11-07-2008
W dn. 8.07.2009 powstał pożar w Tartaku w Barłominie. W walce z pożarem brało udział 29 strażaków i 7 samochodów pożarniczych z Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, Bolszewie, Gościcinie i Milwinie. W wyniku pożaru stwierdzono ok. 20 tyś. zł strat, niemniej udało sie uratować mienie o wartości ok. 200 tyś zł. Powierzchnia pożaru wyniosła ok. 200 m2 , do jego ugaszenia zużyto ok. 80 m3 wody. Utrudnieniem w czasie prowadzenia działań gaśniczych było bardzo duże zadymienie i małe ciśnienie wody w sieci hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych. W związku z tym konieczne stało się dowożenie wody przez samochody gaśnicze z pobliskiej rzeki. Działania ratowniczo - gaśnicze trwały łącznie 4 godziny i 21 minut.

10-07-2008

W dn. 8.07.2008 w Komendzie Powiatowej PSP w Bytowie odbyły się II Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Państwowej Straży Pożarnej. Zawody przeprowadzono na dwóch obiektach tj. wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na wspinalni w KPPSP Bytów, a ćwiczenie bojowe i pożarniczy tor przeszkód 100m na stadionie miejskim w Bytowie, a startowało w nich 14 drużyn reprezentujących komendy miejskie i powiatowe PSP z terenu województwa, a także drużyna KWPSP - Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku . Naszą komendę reprezentowała drużyna w składzie: asp. Leszek Zelewski, mł.asp. Mariusz Szturgulewski, st.str. Łuksz Szreder, sekc. Marcin Grabowski, st.str. Piotr Labuda, sekc. Łukasz Kaczmarek, sekc. Marcin Karsznia, str. Marcin Brzeski, st.str. Marek Kamiński.
Drużyna nie startowała w konkurencji wspinania przy użyciu drabiny hakowej, natomiast uzyskała dobre wyniki w pożarniczym torze przeszkód i ćwiczeniu bojowym. Niestety, pomimo wielu starań i zaangażowania zawodników nie dopisało szczęście i ze względu na problemu sprzętowe nie udało się zająć dobrego miejsca. Obecny na zawodach st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie stwierdził, że w roku przyszłym zmotywuje zawodników do jeszcze większego wysiłku oraz spowoduje lepsze przygotowanie do startu w następnych zawodach wojewódzkich, które poprzedzone zostaną zawodami strefowymi z udziałem tut. komendy oraz KPPSP w Pucku i KPPSP w Lęborku. Akces uczestniczenia w tych zawodach złożył także Komendant Miejski PSP w Gdyni.
Życzymy powodzenia na zawodach w roku 2009!

