Komenda

Komendant Powiatowy


bryg. mgr inż. Jacek Niewęgłowski

Zastępcy Komendanta Powiatowego
 


st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kmiecik

st. kpt. mgr inż. Waldemar Lewandowski

 Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych


 

mł. bryg. inż. Leszek Witbrodt Kierownik sekcji
mł.ogn. inż. Adam Fleming
starszy technik

 

    
st. kpt. mgr Marek Lniski
    starszy specjalista

Wydział operacyjno-szkoleniowy

st.kpt. Mirosław Kuraś
Naczelnik wydziału
oficer prasowy

st.kpt. Krzysztof Chlebicki
Zastępca naczelnika

 
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Zmiana I

st.kpt. mgr Sławomir Kowalski
dyżurny operacyjny
 
st.ogn. Przemysław Pallubicki
Dyspozytor
 ogn. Michał Milczarek
 Dyspozytor


Zmiana II


mł asp. Paweł Jaskólski
Starszy dyżurny stanowiska kierowania

asp. Roman Drywa
Starszy dyżurny stanowiska kierowania
 
st.sekc. Mateusz Żywicki
Dyspozytor


Zmiana III

asp. Marcin Dettlaff
z-ca dyżurnego operacyjnego


sekc. Daniel Hoppa
Dyspozytor
mł.ogn. Mariusz Szypelt - Dyspozytor


Wydział kwatermistrzowsko - techniczny
 
bryg. mgr Jan Domski - naczelnik wydziału

inż. Paulina Koszałka - referent
Zenon Kreft - technikSekcja ds. finansów

ogn. mgr Hanna Selewska - Błoszyk - główna księgowa

 mgr inż. Halina Bach
pracownik Korpusu Służby Cywilnej -  starszy inspektor


Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych


ogn. Joanna Łosińska
starszy technik

st. str. Anita Kreft
młodszy technik