02-05-2017

Film i list z życzeniami Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka24-04-2017
        Zwiększenie środków finansowych dla OSP

 W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku - powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to "drugie płuco" systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  - podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł, to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim - przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując  w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników.

Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. - Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych  - zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji.

Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest ?Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł.  Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników - zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych.

Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli.  Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały     środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników - powiedział wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału,  aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne.  Tak więc uspokajam  pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników - podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Opracowanie: MSWiA

19-04-2017
              Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie zamieszcza informacje o zaplanowanej na dzień 23 kwietnia rejestracji dawców szpiku. Akcja ma na celu pomóc członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie - Kacprowi Huk i innym potrzebującym osobom.
Plakat

Informacja prasowa

FAQ_Fundacji_DKMS_Polska.doc


13-04-2017

13-04-2017

12-04-2017
      W dniu 11 kwietnia  odbyła się uroczystości wręczenia  Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza Janowi Schulz - długoletniemu prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej  w Luzinie. Medal został nadany Decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP  za zasługi dla rozwoju i umacniania  Związku  OSP.
   W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski, przedstawiciele Władz Gminy Luzino, przedstawiciele Zarządów Związku OSP, Druhowie z miejscowej jednostki OSP, rodzina  i przybyli goście.
Spotkanie było dobrą okazją do podsumowania funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie przez ostatnie kilka dekad.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć.

06-04-2017
W dniu 31 marca 2017 roku w tutejszej Komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza asp. Krzysztofa Chmury
W uroczystości uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski, w asyście zastępcy: st.kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
Asp. Krzysztof Chmura służbę w PSP rozpoczął w dniu 1 kwietnia 1995 r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na stanowisku stażysty. Od 1 stycznia 1999 roku po wprowadzeniu reformy administracyjnej rozpoczął pełnienie służby w KP PSP w Wejherowie - w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi.
W ciągu ponad 22 lat służby w Państwowej Straży Pożarnej zajmował wiele stanowisk poczynając od młodszego ratownika kończąc na dowódcy sekcji.
W 1995 roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny Szeregowców PSP. W roku 1997 - Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów PSP. Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu ukończył w 2012 roku.
Przez kolejne lata podwyższał kwalifikacje, kończąc kurs chemiczno - ekologiczny, kurs obsługi sprężarek wysokociśnieniowych, kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych, szkolenie doskonalące w zakresie współdziałania z LPR oraz kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
Dał się poznać jako dobry organizator, oddany służbie funkcjonariusz, który z powodzeniem podejmował szereg inicjatyw mających na celu poprawę warunków pracy i służby, za co był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, między innymi: Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa,Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa Brązową odznaką  - Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.
Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
Galeria zdjęć

05-04-2017
Apel o pomoc dla funkcjonariusza KM PSP w Gdyni.
Zwracamy się z prośba o pomoc finansową dla syna funkcjonariusza Komendy Miejskiej PSP w Gdyni.  Więcej informacji w linkach poniżej.

Apel o pomoc

Ulotka informacyjna


22-03-2017
         W dniach 14-16.03.2017 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "spoKREWnieni służbą", której celem jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddanie krwi. W akcji udział łącznie wzięło łącznie 32 funkcjonariuszy z tutejszej Komendy oddając prawie 10 litrów krwi.
         Zachęcamy wszystkich do dołączenia się do akcji, która trwa do końca marca 2017 roku i oddania honorowo krwi.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

22-03-2017
W dniu 18 marca 2017 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego. Szkolenie zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej 5. Tradycyjnie udział w nim wzięli Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz Prezesi lub Naczelnicy jednostek OSP spoza systemu i kadra kierownicza naszej komendy.
Szkolenie otworzył bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z zastępcą: st.kpt. Waldemarem Lewandowskim.

W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia:

  • Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2016 roku
  • Informacja na temat funkcjonowania jednostek OSP oraz  Zarządów Gminnych na terenie powiatu - Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Wejherowie
  • Kampania społeczna "Czad  i ogień. Obudź czujność". Wymagania związane z bezpiecznym użytkowaniem instalacji grzewczych, kominowych, wymagania związane z ochroną  ppoż. obiektów
  • Dofinansowanie jednostek OSP w 2016 r., nowe zasady dofinansowania jednostek OSP, rozliczanie otrzymanych środków
  • Taktyka działań ratowniczych - zagrożenia dla ratowników podczas działań ratowniczych z udziałem pojazdów z nowym czynnikiem w klimatyzacji, pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi
  • Taktyka działań ratowniczych - postępowanie z butlami z gazami (acetylen, propan-butan i inne), bezpieczeństwo działań ratowników podczas działań w związku z tlenkiem węgla
Tematyka prezentowana przez Wydział Operacyjno - Szkoleniowy:

  • Szkolenia członków OSP w 2016 roku, plany szkoleniowe na 2017 rok
  • Podsumowanie inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w 2016 roku, plany na 2017 rok
  • Podsumowanie szkoleń i ćwiczeń na obszarach leśnych
  • Przypomnienie tematyki operacyjnej związanej z wyjazdami i udziałami w działaniach ratowniczych
W ramach szkolenia zaprezentowano tematykę w ramach kampanii społecznej " STOP Pożarom traw". Zwrócono się do Naczelników i Prezesów o rozpropagowanie kampanii informacyjnej na terenie gmin powiatu wejherowskiego.

W szkoleniu udział wzięło 58 przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć.

Aktualności: 1...45678910...45