10-07-2008
W dn. 4.07.2008 odbyła sie uroczystość otwarcia pawilonu ekspozycyjnego z zabytkową konną drabiną strażacką Firmy "Magirus". Uroczystość zgodnie z ceremoniałem pożarniczym odbyła się na parkingu przy pawilonie i przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie ul. 3 Maja 2. Uroczystość prowadził jako gospodarz Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo przy udziale dh Zenona Frankowskiego - Prezesa OSP w Wejherowie. Pawilon został zbudowany z środków budżetowych miasta Wejherowa, natomiast OSP w Wejherowie użyczyła zabytkową ponad 100 - letnią drabinę dla celów ekspozycji dla mieszkańców miasta i turystów. W uroczystości udział wzięli: dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, Bogdan Tokłowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo, Piotr Bochiński - Przewodniczący Rady Miasta w Wejherowie, Bogusław Suwara - Sekretarz Urzędu Miasta, a także poczty sztandarowe OSP w Wejherowie i PSP w Wejherowie, strażacy zawodowi i ochotnicy oraz pracownicy UM w Wejherowie. Pawilon został otwarty przy okazji 135 - lecia OSP w Wejherowie i w związku z tym odbyła się również uroczystość wręczenia medali pożarniczych. Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał dh Stanisław Selin, brązowe medale: Krzysztof Hildebrandt, Bogusław Suwara, dh Katarzyna Blok, dh Maciej Ziółkowski. Odznaki "Strażak Wzorowy" otrzymali: dh Kamil Ostaszewski, dh Małgorzata Łaga, dh Adam Dargacz, dh Szymon Borodziuk.
Dzięki wsparciu tej tek cennej inicjatywy przez władze miasta Wejherowa mieszkańcy naszego grodu i turyści mają niepowtarzalną okazję by w całej okazałości podziwiać niezwykle rzadki eksponat techniki pożarniczej, konną, trzyprzęsłową, wysuwaną, zabytkową drabinę pożarniczą wyprodukowaną na przełomie XIX i XX wieku, a zakupioną w 1907r przez miasto Wejherowo dla OSP w Wejherowie. Tego typu zabytków techniki pożarniczej zachowało się w kraju i Europie niewiele, na pewno jedna prawie identyczna drabina znajduje się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, i dwie prawdopodobnie w krajach Europy Zachodniej. Tym cenniejsza to inicjatywa by zachować ten eksponat w naszym mieście i powiecie, ponieważ ubiegały się o niego różne instytucje z terenu kraju.
30-06-2008
W dn. 22.06.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przeprowadzono zgodnie z programem szkolenia dla strażaków OSP egzamin dla strażaków - ochotników  uczestniczących w szkoleniu podstawowym  jednoetapowym  dla  wytypowanych strażaków z ochotniczych straży pożarnych. Do egzaminu przystąpiło 18 strażaków, którzy otrzymali łącznie cztery oceny bardzo dobre (5), trzynaście ocen dobrych (4) i jedną dostateczną (3). Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:
st.kpt. Andrzej Bornowski - przewodniczący
członkowie:
st.kpt. Jacek Nowak
asp.sztab. Krzysztof Rathenow
st.asp. Maciej Kuczera
st.asp. Zenon Frankowski
asp. Marek Ruc
- przy pomocy doświadczonych funkcjonariuszy z zmiany służbowej pełniącej służbę w dniu egzaminu.     

17-06-2008
W dn. 11.06.2008 zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st.kpt. Andrzeja Papke przeprowadzono ćwiczenia dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu - Ratowniczo - Gaśniczego z terenu powiatu. Ćwiczenia odbyły sie na obiektach Firmy "Rieber - Foods" w Gniewinie, a udział w nich wzięły: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 w Wejherowie ( samochód gaśniczy ciężki GCBA 5/32, samochód lekki ratownictwa technicznego SLRt, samochód lekki operacyjny SLOp), Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewinie - samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16, OSP w Nadolu - samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16, OSP w Bolszewie - samochód gaśniczy ciężki GCBA 6/32 i jednostka OSP w Kostkowie, nie włączona do systemu z samochodem średnim GBA 1,6/16, a ponadto Straż Gminna w Gniewinie. Celem ćwiczeń było: praktyczne sprawdzenie alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu jednostek, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w dokonywaniu oceny sytuacji, doskonalenie współpracy i współdziałania z podmiotami włączonymi do KSRG, doskonalenie obsługi sprzętu , zapoznanie ćwiczących z terenem i specyfiką działalności zakładu, sprawdzenie umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie znajomości stosowania przepisów BHP.

17-06-2008

W dn. 15.06.2008 odbyły sie na stadionie sportowym w Gniewinie Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zorganizowała tut. komenda, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. W zawodach wystartowało łącznie 30 drużyn, 10 dziewczęcych i 20 chłopięcych w kategorii wiekowej 12 - 15 lat.
Pomimo perturbacji związanych ze zmienną pogodą i występującymi na całe szczęście krótkimi, intensywnymi opadami deszczu, co spowodowało przerwę w rozgrywaniu zawodów - udało się je szczęśliwie przeprowadzić w ustalonym czasie i bez większych problemów.
Wykaz zajętych miejsc przez drużyny MDP dziewcząt w kolejności od I do X:
I. OSP Linia
II. OSP Bożepole
III. OSP Gościcino
IV. OSP Łęczyce
V. OSP Luzino
VI. OSP Gniewino
VII. OSP Kaczkowo
VIII. OSP Zbychowo
IX. OSP Rumia
X. OSP Kostkowo

