17-07-2018

  W dniach 3,6,11 i 13.07.2018 roku w bazach harcerskich w miejscowości Sasino,  Szklana Huta, Lubiatowo gm. Choczewo, oraz Potęgowo gm. Linia przeprowadzono przez sekcję ds. kontrolno - rozpoznawczych KP PSP w Wejherowie kontrolę obozowisk harcerskich pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, dojazdu do miejsca obozowiska i warunków ewakuacji. W trakcie kontroli na obozowiskach przeprowadzono przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie pogadankę z uczestnikami obozów. W czasie spotkań omawiano i popularyzowano wśród harcerzy i zuchów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Podczas wizyty funkcjonariusz PSP przeprowadzili prelekcję z harcerzami na temat bezpieczeństwa, zasad zachowania się na obszarach leśnych, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Łącznie  udział wzięło ponad 700 osób - dzieci i opiekunów.
     W bieżącym tygodniu  zaplanowano 3 kolejne wizyty na terenach obozów harcerskich w związku ze zmianami turnusów.


16-07-2018
XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM

10 - 13 lipca 2018 roku przeprowadzono jubileuszowe XXXV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.


Źródło: KW PSP Toruń

Opracowanie filmu: st. kpt. Marcin Wróblewski


      Organizacja tych zawodów na obiektach sportowych Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance oraz na stadionie lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu była dużym wyzwaniem dla strażaków PSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym po raz pierwszy powierzono rolę Gospodarza Mistrzostw.

Duże doświadczenie w organizacji imprez sportowych najwyższej rangi oraz dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych, spełniających oczekiwania organizatorów i zawodników, pozwoliły na przeprowadzenie naszych Mistrzostw na najwyższym poziomie.

Zawody stanowiły podsumowanie całorocznego szkolenia strażaków, prowadzonego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Sport pożarniczy to pokaz sprawności fizycznej strażaka, ale również element wyszkolenia i przygotowania do wykonywania zawodowych zadań, często tych najtrudniejszych, które wymagają dużego wysiłku fizycznego, szybkości działania, refleksu, opanowania i działania w zespole.

W tegorocznych Mistrzostwach udział wzięło:

16 reprezentacji Komend Wojewódzkich PSP,
4 szkoły pożarnicze: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, Centralna Szkoła PSP w Częstochowie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
4 reprezentacje zagraniczne: Bułgaria, Łotwa, Słowacja i Ukraina.

Rywalizacja prowadzona była w czterech 4 konkurencjach sportu pożarniczego:

    wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni,
    pożarniczy tor przeszkód 100 m,
    sztafeta pożarnicza 4x100 m z przeszkodami,
    pożarnicze ćwiczenie bojowe.

Komisja sędziowska składała się z funkcjonariuszy z Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem asp. sztab. Radosława Wawrzyniaka, KM PSP Bydgoszcz.

Mistrzostwa zakończyły się wielkim sukcesem strażaków PSP z terenu województwa pomorskiego, którzy zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw, a Mirosław Cyrson zajął 1 miejsce w klasyfikacji dwuboju pożarniczego.

Wyniki:

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni - klasyfikacja zespołowa:

    Województwo małopolskie - 01:31:35 s
    Województwo mazowieckie - 01:31:74 s
    Województwo pomorskie - 01:32:96 s

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni - klasyfikacja indywidualna:

    Bartłomiej Siepietowski - województwo małopolskie - 00:14:28 s
    Mateusz Jurkiewicz - województwo małopolskie - 00:14:38 s
    Mirosław Cyrson - województwo pomorskie - 00:14:39 s

Pożarniczy tor przeszkód - 100 m - klasyfikacja zespołowa:

    Województwo mazowieckie - 01:43:57 s
    Województwo pomorskie - 01:45:90 s
    Województwo świętokrzyskie - 01:46:41 s

Pożarniczy tor przeszkód - 100 m - klasyfikacja indywidualna:

    Przemysław Żydaczek - województwo warmińsko - mazurskie - 00:16:53 s
    Mirosław Cyrson - województwo pomorskie - 00:16:63 s
    Dawid Kowalik - województwo świętokrzyskie - 00:16:86 s

Sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami - klasyfikacja zespołowa:

