29-08-2018
Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Linia

W dniu 29.08.2018 r. w strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Jednostki OSP z terenu gminy Linia otrzymały zestaw ratownictwa technicznego oraz sprzęt do ratownictwa medycznego o łącznej wartości prawie 45 000 zł.

Galeria zdjęć.

28-08-2018
Wizyta Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w jednostkach OSP z terenu gminy Szemud.

W dniu 28.08.2018 r. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szemud odwiedził  Pomorski Komendant Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński. W trakcie wizyty zapoznał się ze stanem wyposażenia oraz warunkami lokalowymi jednostek OSP.
Podczas wizyty odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy zakupionych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. W ramach dotacji zakupiono zestaw ratownictwa technicznego, detektory gazowe oraz parawany do zabezpieczenia terenu akcji ratowniczych.

Galeria zdjęć.

16-08-2018
Zlot z okazji 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018"

     W dniach 6-16 sierpnia 2018 r. na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku odbył się Zlot z okazji 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018".
     Wydarzenie przyciągnęło około 13 000 harcerzy z Polski i z zagranicy. Zakwaterowanie takiej liczby osób na niezurbanizowanym terenie Wyspy Sobieszewskiej wymagało wielomiesięcznych prac przygotowawczych. Pion kontrolno-rozpoznawczy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku już od kwietnia 2016 r. na bieżąco współpracował z organizatorami imprezy uczestnicząc w licznych naradach oraz spotkaniach koordynacyjnych. Mając na względzie bezpieczeństwo harcerzy, siły Państwowej Straży Pożarnej aktywnie włączyły się w zabezpieczenie tego wydarzenia.
     W ramach zabezpieczenia Zlotu przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowano na terenie miasteczka harcerskiego posterunek stały WYSPA, w którym w systemie zmianowym 24-godzinną służbę pełniło 40 strażaków. Na miejscu znajdowało się również 17 pojazdów, w tym pojazdy ratowniczo-gaśnicze, ratownictwa chemicznego, dowodzenia i łączności, oraz 2 quady i drony.
     Każdego ranka przeszło 70 autobusów przewoziło uczestników Zlotu do wybranych atrakcji znajdujących się na terenie całego województwa pomorskiego. W celu zabezpieczenia ruchu komunikacyjnego związanego z organizacją zlotu zrealizowano 2 podoperacje: Przestrzeń Publiczna Gdańsk ? w ramach której zabezpieczano miejsca intensywnego ruchu autokarowego harcerzy w mieście Gdańsk oraz Przestrzeń Publiczna Pruszcz ? w ramach której do posterunków czasowych zlokalizowanych w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych wokół Wyspy Sobieszewskiej dyslokowano wydzielone siły i środki. Podoperację Przestrzeń Publiczna Gdańsk realizowały 4 pojazdy i 13 strażaków, podoperację Przestrzeń Publiczna Pruszcz realizowały 4 pojazdy i 14 strażaków.
     Dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów zabezpieczających to ogromne wydarzenie, Zlot ZHP przebiegł bezpiecznie. Siły PSP interweniowały łącznie 12 razy na terenie obozowiska. Funkcjonariusze PSP uczestniczyli również w działaniach edukacyjnych, prowadząc szkolenie dla kadry Zlotu czy też prelekcję dla młodszych uczestników. Wysiłek włożony w zabezpieczenie imprezy nie pozostał niezauważony. Wizytujący teren obozowiska Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwiedzili również posterunek strażaków. Podkreślili, że organizacja obozowiska, a także znajdujące się na miejscu siły i środki potwierdzają pełen profesjonalizm naszej formacji. Jednak to codziennie napotykany uśmiech setek młodych harcerzy był najlepszym wynagrodzeniem za aktywny udział naszej formacji w tym wydarzeniu.
Czuwaj!
więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/804-zlot-zhp

14-08-2018
ROCZNICA NAWAŁNICY

     Nawałnica, która przetoczyła się przez teren kraju w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku wyrządziła wiele szkód. Działania prowadzące do ich usunięcia trwały wiele dni i zaangażowały dużą ilość sił i środków zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego kraju. Wichura na terenie województwa pomorskiego spowodowała śmierć 5 osób i wyrządziła wiele szkód materialnych. W okresie od 11 do 30 sierpnia odnotowano 5047 interwencji związanych z usuwaniem jej skutków. Należy zaznaczyć, że wiele z tych zdarzeń było długotrwałych, dlatego otrzymaliśmy wsparcie strażaków ze szkół pożarniczych, a także z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (53 pojazdy i 265 ratowników). Łącznie w działaniach na terenie woj. pomorskiego brało udział 2268 zastępów PSP, 3045 zastępów OSP KSRG i 1139 zastępów OSP spoza KSRG.
      W pierwszych godzinach akcji działania skupiły się na udrożnieniu głównych szlaków komunikacyjnych. Priorytetem było ratowanie zagrożonego życia i ewakuacji ludności z najbardziej zagrożonych miejsc. Następnie zabezpieczano uszkodzone dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Kolejne zagrożenie pojawiło się na rzece Brda oraz Wielkim Kanale Brdy. Strażacy przy pomocy wojska usuwali powalone przez nawałnice drzewa, które zatamowały swobodny przepływ wody.  Zapadła też decyzja o przeniesieniu sztabu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego do miejscowości Rytel.
      Film składa się głównie z materiałów udostępnionych przez strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Tłem dźwiękowym są wybrane nagrania z rejestratora rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej Stanowiska Kierowania PSP w Chojnicach. Przez pierwszą godzinę Stanowisko Kierowania odebrało 113 połączeń telefonicznych o łącznej długości 1 godz. 29 min. W trakcie pierwszej doby dyżurni stanowiska obsłużyli 1407 połączeń telefonicznych o łącznej długości ponad 25 godzin oraz prowadzili przez 14 godzin korespondencję radiową.
więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/803-rocznica-nawalnicy