Wykaz miejsc zajętych przez drużyny MDP chłopców w kolejności od I do XX:
I. OSP Kniewo
II. OSP Gniewino
III. OSP Linia
IV. OSP Gościcino I
V. OSP Bożepole
VI. OSP Nadole
VII. OSP Rumia
VIII. OSP Kopalino
IX. OSP Luzino
X. OSP Sasino
XI. OSP Bolszewo
XII. OSP Łęczyce
XIII. OSP Kaczkowo
XIV. OSP Kielno
XV. OSP Strzepcz
XVI. OSP Gościcino II
XVII. OSP Kostkowo
XVIII. OSP Orle
XIX. OSP Gniewowo
XX. OSP Lewino.
Drużyny chłopięce i dziewczęce zajmujące miejsca od I do III otrzymały puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe, którymi były odtwarzacze MP3, namioty i materace, pozostałe drużyny dyplomy i drobne upominki. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie i zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie.
Następne zawody dla MDP odbędą sie za 2 lata.


23-05-2008
W dn. 21.05.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyły się obchody powiatowych uroczystości "Dnia Strażaka". Na uroczystość przybyli goście: Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP, bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, radni powiatowi, Komendanci PSP z Gdyni i Pucka, Prezydent Miasta Wejherowo , burmistrzowie miast i wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do KSRG oraz jednostek OSP spoza systemu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, komendanci i szefowie powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz emerytowani funkcjonariusze PSP. W trakcie uroczystości wręczono szereg wyróżnień, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki "Zasłużony dla Ochrony Ppoż" kpt. Mirosław Józefowicz i st.ogn. Wiesław Lehmann.
- Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dh Jerzy Groth z OSP w Bolszewie.
- Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. pomorskiego nadało medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa": dh Kamil Jeliński z OSP w Lini, dh Henryk Domaros
z OSP w Kopalinie, bryg. Piotr Ściebura,
Srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" : dh Grzegorz Gaszta z OSP w Wejherowie,dh Romuald Kreft z OSP w Choczewie, sekc. Piotr Rank, mł.kpt. Marek Lniski, dh Zbigniew Pokryfka z OSP w Przetoczynie, dh Piotr Marszał z OSP w Luzinie, dh Alicja Hinz z OSP w Luzinie,
Brązowy medal "Za zasługi dla Pożarnictwa": dh Halina Bach z OSP w Bolszewie,Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo, dh Przemysław Rohraff z OSP w Luzinie, dh Wacław Seweryn z OSP w Kopalinie, dh Piotr Labudda z OSP w Kniewie.
- Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie nadało odznakę "Strażak Wzorowy" dh Mariusz Billot z OSP w Redzie,
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał nagrodę pieniężną st.ogn. Wiesław Lehmann
- Komendant Główny PSP nadał dyplom okolicznościowy st.kpt. Jarosław Szreder,
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień starszego kapitana kpt. Stanisław Baranowski i kpt. Jan Domski,
- Komendant Główny PSP nadał wyższe stopnie aspiranckie: starszego aspiranta asp. Piotr Arendt, asp. Jarosław Dargacz, asp. Zenon Frankowski
stopnie aspiranta - mł.asp. Bogusław Browarczyk, mł.asp. Stanisław Brzozowski, mł.asp. Marek Ruc, mł.asp. Piotr Ryta,
- Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadał stopień ogniomistrza mł.ogn. Janusz Słowy,
- Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie nadał stopnie starszego strażaka str. Filip Bulczak, str. Dariusz Hennig, str. Paweł Jaskólski, str. Ryszard Stenka, str. Łukasz Szreder, str. Łukasz Szymański.
- Starosta Wejherowski, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wyróżnili okolicznościowymi dyplomami strażaków - ochotników: dh StanisławBrzozowski z OSP w Gościcinie, dh Mariusz Billot z OSP w Redzie, dh Stanisław Ruszkowski z OSP w Lini, dh Tadeusz Banzemer z OSP w Bolszewie, dh Jerzy Groth z OSP w Bolszewie,
- Starosta Wejherowski, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie i Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uznali za najlepsze jednostki OSP w roku 2007 OSP w Choczewie i OSP w Bożympolu, prezesom wyróżnionych jednostek wręczono okolicznościowe dyplomy.


