17-11-2017
     Nagrody Komendanta Głównego PSP

       Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski wraz z Zastępcami bryg. Grzegorzem Kmiecikiem i st. kpt. Waldemarem Lewandowskim w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dokonali wręczenia funkcjonariuszom tutejszej Komendy nagród finansowych za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Wyróżnionych zostało 5 funkcjonariuszy pełniących służbę w Stanowisku Kierowania i jeden zastępca dowódcy zmiany pełniący służbę w JRG nr 1 w Wejherowie.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

16-11-2017
         W dniu 15 listopada w siedzibie jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się uroczysty apel z okazji obchodów "Święta Niepodległości". Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski wręczył akty nadania wyższych stopni służbowych, akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe oraz odczytano decyzję o wyróżnieniu funkcjonariuszy nagrodami finansowymi i jednorazowymi dodatkami służbowymi.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

14-11-2017

 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

        14 listopada 2017 roku w jednostce ratowniczo - gaśniczej  na Jasieniu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości.131 strażaków odebrało z rąk wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha i  pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasza Komoszyńskiego awanse oraz nagrody finansowe.

Więcej patrz: strona KW PSP w Gdańsku


10-11-2017
"Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP"

Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP - powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA opracowało mini przewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego. Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W mini przewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi i co zrobimy... przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.
Czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani. Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

Mini przewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. "Biało-Czerwona" i "Hymn Polski". Mini przewodnik i poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród organizatorów imprez, samorządowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.

Poradnik " Biało - czerwona"
Poradnik " Hymn polski"  
Spot - " Biało - czerwona"
Miniprzewodnik - "Biało - czerwona"  i "Hymn Polski"

Galeria zdjęć


03-11-2017
       W HOŁDZIE ZMARŁYM

       W dniu 2 listopada 2017 r. obchodzonym w Kościele Katolickim jako Dzień Zaduszny st. bryg. Tomasz Komoszyński - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w asyście st. bryg. Piotra Socha oraz mł. bryg. Dariusza Żywickiego - Zastępców Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, uhonorował pamięć wszystkich zmarłych strażaków województwa pomorskiego.
        Okolicznościową wiązankę pod Pomnikiem Poległych Strażaków złożyła także delegacja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w składzie:  Pani Ewelina Szmytke, bryg. Adam Polakowski oraz Pan Tadeusz Szmytke. Ksiądz dr Jarosław Lisica kapelan pomorskich strażaków swoją obecnością i modlitwą za zmarłych dał wyraz pamięci o wszystkich tych, którzy zmarli będąc związanymi z naszą formacją. W uroczystości obecni byli także naczelnicy i zastępcy naczelników Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku oraz strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.

Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć KW PSP Gdańsk

02-11-2017
            W   dniu   28.10.2017  r.  odbyły    się
"I Powiatowe Mistrzostwa z Zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Dla Jednostek OSP i Innych Stowarzyszeń Których Obszarem Działania Jest Teren Powiatu Wejherowskiego".
     Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn: 9 reprezentowało jednostki OSP a jedna reprezentowała Wejherowski WOPR. Uczestnicy w trakcie mistrzostw mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności na sześciu scenkach rozlokowanych na terenie Miasta Wejherowo oraz w Bolszewie.  Podsumowanie mistrzostw odbyło się na terenie obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Wręczenia pamiątkowych dyplomów dla wszystkich drużyn, a dla najlepszych pucharów i nagród finansowych dokonali Starosta Wejherowski Pani Gabriela Lisius, Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym Pan Andrzej Papke. Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie.
      Wszystkim drużynom gratulujemy zajętych miejsc i zapraszamy do rywalizacji w przyszłym roku.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


02-11-2017
       W dniu 28.10.2017 r. w Miastku odbyły się Mistrzostwa woj. pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej "O Puchar Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej". Do udziału w mistrzostwach przystąpiło łącznie 14 drużyn z terenu całego województwa.
 Reprezentacja Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wejherowie po zaciekłej sportowej rywalizacji zdobyła pierwsze miejsce uzyskując tytuł:

