18-05-2018
Powiatowe Obchody "Dnia Strażaka" 2018

     W dniu 25 maja 2018 rok o godzinie 10:00 na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie odbędą się Powiatowe Obchody "Dnia Strażaka" połączone z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpocznie się przemarszem pododdziałów z siedziby KP PSP w Wejherowie na plac gdzie odbędzie się uroczysty apel. Dla przybyłych gości i mieszkańców powiatu wejherowskiego przewidziano liczne atrakcje między innymi ekspozycję sprzętu i pojazdów pożarniczych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystości.

18-05-2018
WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

     14 maja 2018 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych. W spotkaniu obok sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego wzięli udział: komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji nadisnp. Jan Lach, zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.
     Po spotkaniu w Gdańsku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Gdańsku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków. Została ona odprawiona w konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia. Po mszy odbył się uroczysty przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej ulicami Piwną i Tkacką na ulicę Długą, gdzie pod Dworem Artusa odbył się uroczysty apel.
      Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym strażakom i osobom wspierającym ochronę przeciwpożarową z terenu województwa pomorskiego wręczono: Krzyże Zasługi, Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, nominacje na wyższe stopnie służbowe, nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyplomy Komendanta Głównego PSP.
      Następnie decyzjami komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego Do Krajowego Systemu Ratowniczo ? Gaśniczego włączonotrzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Słajszewo, Trans ? Nauta Sp. z o.o. oraz Lipinka.
     Ostatnim punktem wizyty sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, a także komendanta głównego PSP gen. brygadier Leszka Suskiego, było przekazanie sprzętu przeciwpożarowego oraz otwarcie obiektu wspinalni na placu Jednostki Ratowniczo ? Gaśniczej nr 2 w Gdańsku.

Więcej informacji: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/705-wojewodzkie-obchody-dnia-strazaka-w-100-rocznice-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-2

04-05-2018
Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  z okazji Dnia Strażaka04-05-2018
Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka
04-05-2018
Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka


Życzenia z okazji Dnia Strażaka pdf

Życzenia z okazji Dnia Strażaka  - plik wideo


03-05-2018
Życzenia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego z okazji Dnia Strażaka02-05-2018
    W dniu 2.05.2018 r. w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 w Wejherowie i nr 2 w Rumi, oraz w Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W obchodach uczestniczyli: Kierownictwo Komendy w osobach Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP W Wejherowie, Dowódcy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych oraz zmiany służbowe JRG i Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. Podczas uroczystości dokonano w asyście pocztu sztandarowego, uroczystego podniesienia flagi państwowej oraz odczytano list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego z okazji obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

List Komendanta Głównego PSP do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik " Biało - czerwona"

11-04-2018

KAMPANIA SPOŁECZNA - "STOP POŻAROM TRAW"

     W zeszłym roku w Polsce doszło do prawie 126 tys. pożarów, spośród których aż 38 tys. stanowiły pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, w większości spowodowane wypalaniem traw. Dlatego właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Państwową Strażą  Pożarną zainaugurowały akcję "Stop pożarom traw".
     Kampania informacyjna rozpoczęta właśnie przez MSWiA i Straż Pożarną ma na celu uświadomienie, jak niekorzystne dla środowiska jest wypalanie traw, będące przyczyną setek tysięcy pożarów, w których ludzie tracą dorobek całego życia, a nawet ponoszą śmierć.
     W tym roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała już 38 634 pożary traw, w których śmierć poniosły dwie osoby, a 101 zostało rannych. W zeszłym roku tego typu pożary także były bezpośrednią przyczyną śmierci dwóch osób ? w 2011 r. ofiar było aż szesnaście.  Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Straty, które są spowodowane pożarami traw w 2017 roku, oszacowane zostały na ponad 10 mln zł.
     Co roku strażacy walczą ze zjawiskiem wypalania traw. Najwięcej tego typu zdarzeń ma miejsce w marcu i kwietniu. Tylko w 2017 roku do gaszenia pożarów traw wyjechało 266 000 strażaków. Kampania informacyjna ?Stop pożarom traw? ma na celu uświadomienie społeczeństwa o negatywnych skutkach wypalania traw. Na specjalnie przygotowanej stronie www.stoppozaromtraw.pl, odnaleźć możemy m.in. statystyki dotyczące szkodliwości zjawiska wypalania traw, a także negatywne skutki takich zdarzeń.
     Należy pamiętać, że po okresie zimy trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Z informacji wynika, że prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (dla porównania szybki bieg to prawie 19 km/h, a szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Niemożliwe jest samodzielnie zapanowanie nad żywiołem i kontrola stopnia i kierunku wypalania traw,  pożary bardzo często w niezwykle szybkim tempie przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania. Za ponad 94% przyczyn powstania tego typu pożarów odpowiedzialny jest człowiek.

