29-05-2017

     W dniu 25 maja 2017 r.  w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Wejherowo odbyła się uroczystość powiatowych obchodów  "Dnia Strażaka" połączona z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się  złożeniem meldunku przez mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego - dowódcę uroczystości do Mariusza Łuczyk  - Wicewojewody Pomorskiego, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Państwowego. Gości przywitał bryg. Jacek Niewęgłowski Komendant Powiatowy Państwowej  Straży  Pożarnej w Wejherowie.  Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości,  przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tutejszą komendą.  Przybyli również  emerytowani  funkcjonariusze  służby  pożarniczej. Strażackie święto było dobrą okazją do do wręczenia wyróżnień, awansów, odznaczeń, medali i nagród dla zasłużonych strażaków z tutejszej Komendy, Druhów z jednostek OSP oraz osób  i instytucji współpracujących z Komendą.  W trakcie apelu nastąpiło uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego GBA 2/24 Renaul Midlum jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Koskowie. Przekazania dokonali st. bryg. Piotr Socha  - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego i bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy  PSP w Wejherowie.
W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył  kpt. Karol Cybulski.

Więcej zdjęć  - patrz : galeria zdjęć


17-05-2017
Strażak i Policjanci zapobiegli tragedii.

W dniu 2 maja 2017 r. w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej miał miejsce pożar poddasza budynku jednorodzinnego. Przed przybyciem zastępów PSP, na miejscu zdarzenia sprawna akcję ratowniczą przeprowadzili: strażak JRG 1 w Wejherowie w czasie wolnym od służby, oraz dwaj funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy wykonując czynności służbowe podczas przejazdu na trasie Wejherowo - Rumia zauważyli wydobywające się kłęby dymu z poddasza budynku mieszkalnego. Niezwłocznie zawrócili i udali się na miejsce pożaru. Mając na uwadze występujące zagrożenie, po wezwaniu pomocy przystąpili do ewakuacji z płonącego domu trzech osób, w tym niepełnosprawnego mężczyznę. W trakcie działań dołączył do nich będący w czasie wolnym od służby strażak z JRG 1 w Wejherowie, który zabezpieczył miejsce zdarzenia odłączając prąd w budynku oraz dokonał wyniesienia z budynku 2 butli z gazem propan - butan.
Po ewakuacji osób z budynku pomimo narastającego zagrożenia przystąpiono do ewakuacji najwartościowszego mienia.
Szybka i zdecydowana reakcja ww. funkcjonariuszy przyczyniła się do uratowania życia osób przebywających w budynku, zmniejszenia strat pożarowych oraz znacznie ułatwiła działania przybyłym na miejsce zdarzenia zastępom JRG i OSP, które mogły bezpośrednio przystąpić do akcji gaśniczej.
Prezentowana postawa i ofiarność funkcjonariuszy, może być przykładem dla innych. Utwierdza w przekonaniu, że ludzie w mundurach są zawsze gotowi do niesienia pomocy zarówno w służbie jak i poza służbą.

W dniu 16.05.2017 r. odbyło się spotkanie władz powiatu z funkcjonariuszami biorących udział w zdarzenia na którym Starosta Wejherowski Pani Gabriela Lisius w obecności Pani Komendant KPP w Wejherowie insp. Beaty Perzyńskiej oraz Komendanta Powiatowego PSP bryg. Jacka Niewęgłowskiego wręczyła listy gratulacyjne wyróżnionym funkcjonariuszom.

17-05-2017
Pokonajmy Nowotwory Krwi - 20.05.2017 - Wejherowo ul. Bukowa 1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie zamieszcza informacje o zaplanowanej na dzień 20 maja rejestracji dawców szpiku.  Akcja ma na celu pomoc potrzebującym osobom.


04-05-2017
Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Poniżej znajdują się listy z życzeniami Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z okazji  Dnia Strażaka.

Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Życzenia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

04-05-2017
Międzynarodowy Dzień Strażaka - Życzenia Ministra MSWiA - Mariusza Błaszczaka02-05-2017

Dzień Flagi Rzeczypospolitej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

W ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem "Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe" zrealizowany został 30 sekundowy spot filmowy z udziałem dzieci. Ten krótki film zachęca do traktowania barw narodowych z szacunkiem oraz do zapoznania się z poradnikiem "Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe", który dostępny jest poniżej.

W związku z przypadającym w dniu 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych nr 1 i 2 Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste wywieszenie flag narodowych.

Galeria zdjęć z uroczystego wywieszenia flagi narodowej


02-05-2017

Film i list z życzeniami Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka24-04-2017
        Zwiększenie środków finansowych dla OSP

 W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku - powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to "drugie płuco" systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  - podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł, to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim - przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując  w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników.

Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. - Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych  - zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji.

Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest ?Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł.  Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników - zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych.

Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli.  Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały     środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników - powiedział wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału,  aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne.  Tak więc uspokajam  pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników - podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Opracowanie: MSWiA

19-04-2017
              Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie zamieszcza informacje o zaplanowanej na dzień 23 kwietnia rejestracji dawców szpiku. Akcja ma na celu pomóc członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie - Kacprowi Huk i innym potrzebującym osobom.
Plakat

Informacja prasowa

FAQ_Fundacji_DKMS_Polska.doc


13-04-2017

Aktualności: 1...3456789...44