27-07-2009
W dn. 18.07.2009 tut. komenda zorganizowała ćwiczenia i szkolenia dla wyznaczonych jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz dla jednostek OSP spoza systemu. Zgodnie z Rozkazem nr 2/09 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie w dn. 18.07.2009 przeprowadzono ćwiczenia, inspekcję gotowości operacyjnej i szkolenie doskonalące  na obiektach i terenach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu. Celem ćwiczeń m.in. było: kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w dokonywaniu oceny sytuacji, współpraca z podmiotami KSRG i spoza systemu, doskonalenie obsługi sprzętu, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej sprawdzenie znajomości przepisów BHP, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla jednostek OSP.
               W ćwiczeniach udział wzięły wydziały tut. komendy: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 w Wejherowie i Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Rumi, jednostki OSP włączone do KSRG tj. Linia, Strzepcz, Luzino, Szemud, Gościcino, Łęczyce, Bolszewo i spoza systemu tj. Lewino, a także  Wojskowa Straż Pożarna z Ośrodka Szkolenia Poligonowego MW w Strzepczu.
    

27-07-2009
W dn. 17.07.2009 przedstawiciel tut. komendy st.asp. Zenon Frankowski  - rzecznik prasowy  został wyznaczony do składu Komisji egzaminacyjnej na zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie obozie szkoleniowo - wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP z terenu gminy Gniewino. Egzamin przebiegł sprawnie, należy podkreślić duże zdyscyplinowanie młodzieży i karność, a także posiadane umiejętności pożarnicze oraz musztrę. W skład komisji egzaminacyjnej weszli także funkcjonariusze Strażnicy Straży Granicznej w Łebie i Posterunku Policji w Gniewinie, pracownik wydziału zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz strażacy - ochotnicy z jednostek OSP gminy Gniewino.
         Gratulujemy organizatorom dobrego pomysłu na letni wypoczynek młodzieży połączony z nabywaniem umiejętności pożarniczych.        

20-07-2009

Poradnik dla każdego!!

Jak bezpiecznie przeżyć burzę

Burze. Występują na całym świecie. Jedne są mniej, inne - bardziej gwałtowne. Ale wszystkie równie niebezpieczne. Ludzie często nie wiedzą lub zapominają o tym, jak mają zachować się w czasie burzy. Oto mały poradnik, co należy robić.

Zdjęcie chmury burzowej wykonane w Holandii w 2004 roku. / Fot. wikipedia.pl / Wikimedia Commons (http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Rolling-thunder-cloud.jpg)

Od dawien dawna budziły one w ludziach strach. Właśnie... budziły. Dziś już, niestety, coraz mniej osób boi się burzy. Moim zdaniem to błąd, za który niejednokrotnie przychodzi nam zapłacić życiem lub zdrowiem. Brak strachu uśpił czujność, rozwagę, zdrowy rozsądek. Dawniej (tak jest nadal np. u mojej babci) ludzie podczas burzy zapalali gromnicę, symbol Boga, który broni domu przed niebezpieczeństwem. Świeca płonęła, a rodzina modliła się o bezpieczne przeżycie nawałnicy. Dziś, podczas burzy patrzy się przez okno i podziwia spektakl natury albo po prostu ogląda telewizję lub siedzi przy komputerze. Na pewno nie wszyscy, ale wielu gorzko pożałuje tak lekkomyślnej postawy wobec zagrożenia, jakim jest burza. Niestety, wtedy będzie już po fakcie. Mądry Polak po szkodzie.

Jak uchronić się przed burzą w domu?

