12-10-2009
Zgodnie z Rozkazem nr 6/09 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st.kpt. Andrzeja Papke  - w dn. 10.10.2009 przeprowadzono kolejne  szkolenia, inspekcje gotowości operacyjnej i ćwiczenia na obiekcie dla wyznaczonych jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i spoza systemu.
Celem ćwiczeń m.in. było: praktyczna kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców  w dokonywaniu oceny sytuacji oraz wypracowaniu decyzji, współpraca z podmiotami KSRG i spoza systemu, doskonalenie obsługi sprzętu, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie umiejętności stosowania zasad BHP, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla jednostek OSP.
 W ćwiczeniach udział wzięły samochody pożarnicze z JRG nr 2 w Rumi oraz ochotnicze straże pożarne z miejscowości: Reda, Wejherowo, Gniewino, Nadole, Kielno, Bozżpole, Choczewo.
Ćwiczenia przeprowadzono na obiekcie Stacji Paliw "Lotos" w Redzie, szkolenie ochotników w remizie OSP w Redzie.   

24-09-2009
W dn. 19.09.2009 w ramach Międzynarodowych Biegów Jakuba Wejhera w Wejherowie odbyły się XIV Ogólnopolskie Biegi Strażaków. Organizatorem biegów jest tut. komenda przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Celem imprezy jest integracja środowiska strażaków, uczczenie pamięci założyciela miasta Wejherowa, popularyzacja biegów masowych jako czynnej formy rekreacji fizycznej, osiąganie wysokiego poziomu sprawności fizycznej strażaków. W biegach udział wzięło 30 strażaków, a tym jedna kobieta dh Dorota Staniszewska z OSP Stare Babice.  Po biegu głównym w budynku tut. komendy odbyła się uroczystość wręczania nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów przez st.kpt.Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, dh Zenona Frankowskiego - Prezesa OSP w Wejherowie i dh Mirosława Gorczyńskiego - Naczelnika OSP w Wejherowie.
Gratulujemy wszystkim strażakom uczestniczącym w biegu wspaniałej kondycji fizycznej i zapraszamy na biegi w roku przyszłym !    
Zapraszamy do przeglądania załączonych wyników biegów strażackich w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Wyniki biegu strażaków

18-09-2009
Pożar w hali produkcyjnej stolarki okiennej w Luzinie

W dniu 17.09.2009 r. około godziny 12:30 powstał pożar w hali produkcyjnej Zakładu Produkcji Stolarki Okiennej Bertrand Spółka Jawna w Luzinie. W krótkim czasie pożar objął  linię produkcyjną wraz z lakiernią i materiałami do produkcji.
Pożar stanowił zagrożenie dla budynku administracyjno-biurowego wchodzącego w skład kompleksu budynków firmy.
Szybki rozwój uniemożliwił podjęcie próby ugaszenia pożaru w zarodku. Pracownicy hali produkcyjnej opuścili w pośpiechu budynek. Pomimo zadymienia pomieszczeń na drugiej kondygnacji budynku administracyjno-biurowego pracownicy usiłowali ewakuować sprzęt biurowy i wyposażenie pomieszczeń.
Wysoka temperatura powstała w wyniku pożaru hali spowodowała zapalenie znajdującej się powyżej drewnianej konstrukcji dachu budynku biurowego skąd wydobywał się dym świadczący o zagrożeniu rozprzestrzenienia się pożaru.
Działania przybyłych na miejsce zastępów straży pożarnej skoncentrowane zostały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji pracowników z budynku biurowego i działaniach gaśniczych zmierzających do ugaszenia pożaru hali przy ograniczeniu jej zniszczeń  i obrony budynku biurowego.
W działaniach wykorzystano osiem zastępów gaśniczych i dwa specjalne w tym cysternę o pojemności 18 tys. litrów wody (SCZ 18) i podest ruchomy (SCH 40).
Działania ratowniczo-gaśnicze utrudniało silne zadymienie płonących w hali tworzyw sztucznych i rozcieńczalników oraz bardzo niskie ciśnienie wody w sieci hydrantowej zmuszające do dowożenia wody na miejsce pożaru.

 17-09-2009
W dniu 12 września, na stadionie sportowym MOSiR w Rumi, odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach rywalizowało 4 drużyny żeńskie i 13 męskich z terenu naszego powiatu.