14-08-2018
WIZYTA PANA PREZYDENTA

     W piątek, 10 sierpnia, Prezydent RP Pan Andrzej Duda wizytował teren Zlotu 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018", który w dniach 06-16 sierpnia odbywa się w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej.
     W czasie wizyty Pan Prezydent odwiedził również obozowisko strażaków, którzy w liczbie 40 funkcjonariuszy stanowią zabezpieczenie wydarzenia. Pan Prezydent, na ręce Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, złożył podziękowania strażakom na włożony trud w zapewnieniu bezpieczeństwa harcerzom. Podkreślił, że organizacja obozowiska, a także znajdujące się na miejscu siły i środki potwierdzają pełen profesjonalizm naszej formacji. Na koniec spotkania nie zabrakło wspólnych zdjęć Pana Prezydenta ze strażakami.

więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/800-wizyta-premiera-w-obozowisku-podczas-ogolnopolskiego-zlotu-zhp-4

09-08-2018
WIZYTA PREMIERA W OBOZOWISKU
PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO
ZLOTU ZHP

     8 sierpnia 2018 roku, podczas wizyty na Ogólnopolskim Zlocie ZHP, obozowisko pomorskich strażaków odwiedził premier Mateusz Morawiecki.
     Podczas spotkania premier zapoznał się z zadaniami, które są realizowane podczas imprezy przez funkcjonariuszy.
     Na koniec premier Mateusz Morawiecki podziękował strażakom za pełnioną służbę i zabezpieczenie imprezy.

więcej na: www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/795-wizyta-premiera-w-obozowisku-podczas-ogolnopolskiego-zlotu-zhp

09-08-2018
"OGÓLNOPOLSKI ZLOT HARCERZY"
 
      7 sierpnia 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej oficjalnie rozpoczął się Ogólnopolski Zlot Harcerzy, który potrwa do 16 sierpnia. W harcerskiej imprezie udział może wziąć 12 tysięcy druhów. Nad ich bezpieczeństwem czuwają pomorscy strażacy.
      Każdego dnia teren zlotu zabezpieczają wydzielone siły i środki z terenu województwa pomorskiego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, m.in.: samochody ratowniczo-gaśnicze oraz specjalistyczne samochody grup ratowniczych. Łącznie w zabezpieczeniu harcerskiej imprezy na wyspie zaangażowanych jest 75 strażaków oraz 23 pojazdy. Podczas otwarcia imprezy strażacy w ramach kampanii społecznej "Kręci mnie bezpieczeństwo" przeprowadzili szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.  
      Dodatkowo w ramach operacji powstały dwa posterunki zlokalizowane przy moście w miejscowości Kiezmark oraz w Gdańsku na ulicy Benzynowej.
       Przez całą dobę działała sztab, który powstał na bazie samochodu dowodzenia i łączności z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: KW PSP Gdańsk.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


07-08-2018
        W dniu 07.08.2018 funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie przeprowadził pogadankę z uczestnikami obozu letniego w gminie Choczewo. Omawiano i popularyzowano  umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami, możliwościach ochrony przed nimi, zasad zachowania się na obszarach leśnych, zachowania się nad wodą, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Omówiono jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze o sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

07-08-2018
        W dniu 03.08.2018 funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie przeprowadzili kolejną pogadankę z uczestnikami obozów letnich w gminie Choczewo. Omawiano i popularyzowano  umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami, możliwościach ochrony przed nimi, zasad zachowania się na obszarach leśnych, zachowania się nad wodą, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Omówiono jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze o sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W trakcie wizyty strażacy z Jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Choczewie zaprezentowali pojazd ratowniczo - gaśniczy. Uczestnicy mieli okazję z bliska zobaczyć sprzęt  i wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas prowadzenia działań ratowniczych.

20-07-2018
     W dniu w 19.07.2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie dokonali kolejnej kontroli obozowisk harcerzy w Gminie Choczewo pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, dojazdu do miejsca obozowiska i warunków ewakuacji.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie przeprowadzili również pogadankę z uczestnikami obozów. Omawiano i popularyzowano wśród harcerzy i zuchów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami, możliwościach ochrony przed nimi, zasad zachowania się na obszarach leśnych, zachowania się nad wodą, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Omówiono jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze o sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W trakcie wizyty strażacy z Jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Choczewie zaprezentowali pojazd ratowniczo - gaśniczy. Uczestnicy mieli okazję z bliska zobaczyć sprzęt  i wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas prowadzenia działań ratowniczych.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

Aktualności: 1...45678910...52