19-05-2009
W dniu 15 maja 2009r na zaopatrzenie emerytalne odszedł  ogn.Henryk Klepin - operator sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Wejherowie. Służbę w tutejszej komendzie rozpoczął 16 lutego 1990 roku jako pomocnik przodownika roty. W okresie służby przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej. Dał się poznać jako dobry strażak i kolega na którego można było liczyć w każdej sytuacji. Jego odejście spwodowane było nieszczęśliwym wypadkiem, który uniemożliwił mu dalsze pełnienie służby. Życzymy naszemu koledze powrotu do zdrowia i dziękujemy za lata wspólnej służby.

.                      .                                                                             .........strażacy

13-05-2009
Jak co roku w Jednostce ratowniczo-gaśniczej nr1 w Wejherowie i nr 2 w Rumi odbywają się  ćwiczenia na obiektach. Ćwiczenia te realizowane są w ramach doskonalenia  zawodowego. Celem ćwiczeń jest zapoznawanie strażaków - ratowników z infrastrukturą obiektów , oraz mogącymi występować trudnościami podczas działań. W ramach ćwiczeń sprawdzane są też możliwości taktyczno-techniczne sprzętu nowo wprowadzonego na wyposażenie jednostek. Ćwiczenia odbywają się na obiektach w których w przypadku powstania realnego zagrożenia działania straży pożarnej muszą być poprowadzone w sposób gwarantujący zminimalizowanie strat zarówno w ludziach jak i mieniu. Ćwiczenia przeprowadzane są na obiektach takich jak:
  1. domy pomocy społecznej
  2. budynki wysokie
  3. wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
W galerii umieszczono wybrane  zdjęcia z tegorocznych ćwiczeń. Zapraszamy.

12-05-2009
W dn. 26.04.2009 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin końcowy na kursie podstawowym strażaków OSP prowadzonym w formie szkolenia jednoetapowego.
Kurs rozpoczęło 64 strażaków w dn. 13.03.2009, a ukończyło 33 strażaków. Egzamin przeprowadziła komisja  powołana rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w  składzie: st.kpt. Jacek Nowak, kpt. Mirosław Józefowicz, st.asp. Zenon Frankowski, st.asp. Maciej Kuczera i asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy podoficerów pełniących służbę w tym dniu. Oceny bardzo dobre otrzymali strażacy: dh Grzegorz Kieliński - OSP Strzepcz, dh Arkadiusz Czoska - OSP Szemud, dh Janusz Konkol - OSP Łebno, dh Michał Boike - OSP Bożepole, dh Jędrzej Stasiuk - OSP Strzepcz, dh Maciej Chrapkowski - OSP Reda, dh Paweł Chrapkowski - OSP Reda, dh Marcin Jóskowski - OSP Góra, dh Błażej Dampc - OSP Góra.
W dn. 17 i 18.04.2009 również w JRG nr 1 w Wejherowie przeprowadzono szkolenie 27 strażaków  - ochotników z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z zakresu umiejętności kierowania ruchem drogowym w trakcie działań ratowniczych. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie pod nadzorem dydaktycznym Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku. Tutejsza komenda planuje  następne szkolenia z tego zakresu.  
  

03-04-2009
W dn. 03.04.2009 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. W eliminacjach udział wzięło 42 uczestników startujących w trzech kategoriach wiekowych: I grupa wiekowa 10 -13 lat,  II grupa wiekowa 14 - 16 lat i III grupa wiekowa 17 - 19 lat.
Najlepsze miejsca osiągnęli:
I grupa wiekowa 10 - 13 lat
- Kacper Łądkowski - I miejsce, reprezentujący SP nr 6 w Rumi
- Aleksandra Kwidzińska - II miejsce, reprezentująca SP w Rozłazinie
- Seweryn Rudnicki - III Miejsce, reprezentujący SP nr 9 w Rumi
II grupa wiekowa 14 - 16 lat
 - Kacper Mieszkowski - I miejsce, reprezentujący Gimnazjum nr 2 w Rumi
- Michał Malewczyk - II miejsce, reprezentujący Gimnazjum nr 2 w Rumi
- Damian Keller - III miejsce, reprezentujący Gimnazjum w Bożympolu
III grupa wiekowa 17 - 19 lat
- Rafał Wróblewski - I miejsce , reprezentujący OSP w Zelewie
- Martyna Krause - II miejsce, reprezentująca LO nr 1 w Rumi
- Patrycja Miotk - III miejsce, reprezentująca ZSO nr 1 w Wejherowie.
Nagrody wręczali: bryg. Piotr Ściebura - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i Grzegorz Gaszta - Wicestarosta Powiatowy.  Zwycięzcy z każdej grupy wiekowej będą reprezentować powiat na eliminacjach wojewódzkich. Organizatorem eliminacji powiatowych był Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Wejherowie, KPPSP w Wejherowie, nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

