30-09-2016
       W dniu 30 września 2016 roku w tutejszej Komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza asp. sztab. Krzysztofa Rathenowa.
         W uroczystości uczestniczył b
ryg. Jacek Niewęgłowski, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w
Wejherowie w asyście zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st.kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
         Asp.sztab Krzysztof Rathenow służbę w PSP rozpoczął jako absolwent Szkoły Chorąży
ch Pożarnictwa w Poznaniu, w dniu 1 lipca 1989 r w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Gdańsku.  Od 1 marca 1992 roku do 30 czerwca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni na stanowisku  starszego technika. Od 1 lipca 1992 do 31 grudnia 1998 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy sekcji w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Od 1 stycznia 1999 roku do 30.09.2016 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na stanowiskach dowódcy zmiany a następnie jako Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.
         Przez kolejne lata podwyższał kwalifikacje, kończąc kurs chemiczno - ekologiczny, kurs obsługi sprężarek wysokociśnieniowych, szkolenie specjalistyczne w zakresi
e wykonywania czynności kontrolno - rozpoznawczych i analizy zagrożeń, szkolenie doskonalące w zakresie współdziałania z LPR oraz kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
       Dał się poznać jako dobry organizator, oddany służbie funkcjonariusz, który z powodzeniem podejmował szereg inicjatyw mających na celu poprawę warunków pracy i służby, za co był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, między innymi: Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową odznaką  - Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa, Srebrną Odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oraz Srebrnym Medalem za długoletnią służbę.
Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.

Więcej zdjęć - Galeria

16-09-2016

X Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym

W dniach 13-14 września br. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumii oraz obiektach sportowych w Gniewinie odbyły się X Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym.

      Do rywalizacji zgłosiło się 19 drużyn (51 zawodników). Mistrzostwa rozgrywane były w konkurencjach: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej,  pożarniczy tor przeszkód 100m, pożarnicze ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 4x100m z przeszkodami.

     Wszyscy zawodnicy prezentowali wysoki poziom wyszkolenia i sprawności. Rywalizacja jak co roku była bardzo zacięta co spowodowało, że Mistrzostwa stały się niezwykle ciekawym widowiskiem sportowym. Po zakończeniu zawodów mł. bryg. Tomasz Komoszyński Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej z konkurencji wręczył zawodnikom puchary, dyplomy, upominki oraz podziękował organizatorom, sędziom za przygotowanie Mistrzostw. 
      Reprezentacja  Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie drugi raz z rzędu zdobyla I miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw.

Klasyfikacja Generalna Mistrzostw.

1. miejsce KP PSP Wejherowo
2. miejsce KP PSP Kartuzy
3. miejsce KM PSP Słupsk


Więcej zdjęć

08-09-2016
         W dniu 7 września 2016 roku w siedzibie Jednostki - Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą oraz zdania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie przez bryg. Andrzeja Papke. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości  mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku  mł. bryg. Tomasza Komoszyńskiego. Następnie nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu. W krótkim przemówieniu ustępujący ze stanowiska bryg. Andrzej Papke podsumował lata służby w tutejsze Komendzie, następnie podziękował przełożonym, współpracownikom, podwładnym władzom samorządowym powiatu wejherowskiego, służbom instytucjom za lata owocnej i dobrej współpracy. Następnie głos zabrał Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku, dziękując za współpracę bryg. Andrzejowi Papke, oraz przedstawił przebieg dotychczasowej służby bryg. Jacka Niewęgłowskiego - nowego Komendanta  Powiatowego PSP w Wejherowie. Następnie nastąpiło uroczyste zdanie  i objęcie obowiązków Komendanta Powiatowego przed Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Gdańsku, pożegnanie i przywitanie ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie przez ustępującego i nowego Komendanta. Na koniec uroczystości zgromadzeni goście: przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego na czele z Starostą Wejherowskim Panią Gabrielą Lisius, przedstawiciele władz miejskich i gminnych na czele z Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami, przedstawiciele służb i instytucji działających w powiecie, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z terenu woj. pomorskiego, przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu, emerytowani funkcjonariusze PSP, koledzy i przyjaciele podziękowali bryg. Andrzejowi Papke za lata wspólnej służby  i współpracy, życząc spokoju i spełnienia marzeń na zasłużonej emeryturze.

