13-04-2017

13-04-2017

12-04-2017
      W dniu 11 kwietnia  odbyła się uroczystości wręczenia  Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza Janowi Schulz - długoletniemu prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej  w Luzinie. Medal został nadany Decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP  za zasługi dla rozwoju i umacniania  Związku  OSP.
   W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski, przedstawiciele Władz Gminy Luzino, przedstawiciele Zarządów Związku OSP, Druhowie z miejscowej jednostki OSP, rodzina  i przybyli goście.
Spotkanie było dobrą okazją do podsumowania funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie przez ostatnie kilka dekad.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć.

06-04-2017
W dniu 31 marca 2017 roku w tutejszej Komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza asp. Krzysztofa Chmury
W uroczystości uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski, w asyście zastępcy: st.kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
Asp. Krzysztof Chmura służbę w PSP rozpoczął w dniu 1 kwietnia 1995 r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na stanowisku stażysty. Od 1 stycznia 1999 roku po wprowadzeniu reformy administracyjnej rozpoczął pełnienie służby w KP PSP w Wejherowie - w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi.
W ciągu ponad 22 lat służby w Państwowej Straży Pożarnej zajmował wiele stanowisk poczynając od młodszego ratownika kończąc na dowódcy sekcji.
W 1995 roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny Szeregowców PSP. W roku 1997 - Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów PSP. Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu ukończył w 2012 roku.
Przez kolejne lata podwyższał kwalifikacje, kończąc kurs chemiczno - ekologiczny, kurs obsługi sprężarek wysokociśnieniowych, kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych, szkolenie doskonalące w zakresie współdziałania z LPR oraz kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
Dał się poznać jako dobry organizator, oddany służbie funkcjonariusz, który z powodzeniem podejmował szereg inicjatyw mających na celu poprawę warunków pracy i służby, za co był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, między innymi: Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa,Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa Brązową odznaką  - Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.
Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
Galeria zdjęć

05-04-2017
Apel o pomoc dla funkcjonariusza KM PSP w Gdyni.
Zwracamy się z prośba o pomoc finansową dla syna funkcjonariusza Komendy Miejskiej PSP w Gdyni.  Więcej informacji w linkach poniżej.

Apel o pomoc

Ulotka informacyjna


22-03-2017
         W dniach 14-16.03.2017 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "spoKREWnieni służbą", której celem jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddanie krwi. W akcji udział łącznie wzięło łącznie 32 funkcjonariuszy z tutejszej Komendy oddając prawie 10 litrów krwi.
         Zachęcamy wszystkich do dołączenia się do akcji, która trwa do końca marca 2017 roku i oddania honorowo krwi.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

22-03-2017
W dniu 18 marca 2017 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego. Szkolenie zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej 5. Tradycyjnie udział w nim wzięli Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz Prezesi lub Naczelnicy jednostek OSP spoza systemu i kadra kierownicza naszej komendy.
Szkolenie otworzył bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z zastępcą: st.kpt. Waldemarem Lewandowskim.

W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia:

  • Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2016 roku
  • Informacja na temat funkcjonowania jednostek OSP oraz  Zarządów Gminnych na terenie powiatu - Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Wejherowie
  • Kampania społeczna "Czad  i ogień. Obudź czujność". Wymagania związane z bezpiecznym użytkowaniem instalacji grzewczych, kominowych, wymagania związane z ochroną  ppoż. obiektów
  • Dofinansowanie jednostek OSP w 2016 r., nowe zasady dofinansowania jednostek OSP, rozliczanie otrzymanych środków
  • Taktyka działań ratowniczych - zagrożenia dla ratowników podczas działań ratowniczych z udziałem pojazdów z nowym czynnikiem w klimatyzacji, pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi
  • Taktyka działań ratowniczych - postępowanie z butlami z gazami (acetylen, propan-butan i inne), bezpieczeństwo działań ratowników podczas działań w związku z tlenkiem węgla
Tematyka prezentowana przez Wydział Operacyjno - Szkoleniowy:

  • Szkolenia członków OSP w 2016 roku, plany szkoleniowe na 2017 rok
  • Podsumowanie inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w 2016 roku, plany na 2017 rok
  • Podsumowanie szkoleń i ćwiczeń na obszarach leśnych
  • Przypomnienie tematyki operacyjnej związanej z wyjazdami i udziałami w działaniach ratowniczych
W ramach szkolenia zaprezentowano tematykę w ramach kampanii społecznej " STOP Pożarom traw". Zwrócono się do Naczelników i Prezesów o rozpropagowanie kampanii informacyjnej na terenie gmin powiatu wejherowskiego.

W szkoleniu udział wzięło 58 przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć.

21-03-2017
List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Treść listu


21-03-2017
Kampania "STOP pożarom traw"

Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie informuje że w rozpoczęła się kampania informacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na zagrożenia związane z wypalaniem traw.

Kampania "STOP pożarom traw" ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie  zabronione. O skuteczności profilaktyki świadczą statystki w 2015 r. doszło do ponad 82 tys. pożarów traw, natomiast w ubiegłym roku było ich już o ponad połowę mniej, bo 36 tys.
-  powiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA podczas briefingu prasowego inaugurującego kampanię.
Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. "Co roku strażacy mają do czynienia z tysiącami tego typu zdarzeń. W całym 2016 r. odnotowano ponad 126 tys. pożarów, wśród nich było 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. Najważniejsza jest świadomość, wszystko zależy od nas" podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.
Data rozpoczęcia tegorocznej kampanii przeciwko wypalaniu traw nie jest przypadkowa. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W tym roku doszło już do ponad 8 tys. pożarów łąk i nieużytków rolnych. Jak poinformował nadbrygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, "w ubiegłym roku najwięcej pożarów traw odnotowano właśnie w marcu i w kwietniu aż 18,5 tys. Stanowiło to ponad 50 proc. wszystkich pożarów traw w ubiegłym roku. Dlatego właśnie teraz chcemy dotrzeć z naszą kampanią do jak największej liczby osób. Strażacy będą organizowali akcje edukacyjne w szkołach. Będziemy współpracowali z samorządowcami i duchownymi" zapowiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
W ramach kampanii "STOP pożarom traw" została również uruchomiona strona internetowa  www.stoppozaromtraw.pl Można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.
źródło: MSWiA

Galeria zdjęć z kamanii promocyjnej - Galeria zdjęć
Materiały promocyjne można pobrać na stronie Kampani : www.stoppozaromtraw.pl


10-03-2017
        W ramach ogólnopolskiej akcji "spoKREWnieni służbą" mającej na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddanie krwi funkcjonariusze tutejszej Komendy planują oddać krew w ramach akcji w dniach 14, 15 i 16.03.2017 r. w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wejherowie  przy ul. Jagalskiego 10 (budynek szpitala).
Zapraszamy wszystkich do dołączenia się w honorowym oddaniu krwi.

Aktualności: 12345678...42