Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

Dowódca JRG 1
mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kołakowski

Zastępca Dowódcy JRG 1
st. kpt. Kąkol Marek


Zmiana I

 1. asp. Wojciechowski Karol - zastępca dowódcy zmiany 
 2. st. ogn. Bartkiewicz Janusz - dowódca zastępu
 3. st.ogn. Maszota Rafał - starszy operator sprzętu specjalnego
 4. st. ogn. Jędruch Piotr - starszy operator sprzętu
 5. ogn. Szymański Łukasz - operator sprzętu specjalnego
 6. mł.ogn. Zienke Radosław - ratownik-kierowca
 7. st.sekc. Kolenta Paweł - ratownik-kierowca
 8. sekc. Herta Sławomir - młodszy ratownik - kierowca
 9. asp. Arent Mateusz - starszy ratownik
 10. mł. ogn. Kołodziejczak Adrian
 11. st. sekc. Żółtowski Robert - młodszy ratownik
 12. st. str. Grzegorz Hinz - stażysta
 13. sekc. Miotk Arkadiusz - stażysta
 14. str. Józefowicz Tomasz - stażysta
 15. str. Węsierski Łukasz - stażysta

Zmiana II

 1. asp. Kwiatkowski Piotr - p.o. dowódcy zmiany
 2. mł.asp. Gessler Janusz - dowódca zastępu
 3. st.ogn. Zbigniew Klejno - dowódca zastępu
 4. ogn. Gruba Dariusz - starszy operator sprzętu specjalnego
 5. ogn. Cupryn Leszek - starszy operator sprzętu specjalnego
 6. ogn. Stenka Ryszard - operator sprzętu specjalnego
 7. mł.ogn. Kwiatkowski Dawid - starszy ratownik-kierowca
 8. st. sekc. Matusiak Patryk - ratownik-kierowca
 9. st. sekc. Rumpca Karol - starszy ratownik-kierowca
 10. sekc. Bach Waldemar - młodszy ratownik - kierowca
 11. st. sekc. Wolff Marek - starszy ratownik
 12. sekc. Szreder Damian - młodszy ratownik
 13. sekc. Myszke Michał - młodszy ratownik
 14. st. str. Proń Patryk - młodszy ratownik
 15. st. str. Pranczk Mariusz - stażysta
 16. str. Drabik Jakub - stażysta

Zmiana III

  1. kpt. Cybulski Karol - dowódca zmiany
  2. ogn. Rank Piotr - dowódca zastępu
  3. st. ogn. Ruszewski Daniel - starszy operator sprzętu
  4. ogn. Gruba Sławomir - starszy operator sprzętu
  5. ogn. Jędruch Roman - starszy ratownik-kierowca
  6. mł. ogn. Pallubicki Łukasz - starszy ratownik-kierowca
  7. ogn. Bulczak Filip - starszy ratownik
  8. ogn. Hennig Dariusz - starszy ratownik
  9. mł. ogn. Warmbier Radosław - ratownik-kierowca
  10. sekc. Staroszczyk Sebastian - ratownik-kierowca
  11. st. sekc. Grochowski Marcin - młodszy ratownik
  12. sekc. Roszkowski Marcin - młodszy ratownik - kierowca
  13. st. str. Bladowski Damian - młodszy ratownik
  14. st. str. Pokrywka Radosław - stażysta
  15. str. Miotk Bartosz - stażysta
  16. str. Cirocki Krzysztof - stażysta

  Wyposażenie techniczne i logistyczne
  Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.

GLBARt - pojazd skarosowany na podwoziu Iveco, wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 1,5 m3 i jednostopniową autopompę. W głównej mierze na skład wyposażenia tego pojazdu wchodzi sprzęt hydrauliczny i ratownictwa drogowego. Jak również sprzęt ratownictwa medycznego, ochrony dróg oddechowych i ochrony osobistej ratowników, piły spalinowe do betonu i metalu, pilarki do drewna, sprzęt burzący, poduszki pnematyczne, drabina dwuprzęsłowa. Ze względu na rodzaj wyposażenia auto przystosowane jest do prowadzenia działań ratownictwa drogowego, lecz również może prowadzić pozostałe działania ratowniczo - gaśnicze.


