30-11-2009
W dn. 29.11.2009 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin końcowy na zorganizowanym przez tut. komendę następnym w tym roku szkoleniu jednoetapowym podstawowym członków OSP. Szkolenie rozpoczęło w dn. 16.10.2009  - 35 strażaków - ochotników  reprezentujących jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz spoza systemu, a ukończyło 23 strażaków. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Mariusz Szturgulewski i asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy podoficerów zmiany służbowej pełniącej służbę w tym dniu. Nie stwierdzono ocen wybitnych, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali strażacy: dh Dominik Ekier i dh Damian Kolasiński - OSP Łęczyce, dh Sylwester Grubba, dh Kamil Kobielak, dh Przemysław Dzienisz - OSP Reda, dh Rafał Wróblewski, dh Paweł Selonke - OSP Zelewo, dh Paweł Wypych - OSP Sasino,  dh Paula Noetzel i dh Weronika Głowienka - OSP Gniewowo.  
Gratulujemy nowym, młodym adeptom pożarnictwa wyników i zdania kursu oraz życzymy wytrzymałości, a także powodzenia w działalności w trudnej, społecznej pożarniczej służbie.

23-11-2009
W dn. 21.11.2009 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się narada - szkolenie organizowane przez tut. komendę dla naczelników jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu. Szkolenie prowadził st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a udział w nim wzięło 22 naczelników z jednostek OSP z terenu powiatu.
Tematyką szkolenia było: omówienie wyników przeprowadzonych w roku bieżącym inspekcji gotowości operacyjnej  jednostek OSP, kategoryzacja "jednostek operacyjno - technicznych"  w ochotniczych strażach pożarnych, omówienie ćwiczeń na obiektach w roku bieżącym z udziałem jednostek OSP, przedstawienie zasad współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,  realizacja szkoleń członków OSP w roku bieżącym, przedstawienie planów szkoleniowych w zakresie szkoleń członków OSP w roku 2010, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Naczelnicy OSP przekazali swoje spostrzeżenia i wnioski  do przedstawionych zagadnień, które zostały przyjęte do realizacji na rok 2010, st.kpt. Andrzej Papke potwierdził zorganizowanie przez tut. Komendę wzorem lat ubiegłych dwudniowego szkolenia dla prezesów i naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG i spoza niego oraz członków zarządów miejskich/ gminnych i zarządu powiatowego ZOSP RP w I kwartale 2010r.   
    

18-11-2009

W dniach 11-14 listopada bryg. Piotr Ściebura  - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  uczestniczył w organizowanym przez KW PSP w Gdańsku szkoleniu w Szwecji, którego  celem m.in. było zapoznanie  strażaków z komend PSP woj. pomorskiego ze sposobem funkcjonowania szwedzkiej ochrony przeciwpożarowej.

Program wyjazdu obejmował m.in.: zwiedzanie obiektów straży pożarnej w Boras oraz omówienie zastosowania nowoczesnych systemów gaśniczych i procedur gaszenia, omówienie funkcjonowania programu unijnego Leonardo da Vinci i raportów z akcji, wizytę  na poligonie szkoleniowym straży pożarnej Guttasjön, gdzie nastąpiła prezentacja sytemu gaśniczego "Cobra"  i zapoznanie się z wprowadzanymi najnowszymi osiągnięciami techniki pożarniczej.


10-11-2009
W dn. 10.11.2009 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 tut. Komendy odbył się uroczysty apel z okazji "Narodowego Święta Niepodległości". W trakcie apelu st.kpt. Andrzej Papke  - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie i stanowiska służbowe, a także decyzje o przyznaniu nagród finansowych dla wyróżniających się strażaków oraz pracowników cywilnych. Apel przebiegł w uroczystej oprawie włącznie z wprowadzeniem sztandaru, odegraniem Hymnu Narodowego i odczytaniem rysu historycznego odzyskania niepodległości przez nasz kraj.  W uroczystości udział wzięli wszyscy funkcjonariusze tut. komendy z wyłączeniem pełniących służbę w JRG nr 2 w Rumi.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych - starszego strażaka:
str. Dariusz Lesner, str. Radosław Warmbier.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował na wyższe stanowiska służbowe:    
- zastępcy dowódcy zmiany  st.asp. Piotr Arendt, asp. Zbigniew Dorawa, asp. Mirosław Kuraś,
- dowódcy sekcji  mł.kpt. Marek Kąkol
- operatora sprzętu specjalnego ogn. Janusz Słowy
- starszego ratownika - kierowcy sekc. Marcin Karsznia, sekc. Karol Szymański
- ratownika - kierowcy sekc. Marek Kamiński, sekc. Mariusz Lessnau,
- ratownika sekc. Piotr Labudda
- młodszego ratownika  - kierowcy st.str. Wojciech Brzeski, st.str. Radosław Warmbier.


09-11-2009
W dn. 07.11.2009 w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie odbyła się następna edycja Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i tut. Komenda. Rozgrywki przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną pięcioosobową, spotkania trwały 2 x 5 minut gry bez przerwy. Drużyna mogła maksymalnie liczyć 9 zawodników. W turnieju wystartowało 13 drużyn reprezentujących następujące jednostki OSP: Bolszewo, Orle, Gościcino, Wejherowo, Luzino, Zelewo, Milwino, Nadole, Choczewo, Bożepole, Kaczkowo, Szemud i Linia.
Najlepsze cztery miejsca zajęły jednostki: I miejsce OSP Szemud, II miejsce OSP Orle, III miejsce OSP Milwino, IV miejsce OSP Choczewo. Wytypowano także najlepszego bramkarza turnieju -  został nim dh Dariusz Grubba z OSP w Szemudzie, i najlepszego strzelca turnieju - którym został dh Tomasz Józefowicz z OSP w Orlu.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom turnieju bardzo dobrej kondycji fizycznej oraz zapraszamy do udziału w rozgrywkach  w roku przyszłym !        