    Województwo świętokrzyskie - 01:02:47 s
    Województwo wielkopolskie - 01:03:52 s
    Województwo mazowieckie - 01:03:56 s
    Województwo pomorskie - 01:03:79 s (Radosław Cyrson, Radosław Stenka, Mirosław Cyrson, Bartłomiej Kandybowicz)

Pożarnicze ćwiczenie bojowe:

    Województwo pomorskie - 00:25:62 s (Damian Wenta (W), Damian Wenta (K), Radosław Cyrson, Radosław Stenka, Bartłomiej Kandybowicz, Andrzej Cyrson, Sebastian Staroszczyk)
    Województwo warmińsko-mazurskie - 00:25:91 s
    Województwo dolnośląskie - 00:26:18 s

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni - ŚWIAT:

    Ukraina - 01:27:51 s
    Polska - 01:28:05 s
    Słowacja - 01:35:85 s

Pożarniczy tor przeszkód - 100 m ? ŚWIAT:

    Ukraina - 01:39:02 s
    Polska - 01:41:46 s
    Słowacja - 01:45:17 s

Sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami - ŚWIAT:

    Ukraina - 01:01:06 s
    Polska - 01:03:52 s
    Bułgaria - 01:05:06 s

Pożarnicze ćwiczenie bojowe - ŚWIAT:

    Polska - 00:27:18 s
    Słowacja - 00:27:91 s
    Ukraina - 00:28:72 s

Dwubój pożarniczy - klasyfikacja krajowa:

    Mirosław Cyrson - województwo pomorskie - 00:31:02 s
    Bartłomiej Siepietowski - województwo małopolskie - 00:31:35 s
    Mateusz Jurkiewicz - województwo małopolskie - 00:31:80 s

Uroczystego wręczenia medali, pucharów i dyplomów dokonali: nadbryg. Marek Jasiński - zastępca komendanta głównego PSP, nadbryg. Janusz Halak - kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP, Mikołaj Bogdanowicz - wojewoda kujawsko-pomorski oraz Zbigniew Rasielewski - wiceprezydent Torunia.

Organizatorami Mistrzostw byli: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu i Komenda Miejska PSP w Toruniu.

Szczegółowe wyniki dostępne na stronie: XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM - wyniki


06-07-2018
KW PSP GDAŃSK - OTWARCIE WSPINALNI W GDAŃSKU

Podczas wizyty sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Gdańsku odbyło się otwarcie obiektu wspinalni.

W uroczystości udział wzięli:

    gen. brygadier Leszek Suski - komendant główny PSP,
    nadisnp. Jan Lach - zastępca komendanta głównego Policji,
    gen. bryg. SG Jacek Bajger - zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej,
    nadbryg. Tomasz Komoszyński - pomorski komendant wojewódzki PSP,  
    Dariusz Drelich - wojewoda pomorski,
    ks. kanonik Dariusz Juszczak - kapelan strażaków diecezji elbląskiej,
    ks. dr Arkadiusz Dekański - kapelan powiatowy strażaków KP PSP Nowy Dwór Gdański,
    ks. ppłk Sławomir Pałka - kapłan Ordynariatu Polowego Diecezji Gdańska,
    płk SG Andrzej Prokopski - p.o. komendant morskiego Oddziału Straży Granicznej,
    płk Andrzej Płocha - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
    insp. Jarosław Rzymkowski - komendant wojewódzki Policji,
    ppłk Jacek Wiercioch - wojskowy komendant uzupełnień,
    mjr Piotr Dąbrowski - dyrektor Delegatury ABW w Gdańsku,
    kpt. dr Milena Szymańska - zastępca dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku,
    płk Lesław Bryłkowski - dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,
    ppłk Cezariusz Frąckowiak - szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni,
    Magdalena Kuszmider - wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki "Mali Ludzie - Wielkie Zmiany",
    Włodzimierz Lubański - ambasador Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki "Mali Ludzie - Wielkie Zmiany"
    st. asp. Tomasz Richert - Przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ -Solidarność,
    asp. sztab. Mariusz Paprocki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "Florian",
    Krzysztof Dośla - Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".

Wspinalnia to obiekt treningowy o wysokości odpowiadającej 3 piętrowemu budynku (ok. 14 m), umożliwiającej treningi wspinania przy użyciu drabiny hakowej, wyposażony dodatkowo w 2 sztuczne tory do wspinaczki z niezależnym podwójnie zabezpieczonym układem automatycznej indywidualnej asekuracji, z najwyższej jakości zabezpieczeniem oraz ścieżką dobiegową taranową.

Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków Polskiej Fundacji Kultury Sportu i Sztuki ?Mali Ludzie ? Wielkie Zmiany?

05-07-2018
POTRZEBNA POMOC DLA STRAŻAKA PSP Z STARGARDUZostań dawcą komórek macierzystych:
https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film "Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD": https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be

28-06-2018
XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę i ich Rodzin

Tradycją jest już, że każdego roku, w sierpniu, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych wraz ze swoimi rodzinami podążają pielgrzymim szlakiem na Jasną Górę by zaczerpnąć siły, mądrości, nadziei ale przede wszystkim miłości do Boga, Ojczyzny i człowieka. Pielgrzymka rozpoczyna się 5 sierpnia błogosławieństwem biskupa w Bazylice Katedralnej Świętego Floriana w Warszawie, następnie autokarem przejeżdżamy do
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w parafii Narodzenia Pańskiego. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej o godzinie 7:00 wyruszamy na pielgrzymi szlak. Pielgrzymujemy, jako niezależna grupa razem z Praską Pielgrzymką Rodzin Totus Tuus Diecezji Warszawsko-Praskiej, pokonując każdego dnia ponad 30 kilometrów. Na Jasną Górę wejdziemy 14 sierpnia około południa, tak jak większość pielgrzymek, dzień przed Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania, nawet na krótkich odcinkach oraz na uroczyste wejście na Jasną Górę.
Chęć uczestniczenia w tym pieszym pielgrzymowaniu można zgłosić na jeden z adresów:
- Dyrektor pielgrzymki strażaków - ks. Paweł Samborski tel. 882 998 456
- Kwatermistrz pielgrzymki - st. kpt. w st. spocz. Elżbieta Bulikowska tel. 502 404 665 e-mail: ebulikowska@gmail.com
- Przewodnik trasy - Filip Bulikowski tel. 509 718 083 e-mail: admin@pielgrzymka-strazacka.com
Facebook: https://www.facebook.com/1xionc1

Pozdrawiamy i do zobaczenia na szlaku!

Plakat - Pielgrzymka 2018


26-06-2018
W dniu 9 czerwca 2018 roku na terenie Nadraduńskiego Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w gminie Stężyca odbył się "Rodzinny Piknik Strażacki z okazji Dnia Dziecka oraz Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości".

W wydarzeniu wzięli udział funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz mieszkańcy gminy Stężyca. Z okazji Dnia Dziecka Państwowa Straż Pożarna wspólnie z gminą Stężyca zorganizowała wiele atrakcji:

 • pokazy dynamiczne z zakresu działań grup specjalistycznych,
 • pokazy statyczne pojazdów i sprzętu pożarniczego,
 • kształciła dzieci na pikniku edukacyjnym na stanowiskach: ratownictwo techniczne (rozcinanie pojazdów), ratownictwo medyczne (udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy), ratownictwo wysokościowe (wspinanie na drabinkę linową), gaszenie pożarów, ratownictwo (praca w zadymieniu), ratownictwo wysokościowe (ścianka wspinaczkowa), ratownictwo wodne oraz ratownictwo techniczne (obsługa dźwigu),
 • występy muzyczne i teatralne,
 • plac zabaw dla dzieci,
 • konkursy z nagrodami,
 • konkursy zadaniowe dla młodego strażaka.

W tym samym czasie na obiektach sportowych odbywały się XII Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym.
Do rywalizacji przystąpiło 19 drużyn. W konkurencjach indywidualnych zawodnicy rywalizowali na pożarniczym torze przeszkód - 100 m, wspinali się przy użyciu drabiny hakowej, wykonywali ćwiczenie bojowe oraz biegali w sztafecie pożarniczej z przeszkodami i 4 x 100m. Po zakończeniu zawodów  puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli zawodnikom:

 • Dorota Arciszewska - Mielewczyk - poseł na sejm RP,
 • Dariusz Drelich - wojewoda pomorski,
 • nadbryg. Tomasz Komoszyński - pomorski komendant wojewódzki PSP,
 • Tomasz Brzoskowski - wójt gminy Stężyca.

