04-04-2008
W dniu 4.04.2008 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. Eliminacje zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i tut. Komendę. Po przeprowadzonej części teoretycznej eliminacji w formie testu dla 3 grup wiekowych wyłoniono zwycięzców w każdej grupie, którymi są:

I grupa wiekowa 10 - 13 lat

I miejsce - Brygida Lange
II miejsce - Krzysztof Furman
III miejsce - Jarosław Januszkiewicz
II grupa wiekowa 14 - 16 lat
I miejsce - Monika Baranowska
II miejsce - Paweł Bianga
III miejsce - Sylwia Szmidtka

III grupa wiekowa 17 - 19 lat
I miejsce - Martyna Krause
II miejsce - Bartłomiej Krampikowski
III miejsce - Sebastian Wicki

Nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców oraz upominki i nagrody dla pozostałych uczestników eliminacji wręczali:
- Pan Dariusz Kuczmarski - Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego
- dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie
- bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie.
Zdobywcy I miejsc w kategoriach wiekowych uczestniczyć będą w eliminacjach turnieju na szczeblu wojewódzkim.
Sponsorem głównym nagród jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie.


01-04-2008
W dniu 29.03.2008 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej przeprowadzono egzamin na kursie podstawowym szeregowych OSP część II, które stanowiło kontynuację odbytego w ubiegłym roku szkolenia podstawowego OSP część I. Do egzaminu przystąpiło 24 strażaków - ochotników, którzy pozytywnie zaliczyli jego część teoretyczną i praktyczną. Łączne oceny bardzo dobre
( 5 ) z egzaminu otrzymali strażacy:

1/ dh Paweł Miotk - OSP Linia
2/ dh Szymon Schmidtke - OSP Linia
3/ dh Piotr Kwiatkowski - OSP Bożepole
4/ dh Krzysztof Grochocki - OSP Kielno
5/ dh Wojciech Daleki - OSP Kielno
6/ dh Sławomir Nowicki - OSP Częstkowo
7/ dh Dorota Banowska - OSP Reda
8/ dh Bartosz Mateuszuk - OSP Bolszewo
Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:
przewodniczący - kpt. Stanisław Baranowski
członkowie - kpt. Andrzej Bornowski
- st.asp. Maciej Kuczera
- asp. Zenon Frankowski
- mł.asp. Stanisław Brzozowski
przy pomocy doświadczonych funkcjonariuszy II zmiany służbowej pełniącej służbę w tym dniu.

20-03-2008
W dniach 15,16 marca 2008 r., w Zwartowie, odbyła się narada szkoleniowa "Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejheroskim". W naradzie wzięli udział Prezesi i Naczelnicy jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Prezesi pozostałych jednostek typu "S". Wśród zaproszonych gości byli przedstawicie władz samorządowych oraz Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego -mł. bryg. mgr inż. Waldemar Miłejko. Wice Starosta powiatu wejherowskiego Grzegorz Gaszta.


09-12-2007
W dniu 19.12.2007 r. o godz. 12.00 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyła się uroczystość przekazania strażakom specjalistycznego sprzętu pożarniczego - zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego "Holmatro" oraz 2 kompletów ubrań żaroodpornych. Sprzęt zakupiony został ze środków finansowych Powiatowych Władz Samorządowych, Władz Samorządowych Miasta Rumia i Skarbu Państwa.

Sprzęt w obecności st. kpt. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie - został przekazany st. kpt. Jarosławowi Szrederowi - Dowódcy JRG nr 2 w Rumi.
Ofiarodawcy:
1.Józef Reszke - Starosta Powiatowy w Wejherowie
2.Witold Reclaf - Przewodniczący Rady Miasta w Rumi

3.Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta w Rumi
4.Eugeniusz Zwara - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta w Rumi.
Łączny koszt zakupu sprzętu wyniósł: 106,5 tys. zł, z czego kwotę 59,5 tys. zł przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 30 tys. zł Urząd Miasta w Rumi i 17 tys. zł Skarb Państwa.

29-10-2007
W dniu 27.10.2007 r. przeprowadziliśmy inspekcję gotowości operacyjnej, szkolenie doskonalące w formie zajęć teoretycznych, praktycznych i ćwiczeń na obiekcie "Eko Dolina" w Łężycach.
W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP włączone do Krajowego Systemiu Ratowniczo-Gaśniczego (Linia, Strzepcz, Bożepole, Łęczyce, Kielno, Szemud, Reda) oraz OSP Bojano i Częstkowo.
Strażacy ochotnicy, pomimo dużego zmęczenia, pozytywnie wypowiadali się o takiej formie przeprowadzania szkolenia.

10-10-2007
W dniu 13.10.2007 r., na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Wejherowie przy ul.Tartacznej 5, odbył się egzamin kończący kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 22 strażaków z gmin: Linia, Łęczyce, Szemud oraz miasta Wejherowa. Komisja sędziowska oceniała część teoretyczną w postaci testu i część praktyczną na trzech oddzielnych stanowiskach.

03-10-2007

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ogłasza przetarg niegraniczony pn.:

"Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych".

Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2007 r. o godz.10.00.


01-10-2007
Koniec ubiegłego miesiąca był końcem służby dla kolejnego naszego kolegi. Na emeryturę odszegł operator sprzętu specjalnego - st.ogn. Mirosław Wierzbicki.


Drogi Mirosławie!
Życzymy Ci odwagi i siły, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień - jak fale, które pchają statek do przodu.

22-08-2007
W dniu 22 września, na stadionie sportowym MOSiR w Rumi, odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach rywalizowalo 5 drużyn żeńskich i 13 męskich z terenu naszego powiatu.
Zarówno wśród pań jak i panów pierwsze miejsce zajęły drużyny OSP Gościcino.


Klasyfikacja miejsc od I do III:

Drużyny żeńskie:


OSP Gościcino

OSP Wejherowo
I
(116,51)

II
(129,33)
OSP Kniewo
III
(137,35)


Drużyny męskie:


OSP Gościcino

OSP Łęczyce
I
(107,38)

II
(109,54)
OSP Reda
III
(110,33)


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ogłasza przetarg niegraniczony na roboty budowlane, określone jako:

"Wykonanie w ramach modernizacji docieplenia budynku i elewacji Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie"

według projektu budowlanego, przedmiarów robót i SIWZ, obejmujące m.in.: roboty przygotowawcze, dociepleniowe, elewacyjne, wymianę opierzenia (przedmiar robót wraz z kosztorysem ślepym).
Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2007 r. o godz.10.00.


12-08-2007
W dniu 11.08.2007 r. przeprowadziliśmy inspekcję gotowości operacyjnej, szkolenie doskonalące w formie zajęć teoretycznych, praktycznych i ćwiczeń na obiekcie "Rieber Foods Polska S.A." w Gniewinie.
W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP włączone do Krajowego Systemiu Ratowniczo-Gaśniczego (Choczewo, Gniewino, Nadole, Luzino, Gościcino, Bolszewo, Wejherowo) oraz OSP Kostkowo.
Strażacy ochotnicy, pomimo dużego zmęczenia, pozytywnie wypowiadali się o takiej formie przeprowadzania szkolenia.

Aktualności: 1...50515253545556...59