28-11-2008
W dn. 27.11.2008 w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odbyły się wojewódzkie uroczystości obchodów "Święta Niepodległości". W trakcie uroczystości wręczono strażakom awanse w stopniach służbowych, odznaczenia państwowe i resortowe. Z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie wyróżniono odznaczeniami  następujących funkcjonariuszy:
Minister Obrony Narodowej nadał
-  srebrny medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju"  bryg. Piotr Ściebura    
- brązowy medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" st.kpt. Jarosław Szreder
Prezydent RP nadał srebrne medale "Za Długoletnią Służbę":
- st.asp. Zenon Frankowski
- asp. Leszek Zelewski
- st.ogn. Józef Pokrywka
- st.ogn. w st. spocz. Irena Schwann
Medale wręczali: Wojewoda Pomorski, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku, Szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.
 

17-11-2008
W dniu 16.11.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin na kursie podstawowym jednoetapowym dla strażaków - ratowników OSP. Do egzaminu przystąpiło 23 strażaków z 52, którzy rozpoczęli kurs dn. 26.09.2008. Zgodnie z rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dn. 13.11.2008 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP - egzamin przeprowadziła komisja w składzie: st.kpt. Andrzej Bornowski - przewodniczący, członkowie - st.kpt. Jarosław Szreder, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Marek Ruc, przy pomocy strażaków III zmiany służbowej pełniących służbę w tym dniu.

Oceny bardzo dobre z egzaminu otrzymali strażacy OSP:
- dh Łukasz Warkusz - OSP Gościcino
- dh Krzysztof Sokalski - OSP Kaczkowo
- dh Michał Czajkowski - OSP Gniewowo
- dh Sławomir Wiśniewski - OSP Szemud
- dh Mateusz Traskowski - OSP Luzino.   

17-11-2008
W dniu 15 listopada 2008r w hali sportowej Gminnego Centrum Promocji, Sportu i Rekreacji w Bolszewie odbył się halowy turniej piłki nożnej jednostek OSP z terenu powiatu. W Turnieju wzięło udział 13 drużyn.(KP PSP Wejherowo, OSP Orle, OSP Bolszewo, OSP Nadole, OSP Luzino, OSP Zelewo, OSP Kaczkowo, OSP Bożepole, OSP Bojano, OSP Szemud, ZM  ZOSP Reda- Rumia, OSP Gościcino, OSP Choczewo).
 W wyniku przeprowadzonych rozgrywek czołowe miejsca zajęły drużyny.

1 miejsce - OSP Gościcino
2 miejsce - OSP Bolszewo
3 miejsce - OSP Szemud
4 miejsce - OSP Orle

    Organizatorami byli: Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Fundatorem pucharów i nagród  było Starostwo Powiatowe w Wejherowie.12-11-2008
W dn. 12.11.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna odbyła się uroczystość obchodów "Swięta Niepodległości". W uroczystości udział wzięli pracownicy cywilni i funkcjonariusze tut. Komendy za wyjątkiem zmiany służbowej JRG nr 2 w Rumi oraz obsady Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wprowadzono sztandar komendy, odegrano hymn państwowy, przemówienie wygłosił st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, odczytano rys historyczny pt. "Swięto Niepodległości - strażacy w walce o niepodległość".  Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie wstępującego do służby  str. Dariusza Lesner. Potem st.kpt. Andrzej Papke w asyście bryg. Piotra Ściebury - zastępcy Komendanta Powiatowego PSP  - wręczał strażakom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe i decyzje o mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe. Wyróżniający się funkcjonariusze i pracownicy cywilni otrzymali nagrody finansowe. Nominowani na wyższe stopnie służbowe:
- na stopień starszego sekcyjnego - sekc. Zbigniew Klejno
- na stopień starszego strażaka - str. Łukasz Pallubicki, str. Marcin Szypelt.
Awansowani  na wyższe stanowiska służbowe:
- ogn. Adam Stromski, sekc. Daniel Ruszewski, sekc. Janusz Gessler, sekc. Sławomir Gruba, sekc. Dariusz Gruba, st.str. Dariusz Hennig, st.str. Paweł Jaskólski, st.str. Filip Bulczak, st.str. Ryszard Stenka.     