Klasyfikacja miejsc od I do III:

Drużyny żeńskie:


OSP Bożepole

OSP Linia
I
(136 pkt)

II
(139 pkt)
OSP Wejherowo
III
(155 pkt)


Drużyny męskie:


OSP Łęczyce

OSP Bolszewo
I
(104 pkt)

II
(107 pkt)
OSP Choczewo
III
(109 pkt)

02-09-2009

Dzień 31 sierpnia 2009 roku był ostatnim dniem służby naszego kolegi st.ogn. Wiesława Lehmann, który odszedł na zaopatrzenie emerytalne.

St.ogn. Wiesław Lehmann swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1985 roku. Przechodząc kolejne stopnie kariery zawodowej uzyskał kwalifikacje podoficerskie i został mianowany na stanowisko starszego ratownika kierowcy. W ocenie przełożonych był strażakiem wzorowo wykonującym obowiązki służbowe. Wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych o różnym stopniu skomplikowania, podczas których niejednokrotnie udowodnił bardzo dobre przygotowanie zawodowe i znajomość rzemiosła pożarniczego. Posiadaną wiedzę teoretyczną umiejętnie wykorzystywał w życiu codziennym jednostki angażując się w utrzymanie  gotowości operacyjnej sprzętu oraz pojazdów pożarniczych.

Życzymy naszemu koledze dobrego zdrowia, pogody ducha, spokoju w życiu osobistym a także tego, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz.


26-08-2009

Co to jest "112"

           Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie pragnie przybliżyć zasady prawne działania i możliwości korzystania z numeru alarmowego 112 w naszym powiecie. Połączenia wykonywane na numer alarmowy 112 obecnie odbierane są przez Powiatowe Stanowisko Kierowania  Straży Pożarnej (dla telefonii stacjonarnej) oraz w Komendach Powiatowych Policji (dla telefonii mobilnej). Operatorzy 112 dysponują właściwe służby ratownicze na podstawie przekazanych informacji lub jeśli zachodzi taka konieczność mogą przełączyć rozmowę do dyspozytorów poszczególnych służb ratunkowych. W miastach, gdzie już zostały wybudowane lokalne centra powiadamiania ratunkowego połączenia alarmowe z numerem "112" są kierowane tam. Obecnie toczą się prace nad modelem docelowym systemu odbierania połączeń z numeru 112 i innych numerów alarmowych. Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane będą numery 997, 998, 999. Obowiązek wdrożenia w Polsce rozwiązań umożliwiających korzystanie z numeru "112" wynika z postanowień artykułu 26 Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). Obowiązek ten nakłada również ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym        Ratownictwie Medycznym (art. 25 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że w urzędach wojewódzkich działają centra powiadamiania ratunkowego, których zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń na numer alarmowy 112 i przekierowywanie ich do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego).

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych gdzie podane są szczegółowe informacje dotyczące numeru alarmowego 112

www.ec.europa.eu/112

www.112.gov.pl


26-08-2009
Tragiczny pożar w Bolszewie  
 
  W dniu 25.08.2009 r. o godzinie 05.51  Dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wejherowie przyjął zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego
w Bolszewie przy ul. Słowackiego 11. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy JRG 1 Wejherowo , 3 zastępy z OSP Bolszewo i OSP Orle oraz policję. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się wyposażenie pokoju, po czym KAR otrzymuje informację
od właścicielki budynku, że w pokoju może znajdować się jedna osoba.
KAR podejmuje decyzję
o wprowadzeniu (wzmocnionej roty) z linią szybkiego natarcia do wnętrza mieszkania w celu znalezienia i ewakuowania poszkodowanej osoby oraz poleca wezwanie pogotowia ratunkowego. Po znalezieniu i ewakuacji poszkodowanego lekarz pogotowia stwierdził zgon.

    Spaleniu uległo wyposażenie mieszkania oraz częściowo drewniana konstrukcja dachu.
Akcja gaśnicza trwała 1 godz. i 54 min., w której brało udział  22 ratowników.

