Komenda

Komendant Powiatowy


st. bryg. mgr inż. Jacek Niewęgłowski

Zastępcy Komendanta Powiatowego
 


st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kmiecik

mł. bryg. mgr inż. Waldemar Lewandowski

 Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych


 

mł. bryg. inż. Leszek Witbrodt Kierownik sekcji
mł.ogn. inż. Adam Fleming
starszy technik

 

    
st. kpt. mgr Marek Lniski
    starszy specjalista

Wydział operacyjno-szkoleniowy

st.kpt. mgr inż. Mirosław Kuraś
Naczelnik wydziału
oficer prasowy

mł.ogn. Łukasz Ryta
starszy technik

 
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Zmiana I

st.kpt. mgr Sławomir Kowalski
dyżurny operacyjny
 
st.ogn. Przemysław Pallubicki
Dyspozytor
 mł.asp. Michał Milczarek
 Dyspozytor


Zmiana II


mł asp. mgr Paweł Jaskólski
Starszy dyżurny stanowiska kierowania

asp. Roman Drywa
Starszy dyżurny stanowiska kierowania
 
st.sekc. Mateusz Żywicki
Dyspozytor


Zmiana III

asp. Marcin Dettlaff
z-ca dyżurnego operacyjnego


st.ogn. Filip Bulczak
Dyspozytor
mł.ogn. Mariusz Szypelt - Dyspozytor


Wydział kwatermistrzowsko - techniczny
 
st. kpt. mgr Krzysztof Chlebicki
Naczelnik Wydziału

mgr inż. Paulina Koszałka - starszy referent
Zenon Kreft - technikSekcja ds. finansów

ogn. mgr Hanna Selewska - Błoszyk - główna księgowa

 mgr inż. Halina Bach  -  starszy inspektor


Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

st. ogn. Joanna Łosińska - starszy technik

sekc. Anita Kreft - technik