03-04-2009
Wybrane dane z biuletynu za 2008r

Prezentujemy wybrane dane z Biuletynu Informacyjnego KPPSP w Wejherowie za rok 2008:
1/ Wykaz jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i spoza systemu
Działania ratowniczo - gaśnicze i interwencje jednostek ratowniczo - gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie , Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu w latach 2006 - 2008, a w szczególności:

- porównanie ilości zdarzeń, pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych w rozbiciu w latach 2006 - 2008 - wykresy

- wykres 1  - ilość zdarzeń na terenie powiatu w latach 2006 - 2008
- wykres 2 - ilość pożarów na terenie powiatu w latach 2006 -2008
-  wykres 3 - ilość miejscowych zagrożeń na terenie powiatu w latach 2006 - 2008
- wykres 4 - ilość alarmów fałszywych na terenie powiatu w latach 2006 - 2008

 Dane statystyczne dotyczące interwencji jednostek ochrony  przeciwpożarowej na terenie powiatu w latach 2006  -2008:

- wykres 5 - osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń na terenie powiatu w 2008r
- wykres 6 - straty w pożarach i uratowane mienie  w 2008r
- wykres 7 - straty w miejscowych zagrożeniach i uratowane mienie w 2008r
- wykres 8 - straty ogółem w zdarzeniach i uratowane mienie w 2008r
- wykres 9 - udzielona pomoc (medyczna i ewakuacja) osobom przez strażaków w trakcie zdarzeń w 2008r
- wykres 10 - zestawienie ilości osób z instytucji współpracujących z PSP i OSP w trakcie działań ratowniczych w 2008r
- wykres 11 - ilość samochodów pożarniczych i strażaków PSP i OSP biorących udział w działaniach ratowniczych w 2008r
- wybrane zdjęcia z ćwiczeń Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie i jednostek OSP włączonych do KSRG w 2008r - 7 szt.
 

06-03-2009
ZINTEGROWANY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH  W POWIECIE WEJHEROWSKIM

