17-06-2008
W dn. 11.06.2008 zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st.kpt. Andrzeja Papke przeprowadzono ćwiczenia dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu - Ratowniczo - Gaśniczego z terenu powiatu. Ćwiczenia odbyły sie na obiektach Firmy "Rieber - Foods" w Gniewinie, a udział w nich wzięły: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 w Wejherowie ( samochód gaśniczy ciężki GCBA 5/32, samochód lekki ratownictwa technicznego SLRt, samochód lekki operacyjny SLOp), Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewinie - samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16, OSP w Nadolu - samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16, OSP w Bolszewie - samochód gaśniczy ciężki GCBA 6/32 i jednostka OSP w Kostkowie, nie włączona do systemu z samochodem średnim GBA 1,6/16, a ponadto Straż Gminna w Gniewinie. Celem ćwiczeń było: praktyczne sprawdzenie alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu jednostek, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w dokonywaniu oceny sytuacji, doskonalenie współpracy i współdziałania z podmiotami włączonymi do KSRG, doskonalenie obsługi sprzętu , zapoznanie ćwiczących z terenem i specyfiką działalności zakładu, sprawdzenie umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie znajomości stosowania przepisów BHP.

17-06-2008

W dn. 15.06.2008 odbyły sie na stadionie sportowym w Gniewinie Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zorganizowała tut. komenda, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W zawodach wystartowało łącznie 30 drużyn, 10 dziewczęcych i 20 chłopięcych w kategorii wiekowej 12 - 15 lat.
Pomimo perturbacji związanych ze zmienną pogodą i występującymi na całe szczęście krótkimi, intensywnymi opadami deszczu, co spowodowało przerwę w rozgrywaniu zawodów - udało się je szczęśliwie przeprowadzić w ustalonym czasie i bez większych problemów.
Wykaz zajętych miejsc przez drużyny MDP dziewcząt w kolejności od I do X:
I. OSP Linia
II. OSP Bożepole
III. OSP Gościcino
IV. OSP Łęczyce
V. OSP Luzino
VI. OSP Gniewino
VII. OSP Kaczkowo
VIII. OSP Zbychowo
IX. OSP Rumia
X. OSP Kostkowo

Wykaz miejsc zajętych przez drużyny MDP chłopców w kolejności od I do XX:
I. OSP Kniewo
II. OSP Gniewino
III. OSP Linia
IV. OSP Gościcino I
V. OSP Bożepole
VI. OSP Nadole
VII. OSP Rumia
VIII. OSP Kopalino
IX. OSP Luzino
X. OSP Sasino
XI. OSP Bolszewo
XII. OSP Łęczyce
XIII. OSP Kaczkowo
XIV. OSP Kielno
XV. OSP Strzepcz
XVI. OSP Gościcino II
XVII. OSP Kostkowo
XVIII. OSP Orle
XIX. OSP Gniewowo
XX. OSP Lewino.
Drużyny chłopięce i dziewczęce zajmujące miejsca od I do III otrzymały puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe, którymi były odtwarzacze MP3, namioty i materace, pozostałe drużyny dyplomy i drobne upominki. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie i zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie.
Następne zawody dla MDP odbędą sie za 2 lata.