           bryg. Andrzej Papke służbę rozpoczął z dniem 1 maja 1985 r. w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W maju 1989 r. ukończył szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. W latach 1989 - 1991 był oddelegowany do pełnienia służby w Zakładowej Straży Pożarnej w budowanej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu na stanowisku dowódcy sekcji. W październiku 1991 r. wrócił do wejherowskiej Komendy, z którą związany był do końca służby. Zajmował kolejno coraz wyższe stanowiska służbowe: przodownika roty, instruktora, oficera, kierownika sekcji, a po ukończeniu studiów wyższych - naczelnika wydziału operacyjno - szkoleniowego. W latach 2001 - 2005 pełnił obowiązki służbowe jako Zastępca Komendanta, a od 16.04.2005 r. jako Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
           Przez lata służby był wielokrotnie nagradzany i odznaczany między innymi: Odznaką " Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej", Medalem Za Długoletnią Służbę, Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

         
             bryg. Jacek Niewęgłowski służbę rozpoczął jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu w dniu 1 września 1991 roku w gdyńskiej jednostce. Przez kolejne lata służby podwyższał kwalifikacje, ukończył w Szkole Głównej Służby Pożarniczej kolejno: studia inżynierskie a następnie studia magisterskie. Następnie realizując zadania służbowe podnosił swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz z zakresu logistyki. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji zawodowych zajmował coraz wyższe stanowiska dowódcze. Od dnia 1 marca 2003 roku pełnił obowiązki służbowe jako Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni. Z dniem 8 września 2016 r. powołany został przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku do pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

           Byłemu Komendantowi bryg. Andrzejowi Papke życzymy spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
           Nowemu Komendantowi bryg. Jackowi Niewęgłowskiemu życzymy osiągnięcia dalszych sukcesów w służbie, spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo zdrowia i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

06-09-2016
        W dniu 6 września 2016 roku w tutejszej Komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza mł. bryg. Stanisława Baranowskiego. W uroczystości uczestniczył bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st.kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
Młodszy brygadier Stanisław Baranowski rozpoczął służbę w dniu 22.10.1987r. w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie,  a od 1 lipca 1992 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP, kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP, Szkołę aspirantów PSP w Poznaniu,  kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ukończył studia licencjackie w Bałtyckiej Wyższej szkole Humanistycznej w Koszalinie i Studia podyplomowe o kierunku BHP w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Gdańsku. Przez ostatnie 12 lat wykonywał zadania służbowe na stanowisku Naczelnika Wydziału  Operacyjno - Szkoleniowego w tutejszej Komendzie. Przez lata służby był wielokrotnie odznaczany między innymi: Brązowym, Srebrnym i Złotym  Medalem za zasługi dla pożarnictwa, Brązowym Krzyżem Załugi, Brązową  i Srebrną odznaką " Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", Brązowym Medalem za zasługi dla obronności kraju, oraz Dyplomem Okolicznościowym Komendanta głównego PSP.
        Jak podkreślił  bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  mł. bryg. Stanisław Baranowski to funkcjonariusz zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki. Realizowane zadania  znacząco wpłynęły na zapewnienie  wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego.
Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