("KAR" - Kierownik akcji ratowniczej)

                                                                                                      

                        

                                                                                                                                                                        


06-08-2009
W dn. 05.08.2009 rozpoczął się w Kaczkowie  Międzynarodowy Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jest to już czwarty obóz zorganizowany w gm. Łęczyce, a cykl tych obozów organizowanych w różnych krajach UE  trwa już 17 lat.  W uroczystości otwarcia  obozu uczestniczył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i jego zastępca bryg. Piotr Ściebura, a także st.asp. Zenon Frankowski. Władze powiatowe reprezentował Wicestarosta Powiatowy, a władze gminne Wójt i Zastępca Wójta gm. Łęczyce. W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęczycach  obóz otworzył  dh Leszek Kreft - Prezes ZOG ZOSP RP. W obozie uczestniczy młodzież z jednostek OSP gminy Łęczyce oraz drużyny strażackie z Czech, Austrii i Niemiec. W programie zajęć przewidziano m.in. zwiedzanie Łeby i Trójmiasta, a także Wejherowa oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej. W dn. 8.08.2009 odbędą się zawody sportowo - pożarnicze, które oceniać będzie komisja sędziowska złożona z wyznaczonych funkcjonariuszy tut. Komendy.  Uroczystość otwarcia obozu przebiegła w miłej i koleżeńskiej atmosferze, odnowiono stare przyjaźnie i znajomości, szczególnie obleganą osobą przez strażaków z Czech, Niemiec i Austrii był st.kpt. Andrzej Papke, który uczestniczył w obozach już od 17 lat.
Życzymy strażackiej młodzieży niezapomnianych wrażeń i przeżyć z pobytu na terenie naszego pięknego Pomorza.05-08-2009
Informacja dla mieszkańców powiatu dotycząca działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w zakresie usuwania rojów i gniazd os, pszczół i szerszeni.

Informujemy, że wprowadzono do stosowania "Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych" opracowane przez Komendę Główną PSP z dn. 10.07.2009.
 W związku z tym zmianie ulegają zasady interwencji jednostek straży pożarnych w tym zakresie.
W przypadku wystąpienia zdarzenia, gdy na terenie budynku lub posesji stwierdzi się rój albo gniazdo owadów stwarzające zagrożenie dla ludzi  - fakt ten należy zgłosić do dyżurnego operacyjnego tut. Komendy.
Zadysponowany na miejsce zdarzenia dowódca jednostki straży pożarnej rozpoznaje, czy występuje bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, a w związku z tym konieczność podjęcia określonych działań.
W przypadku braku takiego zagrożenia dowódca dokonuje ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowuje i zabezpiecza strefę oraz informuje właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnie przekazuje miejsce zdarzenia z zaleceniem zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu w myśl art 61 ustawy - Prawo Budowlane.
Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy zachodzi konieczność usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz póżniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu  ( brak zgody właściciela, zarządcy, użytkownika obiektu ), a również sytuacji, gdy występuje konieczność zastosowania środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm.
W sytuacji podjęcia przez jednostkę straży pożarnej działań polegających na usunięciu roju lub gniazda dowódca przekazuje teren właścicielowi lub zarządcy z zaleceniem, nie zbliżania się do miejsca po zlikwidowanym gnieździe przez okres 24 godzin.
Nadmienia się, że w Centrum Powiadamiania Ratunkowego dyżurni operacyjni Państwowej Straży Pożarnej posiadają  do udostępnienia wykaz firm zajmujących się odpłatnym usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.
Dla osób zainteresowanych większą wiedzą w tym zakresie podajemy poniżej materiał do pobrania.    
 
Owady

03-08-2009
W dn. 31.07.2009 odbyła się w tut. komendzie uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Janusza Kużel - dowódcy zastępu pełniącego służbę w podziale bojowym w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1986r na stanowisku kierowcy. Posiada praktycznie wszystkie kategorie prawa jazdy oraz odbył szereg szkoleń specjalistycznych, nabywając umiejętności specjalisty - ratownika. W 1992r st.ogn. Janusz Kużel został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu, które pełnił do chwili  obecnej. Przez te lata służby uczestniczył  w wielu akcjach ratowniczo - gaśniczych, nabywając duże doświadczenie zawodowe. Zawsze wyróżniający się wysokim poziomem kultury osobistej i etyki zawodowej stanowi przykład dla młodych stażem służby funkcjonariuszy.
Życzymy  koledze st.ogn. Januszowi Kużel dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.....
Ech z żalem można stwierdzić, że wykrusza się stara kadra, jak powiedział jeden ze starszych strażaków - kadra gladiatorów, pamiętająca jeszcze czasy służby w systemie komunistycznym i  tworzenie od podstaw struktury Państwowej Straży Pożarnej, czas jest nieubłagany........

Aktualności: 1...44454647484950...58