23-05-2008
W dn. 21.05.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyły się obchody powiatowych uroczystości "Dnia Strażaka". Na uroczystość przybyli goście: Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP, bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, radni powiatowi, Komendanci PSP z Gdyni i Pucka, Prezydent Miasta Wejherowo , burmistrzowie miast i wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do KSRG oraz jednostek OSP spoza systemu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, komendanci i szefowie powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz emerytowani funkcjonariusze PSP. W trakcie uroczystości wręczono szereg wyróżnień, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki "Zasłużony dla Ochrony Ppoż" kpt. Mirosław Józefowicz i st.ogn. Wiesław Lehmann.
- Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dh Jerzy Groth z OSP w Bolszewie.
- Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. pomorskiego nadało medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa": dh Kamil Jeliński z OSP w Lini, dh Henryk Domaros
z OSP w Kopalinie, bryg. Piotr Ściebura,
Srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" : dh Grzegorz Gaszta z OSP w Wejherowie,dh Romuald Kreft z OSP w Choczewie, sekc. Piotr Rank, mł.kpt. Marek Lniski, dh Zbigniew Pokryfka z OSP w Przetoczynie, dh Piotr Marszał z OSP w Luzinie, dh Alicja Hinz z OSP w Luzinie,
Brązowy medal "Za zasługi dla Pożarnictwa": dh Halina Bach z OSP w Bolszewie,Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo, dh Przemysław Rohraff z OSP w Luzinie, dh Wacław Seweryn z OSP w Kopalinie, dh Piotr Labudda z OSP w Kniewie.
- Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie nadało odznakę "Strażak Wzorowy" dh Mariusz Billot z OSP w Redzie,
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał nagrodę pieniężną st.ogn. Wiesław Lehmann
- Komendant Główny PSP nadał dyplom okolicznościowy st.kpt. Jarosław Szreder,
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień starszego kapitana kpt. Stanisław Baranowski i kpt. Jan Domski,
- Komendant Główny PSP nadał wyższe stopnie aspiranckie: starszego aspiranta asp. Piotr Arendt, asp. Jarosław Dargacz, asp. Zenon Frankowski
stopnie aspiranta - mł.asp. Bogusław Browarczyk, mł.asp. Stanisław Brzozowski, mł.asp. Marek Ruc, mł.asp. Piotr Ryta,
- Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadał stopień ogniomistrza mł.ogn. Janusz Słowy,
- Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie nadał stopnie starszego strażaka str. Filip Bulczak, str. Dariusz Hennig, str. Paweł Jaskólski, str. Ryszard Stenka, str. Łukasz Szreder, str. Łukasz Szymański.
- Starosta Wejherowski, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wyróżnili okolicznościowymi dyplomami strażaków - ochotników: dh StanisławBrzozowski z OSP w Gościcinie, dh Mariusz Billot z OSP w Redzie, dh Stanisław Ruszkowski z OSP w Lini, dh Tadeusz Banzemer z OSP w Bolszewie, dh Jerzy Groth z OSP w Bolszewie,
- Starosta Wejherowski, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uznali za najlepsze jednostki OSP w roku 2007 OSP w Choczewie i OSP w Bożympolu, prezesom wyróżnionych jednostek wręczono okolicznościowe dyplomy.


15-05-2008
W dn. 13.05.2008 w Porcie Handlowym "Auchan" w Rumi tut. komenda zorganizowała następne w tym roku ćwiczenia dla części podmiotów włączonych do Krajowego Systemu  Ratowniczo - Gaśniczego na obszarze powiatu. Ćwiczenia miały na celu m.in. praktyczne sprawdzenie możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu jednostek, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności  dowódców w dokonywaniu oceny sytuacji oraz wypracowywaniu decyzji, doskonalenie współpracy i współdziałania z podmiotami  włączonymi do KSRG, sprawdzenie systemów pożarowych znajdujących sie w obiekcie, sprawdzenie warunków oraz przeprowadzenie ewakuacji pracowników i klientów, doskonalenie obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek, zapoznanie ćwiczących z terenem  i obiektami zlokalizowanymi na terenie prowadzonych ćwiczeń, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie podczas prowadzonych działań znajomości stosowania przepisów BHP.
W ćwiczeniach udział wzięła komisja złożona z funkcjonariuszy tut. komendy, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie do oceny ćwiczeń , 2 samochody pożarnicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi, samochód pożarniczy z JRG nr 1 w Wejherowie, a także samochody pożarnicze z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Redzie, Wejherowie, Gościcinie i Bolszewie oraz Policja, Straż Miejska w Rumi i Pogotowie Ratunkowe. W trakcie ćwiczeń sztucznie zadymiono wybrane pomieszczenia oraz uruchomiono istniejące  w obiekcie systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także przeprowadzono ewakuację pracowników i klientów. Za powstałe utrudnienia w trakcie ćwiczeń dla klientów przepraszamy, niestety były one niezbędne by w pełni sprawdzić czy w obiekcie zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego.                

14-05-2008
W dn. 9.05.2008 w Gdańsku odbyły się Ogólnopolskie obchody "Dnia strażaka". W uroczystościach tych oprócz przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, zaproszonych gości - brała także udział delegacja tut. komendy i reprezentanci strażaków - ochotników z terenu naszego powiatu. Uroczystości rozpoczęły się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, gdzie Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku bryg. Andrzej Rószkowski w obecności nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego PSP wręczył nagrody finansowe dla funkcjonariuszy z komend PSP z terenu województwa. Następnie uczestnicy uroczystości udali sie do Bazyliki Mariackiej, w której uroczystą Mszę Św. koncelebrował ks.arcybiskup Sławoj Leszek - Głódź - Metropolita Gdański. Po mszy św. uczestnicy uroczystości kolumną marszową ulicami Gdańska udali się na ul. Długi Targ, gdzie nastąpiła uroczysta chwila wręczenia sztandarów dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. Z tej okazji wręczono także okolicznościowe dzwony Komendantom Powiatowym i Miejskim PSP z terenu województwa. Po tej części uroczystości udano się do Dworu Artusa, w którym nastąpiło wręczenie przez nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń i medali.
Z naszej komendy awansowani zostali: na stopień starszego kapitana - kpt. Andrzej Bornowski, na stopień młodszego kapitana - mł.asp. Marek Lniski, a zaszczytnym odznaczeniem tj. "Złotym Znakiem Związku OSP" wyróżniony został dh Jan Schulz - Prezes OSP w Luzinie.