                 W dniu 4 marca  odbyła się konferencja końcowa w ramach projektu  "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań w powiecie wejherowskim"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 Przedmiotem zrealizowanego projektu była budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagającego obsługę Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) oraz Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego dla działań ratowniczych bieżących, oraz w warunkach kryzysowych z wykorzystaniem informacji oraz danych w systemie GIS. System jest użytkowany w 10 lokalizacjach w tym w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz w Jednostkach  Ratowniczo -Gaśniczych w Wejherowie i Rumi. Wydzielone pomieszczenia I piętra budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie stanowią bazę lokalową Centrum Powiadamiana Ratunkowego.      W   Centrum Powiadamiania Ratunkowego pełnią służbę dyżurni  operacyjni Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytorki pogotowia ratunkowego.
Stanowiska dyspozytorskie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego wyposażone zostały w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające  wykonywanie przypisanych zadań. Wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego stanowią między innymi:
-    telefoniczne aparaty systemowe,
-    telefoniczne aparaty bezprzewodowe,
-    konsole mikrofonowe,
-    urządzenia wielofunkcyjne - faks ksero, drukarka, skaner,
-    rzutnik multimedialny wraz z ekranem.
Wykorzystywane oprogramowania wspomagające funkcjonowanie Centrum Powiadamia Ratunkowego ,,System Wspomagania Decyzji' umożliwia między innymi:  
-    przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń,
-    lokalizację miejsca zdarzenia,
-    alarmowanie jednostek,
-    korzystanie z zasobów mapowych,
-    przekazywanie informacji tekstowych z Centrum Powiadamia Ratunkowego do terminali statusów zainstalowanych w pojazdach pożarniczych,
-    powiadamianie wiadomościami SMS osób funkcyjnych, władz samorządowych,
-    pełną ewidencję zaistniałych zdarzeń.
Oprogramowanie stanowi bazę sił i środków jednostek przewidzianych do udziału w likwidacji zaistniałych zdarzeń.
Zainstalowane w Centrum Powiadamiania Ratunkowego mapy pozwalają między innymi na:
-    lokalizację miejsca zdarzenia na mapie,
-    lokalizację pojazdów uczestniczących w działaniach ratowniczych,
-    wizualizację na mapie miejsc zaistniałych zdarzeń,
-    pozyskiwanie innych danych z zasobów mapowych.
Sprzęt teleinformatyczny zakupiony w ramach zrealizowanego projektu zainstalowany został między innymi w pomieszczeniu serwerowni.
Pełne i właściwe wykorzystanie sprzętu teleinformatycznego zainstalowanego w  serwerowni umożliwia wykonana w ramach projektu sieć LAN w budynku Komendy Powiatowej oraz budynkach jednostek ratowniczo -gaśniczych. Urządzenia zainstalowane w serwerowni połączone zostały z zasilaczem USP, który zapewnia zasilanie użytkowanych urządzeń w okresie od chwili zaniku napięcia do czasu automatycznego uruchomienia się agregatu prądotwórczego. W celu zapewnienia ciągłości zasilania budynku w energię elektryczną wykonana została instalacja zasilania awaryjnego oraz zainstalowany został agregat prądotwórczy.

 Sterowanie bramami otwieranie i zamykanie może być realizowane  przy wykorzystaniu zainstalowanego oprogramowania zarówno z siedzib Jednostek Ratowniczo -Gaśniczych jak również zdalnie z  Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Poprawa funkcjonowania łączności radiowej polegała na zmianie systemu sterowania radiotelefonami zainstalowanymi na budynku Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, na Wzgórzu Wolności oraz budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .       W celu poprawy organizacji łączności na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych zakupione i zainstalowane zostały w pojazdach pożarniczych zestawy terminali statusów z nawigacją.
Terminale statusów wraz z nawigacją  w tym 4 zestawy nawigacji z mapami. zainstalowane zostały we wszystkich pojazdach Państwowej Straży Pożarnej.  Ponadto w pojazdach pożarniczych użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które najczęściej wyjeżdżają do zdarzeń zainstalowanych zostało łącznie 39 terminali statusów wraz z nawigacją.Zainstalowane terminale statusów umożliwiają  kierującym działaniami  przesyłanie drogą radiową informacji o przebiegu prowadzonych działań ratowniczych.

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz budynki jednostek ratowniczo -gaśniczych w Wejherowie i Rumi wyposażone zostały w instalacje i system kamer pozwalający na bieżące monitorowanie obiektów.

REZULTATY ZREALIZOWANEGO PROJEKTU

-    skrócenie czasu dysponowania jednostek i czasu  dotarcia do miejsca zdarzenia,
-    skrócenie czasu opracowywania analiz i prognoz, zabezpieczenia logistycznego, oraz bieżącej aktualizacji zebranych danych,
-    wyposażenie stanowisk dyspozytorskich w infrastrukturę informatyczną i łączności oraz w   zasoby informacji przestrzennej  mapy,
-    zapewnienie możliwości pracy w przypadku braku zasilania zewnętrznego w energię elektryczną, wystąpienia awarii lub uszkodzenia systemów łączności,
-    możliwość dostępu do informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu oraz o zasadach reagowania w sytuacjach kryzysowych,
stworzenie części informacyjnej systemu  strony internetowej, w której zawarte będą informacje o stanie bezpieczeństwa powiatu i sposobie działania służb ratowniczych oraz instrukcje o sposobie postępowania mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.


04-03-2009
W dn. 27.02.2009 st.kpt. Andrzej Papke  - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i bryg. Piotr Ściebura - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  brali udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie. W trakcie zebrania m.in. dokonano podsumowania działalności za rok 2008 oraz zatwierdzono plan działalności na rok bieżący.
Komendant Powiatowy PSP dokonał oceny współpracy  tut. komendy z zarządem powiatowym ZOSP RP - stanowiącym organ reprezentujący zarządy miejskie i gminne ZOSP RP z terenu miast i gmin powiatu wejherowskiego.   

