03-10-2019
Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

     "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!", to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Kampania jest realizowana od października 2019 r. do marca 2020 r. 

     W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
     Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.
     Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

    Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
     Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
     W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii. Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

     Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
    - bezwonny,
    - bezbarwny,
    - pozbawiony smaku.

     Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

     Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
    - nieszczelności,
    - braku konserwacji, w tym czyszczenia,
    - wad konstrukcyjnych,
  - niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!


     Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
   - cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
   -  dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
   - co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

     Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

    Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
    - Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
    - Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
    - Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
    - W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

     Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Załączniki:

Link do kampanii Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

Link do strony Krajowej Izby Kominiarzy
03-10-2019
     W dniu 01.10.2019 r. w Starogardzie Gdańskim odbyły się Mistrzostwa w Halową Piłkę Nożną "O  Puchar Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej". W zawodach uczestniczyło 14 reprezentacji KP i KM PSP z całego województwa. Nasza reprezentacja przystąpiła do rozgrywek broniąc mistrzowski tytuł obroniony w zeszłym roku.  Mecz finałowy rozegrany został miedzy naszą Komendą a Komendą Powiatową PSP w Nowym Dworem Gdańskim. Celem wyłonienia zwycięzcy konieczne było przystąpienie do rzutów karnych. Po bardzo zaciętym pojedynku po raz trzeci broniąc tytuł zostaliśmy "Mistrzami Województwa Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej". Drugie miejsce zajęła reprezentacja Komendy Powiatowej PSP z Nowego Dworu Gdańskiego, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja Komendy Miejskiej PSP z Gdyni.

27-09-2019
LIST PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA MORAWIECKIEGO


26-09-2019

16-09-2019
Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP - 2019

         W dniu 14.09.2019 r. na stadionie sportowym w Lini przeprowadzono XI Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których wzięło udział 12 męskich drużyn pożarniczych oraz 3 kobiece drużyny pożarnicze.

Zawody rozegrane zostały w 2 konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m
- pożarnicze ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja końcowa po rozegraniu konkurencji przedstawia się następująco.

Kategoria  Kobiece drużyny pożarnicze  Grupa C

1.    Miejsce - OSP Orle
2.    Miejsce - OSP Bojano
3.    Miejsce - OSP Bożepole Wielkie

Kategoria Męskie drużyny pożarnicze - - Grupa A

1. Miejsce - OSP Luzino
2. Miejsce - OSP Nadole
3. Miejsce - OSP  Rybno
4. Miejsce - OSP Linia
5. Miejsce - OSP Kielno
6. Miejsce - OSP Wejherowo
7. Miejsce - OSP Szemud
8. Miejsce - OSP Gowino
9.  Miejsce - OSP Orle
10. Miejsce - OSP Rozłazino
10. Miejsce - OSP Kaczkowo
11. Miejsce - OSP Gościcino

      Dodatkowo podczas zawodów rozegrane zostały dwie konkurencje nie brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej:
- ćwiczenie musztry
- drużynowe przeciąganie liny.
     W ćwiczeniu musztry udział wzięły wszystkie drużyny, z czego bezbłędnie musztrę wykonali zawodnicy z jednostek OSP Linia, Nadole, Gowino, Orle i Wejherowo.
     Konkurencję przeciągania liny rozegrano w dwóch kategoriach: Męskich drużyn Pożarniczych i Kobiecych drużyn pożarniczych. W kategorii mężczyzn zwyciężyła reprezentacja jednostki OSP z Szemuda, w kategorii kobiet reprezentacja jednostki OSP z Orla.
       Wszystkie drużyny za zajęte miejsca otrzymały pamiątkowe dyplomy. Za pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach drużyny otrzymały puchary. Za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej drużyny otrzymały nagrody pieniężne przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego dla swoich jednostek. 