14-05-2008

W dn. 5.05.2008 z inicjatywy ks. Dziekana Tadeusza Reszka odbyło się w Parafii pw. Trójcy Św. w Wejherowie spotkanie strażaków z okazji trwających obchodów "Dnia Strażaka".
W spotkaniu uczestniczyli: st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, bryg. Piotr Ściebura - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i asp. Zenon Frankowski - rzecznik prasowy. W trakcie spotkania ks. Dziekan złożył życzenia wszystkim strażakom i ich rodzinom oraz przekazał cenne upominki - albumowe wydanie książki "Kościoły Archidiecezji Gdańskiej".

04-04-2008
W dniu 4.04.2008 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. Eliminacje zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i tut. Komendę. Po przeprowadzonej części teoretycznej eliminacji w formie testu dla 3 grup wiekowych wyłoniono zwycięzców w każdej grupie, którymi są:

I grupa wiekowa 10 - 13 lat

I miejsce - Brygida Lange
II miejsce - Krzysztof Furman
III miejsce - Jarosław Januszkiewicz
II grupa wiekowa 14 - 16 lat
I miejsce - Monika Baranowska
II miejsce - Paweł Bianga
III miejsce - Sylwia Szmidtka

III grupa wiekowa 17 - 19 lat
I miejsce - Martyna Krause
II miejsce - Bartłomiej Krampikowski
III miejsce - Sebastian Wicki

Nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców oraz upominki i nagrody dla pozostałych uczestników eliminacji wręczali:
- Pan Dariusz Kuczmarski - Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego
- dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie
- bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie.
Zdobywcy I miejsc w kategoriach wiekowych uczestniczyć będą w eliminacjach turnieju na szczeblu wojewódzkim.
Sponsorem głównym nagród jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie.


01-04-2008
W dniu 29.03.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej przeprowadzono egzamin na kursie podstawowym szeregowych OSP część II, które stanowiło kontynuację odbytego w ubiegłym roku szkolenia podstawowego OSP część I. Do egzaminu przystąpiło 24 strażaków - ochotników, którzy pozytywnie zaliczyli jego część teoretyczną i praktyczną. Łączne oceny bardzo dobre
( 5 ) z egzaminu otrzymali strażacy:

1/ dh Paweł Miotk - OSP Linia
2/ dh Szymon Schmidtke - OSP Linia
3/ dh Piotr Kwiatkowski - OSP Bożepole
4/ dh Krzysztof Grochocki - OSP Kielno
5/ dh Wojciech Daleki - OSP Kielno
6/ dh Sławomir Nowicki - OSP Częstkowo
7/ dh Dorota Banowska - OSP Reda
8/ dh Bartosz Mateuszuk - OSP Bolszewo
Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:
przewodniczący - kpt. Stanisław Baranowski
członkowie - kpt. Andrzej Bornowski
- st.asp. Maciej Kuczera
- asp. Zenon Frankowski
- mł.asp. Stanisław Brzozowski
przy pomocy doświadczonych funkcjonariuszy II zmiany służbowej pełniącej służbę w tym dniu.

20-03-2008
W dniach 15,16 marca 2008 r., w Zwartowie, odbyła się narada szkoleniowa "Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejheroskim". W naradzie wzięli udział Prezesi i Naczelnicy jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Prezesi pozostałych jednostek typu "S". Wśród zaproszonych gości byli przedstawicie władz samorządowych oraz Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego -mł. bryg. mgr inż. Waldemar Miłejko. Wice Starosta powiatu wejherowskiego Grzegorz Gaszta.


09-12-2007
W dniu 19.12.2007 r. o godz. 12.00 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyła się uroczystość przekazania strażakom specjalistycznego sprzętu pożarniczego - zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego "Holmatro" oraz 2 kompletów ubrań żaroodpornych. Sprzęt zakupiony został ze środków finansowych Powiatowych Władz Samorządowych, Władz Samorządowych Miasta Rumia i Skarbu Państwa.

Sprzęt w obecności st. kpt. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie - został przekazany st. kpt. Jarosławowi Szrederowi - Dowódcy JRG nr 2 w Rumi.
Ofiarodawcy:
1.Józef Reszke - Starosta Powiatowy w Wejherowie
2.Witold Reclaf - Przewodniczący Rady Miasta w Rumi

3.Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta w Rumi
4.Eugeniusz Zwara - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta w Rumi.
Łączny koszt zakupu sprzętu wyniósł: 106,5 tys. zł, z czego kwotę 59,5 tys. zł przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 30 tys. zł Urząd Miasta w Rumi i 17 tys. zł Skarb Państwa.

Aktualności: 1...39404142434445...48