30-10-2009
   W dn. 30.10.2009 w tut. komendzie odbyła się następna  w tym roku uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku funkcjonariusza - st.ogn. Wiesława Proń. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1988r w podziale bojowym, przechodząc kolejne szczeble zawodowego awansu i nabywając kolejne kwalifikacje zawodowe. Po szkoleniu podstawowym i ukończeniu szkoleń specjalistycznych  nabył także kwalifikacje podoficerskie, by zostać mianowanym na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Po odbyciu łącznie 30 lat służby i pracy przechodzi w stan zasłużonego spoczynku.  Będziemy go pamiętać jako dobrego kolegę, fachowca i specjalistę ratownika, spokojnego, zrównoważonego, z dużym poczuciem humoru, tak potrzebnego w sytuacjach stresowych.     
Życzymy  naszemu Koledze, już emerytowi dużo spokoju, jak najmniej stresów i realizacji planów oraz marzeń na zasłużonej emeryturze.21-10-2009
W dniach 14 i 15 października br. nastąpiło gwałtowne załamanie pogody na terenie całego kraju. Huraganowe wiatry połączone z intensywnymi opadami atmosferycznymi ( deszcz i śnieg ) spowodowały wystąpienie bardzo dużej ilości zdarzeń i wynikających  stąd zagrożeń dla ludzi i mienia. Również teren powiatu wejherowskiego został dotknięty tymi zdarzeniami, a były to najczęściej powalone drzewa na jezdnie, budynki i inne obiekty, naderwane elementy budynków, zalania i podtopienia budynków, posesji i pomieszczeń. Niezależnie wystąpiły  inne "tradycyjne " zagrożenia jak pożary obiektów, usuwanie substancji ropopochodnych z dróg publicznych, uwalnianie osób z kanału samochodowego z udzieleniem pomocy medycznej, uwalnianie lisa uwięzionego w ogrodzeniu. W tych dwóch dniach na terenie powiatu stwierdzono ogółem 90 zdarzeń, w tym 3 pożary, 5 wypadków drogowych ( 5 osób rannych, 1 ofiara śmiertelna), 8 podtopień budynków i posesji, 70 powalonych na drogi, budynki lub posesje drzew i konarów i naderwanych elementów budynków.
W działaniach ratowniczych ogółem wzięło udział 106 samochodów pożarniczych i 588 strażaków, zarówno z tut. komendy jak i z ochotniczych straży pożarnych.     

12-10-2009
W dn. 09.10. - 11.10.2009 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyło się szkolenie medyczne i egzamin dla strażaków tut. Komendy oraz ochotników  - recertyfikacja posiadanych umiejętności w zakresie pierwszej pomocy kwalifikowanej. Organizatorem szkolenia był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku przy współudziale tut. Komendy, egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w skład której weszli lekarze i ratownicy medyczni tj. st.kpt. lek.Jarosław Stefaniszyn - Koordynator Ratownictwa Medycznego z KWPSP w Gdańsku, st.str. lek. Paweł Szajda i st.sekc. Sebastian Żywicki.  
Do egzaminu przystąpiło 19 strażaków - ochotników i 11 funkcjonariuszy tut. komendy, a zaliczyło go 14 strażaków  - ochotników i 10 funkcjonariuszy PSP Wejherowo.  

12-10-2009
Zgodnie z Rozkazem nr 6/09 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st.kpt. Andrzeja Papke  - w dn. 10.10.2009 przeprowadzono kolejne  szkolenia, inspekcje gotowości operacyjnej i ćwiczenia na obiekcie dla wyznaczonych jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i spoza systemu.
Celem ćwiczeń m.in. było: praktyczna kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców  w dokonywaniu oceny sytuacji oraz wypracowaniu decyzji, współpraca z podmiotami KSRG i spoza systemu, doskonalenie obsługi sprzętu, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie umiejętności stosowania zasad BHP, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla jednostek OSP.
 W ćwiczeniach udział wzięły samochody pożarnicze z JRG nr 2 w Rumi oraz ochotnicze straże pożarne z miejscowości: Reda, Wejherowo, Gniewino, Nadole, Kielno, Bozżpole, Choczewo.
Ćwiczenia przeprowadzono na obiekcie Stacji Paliw "Lotos" w Redzie, szkolenie ochotników w remizie OSP w Redzie.   

24-09-2009
W dn. 19.09.2009 w ramach Międzynarodowych Biegów Jakuba Wejhera w Wejherowie odbyły się XIV Ogólnopolskie Biegi Strażaków. Organizatorem biegów jest tut. komenda przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Celem imprezy jest integracja środowiska strażaków, uczczenie pamięci założyciela miasta Wejherowa, popularyzacja biegów masowych jako czynnej formy rekreacji fizycznej, osiąganie wysokiego poziomu sprawności fizycznej strażaków. W biegach udział wzięło 30 strażaków, a tym jedna kobieta dh Dorota Staniszewska z OSP Stare Babice.  Po biegu głównym w budynku tut. komendy odbyła się uroczystość wręczania nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów przez st.kpt.Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, dh Zenona Frankowskiego - Prezesa OSP w Wejherowie i dh Mirosława Gorczyńskiego - Naczelnika OSP w Wejherowie.
Gratulujemy wszystkim strażakom uczestniczącym w biegu wspaniałej kondycji fizycznej i zapraszamy na biegi w roku przyszłym !    
Zapraszamy do przeglądania załączonych wyników biegów strażackich w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Wyniki biegu strażaków

Aktualności: 1...38394041424344...53