15-06-2010
W godzinach nocnych w dniu dzisiejszym powrócił do miejsca stacjonowania tj. do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  na ulicy Tartacznej w Wejherowie pojazd GBA 2/24 Renault wraz z 6 osobową obsadą strażaków zadysponowany w dniu 04.06.2010 do działań przeciwpowodziowych.

14-06-2010
Zgodnie z wydaną dyspozycją nr.46/2010 Oficera Operacyjnego WSKR-u w dniu 13.06.2010r. nastąpiła podmiana pododdziału przeciwpowodziowego zaangażowanego w działa w Płocku i Sandomierzu. Dyżurny operacyjny  w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w tut. komendzie zadysponował  pojazd SLRr Nissan z następująca obsadą osobową: mł.kpt Marek Kąkol, st.ogn Ireneusz Kosiróg, st.ogn Krzysztof Chmura, st.str Mariusz Brzeski, st.str Patryk Matusiak, str Rafał Breza. Punkt koncentracji: KW PSP Gdańsk w dniu 13.06.2010r. o godzinie 7:30. Aktualne miejsce prowadzenia działań przeciwpowodziowych to okolice miasta Płock. Natomiast w dniu 13.06.2010r. w godzinach wieczornych do tut. Komendy powróciła  obsada 6  funkcjonariuszy  zadysponowanych  w dn. 04.06.2010 do działań przeciwpowodziowych w okolicach Sandomierza.

14-06-2010

W dniach 11 - 12.06.2010 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie zostało przeprowadzone drugie w tym roku szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu kierowania ruchem drogowym w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy pomocy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. W szkoleniu udział wzięło 31 strażaków z jednostek OSP głównie spoza  Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego z gminy Luzino, Gniewino, Łęczyce, Szemud i Linia.  

09-06-2010
W dn. 19.06.2010 o godz. 10.00 na stadionie Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" w Choczewie zostaną zorganizowane Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody te odbywają się w cyklu dwuletnim na przemian z Powiatowymi Zawodami Sportowo - Pożarniczymi jednostek OSP (mężczyźni i kobiety), które zostaną przeprowadzone w roku 2011. Organizatorem zawodów MDP jest tut. komenda, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choczewie. W zawodach wezmą udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców w wieku 12 - 15 lat z jednostek OSP z terenu powiatu,a przeprowadzone  one zostaną w oparciu o regulamin Zawodów Sportowo - Pożarniczych z 2006r. Tradycyjnie w skład  rywalizacji wchodzą dwie konkurencje pożarnicze: sztafeta 7x50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe na mokro. Aktualnie wstępnie do startu zgłoszono 36 drużyn reprezentujących jednostki OSP z terenu gmin naszego  powiatu.    Zapraszamy chętnych  kibiców do dopingowania startujących drużyn.  

07-06-2010
W związku z nadejściem drugiej fali powodziowej na południu Polski  Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku  wydało w dn. 04.06.2010 dyspozycję zadysponowania średniego samochodu pożarniczego GBA 2/24 Renault  z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie z obsadą 6 funkcjonariuszy do działań przeciwpowodziowych. Dyżurny operacyjny  w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w tut. komendzie zadysponował wskazany pojazd  z następująca obsadą osobową: asp. Piotr Ryta, mł.ogn. Piotr Jędruch, st.str. Marcin Szypelt, st.sekc. Rafał Maszota, sekc. Łukasz Szymański , str. Karol Rumpca. Czas i miejsce koncentracji: niezwłocznie, Ośrodek Szkolenia PSP w Pionkach pow. radomski. Aktualne miejsce prowadzenia działań przeciwpowodziowych: okolice Sandomierza, miejscowości Lipsko - Pawłowice.  Od chwili powstania zagrożenia powodziowego jest to już trzecia tura zadysponowanych na południe kraju sił i środków  tut. komendy.  

02-06-2010
W dn. 02.06.2010 z działań przeciwpowodziowych powrócili do tut. komendy strażacy  zadysponowani w dn. 24.05.2010 do zabezpieczenia wałów nad rzeką Wisłą na terenach gmin woj. pomorskiego. Tym samym zakończył się do chwili obecnej okres, gdy siły i środki tut. komendy zostały zadysponowane do udziału w akcjach przeciwpowodziowych, począwszy od dn. 18.05.2010 na tereny okolic Sandomierza. Niemniej w dn. 01.06.2010 do tut. komendy wpłynęło polecenie z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, iż w związku z przewidywanymi w najbliższych dniach ciągłymi opadami deszczu z lokalnymi burzami, szczególnie na terenie południowej Polski należy dokonać przeglądu sprzętu i odtworzyć wykorzystywany potencjał sprzętowy w celu przygotowania się do przyjęcia kolejnej fali powodziowej.    