Potężna chmura burzowa typu Cumulonimbus / Fot. wikipedia.pl / public domain

Sytuacja bardzo częsta: siedzimy wygodnie w fotelu i oglądamy telewizję, aż tu nagle z oddali słyszymy pomruki. Spoglądamy w okno, na horyzoncie robi się coraz ciemniej - to pierwsze sygnały nadchodzącej burzy. Bardzo często jednak lekceważymy je, bierzemy z powrotem do ręki pilot i przeglądamy kolejne kanały telewizyjne. Jaka powinna być prawidłowa reakcja? Otóż owszem, można znów usiąść w fotelu i oglądać TV, ale pomruki, które słyszeliśmy, powinny wzmóc naszą czujność. Jeżeli grzmoty odległych jeszcze wyładowań atmosferycznych zaczną się nasilać, należy powziąć pierwsze działania, zmierzające do zabezpieczenia dobytku przed zniszczeniem.

Podstawa to usunąć bądź zabezpieczyć na tarasach i balkonach przedmioty, które mógłby porwać wiatr. Jest to bardzo istotne, gdyż taka fruwająca doniczka może stanowić poważne zagrożenie. Gdy burza będzie już na tyle blisko, że zyskamy pewność, iż nas nie ominie, powinniśmy pozamykać wszystkie okna i drzwi. Pozwoli to zapobiec dewastacji wnętrza mieszkania przez szalejący wiatr. Gdy wykonamy powyższe czynności, nie należy znów siadać w wygodnym fotelu i wlepiać oczy w telewizor, ale wszystkie urządzenia elektryczne wyłączyć z sieci energetycznej. Tym sposobem uchronimy nasz sprzęt przed ewentualnym uderzeniem pioruna w sieć napowietrzną bądź stację transformatorową. Nie wolno zapomnieć o odłączeniu od telewizora np. anteny satelitarnej.

Potężne chmury burzowe nad Brzylią widoczne z kosmosu. Proszę zwrócić uwagę na ich kształt i wielkość. / Fot. wikipedia.pl / public domain

Nie polecam patrzenia w okno i podziwiania burzy. Wystarczy bowiem, że gdzieś w pobliżu dojdzie do wyładowania atmosferycznego, np. piorun uderzy w sąsiedni budynek i możemy stracić wzrok.

Gdy burza zaskoczy nas w podróży bądź terenie nie górzystym

W czasie burzy, kiedy jedziemy samochodem, najlepiej jest zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, z dala od drzew, rusztowań, reklam, stalowych konstrukcji oraz słupów energetycznych. Gdy jesteśmy w szczerym polu i zaskoczy nas tam burza, to oczywiście nigdzie nie uciekamy ani tym bardziej nie chowamy się pod pojedynczymi drzewami. Należy wtedy przykucnąć, ale nie siadać na ziemi (chyba że masz np. plecak, na którym możesz usiąść - może on stanowić dobrą izolację) ani tym bardziej kłaść się.

Burza w górach


Chmury typu Cirrus / Fot. Piotr Bogdanowicz

Symptomy zwiastujące w górach pogorszenie pogody to m.in. czerwony wschód słońca, szybko od północnego lub południowego zachodu napływające cirrusy i w końcu jednolity front chmur. Oto kardynalne zasady, których trzeba przestrzegać, gdy zostaniemy zaskoczeni przez burzę w górach.

Aby uchronić się przed skutkami bezpośredniego rażenia piorunem i niebezpieczeństwem prądów biegnących po powierzchni, w razie zaskoczenia nawałnicą trzeba jak najszybciej opuścić szczyt, grań lub punkt wystający ponad otoczenie. Należy siąść ze złożonymi razem i podciągniętymi pod siebie stopami np. na plecaku (izolacja); absolutnie nie wolno opierać się plecami lub głową o ścianę. Należy wybrać takie miejsce, które odległe jest o co najmniej metr od skały, której szczyt winien być co najmniej 5 lub 10 razy wyższy od naszej skulonej postaci.

Niejednokrotnie zdarza się, że turyści znajdują "schronienie" w małych grotach i przewieszkach, jak również w płytkich zagłębieniach, które mimo wszystko nie dają ochrony. Stojąc np. u wejścia do groty, możemy stać się niejako pomostem, który właśnie wybierze sobie prąd. Odległość między sufitem groty, a naszą głową, winna wynosić co najmniej 3 metry, a odległość ciała od ściany jeden metr.