15-05-2008
W dn. 13.05.2008 w Porcie Handlowym "Auchan" w Rumi tut. komenda zorganizowała następne w tym roku ćwiczenia dla części podmiotów włączonych do Krajowego Systemu  Ratowniczo - Gaśniczego na obszarze powiatu. Ćwiczenia miały na celu m.in. praktyczne sprawdzenie możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu jednostek, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności  dowódców w dokonywaniu oceny sytuacji oraz wypracowywaniu decyzji, doskonalenie współpracy i współdziałania z podmiotami  włączonymi do KSRG, sprawdzenie systemów pożarowych znajdujących sie w obiekcie, sprawdzenie warunków oraz przeprowadzenie ewakuacji pracowników i klientów, doskonalenie obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek, zapoznanie ćwiczących z terenem  i obiektami zlokalizowanymi na terenie prowadzonych ćwiczeń, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej, sprawdzenie podczas prowadzonych działań znajomości stosowania przepisów BHP.
W ćwiczeniach udział wzięła komisja złożona z funkcjonariuszy tut. komendy, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie do oceny ćwiczeń , 2 samochody pożarnicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi, samochód pożarniczy z JRG nr 1 w Wejherowie, a także samochody pożarnicze z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Redzie, Wejherowie, Gościcinie i Bolszewie oraz Policja, Straż Miejska w Rumi i Pogotowie Ratunkowe. W trakcie ćwiczeń sztucznie zadymiono wybrane pomieszczenia oraz uruchomiono istniejące  w obiekcie systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także przeprowadzono ewakuację pracowników i klientów. Za powstałe utrudnienia w trakcie ćwiczeń dla klientów przepraszamy, niestety były one niezbędne by w pełni sprawdzić czy w obiekcie zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego.                

14-05-2008
W dn. 9.05.2008 w Gdańsku odbyły się Ogólnopolskie obchody "Dnia strażaka". W uroczystościach tych oprócz przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, zaproszonych gości - brała także udział delegacja tut. komendy i reprezentanci strażaków - ochotników z terenu naszego powiatu. Uroczystości rozpoczęły się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, gdzie Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku bryg. Andrzej Rószkowski w obecności nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego PSP wręczył nagrody finansowe dla funkcjonariuszy z komend PSP z terenu województwa. Następnie uczestnicy uroczystości udali sie do Bazyliki Mariackiej, w której uroczystą Mszę Św. koncelebrował ks.arcybiskup Sławoj Leszek - Głódź - Metropolita Gdański. Po mszy św. uczestnicy uroczystości kolumną marszową ulicami Gdańska udali się na ul. Długi Targ, gdzie nastąpiła uroczysta chwila wręczenia sztandarów dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. Z tej okazji wręczono także okolicznościowe dzwony Komendantom Powiatowym i Miejskim PSP z terenu województwa. Po tej części uroczystości udano się do Dworu Artusa, w którym nastąpiło wręczenie przez nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń i medali.
Z naszej komendy awansowani zostali: na stopień starszego kapitana - kpt. Andrzej Bornowski, na stopień młodszego kapitana - mł.asp. Marek Lniski, a zaszczytnym odznaczeniem tj. "Złotym Znakiem Związku OSP" wyróżniony został dh Jan Schulz - Prezes OSP w Luzinie.

14-05-2008

W dn. 5.05.2008 z inicjatywy ks. Dziekana Tadeusza Reszka odbyło się w Parafii pw. Trójcy Św. w Wejherowie spotkanie strażaków z okazji trwających obchodów "Dnia Strażaka".
W spotkaniu uczestniczyli: st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, bryg. Piotr Ściebura - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i asp. Zenon Frankowski - rzecznik prasowy. W trakcie spotkania ks. Dziekan złożył życzenia wszystkim strażakom i ich rodzinom oraz przekazał cenne upominki - albumowe wydanie książki "Kościoły Archidiecezji Gdańskiej".

Aktualności: 1...49505152535455...59