31-05-2010
W dniach 28 - 29.05.2010 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie zostało przeprowadzone pierwsze w tym roku szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu kierowania ruchem drogowym w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy pomocy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. W szkoleniu udział wzięło 28 strażaków z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego oraz spoza systemu z gminy Wejherowo i Choczewo. W dn. 11 - 12.06.2010 tut. komenda zaplanowała przeprowadzenie następnego szkolenia strażaków OSP z tego zakresu, w którym udział wezmą strażacy OSP z terenów pozostałych gmin powiatu wejherowskiego. 

26-05-2010

 W związku z trwającą powodzią oraz zbliżającym się sezonem letniego wypoczynku podajemy  zasady bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie:

 NIE WCHODZIĆ DO WODY W MIEJSCACH GDZIE JEST WIDOCZNY ZAKAZ KĄPIELI ORAZ MIEJSCACH NIESTRZEŻONYCH - STWARZA TO SYTUACJĘ PODWYŻSZONEGO RYZYKA UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA.

1/. Nagłe wpadniecie do wody jest bardzo niebezpieczne - człowiek pod wpływem nagłego bodźca termicznego - zimna,  wykonuje odruchowy , głęboki wdech - można sprawdzić na sobie  wchodząc pod zimny prysznic - jeżeli ten wdech wykona po zanurzeniu,  pod wodą  - może utonąć !!!!!!

2/. Jeżeli jednak zdarzy się nagłe wpadnięcie do wody - należy starać się zatkać ręką usta i nos - aby "przełamać" odruch i uchronić się od wciągnięcia wody do dróg oddechowych,

3/. Praktycznie każda osoba może utrzymać się na powierzchni wody nie wykonując ruchów pływackich - należy, będąc w wodzie - po nagłym wpadnięciu lub w przypadku konieczności odpoczynku położyć się na grzbiecie, maksymalnie wygiąć ciało do tyłu  ( jakby wykonując "mostek"), ręce skierować w kierunku kostek i stóp - w takiej pozycji otwory oddechowe ( usta i nos)  pozostają nad powierzchnią wody, a nogi jakby "sięgają" w stronę dna. Należy wykonywać, w miarę możności, szybkie wdechy, utrzymywać powietrze w płucach maksymalnie długo, aż do szybkiego wydechu i wdechu. Taka pozycja pozwala na odpoczynek, uspokojenie i wytrzymanie ew. bolesnego kurczu mięśni bez panicznych ruchów, które są śmiertelnie niebezpieczne,

Najlepiej zwrócić się przodem do fali (nogami do fali) - czując unoszenie i napływ fali nie wykonuje wdechu lub go przerywa - po chwili zorientuje się w rytmie fal i dostosuje rytm oddechowy.... Ta pozycja daje szansę, a nie gwarancję...

4/.Osoba tonąca ma odchyloną do tyłu głowę, otwarte oczy, otwarte usta, a rękami wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, "ptasie", okresowo może znikać i pojawiać się na powierzchni wody - NIE WOŁA POMOCY !!!! ( jest we władaniu odruchów mających na celu wykonanie wdechu). Dorosły w ten sposób walczy przez ok. 60 sekund, dziecko - ok. 20 - 30 sekund !!!!! Czasem dzieci sprawiają wrażenie jakby się beztrosko bawiły - nie krzyczą, to usypia czujność !! STAŁA obserwacja wszystkich kąpiących się to absolutna konieczność dla opiekunów i ratowników,

5/. Po wpadnięciu do wody w kamizelce asekuracyjnej należy, zwłaszcza w zimnej wodzie, przybrać pozycję "embrionalną":  kolana podciągnięte do klatki piersiowej, a dłonie osłaniające gardło - dla zmniejszenia powierzchni utraty ciepła,

6/.W przypadku kilku osób w kamizelkach należy się zgrupować w ścisły krąg dla zmniejszenie przepływu wody i utraty ciepła - woda stojąca przewodzi ciepło (wychładza) 25 razy szybciej, niż powietrze, woda bieżąca - do 250 razy !!!!!