Zawody swoją obecnością zaszczycili:
1. Bogusława Engelbrecht Wójt Gminy Linia
2. Andrzej Papke Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
3. Bogusław Suwara Sekretarz Miasta Wejherowa
4. dh Mirosław    Józefowicz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie   
5. Prezesi, Naczelnicy i przedstawiciele władz jednostek OSP z terenu powiatu wejherowskiego

      Zawody odbyły się w miłej sportowej atmosferze, oraz były okazją do spotkania się druhen i druhów z jednostek OSP z całego powiatu wejherowskiego.
     Wszystkim dziękujemy za przybycie, sportową rywalizację i gratulujemy zajętych miejsc.

więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

13-09-2019
AKCJA CHARYTATYWNA 500+KM

     Strażacy ze Słupska, Fundacja Sportu Pozytywnego oraz Jarosław Chyrzyński, Maciek Nałęcz, Rafał Lelukiewicz, Szymon Koszykowski po raz trzeci startują w trasę liczącą trochę powyżej 500km. W tym roku z Wrocławia na Hel- 545km.
     Pomóżcie zebrać jak największą ilość środków na rehabilitację po ciężkim wypadku ikony polskiego kolarstwa, utytułowanego Ryszarda Szurkowskiego oraz młodego utalentowanego kolarza Karola Domagalskiego. Obydwaj mieli tego pecha, że podczas uprawiania swojej ukochanej dyscypliny ulegli wypadkowi. Zadaniem uczestników będzie przejechanie szosą w jak najkrótszym czasie trasy Wrocław- Hel. Liczymy na Waszą obecność podczas pokonywania trasy. Każdy z uczestników/ darczyńców może dołączyć się na  dowolnym etapie trasy i przebyć dowolną ilość kilometrów wpłacając do puszki sumę 1km=minimum 1PLN.
     Wszystkie zebrane środki zostaną  równo podzielone i przekazane rodzinom poszkodowanych. Wpłacać można również na nr kont podane w wydarzeniu.

Wydarzenie można śledzić na fecebook "500+km Dla Szurkowskiego i Domagalskiego"

Aktualnych informacji z trasy udziela mł.bryg. Trocki Łukasz (kom. +48 509-560-499) e-mail: lukasz.trocki@straz.gda.pl

Opracowanie: mł.bryg. Trocki Łukasz - Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku.

12-09-2019
Z A W O D Y     W    S P O R C I E    P O Ż A R N I C Z Y M


     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, informuje że w dniu 14.09.2019 r. na stadionie sportowym w Lini rozegrane zostaną "XI Powiatowe Zawody dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sporcie Pożarniczym".
     Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godzinę 9:00. Podczas zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje:
  • ćwiczenie musztry,
  • sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami,
  • ćwiczenie bojowe na mokro.
    W zawodach wezmą udział kobiece  i męskie drużyny reprezentujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu Wejherowskiego.
     Serdecznie zapraszamy sympatyków pożarnictwa i mieszkańców gminy Linia  i powiatu Wejherowskiego do przybycia na stadion i kibicowania drużynom w zmaganiach sportowych.

03-09-2019
     Z dniem 2 września zakończyła się tegoroczna akcja strażaków związana z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie dokonywali wizytacji i kontroli obozowisk letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym harcerzy na terenie całego powiatu. Kontrole przeprowadzone zostały pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, dojazdu do miejsca obozowisk i warunków ewakuacji.
     Przeprowadzane były pogadanki z uczestnikami obozów, na których omawiano i popularyzowano umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami, możliwościach ochrony przed nimi, zasad zachowania się na obszarach leśnych, zachowania się nad wodą, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Omówiono jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze o sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
     Strażacy z miejscowych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączali się aktywnie w prowadzoną akcję oraz  prezentowali pojazdy ratowniczo - gaśnicze. Uczestnicy obozów mieli okazję z bliska zobaczyć sprzęt  i wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas prowadzenia działań ratowniczych.
      Wizytacji i kontroli dokonano w ponad 30 obozach, w których uczestniczyło ponad 2700 osób - dzieci wraz z opiekunami.


02-09-2019
    
     W dniu 22.08.2019 r. st. bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, złożył podziękowania panu Dariuszowi Kruszyńskiemu za wkład  i  zaangażowanie w prowadzone przez zastępy straży pożarnej działania gaśnicze. 
     W dniu 15.08.2019 r. w Gniewinie przy ulicy Spokojnej, doszło do pożaru ścierniska na powierzchni około 20 ha. W działaniach gaśniczych trwających ponad 5 godzin zaangażowanych było 9 zastępów gaśniczych, 2 pojazdy operacyjne oraz łącznie 41 strażaków.

22-08-2019
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku.

Słowo wstępne KG PSP
Tryb i zasady
Wniosek (pdf)


Wzór wypełnienia wniosku - szczegóły
Propozycje działań


Aktualności: 1...3456789...59