12-05-2006
W dniu 11 maja, na terenie JRG Nr 2 w Rumi, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka. Wielu spośród nas otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i wyróżnienia. Starosta Wejherowski - Pan Józef Reszke, który wspólnie z Panią Elżbietą Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta Rumi został odznaczony brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", wręczył honorowe dyplomy najlepszym jednostkom OSP z naszego powiatu.

08-05-2006
W dniu 6 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie obchodziła uroczystość 75-lecia istnienia jednostki połączoną z obchodami Dnia Strażaka.
Sztandar jednostki został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Odznaczonych i wyróżnionych zostało wielu strażaków.

02-05-2006
W dniu 29 kwietnia 2006 r. odbył się egzamin końcowy na kursie operatorów sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych. Komisja przeegzaminowala 17 strażaków ochotników z terenu naszego powiatu. Wśród nich, dużą wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi wykazali się: dh Wiotold Hoppa z OSP Kielno i dh Piotr Hirsz z OSP Gniewowo.

27-04-2006
Gasiliśmy dzisiaj pożar mieszkania w Wejherowie przy ul. Kochanowskiego 19. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji wypalilo się tylko wyposażenie pokoju. Spotkaliśmy się ze sporym uznaniem lokatorów wieżowaca.

24-04-2006
W dniu dzisiejszym gościliśmy grupę młodzieży francuskiej. Zaprezentowaliśmy im nowo otwarte Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zarówno centrum, jak również późniejsza wizyta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Wejherowie, wywarły na gościach duże wrażenie.

19-04-2006

Corocznie w pożarach traw ginie od kilku do kilkunastu osób!

Wypalanie traw nie użyźnia gleby! Wysoka temperatura powoduje nadmierne nagrzewanie się górnych warstw gleby, giną wtedy drobnoustroje uczestniczące w procesie rozkładu i mineralizacji materii organicznej, zwierzęta pozbawione drogi ucieczki, palą się żywcem. Bywa, że pożary traw rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany, co kończy się podpaleniem zabudowań, lasu czy obszarów cennych przyrodniczo na terenach chronionych.

Na obszarze powiatu wejherowskiego zanotowano już 95 takich pożarów, szczęśliwie nikt nie zginął, niestety przyniosły one niepowetowane straty w naszym wspólnym środowisku naturalnym.

Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie przestrzega, że w przypadku stwierdzenia celowego działania człowieka (ustalenia sprawców podpaleń), sprawy będą kierowane do organów ścigania.


03-04-2006
W dniu 1 kwietnia 2006 r. przed komisją powołaną decyzją Komendanta Powiatowego stanęło 25 strażaków - ochotników, uczestników kursu szeregowych Ochotniczych Straży Pożarnej. Szeregi jednostek OSP zasiliło jednak tylko 23, bowiem 2 strażaków nie zdało egzaminu i nie otrzymało świadectw ukończenia kursu.

27-03-2006
W dniach 25 i 26 marca 2006 r., w Zwartowie, odbyła się narada szkoleniowa "Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo w powiecie wejherowskim". W naradzie wzięli udział Prezesi i Naczelnicy jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Prezesi pozostałych jednostek typu "S". Wśród zaproszonych gości byli przedstawicie władz samorządowych oraz Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego - bryg. mgr inż. Stanislaw Chabel.

24-03-2006
W dniu 24 marca 2006 r., w naszej komendzie, odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Przecięcia wstęgi po stronie Pogotowia Ratunkowego dokonali: Pan Piotr Ołowski - Wojewoda Pomorski i Pan Józef Reszke - Starosta Wejherowski; natomiast w części straży pożarnej: Pan Andrzej Zieleniewski - dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, mł. bryg. mgr inż. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki oraz kpt. mgr. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy.

10-02-2006
W dniu 10.02.2006 r. na terenie JRG Nr 2 w Rumi odbyło się uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego GCBA 5/32 m-ki Mercedes Atego oraz przecięcie wstęgi i uruchomienie zdalnie sterowanej bramy wjazdowej. Pojazd zastąpi wysłużonego, 20-letniego Jelcza.

Aktualności: 1...49505152535455