 7/. W przypadku dostępnego dla rozbitków obiektu pływającego ( deska, skrzynka  itp) należy jak największą powierzchnią ciała wydostać się ponad powierzchnię wody - to zmniejsza ryzyko wychłodzenia (czasami  mimo subiektywnego odczucia, że w wodzie jest cieplej),

 8/. W przypadku wpadnięcia do wody o silnym prądzie, np. w czasie powodzi lub rzeki, nie należy "łapać się" elementów konstrukcyjnych, gałęzi, korzeni itp, o ile nie ma możliwości natychmiastowego wyjścia z wody. Oczekiwanie na pomoc w szybkim nurcie grozi śmiertelnym wychłodzeniem!!! Należy dać się znosić z prądem do momentu wypłycenia wody lub wyrzucenia na brzeg. 20 cm nurt może przewrócić dorosłego człowieka, rwący strumień powodziowy o głębokości powyżej kolan może stanowić śmiertelne zagrożenie! Nie należy przechodzić bez potrzeby przez zalaną ulicę, w razie konieczności rozważyć pozycję "na czworaka",

9/. W wodzie o temp. poniżej 22 st C, a więc prawie zawsze w Polsce, postępuje wychłodzenie poszkodowanego. Należy pamiętać, że w czasie ratowania poszkodowanego nie wolno oczekiwać ani domagać się od niego współpracy - wychłodzenie może zmniejszyć lub znieść zdolność do działań celowych, co powoduje np. puszczenie liny, drąga, bosaka, zaburzenia oddychania i orientacji,

10/. Po wpadnięciu do wody nie należy próbować zdejmowania ubrania. Większość tkanin po całkowitym namoknięciu ma pływalność zerową ( unosi się tuż  pod powierzchnia wody), a zawsze stanowi izolację termiczną. Nowoczesne tkaniny mogą tworzyć pęcherze powietrzne zwiększające pływalność i izolacje termiczną. Kalosze często, mając w nosach powietrze, zwiększają pływalność poszkodowanego,

11/. Każdy poszkodowany nieprzytomny lub po urazie głowy/kręgosłupa powinien być wydobywany z wody W POZYCJI POZIOMEJ ze stabilizacją kręgosłupa szyjnego, 

12/. Każdy poszkodowany zagrożony wychłodzeniem powinien być wydobywany z wody W POZYCJI POZIOMEJ,

13/ Po wydobyciu z wody osoby wychłodzonej zdejmujemy mokrą odzież, osuszamy ciało unikając tarcia i okrywamy kocem lub/i folią termoizolacyjną - ruchy poszkodowanego ograniczamy do minimum.


25-05-2010

   W dniu 24.05.2010 Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku wydało dyspozycję m.in. dla tut. Komendy o zadysponowaniu samochodu pożarniczego z obsadą do mobilizowanej kompanii gaśniczej w celu udania się na teren województwa pomorskiego w celu podjęcia działań przeciwpowodziowych.

W związku z tym tut. Komenda zadysponowała:
-  samochód pożarniczy SLRr Nissan Terano plus łódż z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie z następującą obsadą strażaków: asp. Zbigniew Dorawa, st.ogn. Zenon Kreft i  st.ogn. Adam Stromski.
Czas i miejsce koncentracji sił i środków z terenu woj. pomorskiego - Komenda Powiatowa PSP w Sztumie godz. 16.00.
Prawdopodobne miejsce prowadzenia działań ratowniczych - gminy w woj. pomorskim położone nad rzeką Wisłą.
Natomiast w dniu dzisiejszym w godzinach rannych do tut. Komendy powróciły dwa samochody gaśnicze z obsadą 12  funkcjonariuszy  zadysponowane  w dn. 18.05.2010 do działań przeciwpowodziowych w okolicach Sandomierza.
 

24-05-2010

         W dniu 20.05.2010 o godz. 11.00 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1
w Wejherowie ul. Tartaczna w cieniu trwającej tragedii powodzi na południu Polski odbyły się powiatowe obchody uroczystości "Dnia Strażaka", w trakcie których nastąpiła m.in. uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. Komendy i strażakom - ochotnikom z jednostek OSP z terenu powiatu. Na uroczystości zabrakło naszych 12 kolegów, którzy wraz ze zmobilizowanymi siłami  z innych komend PSP woj. pomorskiego udali się w okolice Sandomierza,  by walczyć z powodzią.  Na uroczystość przybyło szereg znamienitych gości m.in.: mł.bryg. Krzysztof Rogiński - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Bogdan Sokołek -  Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Kazimierza Plocke, Ks. Dziekan Tadeusz Reszka, Józef Reszke - Starosta Powiatu Wejherowskiego
i Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, Komendanci PSP z Gdyni, Pucka i Lęborka, Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo, Burmistrzowie Miast Reda i Rumia, Przewodniczący Rady Miasta w Rumi, wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży.