01-08-2016
       W dniu 1 sierpnia 2016 roku w tutejszej Komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza asp. Adama Milka. W uroczystości uczestniczyli Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  bryg. Jacek Nowak i st. kpt. Waldemar Lewandowski oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej Komendy. 
Aspirant Adam Milka rozpoczął służbę w dniu 16.05.1994 r. w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie a od 1 stycznia 1998 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP, kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP, Szkołę aspirantów PSP w Poznaniu  oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego specjalisty w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym w tutejszej Komendzie. Został odznaczony  brązową odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", oraz Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Asp. Adam Milka to funkcjonariusz zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki. Realizowane zadania przyczyniały się do  zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego.
Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

04-07-2016

W dniu 1 lipca 2016 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza kpt. Piotra Klińskiego. W uroczystości uczestniczył bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st.kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
Kapitan Piotr Kliński w 1991 roku po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu uzyskując stopień służbowy - młodszego aspiranta  rozpoczął służbę w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie,  od  1 stycznia 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Terenowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, od  1 lipca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni a od 1 stycznia 1998 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi oraz kurs chemiczno-ekologiczny i kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy JRG  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Został odznaczony  brązową  i srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", brązowym medalem  "Za  Zasługi  dla  Pożarnictwa", Brązowym  Krzyżem  Zasługi,  srebrnym  medalem za  "Długoletnią Służbę" oraz Dyplomem 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. 
Jak podkreślił  bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  kpt. Piotr Kliński to funkcjonariusz zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki. Wielokrotnie narażał życie i zdrowie w działaniach ratowniczych oraz realizował zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

Po zakończeniu uroczystości pożegnania funkcjonariusza przechodzącego w stan spoczynku odbyła się uroczystość wręczenia awansów w stanowiskach służbowych. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie wręczył decyzję o mianowaniu na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej  nr 2 w Rumi kpt. Zbigniewowi Dorawa pełniącemu dotychczas obowiązki dowódcy zmiany w JRG nr 1 w Wejherowie oraz  decyzję o mianowaniu na stanowisko dowódcy sekcji asp. Piotrowi Kwiatkowskiemu pełniącemu dotychczas obowiązki dowódcy zastępu. Życzymy awansowanym samych sukcesów, zadowolenia z pełnionej służby i dalszych awansów.
więcej zdjęć:patrz galeria zdjęć
 


22-06-2016
          W dniu 18 czerwca 2016 roku na obiektach Nadleśnictwa Gdańsk Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie zorganizowała kolejne szkolenie dla strażaków z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzorem wcześniejszego szkolenia teoretyczna część obejmowała zagadnienia z taktyki prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych oraz przedstawienie charakterystyki lasów w  Nadleśnictwie Gdańsk. Drugą częścią szkolenia były zajęcia praktyczne obejmujące swą tematyką następujące zagadnienia: kwalifikowaną pierwszą pomoc, użytkowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych i sprzętu mechanicznego - pilarek do drewna. W trakcie zajęć swój sprzęt gaśniczy zaprezentowali pracownicy Straży Leśnej. W następnej kolejności przeprowadzone zostało ćwiczenie praktyczne symulujące pożar na obszarze leśnym. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie możliwości prowadzenia oraz organizacji działań gaśniczych na obszarach leśnych, oraz wypracowanie dobrych praktyk podczas współpracy z pracownikami nadleśnictwa. Po zakończeniu ćwiczenia dokonano podsumowania, oceny realizacji postawionych celów do osiągnięcia oraz przedstawiono wnioski.
W ćwiczeniach łącznie udział wzięło:
- 8 zastępów - 46 ratowników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Bojano, Kielno, Szemud, Reda, Przetoczyno, Łebno, Gniewowo, Zbychowo,
- 6 zastępów z KP PSP i JRG nr 1 w Wejherowie oraz JRG nr 2 w Rumi -   16 funkcjonariuszy,
- 1 pojazd z Straży Leśnej - 4 pracowników.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