Widać tutaj ogromny wał burzowy / Fot. wikipedia.pl / public domainGdy zostaniemy zaskoczeni burzą podczas schodzenia po linie, należy robić to nadal, ale dotykając ściany złożonymi razem stopami co wyeliminuje tzw. "napięcie krokowe". Absolutnie nie wolno odrzucać od siebie czekana ani haków, które mogą nam się przecież przydać! Metal jako taki nie przyciąga piorunów, a opór drzewca czekana jest 100 do 500 razy większy niż ciała ludzkiego.
Należy odejść od wszelkich zbiorników wodnych, gdyż woda, jak wiemy, jest doskonałym przewodnikiem elektryczności.
Zarówno w górach jak i na bardziej równinnym terenie podczas burzy powinniśmy wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne takie jak komórki czy odtwarzacze mp3. Co najbardziej istotne, należy działać szybko, ale z rozwagą i bez paniki!
Wyładowanie atmosferyczne / Fot. wikipedia.pl / public domain

Ciekawostka o piorunach


Jeżeli mamy w plecaku metalowe części ekwipunku (na przykład czekany) i zaczynają one bardzo głośno dzwonić, a włosy na głowie "stają dęba", to znaczy, że gdzieś blisko uderzy za chwilę piorun. To samo dotyczy miejsc równinnych. Mamy kilka sekund i albo uderzy w nas, albo obok...

                                     .                                       .....materiały na podstawie stron WWW


02-07-2009

 W związku z inauguracją akcji Wojewody Pomorskiego dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy, a szczególnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i JRG nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.          


broszura do pobrania

30-06-2009
W dn. 26 i 27.06.2009 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyło się następne szkolenie strażaków - ochotników z zakresu kierowania ruchem drogowym w trakcie działań ratowniczych. Szkolenie prowadzili wykładowcy - funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, nadzór dydaktyczny sprawował Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. W szkoleniu udział wzięli strażacy z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i ukończyło je 35 strażaków. Tut. komenda planuje zorganizowanie w terminie póżniejszym następnych szkoleń tego typu.    

30-06-2009
W dn. 30.06.2009 w tut. komendzie odbyło się pożegnanie przechodzącego w stan spoczynku asp. Marka Ruc - Dowódcy sekcji, którzy służbę w pożarnictwie zaczął w 1985r. Pierwsze szlify pożarnicze zdobywał w Zawodowej Straży Pożarnej zabezpieczającej budowę Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu, by znależć się w szeregach Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Do chwili obecnej wykonywał szereg odpowiedzialnych zadań na stanowiskach dowódczych w podziale bojowym, ostatnio w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1
w Wejherowie. W trakcie uroczystości pożegania st.kpt. Andrzej Papke  - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy podziękował asp. Markowi Ruc za długoletnią, ofiarną i pełną zaangażowania służbę oraz narażanie zdrowia i życia dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego. Życząc spokoju na zasłużonej emeryturze, dużo zdrowia i jak najmniej stresów Komendant Powiatowy PSP stwierdził także, że ma nadzieję, iż asp. Marek Ruc będzie nadal wykorzystywał posiadane kwalifilkacje zawodowe i doświadczenie w społecznej służbie w ochronie przeciwpożarowej.

       ...Życzymy Tobie Marku wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia.... 