1/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki  "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" funkcjonariuszom:
- kpt. Waldemar Lewandowski
- asp. Stanisław Brzozowski
- asp. Jerzy Sawoniuk
- st.asp. Roman Wojtasiński
- st.ogn. Tomasz Keslinke
- st.ogn. Stanisław Zelewski
2/ Prezydent RP nadał srebrne medale "Za Długoletnią Służbę" funkcjonariuszom:
- mł.bryg. Jacek Nowak
- st.kpt. Jarosław Szreder
- asp. Jerzy Sawoniuk
3/ Komendant Główny PSP  wyróżnił okolicznościowym dyplomem funkcjonariusza:
- st.kpt. Leszek Witbrodt
4/ Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. pomorskiego nadało medale "Za zasługi dla Pożarnictwa" :

a) Złoty medal "Za zasługi dla Pożarnictwa"
  - dh Zbigniew Engelbrecht - OSP Częstkowo
  - dh Sławomir Miotk  - OSP Luzino
b) Srebrny medal Za zasługi dla Pożarnictwa
-  dh Waldemar Zabłotni  - OSP Choczewo
- dh Jarosław Szulc  - OSP Kostkowo
c) Brązowy medal Za zasługi dla Pożarnictwa
- dh Janusz Nadolski  - OSP Zbychowo 
- dh Rafał Lieder  - OSP Luzino 
5/ Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie nadało odznakę "Strażak Wzorowy":
- dh Dorota Banowska - OSP Reda
- dh Dariusz Gruba - OSP Orle
  6/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym  nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów :
 - na stopień młodszego brygadiera
  - st.kpt. Jacek Nowak

- na stopień kapitana
  - mł.kpt. Waldemar Lewandowski
 7/ Komendant Główny PSP  rozkazem personalnym nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów :
na stopień aspiranta sztabowego
- st.asp. Ryszard Szczepański
na stopień starszego aspiranta
- asp. Roman Wojtasiński
- asp. Leszek Zelewski
8/ Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku  rozkazem personalnym nadał funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów :
na stopień starszego ogniomistrza
- ogn. Zenon Kreft
- ogn. Piotr Krzesiak
- ogn. Adam Stromski
na stopień ogniomistrza
- mł.ogn. Dariusz Grubba
na stopień młodszego ogniomistrza
- st.sekc. Marcin Dettlaff
- st.sekc. Piotr Jędruch
na stopień starszego sekcyjnego
- sekc. Janusz Gessler
- sekc. Marcin Grabowski
- sekc. Marcin Karsznia
- sekc. Piotr Rank
- sekc. Karol Wojciechowski
- sekc. Karol Szymański
9/ Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie  rozkazem personalnym nadał funckjonariuszom wyższe stopnie stopnie służbowe w korpusie szeregowych
- starszego strażaka:
- str. Patryk Matusiak
- str. Radosław Zienke
- str. Mariusz Brzeski
10/ Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował na wyższe stanowiska służbowe wymienionych funkcjonariuszy:
 na stanowisko dowódcy zastępu
 - st.ogn. Krzysztof Chmura
 - st.sekc. Marcin Dettlaff
 - mł.ogn. Dariusz Grubba
 na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego
 - ogn. Roman Drywa
 - ogn. Zenon Kreft
 na stanowisko operatora sprzętu specjalnego
- st.sekc. Zbigniew Klejno

na stanowiska: starszego ratownika kierowcy i starszego ratownika
 - sekc. Janusz Gessler
 - sekc. Marcin Grabowski
na stanowiska: ratownika i ratownika kierowcy
- sekc. Filip Bulczak
- sekc. Dariusz Hennig

- sekc. Roman Jędruch
- sekc. Paweł Jaskólski
- sekc. Ryszard Stenka
 - sekc. Łukasz Szymański

na stanowisko młodszy ratownik
 - str. Patryk Matusiak
 - st.str. Dariusz Lesner
11/ Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wyróżnił funkcjonariuszy nagrodami  okolicznościowymi:
- bryg. Piotr Ściebura
- mł.bryg. Jacek Nowak
- st.kpt. Jarosław Szreder
12/ Starosta Powiatu Wejherowskiego przyznał nagrody okolicznościowe dla funkcjonariuszy KPPSP w Wejherowie za aktywne wspieranie działalności statutowej OSP w powiecie wejherowskim w roku 2009.
- st.sekc. Karol Szymański
- st.ogn. Sławomir Miotk
- st.sekc. Karol Wojciechowski
- st.sekc. Przemysław Pallubicki
- sekc. Roman Jędruch
- sekc. Filip Bulczak
13/ Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie przyznało wyróżnienia dla jednostek OSP w uznaniu zasług i za zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony ppoż. w roku 2009.
- OSP Szemud
- OSP Orle
14/ Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie przyznało wyróżnienia dla strażaków ochotników  w uznaniu zasług i za zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony ppoż. w roku 2009.
-dh Janusz Drabik  - OSP Luzino
- dh Piotr Muża  - OSP Reda
- dh Łukasz Warkusz  - OSP Gościcino
- dh Paweł Mielewczyk -  OSP Szemud.
 
 
 

Aktualności: 1...42434445464748...59