"MISTRZÓW WOJ. POMORSKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ"

30-10-2017
Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP

W dniu 28.10.2017 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w  Wejherowie odbył się egzamin na przeprowadzonym szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla członków  OSP z terenu powiatu wejherowskiego. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.bryg. Jan Domski, mł.bryg. Tomasz Kołakowski, kpt.Chlebicki Krzysztof, asp. Karol Wojciechowski. Szkolenie ukończyło 37 strażaków - ochotników, którzy potwierdzili nabycie wiedzy  teoretycznej i umiejętności praktycznych.
Galeria zdjęć

26-10-2017
Inauguracja programu edukacyjnego "Bezpieczne życie"

W dniach 19.10.2017 oraz 26.10.2017 roku na terenie trzech gmin powiatu wejherowskiego tj. Gminy Wejherowo, gminy Choczewo i gminy Gniewino odbyła się inauguracja kolejnej edycji programu edukacyjnego "Bezpieczne życie" przeznaczonego dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2017/2018 programem edukacyjnym objęto łącznie 595 uczniów  i 32 nauczycieli z następujących szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie trzech gmin wiejskich powiatu wejherowskiego:
  • gm. Wejherowo - szkoły podstawowe w miejscowościach: Nowy Dwór Wejherowski, Gościcino, Gowino, Orle, Bolszewo, Góra,
  • gm. Choczewo - szkoły podstawowe w miejscowościach: Choczewo, Ciekocino,
  • gm. Gniewino - szkoły podstawowe w miejscowościach: Gniewino, Kostkowo.
Materiały edukacyjne dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjnym "Bezpieczne Życie", niezbędne do realizacji programu, które otrzymano z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zostały przekazane jak co roku koordynatorom gminnym ds. realizacji programu w celu przekazania ich dyrektorom szkół podstawowych biorących udział w programie.

Galeria zdjęć

20-10-2017
Uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie oraz ślubowanie klas I z Edukacją pożarniczą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

W dniu 20.10.2017 roku w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyło się uroczyste przekazanie przez Starostę powiatu wejherowskiego p. Gabrielę Lisius sprzętu ratowniczego Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie. Na uroczystości podpisano również list intencyjny w sprawie przekazania gruntów pod budowę nowej siedziby jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 2 w Rumi.

Przekazany sprzęt w postaci 1 kompletu sprzętu do ratownictwa wysokościowego, 4 kompletów ubrań do pracy w wodzie oraz agregatu oddymiającego z funkcją generatora piany lekkiej trafi do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Wartość przekazanego sprzętu to :
  • Trójnóg ratowniczy z osprzętem - 5000 zł,
  • Ubrania do pracy w wodzie - 10 800 zł  (w tym środki WFOŚIGW w Gdańsku - 5830 zł)
  • Agregat oddymiający   - 20 000 zł, (w tym środki WFOŚIGW w Gdańsku - 10 000  zł)
Dodatkowo Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie otrzymała wsparcie w wysokości 25 000 PLN na zakup odzieży specjalnej oraz 15830 zł na bieżące funkcjonowanie komendy.
Łącznie Komenda ze Starostwa Powiatowego otrzymała wsparcie w kwocie - 60 800 zł, a z  WFOŚIGW w Gdańsku - 15830 zł.
Na uroczystość przekazania sprzętu ratowniczego przybyli Starosta wejherowski p. Gabriela Lisius, członkowie Rady Powiatu wejherowskiego, Burmistrz miasta Rumia, przewodniczący rady miasta Rumia, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Piotr Socha, Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie - bryg. Jacek Niewęgłowski, Z-a Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie - st.kpt. Waldemar  Lewandowski, Z-a Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie bryg. Grzegorz Kmiecik   i inni zaproszeni goście.

Uroczystość przekazania sprzętu poprzedzona była ślubowaniem pierwszej klasy sportowej oraz awansów uczniowskich klas II z  profilem Edukacji pożarniczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.

Galeria zdjęć

Aktualności: 12345678...45