30-06-2009
W dniach 21 czerwca do 28 czerwca zorganizowana została po raz pierwszy przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność przy KP PSP w Wejherowie wycieczka rodzinna  dla strażaków. Bazą noclegową był pięknie położony Karpacz. Program wycieczki zapewnił uczestnikom ogrom wrażeń związanych z zwiedzaniem zabytków dolnego śląska jak i  wybranych miejsc w Czechach. Do największych atrakcji można zaliczyć:
 •   Zwiedzenie Pragi
 •   Wycieczka po skalnym mieście w Czechach - Teplicko-Adrszpaskie Skały
 •   Zwiedzanie ogrodu Zoologicznego w Czachach - Dvůr Králové ZOO
 •   Sztolnia w Kowarach - niegdyś miejsce wydobywania uranu
 •   Park miniatur zabytków dolnego Śląska
 •   Zamek w Książu - trzeci co do wielkości zamek w Polsce
 •   Palmiarnia w Książu
 •   Zamek Bolków
 •   Wejście na Śnieżkę
 •   Parada zabytkowych pojazdów pożarniczych w Karpaczu
Niezapomniane chwile zostały uwiecznione na ponad 1500 zdjęć. Z historią zapoznawali nas przewodnicy, którzy dotrzymywali nam towarzystwa w Pradze, Skalnym Mieście (Teplicko-Adrszpaskie Skały) , Zamku Książ oraz Palmiarni. Zapraszamy do galerii gdzie można zobaczyć wybrane zdjęcia z wycieczki.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w KPPSP w Wejherowie składa serdeczne podziękowanie Kol. Andrzejowi Bornowskiemu  za inicjatywę, pomysł i organizację wycieczki, pierwszej w historii tut. komendy, tak udanej i dostarczającej wielu niezapomnianych przeżyć dla jej uczestników.  Mamy nadzieję, że uda się zorganizować podobny wyjazd w roku przyszłym. Dziękujemy także wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wycieczki.    

  Zenon Frankowski - Wiceprzewodniczący KZ


24-06-2009
W dn. 22.06.2009 st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uczestniczył w uroczystości  nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Zbigniew Sosnowski  Podsekretarz Stanu w MSWiA, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP,  Roman Zaborowski - Wojewoda Pomorski, bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, a także wiele innych znamienitych osób. Dokonano także otwarcia nowej strażnicy stanowiącej siedzibę Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej. Budowa nowej strażnicy trwała aż 9 lat, co wydaje się okresem bardzo długim w porównaniu z  trwającą dwa lata budową strażnicy dla JRG nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej, która jest obiektem większym od strażnicy KPPSP w Nowym Dworze Gdańskim. Chyba szczęście nam sprzyja...  Gratulujemy kolegom i koleżankom pełniącym służbę w KPPSP Nowy Dwór Gdański nowego, dobrze  wyposażonego obiektu, który pozwoli w pełni profesjonalnie wykonywać zadania służbowe.
Życzymy wszystkim strażakom dalszych sukcesów w służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

17-06-2009
W dniu 10.06.2009r w Bytowie odbyły się III Mistrzostwa województwa Pomorskiego w sporcie pożarniczym. Nasza reprezentacja zajęła nieoficjalnie 6 miejsce na 17 startujących drużyn. Skład drużyn w rozbiciu na poszczególne konkurencje przedstawiał się następująco:
 • Ćwiczenie bojowe:
 1. asp.Szturgulewski Mariusz
 2. st.str. Szreder Łukasz
 3. sekc.Kamiński Marek
 4. str.Lesner Dariusz
 5. mł.kpt.Konkol Marek
 6. sekc.Wojciechowski Karol
 7. st.str.Leśnik Radosław
 • 100 metrowy tor przeszkód
 1. asp.Szturgulewski Mariusz
 2. str.Lesner Dariusz
 3. sekc.Kamiński Marek
 4. mł.kpt.Konkol Marek
 5. st.str.Leśnik Radosław
 6. sekc.Kaczmarek Łukasz
Drużynę do zawodów przygotowywał trener asp.Leszek Zelewski pod kierownictwem st.kpt. Jarosława Szredera

....gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

05-06-2009

                              Dzień Strażaka 2009

 