07-11-2008
"Odzyskanie Niepodległości - Strażacy w Walce"
11 listopad 1918r - ta data winna budzić w nas refleksję dotyczącą naszej historii, a także powodować zamyślenie nad przyszłością.11 listopada 1918r Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. 11 listopada 1918r zakończyła się I Wojna Światowa z chwilą podpisania rozejmu przez Niemcy pod Paryżem Jeszcze w listopadzie Józef Piłsudski powołał pierwszy rząd z Premierem Ignacym Daszyńskim, i ogłosił dekret o wyborach do parlamentu. Zaczęło się budowanie II Rzeczypospolitej.  Ale zanim to nastąpiło, w listopadzie 1918r do ostatecznej walki o wyzwolenie Polski spod zaborców stanęła liczna armia rodaków zrzeszonych w organizacjach niepodległościowych i patriotycznych, a szczególnie w Polskiej Organizacji Wojskowej. Wśród nich było 65 tys. żołnierzy w strażackich mundurach. W wielu przypadkach koła Polskiej Organizacji Wojskowej powstawały wyłącznie na bazie stowarzyszeń strażackich. Brali oni udział w walkach o wyzwolenie ojczyzny, czego jednym z przykładów jest bohaterska  śmierć należących do drużyn strażackich miasta Garwolina 31 strażaków w Międzyrzeczu Podlaskim, broniących pałacu Potockich przed niemiecką ekspedycją karną z Białej Podlaskiej. Od samego początku niepodległego państwa strażacy polscy włączyli się aktywnie w nurt wydarzeń żywotnych dla całego narodu, w walki o utrwalenie granic państwa. Uczestniczyli w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich, brali udział w plebiscytach na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu. Z tego względu Marszałek Józef Piłsudski określił ochotnicze straże pożarne mianem "siostry armii polskiej".
Było to największym potwierdzeniem uznania dla strażaków. Rok 1918 - to także data przełomowa dla organizacji straży pożarnych na ziemiach polskich trzech byłych zaborców. W odezwie Związku Floriańskiego skierowanej do szeregów strażackich jego ówczesny Prezes Bolesław Chomicz zawarł myśl zjednoczenia wszystkich organizacji i stowarzyszeń strażackich. Dzieło to zostało uwieńczone sukcesem, i w 1921r na kongresie zjednoczeniowym powstał jeden dla terenu całego kraju związek ochotniczych straży pożarnych, którego my wszyscy strażacy, w tym także uczestniczący w dzisiejszej uroczystości jesteśmy spadkobiercami. Chcąc uczcić pamięć tamtych czasów, poświęcenie żołnierzy i strażaków, oraz ich wielkie dzieło chylimy dzisiaj czoła, stwierdzając, że w wolnej Polsce, w wolnej Rzeczypospolitej jesteśmy zobowiązani  do krzewienia tradycji patriotycznych oraz idei niesienia pomocy poszkodowanym. Tę szlachetną ideę przekażemy również naszym następcom .  Czasy teraźniejsze stanowią szczególnie dla nas nowe wyzwania. Naznaczone są klęskami żywiołowymi, zagrożeniami wynikającymi z światowego terroryzmu, strachem i obawą ludzi o przyszłość. Słowa z przeszłości, ważne w listopadzie 1918r dla naszych poprzedników, takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna , poświęcenie - znów zyskują na aktualności. Mundur który nosimy, honor i godność naszego zawodu to misja i posłannictwo, które mamy obowiązek dobrze spełnić. To przesłanie dla strażaków w nowym XXI wieku.

Informacja:
W dniu 12.11. 2008r w JRG1 w Wejherowie obędzie się uroczystość  obchodów  Święta Niepodległości połączona z ślubowaniem młodych adeptów służby pożarniczej, wręczeniem aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe i stanowiska oraz wręczeniem nagród  finansowych za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.


03-10-2008
W dn. 30.09.2008 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącej w stan spoczynku  Pani st.ogn. Ireny Schwann - Głównej księgowej. Pani st.ogn. Irena Schwann pełniła służbę w tut. komendzie przez 27 lat, będąc wzorem uczciwości, solidności i dobrze wykonanej roboty. Za te lata ofiarnej, pełnej poświęcenia i zaangażowania służby Pani st.ogn. Irenie Schwann podziękował w imieniu własnym, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tut. komendy st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.
Przechodzącej na zasłużony odpoczynek życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, jak najmniej stresów i realizacji wymarzonych planów oraz zamierzeń.

03-10-2008
W dn. 27.09.2008 odbyły się następne ćwiczenia dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego na obszarze powiatu, zorganizowane przez tut. komendę. Ćwiczenia przeprowadzono na obiekcie firmy "Prefabet Reda" w Redzie, a następnie dokonano szkolenia strażaków i przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej. Celem ćwiczeń było: kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięć sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w ocenie sytuacji oraz wypracowaniu decyzji, współpraca z podmiotami KSRG, doskonalenie obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu  jednostek, zapoznanie ćwiczących z zagrożeniami zakładu, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie znajomości przepisów BHP, przeprowadzenie szkolenia  dla jednostek OSP, inspekcja gotowości operacyjnej jednostek OSP. W ćwiczeniach poza wyznaczonymi funkcjonariuszami tut. komendy udział wzięły jednostki włączone do KSRG: OSP Reda, OSP Szemud, OSP Kielno, OSP  Gościcino, OSP Bolszewo, OSP Wejherowo, a także jednostka spoza systemu tj. OSP Zbychowo. Z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie udział wzięła Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Rumi.
W miesiącu wrześniu br. przeprowadzono także ćwiczenia dla wyznaczonych jednostek OSP w zakresie stosowania aparatów ochrony dróg oddechowych  - ćwiczeń w komorze dymowej wypożyczonej z Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku. Komora dymowa została usytuowana w JRG nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna, gdzie zgodnie z sporządzonym przez tut. komendę harmonogramem przybywały w określonych terminach  wyznaczone jednostki OSP w celu przeprowadzenia ćwiczeń. W ćwiczeniach udział wzięło 18 jednostek OSP i 139 strażaków.         