Wyniki:

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni:

Mirosław Cyrson - KW PSP Gdańsk - 14,31 s
Radosław Cyrson - KM PSP Słupsk - 15,12 s
Damian Wenta - KP PSP Kartuzy - 15,15 s

Pożarniczy tor przeszkód - 100 m:

Mirosław Cyrson - KW PSP Gdańsk - 16,50 s
Radosław Cyrson - KM PSP Słupsk - 17,25 s
Andrzej Bednarski - KP PSP Nowy Dwór Gdański - 17,87 s

Dwubój Pożarniczy:

Mirosław Cyrson - KW PSP Gdańsk - 30,81 s
Radosław Cyrson - KM PSP Słupsk - 32,37 s
Damian Wenta - KP PSP Kartuzy - 33,09 s

Sztafeta Pożarnicza z przeszkodami - 4 x 100 m:

KM PSP Słupsk (A) - 63,82 s
KP PSP Kartuzy (A) - 64,96 s
KP PSP Wejherowo (A) - 66,88 s

Pożarnicze ćwiczenie bojowe:

KP PSP Malbork - 29,78 s
KP PSP Kościerzyna - 31,40 s
KP PSP Kartuzy - 32,15 s

Klasyfikacja Generalna:

KP PSP Kartuzy - 6 pkt
KM PSP Słupsk - 8 pkt
KP PSP Malbork - 14 pkt

Filmik z pikniku rodzinnego


25-06-2018
Podsumowanie programu edukacyjnego Bezpieczne życie 2017/2018

W dniach 5, 6 i 13 czerwca 2018 roku na terenie trzech gmin powiatu wejherowskiego odbyło się uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego zapoczątkowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej "Bezpieczne życie". Na terenie powiatu wejherowskiego w programie wzięło udział 10 szkół 24 klasy i prawie 500 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Wejherowo, Gniewino i Choczewo. Jest to już kolejna edycja programu która cieszy się dużym zainteresowanie ze strony kadry dydaktycznej szkół jak i samych dzieci.
Program edukacyjny "Bezpieczne życie" przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu, w szkole oraz najbliższym otoczeniu, wobec różnorodnych zagrożeń. Program obejmuje również odpowiednie przygotowanie nauczycieli do realizacji treści w nim zawartych.

Galeria zdjęć

18-06-2018
     W dniu 16.06.2018 r. na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w obrębie jeziora Stoborowe przeprowadzone zostało praktyczne ćwiczenie z taktyki gaszenia terenów leśnych.  Celem ćwiczenia było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, sposobu organizacji działań gaśniczych, organizacji łączności i podawania rożnymi sposobami wody na większe odległości. W ćwiczeniu udział wzięło łącznie 7 zastępów gaśniczych z tutejszej Komendy i okolicznych jednostek Ochotniczych Straży pożarnych.
      Mając na względzie długotrwały brak opadów deszczu co wpływa na wysokie zagrożenie pożarowe terów leśnych tego typu ćwiczenia będą organizowane cyklicznie by jak najlepiej przygotować strażaków do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych.

18-06-2018
         W dniu 15.06.2018 r. na stadionie sportowym w Lini rozegrane zostały Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu wejherowskiego wg. Regulaminu MDP-1/2010. Do udziału w zawodach przystąpiło łącznie 13 drużyn: 4 w klasyfikacji dziewcząt i 9 w klasyfikacji chłopcy. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: rozwinięciu bojowym i biegu sztafetowym 400 metrów z przeszkodami. Dodatkowo wszystkie drużyny wzięły udział w ćwiczeniu musztry. Nowa formuła zawodów była okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, zgrania całej drużyny i rywalizacji w miłej atmosferze.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Drużyny dziewcząt:
1. MDP OSP Bożepole
2. MDP OSP Łebno
3. MDP Luzino
4. MDP Strzepcz
Drużyny chłopców:
1. MDP OSP Częstkowo
2. MDP OSP Linia
3. MDP OSP Łęczyce
4. MDP OSP Lewino
5. MDP OSP Kaczkowo
6. MDP OSP Strzepcz
7. MDP OSP Rozłazino
8. MDP OSP Choczewo
9. MDP OSP Luzino

Wszystkim drużynom, które wzięły udział w zawodach gratulujemy udziału niezależnie od zajętego miejsca.

29-05-2018
Nabór do służby w KP PSP w Wejherowie

Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie informuje, że w chwili obecnej trwa nabór do służby w tut. Komendzie. Informacje o warunkach i trybie naboru do służby znajdują się na stronie tut. Komendy w zakładce "Nabór do służby".

Aktualności: 1...567891011...52