W dniu 29.05.2009 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyły się uroczystości obchodów powiatowych "Dnia Strażaka", w trakcie których nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. Komendy i strażakom - ochotnikom z jednostek OSP z terenu powiatu. Ponadto w trakcie uroczystości przekazano do tut. Komendy i poświęcono nowy samochód ciężki - podnośnik hydrauliczny o wysięgu 40 m "Volvo" i dwa lekkie samochody ratowniczo - rozpoznawcze "Nissan Pickup". Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP, bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Starosta i Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego, członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, Ks. Dziekan Tadeusz Reszka, Komendanci PSP z Gdyni i Pucka, Prezydent Miasta Wejherowo, Burmistrz Miasta Rumia, wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do KSRG i jednostek spoza systemu,  członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, komendanci i szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży. Uroczystości prowadzonej zgodnie z ceremoniałem pożarniczym przewodził st.kpt. Andrzej Papke -Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.

Wcześniej w  dniu 5.05.2009 w trakcie uroczystości obchodów wojewódzkich - Dnia Strażaka  - wyróżniono strażaków tut. Komendy:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki  "Za Zasługi dla Ochrony Ppoż."

- kpt. Mirosław Józefowicz

- asp.sztab. Piotr Kliński

- st.asp. Maciej Kuczera

- asp. Piotr Arendt

- st.ogn. Wiesław Proń

- mł.ogn. Stanisław Żywicki    

Komendant Główny PSP wyróżnił okolicznościowym dyplomem:

            - st.ogn. Józef Pokrywka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe - starszego kapitana:

            - kpt. Tomasz Kołakowski

            - kpt. Leszek Wittbrodt.

W dn. 29.05.2009 wyróżniono strażaków - Prezydium zarządu Głównego ZOSP RP i Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku przyznało medale:

- dh Teofil Draws - Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

- dh Zygmunt Labuda - złoty znak Związku OSP

- dh Jan Szwaba - złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

- dh Grzegorz Gaszta - srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

- dh Przemysław Pallubicki "srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"- dh Jacek Michałowski - srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

- dh Waldemar Lewandowski - srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

- dh Karol Szymański - srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

- dh Krystian Drywa -  brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

   Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów  -  stopień aspiranta:

- mł.asp. Zbigniew Dorawa

- mł.asp. Franciszek Furman

- mł.asp. Jerzy Sawoniuk

- mł.asp. Mariusz Szturgulewski.

Pomorski Komendant Wojewódzki PSP rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów - ogniomistrza:

- mł.ogn. Wojciech Miler

- mł.ogn. Stanisław Żywicki

- mł.ogn. Szymon Błażejczak

- mł.ogn. Roman Drywa

- mł.ogn. Sławomir Drewniak

- mł.ogn. Roman Hallmann 

młodszego ogniomistrza:

- st.sekc. Karol Cybulski

- st.sekc. Sławomir Kowalski     

starszego sekcyjnego:

- sekc. Rafał Maszota

- sekc. Daniel Ruszewski

Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych - starszego strażaka:

- str. Radosław Leśnik

- str. Wojciech Brzeski

- str. Dawid Kwiatkowski

Komendant Główny PSP i Pomorski Komendant Wojewódzki PSP przyznali nagrody okolicznościowe wyróżniającym się strażakom tut. Komendy:

- mł.kpt. Waldemar Lewandowski

- st.kpt. Andrzej Papke

- bryg. Piotr Ściebura

- st.asp. Jarosław Dargacz

- st.ogn. Ireneusz Kosiróg 

Starosta powiatu Wejherowskiego przyznał nagrody okolicznościowe wyróżniającym się strażakom tut. Komendy:

- bryg. Piotr Ściebura

- st.kpt. Stanisław Baranowski

- st.kpt. Leszek Witbrodt

- st.kpt. Tomasz Kołakowski

- kpt. Mirosław Józefowicz

- st.asp. Ryszard Szczepański

- asp. Bogusław Browarczyk

- st.ogn. Jarosław Górski

- st.ogn. Andrzej Gruba

- ogn. Stanisław Żywicki

Starosta Powiatu Wejherowskiego na wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie wyróżnił za profesjonalizm w działaniach ratowniczych w roku 2008 jednostki OSP;