27-02-2009

Komisja zakładowa NSZZ Solidarność  działająca przy KP PSP w Wejherowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków związków zawodowych wychodzi z inicjatywą zorganizowania  wyjazdu 7-dniowego w Karkonosze. Wyjazd przeprowadzony byłby w zależności od zakończenia roku szkolnego i obejmował by 7 dni po zakończeniu roku szkolnego czyli:

      Wariant I:   21czerwca -28 czerwca

Po wstępnym przeanalizowaniu kosztów i możliwości ich pozyskania założono, że koszt dla jednej osoby dorosłej wynosił by około 400zł a dla dziecka około 350zł. W cenę wliczone było by 5 dniowy pobyt z wyżywieniem  w pensjonacie lub ośrodku wczasowym ( pokoje z własnymi łazienkami) całodzienne wyżywienie (śniadania + obiadokolacja) , ubezpieczenie NW uczestników wyjazdu. Dojazd na miejsce  1 dzień + 1 powrót.  Do dyspozycji w cenie byłby autokar, który zapewniłby uczestnikom  przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych sporządzony zostanie szczegółowy plan wyjazdu i dokładne koszty. Istnieje możliwość wyjazdu z Karpacza na jednodniowe wyjazdy do Czech np.: do Pragi. Osoby pełnoletnie mogą jechać same natomiast dzieci pod opieką przynajmniej jednego z rodziców. Zachęcamy do podjęcia tematu i przedyskutowania w gronie rodzinnym. Członkowie  związku , nie mający jeszcze rodzin mogą zaplanować sobie wyjazd z osobą towarzyszącą. Informacje przekazano do JRG1 i JRG2. Do końca marca zbierane są zapisy. W pierwszej kolejności na listy wpisywane są osoby będące członkami NSZZ Solidarność przy KP PSP w Wejherowie. Przykładowe terminy mogą ulec niewielkim przesunięciom o jeden dzień.  Pytania w sprawie wycieczki proszę kierować pod numer telefonu 0693701565 ,  e-mail: andrzejbornowski@wp.pl


27-02-2009
W dn. 27.02.2009 w siedzibie komendy w Wejherowie  odbyło się pożegnanie przechodzącego w stan spoczynku st.str. Stanisława Myszka  - młodszego ratownika - kierowcy pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Nasz kolega odchodzi na zasłużoną emeryturę po przesłużeniu 21 lat w Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie uroczystości pożegnalnej st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie złożył st.str. Stanisław Myszka podziękowanie za długoletnią ofiarną służbę, duży trud, zaangażowanie, poświęcenie i narażanie własnego zycia oraz zdrowia dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Życzymy naszemu koledze dużo spokoju i zdrowia, jak najmniej stresów i wyrażamy przekonanie, że nadal będzie on wykorzystywał posiadaną wiedzę fachową oraz doświadczenie zawodowe w społecznej ochronie przeciwpożarowej.      

29-12-2008

W dniu 24.12.2008r do KP PSP w Wejherowie dostarczony został nowy podnośnik z Fabryki maszyn 'BUMAR - Koszalin". Niebawem wejdzie na wyposażenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr. 1 w Wejherowie. Podnośnik został zrobiony na podwoziu VOLVO FM 6x4 , któremu odpowiednią moc zapewnia silnik 400KM. Pojazd został wyposażony w układ kontroli hamowania ABS, 3 osobową kabinę, oraz szereg udogodnień i zabezpieczeń poprawiający zarówno komfort pracy jak i bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych.

Dane tech. pojazdu:

  • maksymalny udźwig pomostu roboczego 365 kg,

  • wysokość transportowa pojazdu 3,5m,

  • wysięg boczny przy maksymalnym obciążeniu pomostu roboczego 20,9m.

  • maksymalna wysokość robocza 40m.

  • maksymalna wysokość ratunkowa 39,4m.

  • maksymalny wysięg poziomy 21m.


Aktualności: 1...46474849505152...58