  GBA 2,5/16 - pojazd skarosowany na podwoziu marki Renault, wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 2,5 m3 i dwustopniową autopompę. W skład wyposażenia wchodzi armatura wodno pianowa, sprzęt oświetleniowy, sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt hydrauliczny i ratownictwa drogowego, agregat oddymiający, piły spalinowe do drewna, betonu i metalu, sprzęt burzący, drabiny pożarnicze jak również sprzęt ochrony dróg oddechowych i ochrony osobistej ratowników. Ze względu na wyposażenie auto jest wozem uniwersalnym, którym możemy prowadzić każdego rodzaju działania ratowniczo-gaśnicze.

   GCBA 5/32 - pojazd skarosowany na podwoziu Mercedesa, wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 5m3 i dwustopniową autopompę. W skład podstawowego wyposażenia wchodzi armatura wodno-pianowa i działko wodno-pianowe, dodatkowym wyposażeniem jest sprzęt ochrony dróg oddechowych i ochrony osobistej, piły mechaniczne, drabiny pożarnicze i sprzęt burzący.

   Pojazd jest przeznaczony ze względu na rodzaj zabudowy do prowadzenia działań gaśniczych i usuwania miejscowych zagrożeń.
   SCH 40 samochód ciężki  - podnośnik hydrauliczny PMT 40 o wysięgu 40m "Volvo" do prowadzenia akcji gaśniczych, ratowniczych i obserwacyjnych, masa 22.200 kg,  liczba miejsc - 3, moc silnika 300kW, długość- 11,60 m, szerokość - 2,50 m, wysokość - 3,50 m, wysięgnik z koszem ratowniczym o udźwigu 365 kg z działkiem wodnym do podłączenia prądownicy wodnej  i podania prądu gaśniczego wody lub piany gaśniczej o wydajności 1600 l/min , maksymalny wysięg poziomy - 21m, maksymalny czas sprawiania -187 s,  podest roboczy wyposażony w stelaż i nosze ratownicze z możliwością montowania na koszu i przewożenia w skrytce zabudowy dla noszy, instalacja zraszaczowa pod podłogą podestu ruchomego, wzdłuż wysięgnika poprowadzony pion wodny zapewniający dostarczenie wody pod odpowiednim ciśnieniem do działka wodno - pianowego na koszu,   producent - Firma "Bumar" w Koszalinie. 

   Przyczepa EKO - jest to przyczepa przystosowana do ciągnięcia za ciężarowym pojazdem. w skład wyposażenia tejże przyczepy wchodzi sprzęt ratownictwa ekologicznego tkj.: zapory, pompy spalinowe i elektryczne, zbieracze substancji chemicznych i sprzęt pomocniczy wykorzystywany podczas działań ratowniczych
   z udziałem substancji ropopochodnych.

   Przyczepa Łódź i przyczepa ratownictwa wodnego z pontonem - jak i łódź tak i ponton wyposażone są w silniki spalinowe, lecz można poruszać się również siłą mięśni za pomocą wioseł. Sprzęt ten wykorzystujemy przy działaniach ratowniczych
   w akwenach wodnych i rzekach.

   Agregat piany lekkiej APL HIX 200 - sprzęt wykorzystywany przy pożarach substancji ropopochodnych jak również pomieszczeń, do których trudno dotrzeć lub występuje bardzo duże ryzyko by wprowadzić ratowników.

   Agregat proszkowy 250 - stanowi zabezpieczenie na wypadek dużych zdarzeń wymagających użycia większych ilości proszku gaśniczego.


   Pojazd Nissan   - stanowi wyposażenie JRG zapewniające sprawność
   i funkcjonalność codziennego życia w Jednostce, sprawność dojazdu dowódców do miejsca zdarzenia jak również zaplecze logistyczne na wypadek zdarzeń o dużych rozmiarach.