Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

 

 Dowódca JRG 2
kpt. Tomasz Ziarek


 
 Z-ca Dowódcy JRG2
kpt. Zbigniew Dorawa

Zmiana I

 1. mł.kpt.Jakub Narloch
 2. asp. Wójcik Paweł - dowódca zastępu
 3. ogn. Karsznia Marcin - starszy operator sprzętu specjalnego
 4. ogn. Lessnau Mariusz - operator sprzętu specjalnego
 5. ogn. Szreder Łukasz - starszy ratownik
 6. mł.ogn. Lesner Dariusz - starszy ratownik
 7. st. sekc. Breza Rafał - ratownik-kierowca
 8. st. sekc. Dettlaff Adam - starszy ratownik
 9. st. sekc. Miotk Paweł - ratownik-kierowca
 10. st.str. Mońko Arkadiusz - stażysta

 11. Zmiana II
  1. kpt. Szturgulewski Mariusz - dowódca zmiany
  2. asp. Guz Krzysztof - dowódca zastepu
  3. st. ogn. Grubba Dariusz - dowódca zastępu
  4. ogn. Kaczmarek Łukasz - starszy operator sprzętu
  5. ogn. Labudda Piotr - starszy ratownik
  6. mł. ogn. Lademann Dawid -  operator sprzętu specjalnego
  7. mł. ogn. Szypelt Marcin - operator sprzętu specjalnego
  8. st. sekc. Koszałka Edmund - starszyratownik-kierowca
  9. st. sekc. Oreszke Jan - starszy ratownik
  10. st. sekc. Kowalewski Sławomir - ratownik
  11. st. sekc. Zielke Marcin - starszy ratownik-kierowca

  12. Zmiana III
  1. mł. kpt. Wenta Damian - dowódca zastępu
  2. st. ogn. Błażejczak Szymon - operator sprzętu specjalnego
  3. ogn. Szymański Karol - starszy operator sprzętu specjalnego
  4. ogn. Kamiński Marek - starszy operator sprzętu
  5. mł. ogn. Brzeski Wojciech - operator sprzętu specjalnego
  6. mł. ogn. Brzeski Mariusz - starszy ratownik
  7. st  sekc. Ryta Łukasz - starszy ratownik
  8. sekc. Lessnau Artur - młodszy ratownik kierowca
  9. sekc. Dawidowicz Bartosz - młodszy ratownik
  10. st. str. Majka Mateusz - młodszy ratownik


  Wyposażenie JRG nr 2 w Rumi:

  Średni samochód gaśniczy GBAPr 2,5/16/250 Mercedes Benz Atego oprócz podstawowej armatury wodno - pianowej używanej przy gaszeniu pożarów wyposażony w moduł proszkowy z możliwością podania proszku z linii szybkiego natarciem  o długości 50 m. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się sprzęt wykorzystywany między innymi w ratownictwie technicznym, medycznym, chemicznym i ekologicznym tj.: hydrauliczny sprzęt rozpierający firmy Lukas, zestaw PSP R1 wraz z defibrylatorem AED do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, aparaty powietrzne ODO, pilarki do drewna, piła do cięcia betonu i stali, wentylator osiowy, zestaw oświetleniowy, drabiny pożarnicze,  motopompy, sprzęt burzący, sprzęt pomiarowy i detekcyjny i wiele innego sprzętu używanego w działaniach ratowniczych.

  Ciężki samochód gaśniczy GCBA5/37 Mercedes Atego z szybkim natarciem wysokociśnieniowym o dł. 60 m i działkiem wodno-pianowym oraz wyposażeniem w następujący sprzęt ratowniczy: urządzenie hydrauliczne "Holmatro" z rozpieraczem i nożycami do ratownictwa drogowego, zestaw poduszek powietrznych wysokociśnieniowych, drabina nasadkowa 4 szt. , aparaty powietrzne nadciśnieniowe 3 kpl. , pilarka do drewna, piła do cięcia betonu i stali, sprzęt ratownictwa medycznego tj. torba PSP-R1 i nosze-deska.

  SHD-25 specjalny podnośnik hydrauliczny o maksymalnej wysokości roboczej 25 m. Samochód posiada na wyposażeniu: drabinę teleskopową zamontowaną do wysięgnika, suchy pion, działko wodno-pianowe, podest do ewakuacji osób oraz nosze z systemem mocowania do kosza co pozwala na szybką ewakuację osób w ciężkim stanie z wyższych kondygnacji.

  Pojazd Nissan - stanowi wyposażenie JRG zapewniające sprawność i funkcjonalność codziennego życia w jednostce, sprawność dojazdu dowódców do miejsca zdarzenia jak również zaplecze logistyczne na wypadek zdarzeń o dużych rozmiarach.