- OSP Zbychowo

- OSP Kostkowo

Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie wyróżnili czterech strażaków - ochotników za działalność w roku 2008:

- dh Jan Schulz

- dh Krzysztof Cudnik

- dh Jerzy Szymański

- dh Wiesław Kornacki

Komendant Powiatowy PSP wręczył okolicznościowe upominki osobom, które przyczyniły się do pozyskania i zakupienia samochodów pożarniczych:

- bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

- Józef Reszke - Starosta Powiatu Wejherowskiego

-  Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo

- Witold Reclaf - Przewodniczący Rady Miasta w Rumi

- Elżbieta Rogala -Kończak - Burmistrz Miasta  Rumia

- Grzegorz Gaszta -Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego

- Stanisław Wicki - Członek Zarządu Powiatu

- Dariusz Kaczmarski - Członek Zarządu Powiatu

- Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP

- Ks. Dziekan Tadeusz Reszka

Dane taktyczno - techniczne nowych samochodów pożarniczych: 

1/ samochód ciężki  - podnośnik hydrauliczny PMT 40 o wysięgu 40m "Volvo" do prowadzenia akcji gaśniczych, ratowniczych i obserwacyjnych, masa 22.200 kg,  liczba miejsc - 3, moc silnika 300kW, długość- 11,60 m, szerokość - 2,50 m, wysokość - 3,50 m, wysięgnik z koszem ratowniczym o udźwigu 365 kg z działkiem wodnym do podłączenia prądownicy wodnej  i podania prądu gaśniczego wody lub piany gaśniczej o wydajności 1600 l/min, specjalna odkładana kładka przeznaczona do wchodzenia z okien i balkonów, urządzenie do porozumiewania się między operatorem i załogą kosza ratowniczego, kosz przystosowany do mocowania rękawa ewakuacyjnego, lampa szperacz w koszu, gniazdo 220V do podłączenia urządzeń elektrycznych np. najaśnic, wiatromierz, maksymalny wysięg poziomy - 21m, maksymalny czas sprawiania -187 s,  podest roboczy wyposażony w stelaż i nosze ratownicze z możliwością montowania na koszu i przewożenia w skrytce zabudowy dla noszy, instalacja zraszaczowa pod podłogą podestu ruchomego, wzdłuż wysięgnika poprowadzony pion wodny zapewniający dostarczenie wody pod odpowiednim ciśnieniem do działka wodno - pianowego na koszu,   producent - Firma "Bumar" w Koszalinie. Koszt pojazdu - 1.590 tyś zł, w tym z KWPSP w Gdańsku 949 tyś zł, miasto Wejherowo - 250 tyś zł, Starostwo Powiatowe - 150 tyś zł, miasto Rumia -100 tyś zł, tut. Komenda - 91 tyś zł.

2/  dwa samochody lekkie ratowniczo - rozpoznawcze z napędem terenowym 4x4   - Nissan - pickup , podwójna kabina ze skrzynią ładunkową, 4 drzwiowy, 5 osobowy, silnik o poj. 2,5 l z turbodoładowaniem, ABS, wspomaganie kierownicy, hak holowniczy, przednie światła przeciwmgielne, wciągarka elektryczna na przednim zderzaku, wyprowadzone zasilanie elektryczne dla latarek strażackich, radiotelefonu oraz oświetlenia terenu akcji lampą typu "szperacz",  moc  133 KM, masa całkowita 2860 kg, maks. ładowność 1080 kg. Koszt pojazdów - 170 tyś zł, w tym 100 tyś zł miasto Rumia, 70 tyś zł KWPSP w Gdańsku.     


Aktualności: 1...39404142434445...52