Opracowanie: MSWiA


Materiały promocyjne można pobrać na stronie Kampani : www.stoppozaromtraw.pl
więcej informacji: zakładka - porady, materiały do pobrania


10-04-2018
WIZYTA SEKRETARZA STANU W MSWIA      W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

      6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach sekretarz stanu w  MSWiA Jarosław Zieliński oraz gen. brygadier Leszek Suski komendant główny Państwowej Straży Pożarnej spotkali się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz ze strażakami.
       Sekretarz Stanu w MSWiA przekazał promesy finansowe 11 przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Kolejnym punktem wizyty było wręczenie odznaczeń, Dyplomów Komendanta Głównego PSP oraz przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego ze Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu.
      Ostatnim punktem wizyty była narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu, podczas którego omówiono bieżące zadania realizowane w województwie, uczestniczyli również gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

opracowanie: KW PSP w Gdańsku
więcej zdjęć: patrz - http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/676-wizyta-sekretarza-stanu-w-mswia-w-wojewodztwie-pomorskim

10-04-2018
PRAWIE 7 TYSIĘCY LITRÓW KRWI W AKCJI "SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ"

     Funkcjonariusze służb podległych MSWiA i pracownicy cywilni służb oraz żołnierze i pracownicy cywilni Wojska Polskiego, w ogólnopolskiej zbiórce krwi trwającej cały marzec, oddali 6951 litrów krwi.  Akcja "SpoKREWnieni Służbą" odbywała się pod honorowym patronatem Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.
     Akcja honorowego krwiodawstwa rozpoczęła się 1 marca br. w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Datę wybrano nieprzypadkowo. To święto państwowe ustanowione w hołdzie żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski.
     Ogólnopolskie zbiórki krwi organizowano na terenie całego kraju m.in. przed komendami policji i urzędami wojewódzkimi oraz w ponad dwustu jednostkach Wojska Polskiego. Policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze SOP i pracownicy cywilni służb oraz żołnierze i pracownicy cywilni Wojska Polskiego oddawali krew chorym i ofiarom wypadków. W akcję włączali się również mieszkańcy.
     Akcja "SpoKREWnieni służbą" zorganizowana została po raz drugi. Po raz pierwszy uczestniczyło w niej Wojsko Polskie.
      W akcję zaangażowanych było m.in. ponad 130 jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwu Operacyjnemu RSZ. Ponadto wzięli w niej udział żołnierze jednostek Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Krew oddawali także żołnierze i pracownicy cywilni Sztabu Generalnego WP. Ze strony MSWiA w akcji uczestniczyły wszystkie podległe służby wraz z pracownikami cywilnymi: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa oraz urzędy wojewódzkie.


W ramach akcji "SpoKREWnieni służbą" krew oddało:

  • 3552 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji,
  • 5664 strażaków,
  • 483 strażników granicznych,
  • 105 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,
  • 5121 żołnierzy i pracowników wojska.

Opracowanie: MSWiA


Aktualności: 12345678...48