Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

 

 Dowódca JRG 2
kpt. Tomasz Ziarek

 
 Z-ca Dowódcy JRG2
kpt. Zbigniew Dorawa

Zmiana I

 1. mł.kpt. Narloch Jakub  - z-ca dowódcy zmiany
 2. asp. Wójcik Paweł  - dowódca sekcji
 3. st.ogn. Karsznia Marcin  - starszy operator sprzętu specjalnego
 4. ogn. Lessnau Mariusz  - starszy operator sprzętu
 5. mł.ogn. Breza Rafał   - starszy ratownik - kierowca
 6. st.sekc. Miotk Paweł  - ratownik - kierowca
 7. st.sekc. Grochowski Marcin - ratownik
 8. ogn. Szreder Łukasz  - starszy operator sprzętu
 9. mł.ogn. Lesner Dariusz  - starszy ratownik
 10. st.sekc. Dettlaff Adam  - starszy ratownik
 11. str. Mońko Arkadiusz  - stażysta

 12. Zmiana II
  1. kpt. Szturgulewski Mariusz  - dowódca zmiany
  2. st.ogn. Grubba Dariusz  - dowódca zastępu
  3. mł.kpt. Hiller Józef  - dowódca zastępu
  4. mł. asp. Bieszke Bartłomiej  - starszy ratownik
  5. ogn. Kaczmarek Łukasz  - starszy operator sprzętu
  6. ogn. Szypelt  Marcin - starszy operator sprzętu
  7. ogn. Lademann Dawid  - starszy operator sprzętu
  8. mł.ogn. Zielke Marcin  - starszy ratownik - kierowca
  9. st.ogn. Labudda Piotr  - starszy operator sprzętu
  10. mł.ogn. Oreszke Jan  - starszy ratownik
  11. st.sekc. Kowalewski Sławomir  - starszy ratownik

  12. Zmiana III
  1. mł.kpt. Wenta Damian  - zastępca d-cy zmiany
  2. asp. Guz Krzysztof  - dowódca sekcji
  3. st. ogn. Szymański Karol - starszy operator sprzętu specjalnego
  4. ogn. Kamiński Marek - starszy operator sprzętu
  5. mł.ogn. Brzeski Mariusz - starszy ratownik
  6. mł. ogn. Brzeski Wojciech - operator sprzętu specjalnego
  7. mł.ogn. Koszłka Edmund - starszy ratownik - kierowca
  8. st.sekc. Ryta Łukasz - starszy ratownik
  9. sekc. Lessnau Artur - ratownik - kierowca
  10. sekc. Dawidowicz Bartosz - młodszy ratownik  Wyposażenie JRG nr 2 w Rumi:

  Średni samochód gaśniczy GBAPr 2,5/16/250 Mercedes Benz Atego oprócz podstawowej armatury wodno - pianowej używanej przy gaszeniu pożarów wyposażony w moduł proszkowy z możliwością podania proszku z linii szybkiego natarciem  o długości 50 m. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się sprzęt wykorzystywany między innymi w ratownictwie technicznym, medycznym, chemicznym i ekologicznym tj.: hydrauliczny sprzęt rozpierający firmy Lukas, zestaw PSP R1 wraz z defibrylatorem AED do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, aparaty powietrzne ODO, pilarki do drewna, piła do cięcia betonu i stali, wentylator osiowy, zestaw oświetleniowy, drabiny pożarnicze,  motopompy, sprzęt burzący, sprzęt pomiarowy i detekcyjny i wiele innego sprzętu używanego w działaniach ratowniczych.

  Ciężki samochód gaśniczy GCBA5/37 Mercedes Atego z szybkim natarciem wysokociśnieniowym o dł. 60 m i działkiem wodno-pianowym oraz wyposażeniem w następujący sprzęt ratowniczy: urządzenie hydrauliczne "Holmatro" z rozpieraczem i nożycami do ratownictwa drogowego, zestaw poduszek powietrznych wysokociśnieniowych, drabina nasadkowa 4 szt. , aparaty powietrzne nadciśnieniowe 3 kpl. , pilarka do drewna, piła do cięcia betonu i stali, sprzęt ratownictwa medycznego tj. torba PSP-R1 i nosze-deska.

  SHD-25 specjalny podnośnik hydrauliczny o maksymalnej wysokości roboczej 25 m. Samochód posiada na wyposażeniu: drabinę teleskopową zamontowaną do wysięgnika, suchy pion, działko wodno-pianowe, podest do ewakuacji osób oraz nosze z systemem mocowania do kosza co pozwala na szybką ewakuację osób w ciężkim stanie z wyższych kondygnacji.

  Pojazd Nissan - stanowi wyposażenie JRG zapewniające sprawność i funkcjonalność codziennego życia w jednostce, sprawność dojazdu dowódców do miejsca zdarzenia jak również zaplecze logistyczne na wypadek zdarzeń o dużych rozmiarach.