21-06-2016

W dniu 20 czerwca 2016 roku na gminnych obiektach sportowych w Choczewie przy ul. Kusocińskiego przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały rozegrane  zgodnie z "Regulaminem Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" w dwóch konkurencjach, tj.:
- sztafecie pożarniczej 7 x 50 metrów z przeszkodami,
- ćwiczeniu bojowym.
W zawodach wzięło udział łącznie 14 młodzieżowych drużyn pożarniczych, 8 drużyn chłopców oraz 6 drużyn - dziewcząt.  Zawody otworzył bryg. Jacek Nowak - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie.Podczas zawodów panowała wesoła atmosfera, lecz zauważyć dało się mocną sportową rywalizację pomiędzy startującymi drużynami. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 

Grupa dziewcząt
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1. OSP Gościcino
2. OSP Nowy Dwór Wejherowski
3. OSP Kopalino
4. OSP Luzino
5. OSP Bożepole Wielkie
6.  OSP Strzepcz

Ćwiczenie bojowe
1.  OSP Kopalino
2.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
3.  OSP Bożepole Wielkie
4.  OSP Strzepcz
5.  OSP Gościcino
6.  OSP Luzino


Klasyfikacja generalna zawodów w
grupie dziewcząt przedstawia się następująco:
1.  OSP Kopalino
2.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
3.  OSP Gościcino
4.  OSP Bożepole Wielkie
5.  OSP Strzepcz
6.  OSP Luzino

Grupa chłopców
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
2.  OSP Bolszewo
3.  OSP Strzepcz
4.  OSP Opalino
5.  OSP Kniewo II
6.  OSP Kielno
7.  OSP Reda
8.  OSP Luzino

Ćwiczenie bojowe
1.  OSP Bolszewo
2.  OSP Strzepcz
3.  OSP Reda
4.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
5.  OSP Opalino
6.  OSP Kielno
7.  OSP Luzino
8.  OSP Kniewo II

Klasyfikacja generalna zawodów w
grupie chłopców przedstawia się następująco:
1.  OSP Bolszewo
2.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
3.  OSP Strzepcz
4.  OSP Opalino
5.  OSP Reda
6.  OSP Kielno
7.  OSP Kniewo II
8.  OSP Luzino
Zwycięzcom gratulujemy zajętych miejsc. 
Więcej zdjęć: patrz- galeria zdjęć


16-06-2016

Zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie nr 4/2016 z dnia 22 kwietnia  2016 roku  w sprawie przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wejherowskiego w dniu  12 czerwca 2016 roku odbył się egzamin końcowy potwierdzający nabyte uprawnienia. Do egzaminu przystąpiło 27 strażaków - ochotników, którzy nabyli wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dające podstawę do uzyskania kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. 
        Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 22/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w składzie: st.kpt. Marek Lniski, kpt. Zbigniew Dorawa, kpt. Tomasz Ziarek, asp. Piotr Kwiatkowski oraz asp. Adam Milka. Egzamin w części teoretycznej został przeprowadzony w formie pisemnej. Część praktyczna egzaminu końcowego polegała na wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego w zespole lub samodzielnie w oparciu o dostępny specjalistyczny sprzęt, zgodnie z treściami kształcenia na danym szkoleniu oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przystąpienie do części praktycznej egzaminu końcowego uwarunkowane było otrzymaniem zaliczenia z części teoretycznej. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym.
Gratulujemy  strażakom ochotnikom nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


14-06-2016
W dniu 9 czerwca 2016 roku siedzibę Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie  oraz siedzibę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odwiedziła delegacja samorządowców z Gruzji na czele z Zaza Melikidze - Starostą Alkhaltsikhe Municipality.
Wizyta w obiektach Państwowej Straży Pożarnej była okazją do wymiany doświadczeń dotyczących organizacji działania służb ratowniczych w obu krajach.  Gościom z Gruzji przedstawiono jak funkcjonuje Państwowa Straż Pożarna w powiecie wejherowskim, zaprezentowano Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, oraz sprzęt  i wyposażenie znajdujące się na stanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Goście również odwiedzili siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

Aktualności: 1...3456789...41