03-10-2008
W dn. 20.09.2008 odbyły się XI Międzynarodowe Biegi im. Jakuba Wejhera, w ramach których zorganizowano następną edycję XIII Ogólnopolskich Biegów Strażaków. Organizatorem biegów strażackich jest tut. komenda przy udziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie i Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W biegach strażackich wystartowało 30 zawodników z terenu kraju, reprezentujących zarówno Państwową Straż Pożarną jak i ochotnicze straże pożarne.  
Bieg  odbył się na dystansie 10 km, w trzech kategoriach wiekowych , I kategoria do 29 lat, II kategoria  30 - 39 lat, III kategoria 40 lat i powyżej. W poszczególnych kategoriach klasyfikacja medalowa przedstawia się następująco:
I kategoria wiekowa:
miejsce I - Tomasz Woliński KMPSP Olsztyn, czas 31,34
miejsce II  - Dariusz Szrama KWPSP Poznań, czas 32,07
miejsce III - Wojciech Brzeski KPPSP Wejherowo, czas 38,43
II kategoria wiekowa:
miejsce I - Marcin Owczarski  KPPSP Człuchów, czas 38,16
miejsce II - Andrzej Mazur  KMPSP Gdynia, czas 38,40
miejsce III - Tomasz Rozgoński KMPSP Gdynia, czas 39,18
III kategoria wiekowa:
miejsce I - Jerzy Kulczyk KPPSP Białogard, czas 31,59
miejsce II - Wiesław Siółkowski KMPSP Elbląg, czas 41,13
miejsce III - Aleksander Czynsz KMPSP Gdynia, czas 44,34.
Zawodnicy ci otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe. 

11-07-2008
Okres lata i sezon turystyczny na drogach powiatu wejherowskiego charakteryzuje się zwiększoną ilością wypadków drogowych. Niestety, stale zwiększająca się ilość pojazdów i kierowców, z których część dopiero ukończyła szkolenie w zakresie otrzymania prawa jazdy powoduje większe zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Przekłada się to na większą ilość wypadków i kolizji drogowych z udziałem osób rannych lub zgonów, w których likwidacji skutków biorą udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Przypominamy, że obowiązkiem uczestnika ruchu drogowego jest udzielenie w miarę posiadanych umiejętności pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zaalarmowanie właściwych służb ratowniczych. Warto posiadać w pojeżdzie kompletną apteczkę pierwszej pomocy i sprawny oraz konserwowany podręczny sprzęt gaśniczy, czyli gaśnicę samochodową. W przypadku kolizji często zdarza się, że wskutek uszkodzeń silnika na zewnątrz wydobywają się płyny samochodowe, w tym łatwo zapalne paliwa i oleje. Gdy jeszcze zostaje uszkodzona instalacja elektryczna pojazdu - o pożar nietrudno.
Przypominamy telefony alarmowe do służb ratowniczych:
Straż Pożarna - 998 i 112 z telefonów stacjonarnych
Pogotowie Ratunkowe - 999 i 112 z telefonów stacjonarnych
Policja - 997 i 112 z telefonów komórkowych.

11-07-2008
W dn. 8.07.2009 powstał pożar w Tartaku w Barłominie. W walce z pożarem brało udział 29 strażaków i 7 samochodów pożarniczych z Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, Bolszewie, Gościcinie i Milwinie. W wyniku pożaru stwierdzono ok. 20 tyś. zł strat, niemniej udało sie uratować mienie o wartości ok. 200 tyś zł. Powierzchnia pożaru wyniosła ok. 200 m2 , do jego ugaszenia zużyto ok. 80 m3 wody. Utrudnieniem w czasie prowadzenia działań gaśniczych było bardzo duże zadymienie i małe ciśnienie wody w sieci hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych. W związku z tym konieczne stało się dowożenie wody przez samochody gaśnicze z pobliskiej rzeki. Działania ratowniczo - gaśnicze trwały łącznie 4 godziny i 21 minut.

Aktualności: 1...42434445464748...53