyskania środków finansowych na zakup nowego samochodu pożarniczego SHD - 25 MAN:

 •  st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP
 •  Józef Reszke  - Starosta Wejherowski
 •  Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta Rumia.

Dane techniczne nowego samochodu pożarniczego: samochód ratownictwa wysokościowego  z podnośnikiem o wysokości 25m SHD - 25 MAN. Pojemność silnika 6781 cm, moc 184 kW, ABS,  długość 7,79 m, szerokość 2,50 m, wysokość 3,40 m,  max. obciążenie kosza 265 kg.   Wyposażony w suchy pion wodny, działko wodno - pianowe,  dodatkową nasadę 52, lampę szperacz, wiatromierz, interkom, awaryjny napęd ruchów roboczych, graficzny monitoring położenia kosza, dwa stanowiska sterownicze, automatyczne poziomowanie podestu na podporach, możliwość pracy przy podporach wysuniętych na jedną stronę, nosze z systemem mocowania do kosza.

Realizacja zakupu pojazdu była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym z:

 •  budżetu państwa - 475 tyś. zł
 •  miasta Rumia - 100 tyś. 
 •  powiatu Wejherowskiego - 100 tyś. zł.
 •  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 320 tyś zł.                                        więcej zdjęć -   patrz: galeria zdjęć                                                       

Aktualności: 1...37383940414243...59