Komenda

Komendant Powiatowy


bryg. mgr inż. Jacek Niewęgłowski

Zastępcy Komendanta Powiatowego
 


st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kmiecik

st. kpt. mgr inż. Waldemar Lewandowski

 Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych


 

mł. bryg. inż. Leszek Witbrodt kierownik sekcjimł.ogn. inż. Adam Fleming
starszy technik

 
    
st. kpt. mgr Marek Lniski
    starszy specjalista

Wydział operacyjno-szkoleniowy


st.kpt. mgr inż. Mirosław Kuraś
Naczelnik wydziału
oficer prasowy


st.kpt. Krzysztof Chlebicki
Zastępca naczelnika

 
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Zmiana I

st.kpt. mgr Sławomir Kowalski
dyżurny operacyjny


 
st.ogn. Przemysław Pallubicki
dyspozytor
 
ogn. Michał Milczarek
 dyspozytor
Zmiana II


mł asp. Paweł Jaskólski
starszy dyżurny

asp. Roman Drywa
starszy dyżurny

st.sekc. Mateusz Żywicki
młodszy ratownikZmiana III


asp. Marcin Dettlaff
z-ca dyżurnego operacyjnegosekc. Daniel Hoppa
młodszy ratownik

mł.ogn.. Mariusz Szypelt - Dyspozytor
Wydział kwatermistrzowsko - techniczny

bryg. mgr Jan Domski - naczelnik wydziału


inż. Paulina Koszałka - referent


Zenon Kreft - technikSekcja ds. finansów

ogn. mgr Hanna Selewska - Błoszyk - główna księgowa

 
mgr inż. Halina Bach
pracownik Korpusu Służby Cywilnej -  starszy inspektor


Sekcja ds. organizacyjno-kadrowychogn. Joanna Łosińska
starszy technik

st. str. Anita Kreft
młodszy technik